Tampere
26 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalinen media osana brändin näkyvyyttäKirjoittanut: Eemeli Halme - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Brändikäsikirja
Ruokolainen, P.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Sosiaalinen media osana brändin näkyvyyttä

 

 

Johdanto

 

Sosiaalisen median tärkeydestä osana markkinointia puhutaan paljon. Tässä esseessä lähdemme kartoittamaan, mitä hyötyjä ja haittoja some-markkinointi pitää sisällään. Yrittäen samalla selvittää, miten yritysten tulisi käyttäytyä somessa. Käymme läpi myös suosituimpien some alustojen algoritmien toimintaa, sekä minkälaisia asioita yritysten tulisi huomioida eri alustoilla toimiessa.

 

Markkinointi on todella laaja käsite ja siinä isona osana on brändäys ja brändin näkyvyys. Sosiaalisessa mediassa on mahdollista kerätä paljon näkyvyyttä pienessä ajassa, jos hyvin käy ja sitähän yritykset ovatkin alkaneet tavoittelemaan. Kaikki haluavat siis näkyä nyt somessa, mutta mitä se vaatii, ovatko kaikki valmiita siihen ja tietävätkö he oikeasti mitä tekevät? Mikä olisi hyvä lähestymistapa someen ja milloin siitä saa todellisen hyödyn irti?

 

Yritykset tuntuvat osittain jopa sekoilevan somekäyttäytymisensä kanssa, kun kaikilla on kova halu saada näkyvyyttä. Eri yritykset hakevat somesta tällä hetkellä eri asioita ja osa ei välttämättä tiedä mitä somella on heille annettavana. Jokaisen yrityksen tulisi kartoittaa, mitä, miten ja missä he haluavat näyttää somessa ja miksi. Somessa on kuitenkin mentävä sen ehdoilla, koska eri alustoilla näyttökertoja saa erilainen sisältö. (Yrittäjät.fi, 2018)

 

Somen hyödyt

 

Ihmiset pitävät tarinoista ja henkilöistä. Varsinkin pienille yrityksille voi siis olla suuri hyöty näkyä somessa ja onnistua henkilöllistämään oma yrityksensä ja brändinsä. Henkilöbrändit ovat trendikkäitä ainakin tällä hetkellä ja kasvottomia yrityksiä jää taas somessa ilman huomiota. (Laukkanen, 2019)

 

Sosiaalisessa mediassa on nimensä mukaisesti mahdollista saada onnistuneita sosiaalisia kanssakäymisiä ja suhteita. Asiakkaan tulisi saada myös somen kautta yritys kiinni helposti, jolloin yritys tulisi lähemmäs asiakkaitaan. Markkinoinnissa mennään aina kuitenkin kohti myyntiä ja näin ollen myös somemarkkinoinnissa. Asiakkaille voidaan siis myydä jo heti somessa, kun yritys on helposti saatavilla. (Ruokolainen, 2020)

 

Somessa ei siis ole kyse vain mainostamisesta vaan yrityksen ja asiakkaan kohtaamispaikasta ja asiakkaiden inspiroimisesta. Palautetta voi olla välillä hankala saada asiakkailta, mutta kun onnistuu saamaan esimerkiksi tiktok-videolle tarpeeksi näkyvyyttä, voi saada jopa turhankin suoraa palautetta. Täyden potentiaalin saavuttamiseksi somesta tulisi siis myös kerätä asiakaspalautetta ja mielipiteitä. On tärkeää saada tietää, miten oma brändi näyttäytyy asiakkaille ja mitä voisi tehdä sen eteen, jotta mielikuva olisi yritykselle toivottava. (Ruokolainen, 2020)

 

Mahdolliset haitat

 

Yrityksen tulee olla kuitenkin varuillaan somekäyttäytymisensä kanssa, sillä ainakin jos kuvittelee, että sillä saa ilmaista näkyvyyttä ja mainostusta sekä myyntiä, jäädään tavoitteista mahdollisesti aika kauas. Sosiaalinen media voi myös olla karu paikka, kun aletaan puhumaan negatiivisesta maineesta. Jos normaalisti negatiivinen sana kiirii positiivista pidemmälle ja nopeammin, somessa se vasta näkyykin. Somessa ollaan nähty erilaisia skandaaleja ja niiden keskiössä on monesti joku henkilöbrändi. Tämä tuo esiin yhden vaaran paikan, kun mietitään brändin henkilöllistämistä. Aina voi sanoa, että näkyvyys on aina näkyvyyttä, hyvässä tai pahassa, mutta ei tällä kertaa lähdetä miettimään siihen suuntaan. (Ruokolainen, 2020)

 

Kuitenkin realistisesti mietittynä suurempi riski on, että yritys käyttää kalliita työtunteja tai ulkopuolista palvelua, kuitenkin saamatta toivomaansa näkyvyyttä, myyntiä tai mainosta. Jokaisen yrityksen tulisi vaatia ulkopuoliselta palveluntarjoajalta tietysti sitä, että yrtitys saa haluamansa palvelun, mutta joissain tapauksissa he eivät tiedä, mitä vaatia. Voit esimerkiksi ihmetellä, miksi yrityksesi Instagram-tili ei kerää kävijöitä, mutta se on visuaalisesti ja esteettisesti sekaisin. Somea pitäisi verrata mielessä ”oikeaan maailmaan” ja omaa tiliä omaan toimitilaan. Jos toimitilassasi on sekavaa ja sotkuista, ei asiakkaiden viihtyvyys ole tietenkään samalla tasolla, kuin heidän tullessaan siistiin tilaan. (Ruokolainen, 2020)

 

 

Mikä alusta?

 

Eri alustoille tarvitaan erilaista sisältöä. Yrityksillä voi olla välillä täysi työ pysyä perässä, millä alustalla haluaisi omaa sisältöään julkaistavan. Trendit vaihtuvat nopeasti ja mistä sitä tietää, mihin kannattaa nyt sijoittaa? Ensin pitää miettiä omaa kohderyhmää ja sitä, miten heille saisi tuotettua sisältöä. Esimerkiksi vähän vanhempiin ihmisiin saa paremmin yhteyden, vaikka Facebookissa, bisneshenkilöihin LinkedInissa ja taas nuorempiin Tiktokissa. Kuitenkin monesti kaikki ikäluokat valuvat samoille alustoille ainakin joissain määrin ja edes Tiktok ei ole säästynyt vain nuorten sovelluksena, kuten se oli vielä muutama vuosi sitten. Joten jos kohderyhmä on esimerkiksi 20-40 –vuotiaat ja yrityksen brändin saa parhaiten esiin videolla kannattaisi tällä hetkellä tehdä trendin mukaan lyhyitä pätkiä esimerkiksi Tiktokkiin ja Instagramiin. Pidemmät versiot vaikka samoista videoista voisi sitten taas laittaa vaikka Youtubeen. (yrittäjät.fi, 2018)

 

Sosiaalisten medioiden algoritmit

 

Jokaisella alustalla on omat algoritminsa, jotka toimivat todella monimutkaisesti. Algoritmien toiminta ei välttämättä ole aina täysin julkista tietoa, mutta niiden toimintaa on pystytty päättelemään todella hyvin. Jotta sosiaalisen median markkinointi toteutetaan onnistuneesti, täytyy yrityksen julkaisujen olla sellaisia, joita algoritmi suosii. Yritysten täytyy siis julkaista sisältöä, joka kerää esimerkiksi paljon katselukertoja, reaktioita ja jakoja. Yritysten täytyy myös käyttää trendaavia hashtageja ja ääniraitoja, jotta algoritmit suosivat julkaisuja paremmin.

 

Instagramin omistaa Meta Platforms Inc. (aiemmin Facebook, Inc.). Instagramin algoritmin varmaa toimintatapaa ei ole julkisessa tiedossa, mutta sitä on pystytty kartoittamaan todella hyvin. Instagramin algoritmi seuraa ja arvioi käyttäjien toimintaa ja käyttäytymistä. Se esimerkiksi seuraa sitä, millaista sisältöä käyttäjät katsovat, sekä sitä, mihin he reagoivat.

 

Instagramin algoritmi seuraa julkaisujen suosiota, sekä sitoutumista. Näihin lukeutuvat tykkäysten ja kommenttien määrä ja se, kuinka nopeasti ne tulevat. Mitä enemmän vaikkapa yrityksen postaus kerää suosiota ja sitoutumista, sitä suuremmalle yleisölle se on näkyvissä. Instagramin algoritmi arvioi myös sitä, kuinka ”laadukas” postaus on. Algoritmi arvioi kuvien ja tekstien laatua, sekä sitä onko ne keskenään tasapainossa. Laadukkaat postaukset saavat siis paljon näkyvyyttä. (Geyser 12.2022)

 

Instagramin algoritmi huomioi myös käyttäjien aiempaa toimintaa ja suosikkilistaa. Algoritmi ottaa myös huomioon, mitä tilejä ja hashtageja käyttäjät seuraavat, joka tarkoittaa sitä, että, jos käyttäjä käyttää tiettyjä hashtageja ja seuraa joitain tiettyjä tilejä, Instagram näyttää hänelle todennäköisemmin niihin liittyvää sisältöä. Instagramin algoritmi siis seuraa ja analysoi käyttäjää ja sen tekemisiä sovelluksessa ja niiden perusteella näyttää käyttäjälle sisältöä. (Geyser 12.2022)

 

Yritysten, jotka käyttävät Instagramia markkinointialustana täytyy ottaa huomioon sen algoritmin toiminta ja julkaista algoritmin suosimaa sisältöä, jotta he saisivat maksimaalisen hyödyn Instagramista irti. Yritysten tulisi olla myös tietoisia Instagramin trendeistä, jotta sen algoritmi suosisi heitä. (Geyser 12.2022)

 

Facebook on myös Metan omistama sosiaalisen median palvelu. Facebookin algoritmi toimii siis lähes samalla tavalla, kun Instagramin joitain eroavaisuuksia lukuun ottamatta. Facebookin ryhmät mahdollistavat algoritmille uuden tavan tuoda ryhmien jäsenille julkaisuja, joista muut saman ryhmän jäsenet ovat olleet kiinnostuneita.

 

TikTokin algoritmi on tällä hetkellä alan parhaita. TikTokin algoritmissa on pieniä eroavaisuuksia verrattuna muiden sosiaalisen median palveluiden algoritmeihin. Sen algoritmin tehtävänä on löytää ja näyttää käyttäjälle sellaista sisältöä, jota hän tykkää katsella ja pitää mielenkiintoisena. (Geyser 7.2022)

 

TikTok tallentaa käyttäjiensä katseluhistoriaa, jota sen algoritmi voi käyttää analysoidakseen käyttäjän mielenkiinnonkohteita ja sitä, mitä käyttäjä tykkää katsella. Tämän avulla TikTok voi suositella käyttäjälle videoita, joita hän todennäköisesti tykkää katsoa. Algoritmi myös huomioi sitä, kuinka kauan käyttäjä katsoo videota, tai kuinka monta kertaa hän videon katsoo. (Geyser 7.2022)

 

TikTokin algoritmi seuraa käyttäjän sitoutumista videoihin ja tileihin. Algoritmi seuraa sitä, millaisia videoita käyttäjä kommentoi, tykkää ja jakaa. Algoritmi näyttää käyttäjille todennäköisimmin sellaista sisältöä, mihin he ovat sitoutuneet.

Kuten Metan alustoilla, myös TikTokin algoritmi suosii laadultaan hyviä videoita. Algoritmi suosii videoita, joissa on panostettu äänen ja kuvan laatuun, sekä sellaisia videoita, joissa on kiinnostavaa sisältöä ja hyvä valaistus. (Geyser 7.2022)

 

Myös TikTokissa hashtagit ovat tärkeitä. Hashtagit auttavat TikTokin algoritmia tunnistamaan videon aiheita ja sisältöä, sekä näyttämään niitä oikeille käyttäjille. Algoritmi näyttää käyttäjille myös videoita, joissa on heidän seuraamiaan hashtageja. (Geyser 7.2022)

 

TikTokin algoritmi suosii usein myös uusia videoita ja käyttäjiä. Algoritmi haluaa tarjota uusille käyttäjille, jotka ei ole saanut vielä suurta yleisöä mahdollisuuden kasvaa ja näin lisäämään sovelluksen monimuotoisuutta. (Geyser 7.2022)

 

Yritykset voivat hyödyntää TikTokin algoritmia omassa sosiaalisen median markkinoinnissa ottamalla huomioon sen, millaista sisältöä se suosii. Yrityksien kannattaa siis panostaa sisällön laatuun, sekä siihen, että sisällössä on samoja ja toimivia hashtageja. Yrityksen myös kannattaa pyrkiä saamaan asiakas sitoutumaan käyttäjäänsä videoiden tykkäyksillä ja kommenteilla.

 

Suora asiakas vai näkyvyys?

 

Yrityksen sosiaalisen median markkinointisuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon se, haluaako yritys suurta näkyvyyttä somessa, vai tavoitteleeko yritys pelkästään omaa asiakasryhmäänsä. Somen alkutaipaleella yritysten voi olla hyvä järjestää kilpailuja ja arvontoja, mutta ne eivät välttämättä kannata pitkässä juoksussa.

 

Näkyvyyttä somessa on helppoa saada. Näkyvyyttä saa helposti järjestämällä esimerkiksi kilpailuja ja arvontoja, mutta niistä tulleet seuraajat eivät välttämättä ole ”uskollisia” ja yrityksestä kiinnostuneita. Uskolliset seuraajat ovat monesti mahdollisia asiakkaita yrityksen tarjoamille tuotteille tai palveluille. Laaja ja nopea näkyvyys ei siis ole aina hyvästä.

 

Yritysten kannattaa usein panostaa siihen, että heidän seuraajansa olisivat yrityksen kohderyhmää. Kohderyhmän asiakkaat usein reagoivat yrityksen julkaisuihin ja jakavat niitä eteenpäin. Kun yrityksen seuraajakunta koostuu pääosin yrityksen kohderyhmästä, on yrityksen helpompi myös tuottaa sisältöä, joka kiinnostaa seuraajia.

 

Pohdinta

 

Sosiaalisessa mediassa yrityksen markkinointialustana on monia hyötyjä ja haittoja, jotka yritysten täytyy ottaa huomioon. Arvioimalla somen hyödyt ja haitat yritykselle, sekä luomalla yritykselle toimivan pohjan somemarkkinoinnille, voi yritys saavuttaa suurta tulosta panostamalla sosiaaliseen mediaan. Pitämällä brändin ilmeen hyvänä ja arvokkaana sosiaalisessa mediassa, voi yritys kasvattaa brändinsä näkyvyyttä suuresti. Yritysten täytyy myös olla todella tarkkana sosiaalisessa mediassa, koska pienetkin virheen voivat pilata brändin tai koko yrityksen maineen.

 

Valitsemalla oikean tai oikeat alustat yrityksen somemarkkinoinnille, yrityksellä on mahdollisuus luoda asiakkailleen kiinnostavaa ja asiakkaat tavoittavaa sisältöä. Panostamalla sosiaalisen median sisältöön ja siihen, että palveluiden algoritmit suosivat yrityksen julkaisuja, voi yritys toteuttaa tehokasta somemarkkinointia. Algoritmin avulla yritykset saavat sisältöään paremmin näkyviin uusille asiakkaille ja näin ollen pystyy laajentamaan asiakaskuntaansa.

 

Yritysten täytyy kuitenkin olla tarkkana siitä, haluavatko he tililleen pelkästään näkyvyyttä, vai haluavatko he oikeita sitoutuneita asiakkaita. Tätä yritysten on hyvä miettiä esimerkiksi arvontojen ja kilpailujen suunnittelussa.

 

 

Lähteet

 

Geyser W. -How Does the TikTok Algorithm Work? Influencer marketing hub. 18.7.2022. Viitattu 29.4.2023

https://influencermarketinghub.com/tiktok-algorithm/

 

Geyser W. -How the Instagram Algorithm Works in 2023. Influencer marketing hub. 5.12.2022. Viitattu 29.4.2023

https://influencermarketinghub.com/how-instagram-algorithm-works/

 

Laukkanen, L. 2019. Somemarkkinoinnin perusteet – Ota nämä asiat huomioon, kun markkinoit yritystäsi somessa. Ukko.fi 12.3.2019. Viitattu 27.4.2023. https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/somemarkkinoinnin-perusteet/

 

Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja. Näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen. E-kirja. Helsinki: Helsingin Kamari Oy. Viitattu 26.4.2023. Vaatii käyttöoikeuden. https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/brandikasikirja-nain-teet-yritysbrandista-vetovoimaisen?variant=40014449672341

 

Somemarkkinointi on taitolaji – ”Sisällön merkityksellisyys on tärkeämpää kuin määrä”. 2018. Yrittäjät. Yrittäjät.fi. Viitattu 27.4.2023. https://www.yrittajat.fi/uutiset/somemarkkinointi-on-taitolaji-sisallon-merkityksellisyys-on-tarkeampaa-kuin-maara/

 

Ståhl, P., Kinnunen, R. 2021. Sosiaalisen median hyödyt ja mahdollisuudet – Digitaalinen markkinointi Instagramissa. Labopen.fi. 19.3.2021. Viitattu 26.4.2023. https://www.labopen.fi/lab-pro/sosiaalisen-median-hyodyt-ja-mahdollisuudet-digitaalinen-markkinointi-instagramissa/

Kommentoi