Tampere
29 May, Wednesday
12° C

Proakatemian esseepankki

RekrytointiKirjoittanut: Iida Koskinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Rekrytointi

 

Johdanto

 

Rekrytoinnin tarkoitus on onnistua löytämään parhaat mahdolliset työntekijät työtehtävään. Henkilökunta on merkittävässä osassa liiketoiminnan pyörimiseen ja kehitykseen, joten huteja on minimoitava.

 

Koemme, että työntekijät ovat kahvilamme ydin, joka luo brändimme kuvaa ja viihtyvyyttä kahvilassa. Työntekijät kertovat asiakkaille, millaisia olemme ja millaista palvelua annamme. Rekrytoinnissa painotamme viihtyvyyttä, ammattiosaamista sekä positiivisen kuvan luomista meistä työpaikkana ja työnantajina.

 

1 steppi

 

Kun lähdetään rekrytoimaan, on pohdittava kanava, jota kautta haku tehdään. Osa aloista, kuten ravintola-ala kärsii ajoittain hakijatulvasta mielenkiintoisiin tehtäviin, jolloin hakemusten läpikäyntiin menee paljon enemmän aikaa. On tärkeä tehdä edellytykset selväksi, joka nopeuttaa hakijoiden karsintaa. Näitä voivat esimerkiksi olla alan koulutus ja työkokemus.

 

Varsinkin jos rekrytointi ei ole pääsääntöinen tehtäväsi, ei ole lainkaan väärin käyttää ammattilaista apuna, joka huomaa asioita, jotka näkyisivät vasta kuukausien kuluttua työsuhteen alkamisesta.

 

Lähes poikkeuksesta hakua kannattaa markkinoida sosiaalisen median kanavissa laajemman kattavuuden saavuttamiseksi.

 

Kahvilamme kannalta rajasimme hakua aikaisempaan työkokemukseen ja ammattiosaamiseen. Halusimme palkata ammattilaisia, koska koemme sen olevan erittäin tärkeää asiakkaillemme, että jokainen saisi ammattimaista palvelua tiskiltä. Haimme duunitorin kautta sekä kokoaikaisia että osa-aikaisia työntekijöitä. Kriteereinä meillä oli myös hygienia- ja anniskelupassin omistaminen, sekä kevytyrittäjyyden kautta palkkaaminen. Työntekijöiltä haimme ammattiosaamisen lisäksi sosiaalisia taitoja toimia tiimissä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja positiivisuutta. Emme kokeneet tärkeäksi mainostaa sen enempää sosiaalisessa mediassa, sillä saimme hyviä hakemuksia sekä duunitorin kautta että muutamia hakemuksia oma-aloitteisesti sähköpostiin.

 

2 steppi

 

Aikatauluta projekti itsellesi. Ota aikaa kattavan työn kuvan määrittelyyn ja työpaikkailmoituksen kirjoittamiseen. Säästät itseltäsi aikaa puhelintiedusteluista sekä haastattelusta, kun teet ensimmäisen konkreettisen stepin huolella. Työnhakijat ja varsinkin kovat sellaiset arvostavat kattavia ilmoituksia ja he luovat kuvan yrityksestä jo lukiessaan. Jos paikasta välittyy epäselvä kuva, hakijat eivät välttämättä hae heille sopivaa paikkaa, koska heillä on vapaus valita.

 

Ilmoituksen keskeinen sisältö koostuu:

 • Tiedot yrityksestä ja palveluista
 • Työntehvän kuvaus
 • Henkilön keskeiset vaatimukset sekä eduksi katsottavat asiat
 • Työsuhteen kesto ja luonne, sekä työaika
 • Palkkaus ja edut
 • Hakuohjeet ja hakuaika, sekä haun eteneminen
 • Yhteystiedot

 

Kun olet laatinut hakemuksen, on hyvä luetuttaa se toisella ihmisellä ja kysyä millaisen kuvan hän saa yrityksestäsi. Mikäli toivottu kuva välittyy ja faktatiedot ovat kunnossa, olet valmis julkaisemaan sen valitsemissasi kanavissa.

 

Ota aikaa myös puhelintiedusteluihin vastaamiseen, hakemusten käsittelyyn sekä hakemuksiin itsessään. Kun olet varannut näille ajan, et joudu stressaamaan, missä välissä ehtisit ne hoitamaan.

 

Vaikka olimme uusia ravintola-alalla, mielestämme osasimme määritellä hyvin, millaisia työntekijöitä kaipaamme mukaan. Työntekijähakemus tapahtui suunniteltua nopeammin, ja työpaikka ilmoituksen luominen sai nopeasti raamit kriteereistä. Kerroimme myös hakemuksessa itsestämme pääpiirteittäin, millainen olemme yrityksenä.

 

3 steppi

Kun lähdetään käymään hakemuksia läpi, vertaa hakemuksia aina kriteereihin älä toisiinsa. Avoin mieli auttaa tunnistamaan jo hakemuksista potentiaaliset tulevaisuuden sankaritekijät. Kun olet käynyt kaikki hakemukset läpi ja pudottanut joukosta ne, joilla ei ole vaadittavia kriteereitä, voit käydä jäljelle jääneet uudestaan läpi. Tässä kohtaa on hyvä pohtia henkilöprofiilin keskeisimpiä asioita, kuten erityistaitoja, kielitaitoja, yms. Voit myös itse soittaa hakijalle ja udella lisää.

 

Hakemuksien tulvahdellessa meille, vastasimme puheluihin ja otimme yhteyttä työnhakijoihin. Jätimme pois työnhakijat, jotka eivät vastanneet annettuja kriteerejä ja ilmoitimme heille, ettei valinta kohdistunut heihin tällä kertaa. Potentiaalisten työntekijöiden kanssa sovimme ryhmähaastattelun, joka pidettiin kahdessa eri osassa. Ryhmähaastattelun tarkoituksena oli saada selville työnhakijoiden sosiaalisia kommunikointi taitoja.

 

Kun parhaat on valikoitu sarjatasolta pudotuspeleihin, on aika lähettää haastattelukutsut. Henkilöille, joita ei valita, on hyvä vastata, ettei valinta osunut heihin. Tämäkin on brändin rakentamista. Mainitse haastattelukutsussa:

 • Paikka, aika
 • Haastattelun luonne (ryhmähaastattelu)
 • Tarvittavat tarvikkeet, jos on
 • Yhteystiedot

 

Tee haastattelussa muistiinpanoja, jotta voit analysoida tilannetta jälkikäteen. Haastattelu hetkessä on tärkeä keskittyä vain kuuntelemaan ja olemaan läsnä.

 

Ryhmähaastattelut pidimme vapaalla keskustelulla kahvilallamme. Aloitimme paikkojen esittämisellä ja tutustumisella. Jokainen sai kertoa itsestään ja mainita miksi olisi meille hyvä työntekijä. Olimme laatineet kysymyksiä, joiden avulla selvitimme potentiaalisista hakijoista meille sopivat.

 

Kysyimme hakijoilta mitä he tietävät meistä ja millaisen kuvan he ovat saaneet. Kyselimme henkilökohtaisista taidoista, esimerkiksi kieliosaamisesta, atk-taidoista ja muista koulutuksista sekä aikaisemmista työkokemuksista ravintola-alalla. Keskustelimme yhdessä työnkuvasta ja siihen liittyvistä tehtävistä ja kriteereistä sekä palkasta ja maksutavoista. Keskustelussa puhuimme myös paineensietokyvystä, vahvuuksista, kehittämiskohteista ja haasteista ravintola-alalla. Yllätyimme, kuinka hienosti potentiaaliset hakijamme kysyivät myös meidän visioistamme kahvilan tulevaisuudesta ja millaisin arvoin toimimme niin henkilökohtaisesti kuin yrityksessä. Tämä toi meitä lähemmäksi työnhakijoita ja osoitti kiinnostusta meitä kohtaan.

 

Ryhmähaastatteluiden jälkeen, otimme yhteyttä jokaiseen haastattelussa olleeseen ja ilmoitimme, saivatko he työpaikan. Perehdytys työhön ja toimintaamme alkoi heti ensimmäisestä työnvuorosta alkaen.

 

Näin melkein puolivuotta jälkeenpäin, koemme että olemme tehneet hyviä ja oikeita valintoja työntekijöidemme suhteen. Jokainen meillä työskentelevä on lunastanut paikkansa ja toiminut mallikkaasti. Olemme otettuja, kuinka mahtavaa on itse olla luomassa hyvää työpaikkaa ja ylipäätään olla työnantajana muille. Kiitollisia voimme olla omasta onnistumisesta sekä siitä, että työntekijämme viihtyvät meillä, haluavat vaikuttaa ja luovat uusia toimintatapoja oma-aloitteisesti.

Kommentoi