Tampere
19 May, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaaliset taidot työelämässäKirjoittanut: Milana Itäpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Sivusin edellisessä esseessäni oleellisia yrittäjyystaitoja työelämässä, mutta muutama hyvinkin tärkeä pointti jäi käymättä läpi.

Niin työelämässä yleisesti kuin yrittäjänäkin arvostetaan suunnattomasti sosiaalisia taitoja. Niistä on vähintäänkin hyötyä monella tapaa.

Sosiaaliset taidot työelämässä

Sosiaaliset taidot ovat keskeinen osa työelämää. Ne eivät rajoitu pelkästään kommunikaatioon, vaan kattavat laajan kirjon taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, empatiaa ja kykyä työskennellä tiimissä.

Sosiaaliset taidot ovat olennaisia kaikissa työtehtävissä, olipa kyse sitten asiakaspalvelusta, johtamisesta tai tiimityöskentelystä. Hyvät vuorovaikutustaidot mahdollistavat tehokkaan kommunikaation niin kollegoiden kuin asiakkaidenkin kanssa. Ne luovat pohjan luottamuksellisille suhteille ja auttavat ratkaisemaan konflikteja rakentavalla tavalla.

Empatia on toinen keskeinen sosiaalinen taito, joka on arvokas työelämässä. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen näkökulmansa auttaa luomaan positiivisia vuorovaikutustilanteita ja rakentamaan kestäviä ihmissuhteita. Empaattiset johtajat ja työntekijät pystyvät paremmin tunnistamaan muiden tarpeet ja toiveet, mikä edistää tiimityöskentelyä ja organisaation hyvinvointia.

Tiimityöskentelyssä sosiaaliset taidot nousevat erityisen tärkeään asemaan. Kyky toimia tiimin jäsenenä, kuunnella muiden mielipiteitä ja tarvittaessa ottaa vastaan palautetta ovat keskiössä tiimin tehokkaassa toiminnassa. Hyvin toimiva tiimi pystyy paremmin saavuttamaan asetetut tavoitteet ja tuottamaan tuloksia.

Sosiaaliset taidot vaikuttavat merkittävästi myös yksilön menestykseen työelämässä. Henkilö, jolla on vahvat sosiaaliset taidot, on usein haluttu tiimin jäsen ja saa paremmin tukea ja resursseja omiin projekteihinsa. Lisäksi sosiaalisesti lahjakkaat ihmiset pystyvät usein paremmin verkostoitumaan ja luomaan suhteita, mikä voi avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja urakehitykseen.

Organisaation kannalta sosiaaliset taidot ovat myös taloudellisesti merkittäviä. Hyvinvoiva työyhteisö, jossa vallitsee positiivinen ilmapiiri ja avoin kommunikaatio, tukee työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Tämä puolestaan voi vähentää esimerkiksi sairauspoissaoloja ja parantaa tuottavuutta, mikä vaikuttaa suoraan organisaation tulokseen.

Pohdinta

Olen itse oppinut lisää sosiaalisista taidoista ja hyödyntämään niitä entisestään omassa työelämässä Proakatemian ansiosta. Proakatemian toimintakulttuuri esimerkiksi tiimien pajatilanteissa on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka näitä taitoja on päässyt itse harjoittamaan.

Kaiken kaikkiaan sosiaaliset taidot ovat korvaamattomia työelämässä. Ne ovat avainasemassa niin yksilön menestyksen kannalta kuin organisaation hyvinvoinnillekin. Siksi niiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen tulisi panostaa työntekijöiden ja koko organisaationkin tasolla.

Lähteet:

eSignals. Sakariina Heikkanen & Anu Sipilä. Artikkeli. 2020.

https://esignals.fi/kategoria/tyoelama/sosiaalisia-taitoja-tarvitaan-tyoelamassa-ja-niita-voi-harjoitella/#2a85f65d

 

 

Kommentoi