Tampere
17 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

Soluessee: Yrittäjän motivaatio ja asenneKirjoittanut: Saara Leinonen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Asenne
Motivaatio - Perseelle potkimisen käsikirja
Lasse Seppänen
Earl Nightingale
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Soluessee

 

Saara Leinonen

Rasmus Janakka

 

 

 

Mitä ovat motivaatio ja asenne? Miksi ne ovat niin tärkeitä kulmakiviä yrittäjälle? Tässä soluesseessä pääsemmekin pureutumaan niihin ja tutkistelemaan niitä eritoten yrittäjän näkökulmasta.

 

 

Miksi yrittäjä tarvitsee motivaatiota?

 

”Motivaatio on kaikki kaikessa. Ilman motivaatiota metsästää, rakentaa, solmia sosiaalisia suhteita ja harrastaa seksiä meitä ei olisi täällä”, kirjoittaa valmentaja ja tietokirjailija Lasse Seppänen kirjassaan ”Motivaatio – Perseelle potkimisen käsikirja” (2018). Motivaatio on sisäinen kokonaistila, joka säätelee yrittäjän psyykkisen vireyden, jolla ryhdytään toimintaan.

 

Yrittäjä tarvitsee tavoitteen, jonka haluaa saavuttaa tai jota haluaa edistää. Yrityksen menestyminen, myynti ja sen tuotto, raha, asiakasarvon tavoittaminen ovat hyviä esimerkkejä yrittäjän tavoitteista. Totta kai, tavoitteita on useita erilaisia, kaikki lähtee yrittäjästä itsestä, sekä hänen motivaatiostaan.

 

Motivaatio koostuu motiiveista. Motiivit ovat päämääräsuuntautuneita tarpeita, haluja, viettejä tai palkkioita ja ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motiivit voivat olla halu- tai tarvelähtöisiä. Yrittäjä tarvitsee motiiveja, jotta voi tavoittaa asetetut tavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii yrittäjältä halun onnistua ja menestyä. Ilman motiiveja ei ole motivaatiota, jolloin yrittäjä ei pääse kehittymään tai edes etenemään, ei sitten missään.

 

”Kehitys lisää pystyvyyden kokemusta, joka itsessään lisää motivaatiota jatkaa toimintaa ja luoda lisää”

– Lasse Seppänen

 

Motivaatioteoriat

 

Motivaatioteorioita on useita, joita huomaamme myös yritysmaailmassa. Tässä käsittelemme muutamaa teoriaa, jotka ovat näkyvimpiä yrittäjissä ja kuinka erilaiset yrittäjät mukautuvat erilaisiin tunteisiin.

 

Itsemääräämisteoria

 

Itsemääräämisteoria eli itseohjautuvuusteoria tarkoittaa sitä, kun yrittäjä on luonnostaan aktiivinen, motivoituva ja itseään ohjaava. Itsemäärämisteorian mukaan yrittäjä asettaa tavoitteita, haastaa itseään ja haluaa myös toteuttaa itsensä haastamisen sekä haluaa olla kykeneväinen saavuttaa tavoitteita.

 

”Motivaation näkökulmasta mielenkiintoista itsemääräämisteorian oletuksissa on se, että motivaation määrä sinällään ei ole ratkaisevaa, vaan se laatu”, kertoo Seppänen Edward Decin ja Richard Ryanin teoriasta.

 

”Itsemääräämisteoriassa on kolme ulottuvuutta: autonomian kokemus, pystyvyyden kokemus sekä tarve kokea yhteenkuuluvuutta”

-Edward Deci & Richard Ryan

 

Attribuutioteoria

 

Attribuutioteoriassa yrittäjä selittää itselleen onnistumista. Attribuutiolla tarkoitetaan havaittua syytä tai seurausta, jonka yrittäjä antaa itseensä liittyvälle tilanteella tai tapahtumalle. ”Attribuutioteoria sisältää kolme eri dimensiota: sijainti, pysyvyys ja kontrolloitavuus”, kirjoittaa Seppänen.

 

Sijaintia ovat sisäinen ja ulkoinen. Sisäisessä sijainnissa yrittäjä kohdistaa esimerkiksi yrityksessä tapahtuneen ongelman itseensä ”syy on minussa”, kun taas ulkoisessa yrittäjä kohdistaa ongelman johonkin toiseen ”syy on muissa”.

 

Pysyvyyttä ovat tilapäinen ja pysyvä. Tilapäisessä pysyvyydessä yrittäjä voi selittää itselleen omaa epäonnistumistaan, mutta samalla tsempata itseään seuraavaan koitokseen. Pysyvässä pysyvyydessä yrittäjä kokee epäonnistumisensa niin voimakkaana, ettei voisi koskaan onnistua siinä. Yrittäjä mahdollisesti kokee, ettei hänellä ole tarvittavia ominaisuuksia.

 

Kontrolloitavuudella tarkoitetaan yrittäjän kokemusta siitä, paljonko hän kokee pystyvänsä vaikuttamaan lopputulokseen. Kun yrittäjä kokee, että hänellä on paljon hallintavaltaa ja kykenevyyttä hoitaa asiat, motivaatio nousee huomattavasti ja hän saa paljon aikaan. Jos yrittäjä on ei-kontrolloitava, hän ajattelee, ettei voi vaikuttaa tehtävään tai lopputulokseen.

 

Minä-pystyvyys

 

Minä-pystyvyysteoria on sosiaaliskognitiivinen teoria mallioppimisen ja sosiaalisten kokemusten roolia itseluottamuksen kehittymisessä. Yrittäjän motivoitumiseen vahva vaikuttaja: ”Ihminen, joka uskoo voivansa suoriutua tehtävässä hyvin, näkee sen ennemmin tavoiteltavana ja saavutettavana kuin vältettävänä”, Seppänen kirjoittaa.

 

Odotusarvoteoria

 

Odotusarvoteoriassa odotukset ja arvostukset toimivat pääaiheina. Odotuksilla tarkoitetaan yrittäjän odotuksia omasta kyvykkyydestä tehtävää kohtaan. Korkeat odotukset yrittäjän omasta kyvykkyydestä nostattavat motivaatiota. Arvolla tarkoitetaan yksilön arvostusta tehtävää kohtaan. Yrittäjä motivoituu ja sitoutuu tehtävään, kun hän pitää sitä arvokkaana.

 

Kun ei motivoi, asenne astuu peliin

 

Kun yrittäjällä ei luontainen motivaatio työhön riitä peliin astuu asenne. Asenne erottaa yrittäjät toisistaan ja se myös näkyy kauas. Yrittäjänä on tärkeää ensinnäkin tehdä jotain mistä nauttii, koska iso osa ajasta ihmisen elämästä menee työskentelyyn, miksi siis käyttää niin isoa osaa elämästä tehden jotain mistä ei tykkää?

 

Yrittäjänä sinulla on vastuu, mutta myös vapaus päättää mitä teet ja miten. Esimerkiksi monet yrittäjät ovat kituneet näin korona aikana, mutta yhtä lailla näkee ihan ravintola-alan yrittäjiä, jotka ovat nähneet kyseisen tilanteen mahdollisuutena ja kääntäneet sen heille eduksi. Kaikki lähtee asenteesta ja tämä vaatii erittäin optimistista asennetta. Kun asennoituu uusiin asioihin ja tilanteisiin mahdollisuutena pääsee pitkälle. Yrittäjällä pitäisi olla muutenkin jatkuva halu oppia uutta ja oppia kaikki mahdollinen omasta alastaan ja yrityksestään.

 

Loppupelissä yrittäjänä kaikki mitä teet on vain sinua itseäsi varten, joten suosittelen tekemään sen hieman epämukavammankin asian kerralla kunnolla. Vaikka seuraava lausahdus, minkä taakseen jättää niin edestään löytää onkin hyvin käytetty, niin se on myös erittäin oleellinen. Mikäli pidemmän päälle sinusta kuitenkin tuntuu, että yrittäjyys ottaa enemmän kuin antaa niin ehkä sinun kannattaa miettiä onko kyseinen ala välttämättä sinulle sopiva tai sopiiko yrittäjyys sinulle ylipäätään.

 

 

 

 

Jokaisen yrittäjän tulisi harrastaa itsetutkistelua ja mieluusti jopa säännöllisesti. Tärkein ja oleellisin asia mihin yrittäjä voi sijoittaa on oma itsensä. Yrittäjän on hyvä pysähtyä miettimään mitä hän oikeasti haluaa tehdä. Kun yrittäjä on itse tehnyt sen päätöksen ja täysin sitoutunut siihen niin lopputulos on paras mahdollinen. Tämä johtuu luonnollisesta motivaatiosta, jota yrittäjä saa, kun hän oikeasti haluaa palavasti jotain asiaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hän haluaisi ja motivoituisi samasta asiasta enää vuosien päästä. Esimerkkinä jos olet suorituskeskeinen persoona ja päässyt asettamaasi tavoitteisiin, janoat todennäköisesti uusia haasteita ja oppeja sillä et saa enää samaa haastetta tai ärsykettä kuin aiemmin. Aseta itsellesi aina uusi kirkas tavoite, johon sitoudut, sillä tahdonvoiman puutetta ei voi kompensoida millään.

 

 

Lähteet:

 

Nightingale. E, Asenne 2016, Maximize Event Oy

 

Seppänen. L, Motivaatio – Perselle potkimisen käsikirja. Fitra, 2018

 

Kinnunen. J, Motivaatiomies -podcast. ”Maanantaimotivaatio”, jaksot 9, 10, 11, 12, 13. (2018). (Kuunneltu 10.5.2021)

Aihetunnisteet:
Kommentoi