Tampere
23 Apr, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

SiilikonseptiKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Tähän kysymykseen vastaa Jim Collins kirjassan Good to Great, jonka suomenkielinen versio kulkee nimellä Hyvästä paras. Kirja kolahti itselleni monella tapaa. Muun muassa viidennen tason johtajuus, kurinalainen kulttuuri ja vauhtipyörän vauhtiin saaminen olivat erinomaisia pointteja, joita Collins toi esille. En kuitenkaan perehdy näihin osa-alueisiin, vaikkakin näistä jokaisesta aiheesta voisi kirjoittaa esseen, vaan tässä esseessä keskityn siilikonseptiin.

 

Mikä on siilikonsepti?

Siilikonseptin nimi tulee tarinasta, jossa on kaksi hahmoa kettu ja siili. Ajatus tarinan taustalla on ”kettu tietää paljon, mutta siili tietää vain yhden suuren asian”. Kettu on viekas ja nopea saalistaja, jonka saaliiksi siili voisi helposti ajautua. Siili on hidas ja viettää aikansa ruokaa hankkien ja putsaten asuinpaikkaansa. Kettu on päättänyt ottaa saaliikseen siilin ja on valmistanut varman strategian tämän toteutukseen. Kettu hyökkää siilin kimppuun ajatellen ”Nyt minä sinut sain”. Siili huomaa tämän ja tekee oman tutun liikkeensä, hän käpertyy piikkipalloksi. Kettu huomaa piikit ja perääntyy. Tämä lyhennetty tarina avaa siilikonseptin taustaa hyvin. Ajatus siitä, että olemalla jossakin asiassa paras, ihmisten ja yritysten tarvitsee keskittää kaiken huomionsa ja fokuksensa tiettyyn asiaan. Aivan kuten siili teki tarinassa, pettämättömään puolustuskykyyn. Parhaaksi ei voi tulla tai se on erittäin epätodennäköistä, jos ei keskitä resurssejaan tiettyyn tekemiseen ja sen kehittämiseen.

Siilikonseptiin kuuluu kolme kehää:

Ensimmäisenä käsitellään intohimoa. Mistä olemme innostuneita? Usein yritykset syntyvät perustajan halusta rakentaa jotain uutta tai tehdä sellaista mikä on hänelle lähellä sydäntä eli intohimosta. Sitä haetaan tässä kehässä. Tarkoituksena on löytää se asia josta yritys on aidosti innoissaan ja mitä he haluavat tehdä. Jos yritykseltä puutuu sisäinen halu / palo tehdä ja kehittää omaa toimintaa, yritys ei tule pysymään kehityksessä mukana.

Missä olemme maailman parhaita? Tässä kohdassa pyritään löytämään, jokin asia jossa yritys on tai voisi olla maailman paras. Se ei välttämättä ole yrityksen nykyinen ydintoiminta. Yritysten ydintoiminta nykypäivänä on todennäköisesti kilpailtua maailmanlaajuisesti, joten on todella vaikea olla siinä maailman paras. Mutta esimerkiksi maailman paras strategia juuri sillä toimialalla voi nostaa yrityksen hyvästä toimijasta parhaaksi.

Mikä vaikuttaa taloudelliseen tulokseen? Kun puhutaan yritysmaailmasta, kannattavuus on melkeinpä tärkein elinehto yrityksille. Tällä kehälle haetaan oikeita mittareita ja tunnuslukuja, joilla mitataan kannattavuutta esimerkiksi voitto asiakasta kohden. Se tapa, jolla voitto haetaan voi vaihdella yritysten ja toimialojen välillä, mutta tärkeää on että tunnusluku on löydettävä, jotta sitä voi käyttää hyödyksi mm. myynnissä ja maksimaalisen voiton saamisessa.

 

Miksi siilikonsepti on toimiva?

Yritykset jotka noudattavat siilikonseptia tietävät tarkalleen mitä he osaavat ja mikä on kannattavaa. On tärkeä ymmärtää missä organisaatio voi olla maailman paras ja missä puolestaan ei voi olla paras. Siilikonsepti ei varsinaisesti ole strategia tai tavoite, vaan se on aitoa ymmärrystä. Ymmärrystä mikä on meille olennaista, mitkä ovat meidän vahvuudet ja heikkoudet, mitä on meidän suunta.

Kirjan mukaan keskimäärin hyvistä parhaiksi nousseilla yrityksillä kesti neljä vuotta oivaltaakseen heidän siilikonseptinsa. Lisäksi ymmärrys omasta toiminnastaan ja osaamisistaan on tärkeä kanavoida oikein. Kirjassa oli tehty suuri tutkimus aiheesta, jossa verrattiin hyvistä parhaiksi kehittyneitä yrityksin heidän verrokki yrityksiinsä. Näistä löytyi suuri ero juurikin ymmärryksessä mikä on yrityksen oma suunta. Verrokki yritykset olivat kuin tarinan kettu, joka sinkoili edes takas. He ostivat yrityksiä, jotka eivät olleet heidän osaamisaluettaan eikä tukenut ollenkaan heidän ydinosaamistaan. Puolestaan siilit eli yritykset, jotka pitäytyivät siilikonseptinsa sisällä, tekivät hyviä arvoa tuottavia ratkaisuja. Tässä on tärkeä huomata, että heidän tekemät ratkaisut olivat perustuneet heidän ymmärrykseensä yrityksestään. Ratkaisun pitää olla heidän innostuksensa mukainen, sen pitää tuotta voittoa heidän asettamien mittareiden mukaisesti ja tärkeimpänä sen pitää olla heijastettavissa siihen asiaan missä yritys on tai voisi olla maailman paras.

 

Kuinka hyödyntää siilikonseptia?

Jokainen yritys voi hyödyntää siilikonseptia. Sen ajatus fokusoida yrityksen tekemistä ja päätöksentekoa on jokaiselle yritykselle hyvä työkalu oman liiketoiminnan pyörittämiseen. Uskon, että varsinkin tulevaisuudessa yritykset, jotka ovat valinneet tietyn tarkan suunnan jota kohti yritys pyrkii, ovat kasvussa. Nykypäivän suuret yritykset, jotka tarjoavat paljon palveluita joutuvat keskittymään enemmän ydintoimintaansa ja palvelut tulevat yhteistyösopimusten kautta. Tällöin suurempi yritys voi keskittyä omaan intohimoonsa ja lisäpalvelun tekevä yritys taas omaansa. Näin ollen molemmat yritykset tekevät asiaa, joka innostaa heitä ja heillä on jatkuva halu kehittää ydintoimintaansa.

Siilikonseptin ajatusta kategorisoida innostus ja osaaminen voi hyödyntää myös oman intohimo ammatin löytämisessä. Hyödyntämällä siilinkonseptin kehistä kahta, intohimoa ja omia osaamisia voi löytää oman innostavan ammatin. Esimerkiksi jos ihmisellä on intohimonaan urheilu ja hänen taitonaan on johtaa ihmisiä ja organisoida. Hänen mahdollinen unelma ammatti voisi olla jonkin urheiluseuran toimitusjohtaja. Tämä raakana esimerkkinä siitä kuinka yhdistää intohimo ja osaaminen unelma työksi. Jos tähän haluaa yhdistää kolmannen kehän, se olisi mahdollisuus. Jokainen tarvitsee mahdollisuuden tavoittaakseen haluamansa.

Pohdintaa

Voisiko tätä parhaaksi tulemisen konseptia hyödyntää Proakatemialla? Meidän projektitoimistojen yksi parhaista puolista on se, että me teemme erilaisia projekteja, joista saa monenlaisia oppeja joita voi jakaa tiimin kesken. Mutta tämä voi olla haaste siilikonseptia ajatellen. Kuinka löytää yhteinen tekeminen tiimin sisällä? Se onkin vaikea kysymys. Mutta uskon, että jos se löytyisi, pystyisimme kehittämään yritystämme entistä ammattimaisempaan suuntaan. Esimerkiksi tiimin roolituksen, prosessien viimeistelyn ja itse liiketoiminnan kannalta, myös tulos nousisi aivan uudelle tasolle.

Kommentoi