Tampere
15 Jun, Saturday
13° C

Proakatemian esseepankki

Sijoittamisen alkeetKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Sijoittaminen on mielenkiintoinen ala. Siinä voi rikastua nopeasti tai menettää omaisuutensa niin kuin uhkapelissä. Jälkimmäinen tietenkin on ääriesimerkki mutta mahdollinen. Jo vähän aikaa Blockchain teknologiaan pohjautuvat kryptot ovat tulleet suureen suosioon ja ne ovat saaneet paljon media huomiota. Itse en niin kryptoihin tässä vaiheessa vielä usko, mutta kryptojen seuraaminen on herättänyt pienen kiinnostuksen sijoittamiseen yleisesti.

Karo Hämäläisen ja Jukka Oksaharjun kirjassa Sijoita kuin guru he esittelevät useita menestyneitä sijoittajia ja heidän tapaansa sijoittaa, valita ja tulkita markkinaa. Kirja antaa hyviä nyrkkisääntöjä sijoittamiseen ja oli erinomainen kirja pääsemiseen sisään sijoitusmaailmaan. En pureudu tässä esseessäni eri menestyneiden sijoittajien tapaan tehdä rahaa vain koitan poimia tärkeitä perus asioita joita kirja tuo esille.

Ensinnäkin kirjan luettuani tajusin, että oikeastaan kuka vain pystyy menestymään sijoittajana. Monessa kohta kirjaa sanotaan, ettei tarvitse olla asiantuntija tai salkunhoitaja onnistuaksesi. Tämä perustuu siihen, että kukaan ei voi ennustaa tulevaa. Tietenkin asiantuntijat ja salkunhoitajat ovat alan osaajia, mutta mikään ei estä sinua ottamaan asiasta itse selvää, tutkia markkinoita ja sijoittaa. Ensimmäisenä ohjenuorana onkin se, että mutu tuntumalla tai uskomalla jonkin yrityksen nousuun ei riitä perustelluksi hyvälle sijoittajalle vaan hän käyttää yritysten arviointiin erilaisia mittareita.

 

P/E (Price per Earning) kertoo voittokertoimen. Voittokerroin näyttää sijoittajalle mihin markkina uskoo osakkeen menevän. Esimerkiksi yritys, jonka uskotaan menestyvän hyvin tulevaisuudessa, saan korkean P/E arvon. Tämä sen takia, koska arvioidaan että e eli tuotot kasvavat tulevaisuudessa. Näitä yrityksiä kutsutaan nimellä kasvuyhtiöt. Taas jos P/E on matala, markkina arvioi heikkoa tulosta ja ei usko yhtiön tulevaisuuteen. Muista P/E lukuja verratessa vertailla saman toimialan yhtiöitä keskenään, sillä eri toimialat eivät ole täysin verrannollisia keskenään, esim. toinen toimiala laskeva ja toinen nouseva.

P/B (Price to Book Ratio) kuvaa yrityksen markkina-arvon suhdetta omaan pääomaan.  Kun P/B-luku on yli 1, yrityksen markkina-arvo on enemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo ja näitä kutsutaan kasvuosakkeiksi. Kun puolestaan luku on ale 1, osakkeita kutsutaan arvo-osakkeiksi eli tällöin sijoittajan mielestä osakkeen hinta on alhaisempi verrattuna yhtiön arvoon.

 

Näiden kahden mittarin lisäksi sijoittajan on oltava tietoinen myös siitä mitä se tietty yritys tekee mihinkä hän on sijoittanut rahansa. Tarkoitan tällä sitä, että sijoittajan on oltava tietoinen kaikesta mikä koskee yhtiötä. Mistä yhtiön liikevaihto koostuu, mistä yrityksen tase koostuu, nähdä parhaansa mukaan tulevaisuuden trendejä mihinkä yhtiö on menossa, tietää yrityksen johto, mitä he tekevät ja ovatko he erinomaisia. Ja totta kai laaja tuntemus alalta on suotavaa. Mitä enemmän tiedät toimialasta ja siinä toimivista yrityksistä, se auttaa sinua ennustamaan ja suhteuttamaan hyvä sijoitus kohteet toisistaan. Koska on aina hyvä perustaa päätöksensä johonkin faktaan ja tulevaisuudesta ei vain ole vielä dataa niin on turvauduttava historian antamaan tietoon. On hyvä tutkia yrityksen historiaa noin 10 vuotta taakse päin. Siitä pystyy näkemään monia päätöksen tekoon vaikuttavia asioita, kuten tulos historiaa, elääkö yritys erilaisissa sykleissä vai onko tapahtunut jotain merkittävää josta menestys tai heikko menestys voisi johtua esim. huono johto. Mitä paremmin tunnet yhtiön mihinkä sijoitat, sen parempi.

Kun sijoitat osakkeisiin, on hyvä hajauttaa eli jakaa sijoitettu rahasumma useampaan eri osakkeeseen. Jos laitat koko rahan yhteen osakkeeseen, se on todella riskialtista. Hajauttamisella voi saada samoja tuottoja tai parempia pienemmällä riskillä. Burton G. Markiel, menestynyt sijoittaja ja hajauttamisen kannattaja, antaa hyvän havainnollistavan esimerkin hajauttamisen hyödyistä. Esimerkissä on kaksi yritystä. Toinen tekee sateenvarjoja ja toinen aurinkotuoleja. Säätilat vaikuttavat molempien yrityksen liiketoimintaan mutta päinvastaisesti. Sateella menevät sateenvarjot ja aurinkoisena päivänä aurinkotuolit ovat haluttua riistaa. ”oletetaan, että aurinkoisella säällä lomakeidasyritys antaa 50% tuoton ja sateenvarjovalmistaja 25% tappion. Sateella luvut ovat samat, mutta toisin päin. Jos sijoittaja sijoittaa kaksi euroa joko lomakeitaaseen tai sateenvarjovalmistajaan, hänellä on joko vuoden kuluttua joko kolme euroa tai 1,50 euroa. Sen sijaan jos hän sijoittaa euron lomakeitaaseen ja toisen sateenvarjovalmistajaan, hänellä on vuoden kuluttua 2,25 euroa” (Burton G. Malkiel 83). tämä mielestäni havainnollistaa hyvin hajauttamisen hyvät puolet. Riskit pienenevät, hyvät tulokset kompensoivat heikompia.

Viimeinen perustieto, jonka tuon esille on osakkeen valinta. Täydellinen sijoituskohde olisi edullisesti arvostettu, liiketoiminta korkea laatuista ja hyvä kasvu. Nämä ovat erinomaisen sijoituskohteen kulmakivet. Edullisesti arvostettu tarkoittaa sitä, että osake ei ole liian kallis. Myöskään liian edullinen osake voi ilmaista jotain mutta yrityksestä, esimerkiksi huono laatuisuuden. Osakkeen laatu eli yritys on laadukas ja hyvä siinä mielessä. Kasvu on yrityksillä tärkein asia, mutta sijoittajan on oltava tarkkana, onko ennustettu kasvu realistista. Jos kasvua ei ole näkyvillä myös tulos kasvu ei ole odotettavissa. Tällä hetkellä kasvuton sijoituskohde ei ole välttämättä houkutteleva kohde, jos hakusessa on nopeat voitot, pitkällä aikavälillä tuoton saaminen on todennäköisempää. Useimmiten yritykset eivät omista näitä kaikkia ominaisuuksia. Jos yrityksellä on vain yksi näistä kolmesta, sijoituksen onnistuminen on riskimpi ja epätodennäköisempi. Jos yrityksellä on kaksi näistä, se on keskimäärin parempi sijoitus kuin vain yhden omaava.

 

Yhteenvetona kirja oli todella mielenkiintoinen. Suurin oppini oli, etten osaa vielä sijoittamisesta yhtään mitään. Sijoittamine on todella vaikea ala, jota monet ovat yrittäneet mutta vain harvat todella onnistuneet. Riskin hallinta parhaan tuoton tavoittelussa on haastavaa. Tietenkin sijoittaja haluaa parhaan mahdollisen tuoton rahalleen, mutta jos riskiä ei osaa arvioida oikein voit menettää kaiken. Kirjassa tuodaan esille monia esimerkkejä, kuinka voi sijoittaa ja mitä tunnuslukuja kannattaa seurata. Varsinkin Benjamin Grahamin sijoittamistyyli voisi sopi hyvin omaan ajatusmalliini. Kirja todella herätti mielenkiintoni sijoittamiseen. Tämä kirja pitää lukea uudestaan ajatuksen kanssa ja sitten siirtyä vasta seuraavaan. Uskon että kuin ymmärrys karttuu, myös uusia asioita nousee esille.

Lopetan esseen toteamukseen kirjasta, joka käsittelee riskien hallintaa. ”Menestyvä sijoittaja ei eliminoi riskiä. Hän hallitsee sitä”.

Kommentoi