Tampere
20 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

SomemarkkinointiKirjoittanut: Miro Muhonen - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Somemarkkinoinnin työkirja
Salla Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Palvelumuotoilunkurssilla pääsimme aloittamaan verkkokauppa projektimme  konttiaho.fi suunnittelun. Saimme kasattua itsellemme vision siitä mitä asiakkaat haluavat ja miten meidän tulisi muuttaa toimintaamme, jotta pystyisimme vastaamaan kysyntään. Seuraavaksi konttiaho.fi pitäisi osata markkinoida asiakkaille ja saada yleisesti näkyväksi. Tässä esseessä pohdin mistä aloittaisin markkinoinnin, mitä olisi hyvä ottaa huomioon ja millainen olisi mielestäni ihanteellinen tilanne tulevaisuudessa.  Esseen pääpaino on somemarkkinoinnissa. Esseen pohjalle olen lukenut Salla Virtasen kirjoittaman kirjan, Somemarkkinoinnin työkirja, 2020.

Mistä aloitamme?

Verkkokauppa konttiaho.fi ei ole ollut millään tavalla suuren markkinoinnin kohteena. Kun avasimme verkkokaupan noin 2,5 vuotta sitten, teimme suunnitelmia millaista markkinointia tarvitsemme. Suunnitelmissa oli somemarkkinointia ja lehtimainoksia. Pohdimme myös voisimmeko kuvata vaatteita oikeassa työkäytössä ja julkaista videoita eri somealustoilla. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin jääneet muiden kiireiden takia toteuttamatta, joten lähtötilanteemme on ettei meillä ole valmiiksi kummoista näkyvyyttä tai valmiita merkittäviä asiakaskuntia. Emme ole ikinä laatineet kunnollista markkinointi suunnitelmaa. Uskon, että puhtaalta pöydältä aloittaminen voi tässä tilanteessa kuitenkin olla eduksi koko projektille.

Päivittely on markkinointia

Aloittaakseen somemarkkinoinnin pitäisi varmaan tietää mitä se on? Olin kuvitellut aikaisemmin, että somemarkkinointi on pitkälti vain mainosjulkaisujen tekemistä. Jos julkaisussa ei olla suoraan kerrottu myytävästä tuotteesta ja hinnasta en ole ajatellut sen olleen suoraan markkinointia vaan jotain muuta. Ymmärrykseni parani kun somemarkkinoinnin työkirjassa markkinointia kuvattiin seuraavalla tavalla. Sosiaalisenmedian markkinointi on kaikkea sitä, kun organisaatio tuo itseään, tavoitteitaan ja tuotteitaan esiin eri sosiaalisenmedian kanavissa. 

Eli markkinointia ei ole vain julkaisu, jossa kerrotaan hienolla myyntipuheella mahtavasta tuotteesta, jonka saat nyt ennätyksellisen edullisesti? Vaan jokainen yrityksen julkaisu tai päivitys ovat myös yhtälailla markkinointia. Verkkokaupalle markkinointia voisi olla työvaatteiden testivideot, jossa näyttäisimme kuinka vaatteet toimivat oikeassa käytössä tai päivitys keskeltä arkista työpäivää.

Kustannuksien kannalta videoiden tekeminen olisi meille suhteellisen edullista, toki luultavasti aikaa vievää. Pohdin kuitenkin, että vaikka voimme kin toteuttaa somemarkkinointia todella edullisesti, jopa ilmaiseksi. Mutta kuinka estämme, ettei sisältömme vain huku sosiaalisenmediaan ja sen valtaviin julkaisu määriin. (Virtanen, 2020) toteaa kirjassaan että vain mielenkiintoisimmat sisällöt tavoittavat laajasti katsojakuntaa. Kiinnittämällä huomiota laatuun ja tekemällä jotain uudenlaista, massasta erottuvaa, voisimme erottua ja saada näkyvyyttä.

Pohdintaa ja suunnittelua kannattaa selkeästi tehdä sillä sosiaalisenmedian  markkinoinnin suuruus on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2023 raportoitiin että, yli puolet maailman väestöstä käyttää sosiaalista mediaa. Pelkästään Suomen tasolla kilpailu näkyvyydestä on kovaa. Suomessa oli vuonna 2023 jopa 4,62 miljoona sosiaalisenmedian käyttäjää. Somemarkkinoinnilla on siis teoreettisesti mahdollista tavoittaa 83% koko Suomen väestöstä, jos massasta pystyy erottumaan. Tietenkään emme voi tarjota jokaiselle jotain, mutta uskon vahvasti, että löydämme  verkkokaupalle asiakaskuntaa tuosta 4,62 miljoonasta (Ketonen, 2023).

Saa asiakas näkemään

Verkkokauppa on perustettu alkujaan sen takia, ettei Carhartt – työvaatteita saanut juuri mistään Suomessa. Olimme itse aiemmin ostaneet tuotteita omaan käyttöömme ja huomanneet ne toimiviksi. Tuotteet päätyivät meille myyntiin vain sen takia, että ymmärsimme niiden olevan laadukkaita ja pystyimme seisomaan niiden laadun takana. 

Markkinoinnissa haluan saada asiakkaan näkemään saman, mitä minä olen käytössä huomannut. Markkinoinnissa tavoitteeni on saada asiakkaalle tunne kestävästä ja varmasta toimivuudesta, johon voi luottaa. En usko tuon tapahtuvan, jos julkaisemme vain kuvia vaatteista. Sen takia näen suuren mahdollisuuden videoissa, jotka näyttävät rehellisesti miten tuote käyttäytyy erilaisissa sääoloissa, työtehtävissä ja ympäristöissä. Virtanen puhuu kirjassaan kuinka esimerkiksi Instagram ja Facebook nostavat esiin julkaisuja, jotka sisältävät videoita ja kuvia. Tekemällä videoita näille alustoille voin saada asiakkaalle paremman kuvan tuotteesta ja lisäksi julkaisut nousevat paremmin esiin. 

#konttiaho 

Suunnitelmani on ollut aloittaa somemarkkinointi luomalla verkkokaupalle omat Instagram ja Facebook sivut. Pyrin aluksi markkinoinnin avulla luomaan uuden kuvan täysin uudistuneesta brändistä ja tuomaan sitä uusien asiakkaiden tietoisuuteen. Haluan tavoittaa mahdollisimman nopeasti tuotteen omaa kohderyhmää ja saada kasattua heistä verkoston, jossa esimerkiksi testivideot lähtisivät jakoon ja jonka sisällä voitaisiin käydä vuoropuhelua tuotteista. Keskustelun herättäminen tulee olemaan yksi tavoitteistani verkkokaupassa. 

Somemarkkinoinnin työkirjaa lukiessani etsin sieltä ratkaisua tehokkaan verkoston rakentamiseen. Kirjassa puhuttiin kuinka yrityksellä kannattaisi olla oma hashtag eli avainsana. Kirjassa kerrottiin, että hashtag voisi olla esimerkiksi yrityksen oma nimi tai slogan, mutta se kannattaa kuitenkin pitää mahdollisimman lyhyenä ja selkeänä. Tästä minulle syntyi ajatus hastagista #konttiaho. 

Olen itse käyttänyt säännöllisesti sosiaalisessamediassa, avainsanoja eli hastageja, sillä niiden avulla on ollut helppo löytää trendejä ja suodattaa loputonta määrää julkaisuja. Aiemmin en ollut kuitenkaan ymmärtänyt sitä merkittävää mahdollisuutta, jota ne oikein käytettynä voisivat antaa omien tuotteideni markkinointiin. Hastag olisi jälleen yksi tehokas keino erottua ja tulla löydetyksi massan seasta.

Hastagien avulla voisin kohdentaa julkaisut nopeasti, helposti ja tarkasti oikeille asiakasryhmille. Yksinkertaiset avainsanat kuten #työvaatteet tai #Carhartt, helpottaisivat julkaisun etsimistä. Kun tähän lisätään oma #konttiaho, saadaan kohdennus osumaan hyvin tarkasti juuri meidän palveluumme. 

Loppu pohdinta

Somemarkkinoinnin työkirja sai minut huomaamaan mahdollisia tapoja, joilla voin lähteä kehittämään projektini markkinointia. Osaan nyt ottaa somemarkkinoinnissa paremmin huomioon useita pieniä yksityiskohtia, jotka olivat jääneet muuten liian pienelle huomiolle. Ymmärrän paremmin videoiden sekä kuvien visuaalisen merkityksen markkinoinnissa ja kuinka minun kannattaa luoda sillä tarinaa tuotteideni ympärille. Markkinoinnissa minun ei kannata vain keskittyä markkinoimaan erilaisia yksittäisiä vaatteita, vaan lähden luomaan laajempaa kuvaa brändistä ja luomaan arvoa myös muualle (Virtanen, 2020).

Kun laadimme myöhemmin kurssilla markkinointisuunnitelmaa pidän mielessäni  lukemani Aava & Bang artikkelin, jossa sanotaan ettei markkinoinnissa kyse ole vain yksittäisistä videoista tai sloganeista. Markkinointi on kokonaisvaltaista toimintaa, joka yhdistyy yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja on taitavasti toteutettuna yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailueduista.

Lähteet

Virtanen, S. 2020. Somemarkkinoinnin työkirja. E-kirja. Helsinki: Kauppakamari. Viitattu 19.4.2024. Vaatii käyttöoikeuden. https://kauppakamaritieto-fi.libproxy.tuni.fi/ammattikirjasto/teos/somemarkkinoinnin-tyokirja-2020

Vanhatapio, E. 2019. Mitä on markkinointi. Artikkeli. Aava & Bang. Viitattu 19.4.2024. https://bang.fi/blogi/mita-on-markkinointi

Ketonen, N. 2023. Somemarkkinointi – mitä ja miksi. Artikkeli. Folcan. Viitattu 19.4.2024. https://folcan.fi/somemarkkinointi-mita-ja-miksi/

Kommentoi