Tampere
18 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointistrategiaaKirjoittanut: Eemeli Halme - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Somemarkkinoinnin työkirja
Salla Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointistrategiaa

 

Sosiaalinen media ja sen käyttö on iso osa ihmisten elämää. Niinpä nykypäivänä lähes jokaisella yrityksellä täytyy olla tilit sosiaalisen median kanaville. Sosiaalisen median kautta yritykset voivat esimerkiksi markkinoida tehokkaasti itseään, informoida asiakkaitaan, sekä esitellä heidän tuotteitansa tai palveluita. Sosiaalisen median markkinointi ei kuitenkaan tarkoita pelkkää mainontaa, vaan se tarkoittaa kaikkea sosiaalisen median näkyvyyteen liittyvää.

 

Sosiaalisen median alustat

Sosiaalisen median palveluita on nykyään monia ja yrityksen kannattaakin ottaa huomioon, mitä palveluita heidän potentiaaliset asiakkaansa käyttävät. Esimerkiksi suurin osa nuorista käyttää Tiktokkia ja Instagramia, kun taas vanhemmat ihmiset käyttävät Facebookia. Eri palveluihin tuotetaan myös erilaista sisältöä. Tiktokkiin julkaistaan lähinnä lyhyitä videoita, kun taas Instagramiin ja Facebookiin julkaistaan kuvia ja videoita. Yritysten täytyy siis miettiä myös sitä, millaista sisältöä he haluavat sosiaaliseen mediaan tuottaa.

 

Sosiaalisessa mediassa markkinoinnin aloittaminen

Tärkeä osa, jo yrityksen perustamisvaiheessa on tilien luominen sosiaalisen median kanaville. Sosiaalisen median kautta markkinointi kannattaa aloittaa heti alussa ja siihen kannattaa panostaa paljon. Nopeaa ja laajaa näkyvyyttä yritykset saavat sosiaalisessa mediassa erilaisilla arvonnoilla ja kilpailuilla. Arvonnat ja kilpailut eivät kuitenkaan välttämättä tuo tilille ”uskollista” ja yrityksestä kiinnostunutta seuraajakuntaa. Tämän takia pitää harkita tarkkaan, tekeekö tilille arvontoja seuraajien toivossa.

 

Jatkuva sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisessa mediassa markkinoinnista tekee helpompaa etukäteen suunnittelu. Kun yrityksellä on suunnitelma siitä, mitä ja milloin yritys julkaisee sosiaalisen median tileilleen, on yrityksen sosiaalisen median vastaavien helpompi tehdä työtään. Yrityksen olisi hyvä tehdä ”somekalenteri”. Somekalenteriin suunnitellaan ja merkataan päivät, jolloin yritys julkaisee sisältöä sosiaalisen median kanaviinsa. Yrityksen olisi hyvä päivittää sosiaaliseen mediaan säännöllisesti. Jos yritys päivittää epäsäännöllisesti, algoritmit eivät välttämättä suosi yritystä niin hyvin, kuin säännöllisessä päivittämisessä.

Erityisen tärkeää on myös omien tilien jatkuva seuranta. Seurannalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että seurataan sitä, mitkä päivitykset ovat saaneet paljon reaktioita ja uudelleen jakamisia. Myös päivitysten tykkäysmäärien ja kommenttien seuraamista ja niihin vastaamista pitää tehdä jatkuvasti. Seurannassa huomaa nopeasti, jos yrityksen tilien katsojamäärä laskee ja asialle voi pyrkiä tekemään muutoksen.

Yrityksen sosiaalisen median tilien olisi hyvä olla yhteneväisen näköisiä ja huolellisesti tehtyjä. Sosiaalisen median tilien ulkonäköön kannattaa panostaa, koska ne edustavat myös yrityksen ilmettä. Kuvien tulee olla hyvälaatuisia ja tekstien oikeinkirjoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Yritysten kannattaa myös luoda omat hashtagit. Yrityksen kannattaa käyttää julkaisuissaan oma hashtagejaan, sekä koittaa saada heidän asiakkaansa myös käyttämään samoja hashtageja.

 

Sosiaalisen median markkinoinnin hyödyt

Sosiaalisessa mediassa markkinoinnista on valtavasti hyötyä yrityksen kasvattamisessa. Sosiaalisen median tilien avaaminen ja ylläpitäminen on täysin ilmaista, jos ei osta maksettua näkyvyyttä. Sosiaalisessa mediassa mainostaminen on myös todella edullista verrattuna esimerkiksi lehteen tai televisioon. Sosiaalisessa mediassa on myös paljon helpompaa kohdentaa mainoksia ja julkaisuita tiettyyn haluttuun kohderyhmään eri alustojen algoritmien avulla.

Yritys voi sosiaalisen median kautta tavoittaa todella suuren yleisön ja kohdentaa sisältönsä haluamalleen yleisölle. Sosiaalisen median palveluiden esimerkiksi Tiktokin algoritmi on todella edistynyt ja sen avulla on todella helppoa saada pientä maksua vastaan oma julkaisu halutun kohderyhmän ”foryou-pagelle” eli sovelluksen etusivulle.

Sosiaalisen median kautta yritys voi myös kommunikoida asiakkaidensa kanssa helposti ja nopeasti. Yritysten on todella helppoa vastata asiakkaiden esittämiin kysymyksiinsä. Vuorovaikutuksen lisääminen yrityksen ja asiakkaiden välillä lisää asiakkaiden osallistumista ja sitoutumista brändiin.

 

Pohdinta

Sosiaalisen median markkinointi on nykyään erittäin tärkeä osa yritysten markkinointistrategiaa. Sosiaalinen media on suosittu kanava, jolla on mahdollisuus tavoittaa suuri yleisö ja tehostaa kommunikointia asiakkaiden kanssa. Sosiaalisessa mediassa yrityksen markkinointi on myös todella edullista ja sen saa kohdennettua todella tehokkaasti. Hyvin suunniteltu sosiaalisen median markkinointi mahdollistaa yritykselle laajan näkyvyyden ja uskollisen seuraajakunnan.

Olemme päättäneet panostaa tiimiyrityksemme sosiaalisen median markkinointiin, koska sen avulla voimme saada laajaa näkyvyyttä, sekä luoda hyvää brändi-imagoa yrityksellemme nopeasti ja kustannustehokkaasti. Mielestäni hyvä sosiaalisen median markkinointi on tärkeä osa kokonaisvaltaista ja onnistunutta markkinointistrategiaa.

 

Lähteet

Virtanen S. Somemarkkinoinnin työkirja. 2020. Kauppakamari.

Kommentoi