Tampere
20 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Ravinnon merkitys tendinopatian hoidossaKirjoittanut: Viljami Hietaharju - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Mikä saa jänteen kipuilemaan? Voiko eläinten rustosta jauhetun kollageenin syöminen viedä kivut pois? Tendinopatian hoidosta eri lisäravinteilla on saatu lupaavaa näyttöä, jota sivuan tässä esseessä.

Tendinopatia

Tendinopatian suora käännös on jänteen sairaus. Tendinopatia on kattokäsite jännevaivoille. Aiemmin ei-traumaattisten jänteen vaivojen on katsottu johtuvan jänteen tulehduksesta ja niitä on kutsuttu tendiniiteiksi. Jänteen kipuilulle on löydetty sittemmin kuitenkin muita selittäviä tekijöitä mahdollisen tulehdustilan lisäksi ja tendiniitti -termistä on luovuttu.

Tendinopatialle on ominaista kipu jänteen seudulla kuormituksessa, heikentynyt toimintakyky sekä rasituksen sietokyky. Tendinopatiaa ilmenee eniten kiertäjäkalvosimen jänteissä, kyynärpään lateraalisen- ja mediaalisen epikondylin jänteissä, patellajänteessä, pakaran lihasten jänteissä sekä akillesjänteessä. (Millar NL, 2021).

Tendinopatia on yleinen vaiva ja pelkästään akillesjänteen tendinopatian esiintyvyys koko väestössä on n. 6% luokkaa. Urheilijoilla vaivaa on 23% ja jopa 52% keski- ja pitkänmatkan juoksijoilla. (Malliaras 2022.)

Urheilijat eivät kuitenkaan ole ainut ryhmä, jolla on suurentunut riski tendinopatiaan, vaan esimerkiksi myös fyysinen työ, jossa jänteille tulee paljon toistuvaa kuormitusta voi altistaa tendinopatialle. (Millar NL. 2020).

Olkapään, pakaran ja takareiden kivut ovat vaikeammin tunnistettavissa jänneperäisiksi. On kuitenkin esitetty, että olkapään mekaaniseen kuormitukseen liittyvää kipua kutsuttaisiin kiertäjäkalvosimen tendinopatiaksi, mutta tätä termiä ei ole pidetty ideaalisena. (Scott A. 2020).

Kudostasolla tendinopatiassa keskeisiä muutoksia ovat kollageenikuitujen epäjärjestys, lisääntynyt mikroverenkierto sekä tuntoaistimus ja tulehduksen lisääntyminen. Diagnoosia tehdessä tärkeätä on haastattelu, kuvantaminen ja tarvittaessa kipua provosoivat testit. (Millar NL. 2021).

Tendinopatiaa hoidetaan ensisijaisesti konservatiivisesti ja fysioterapeuteilla on suuri rooli tendinopatian hoidossa. Tärkeää hoidon suunnittelussa on kuormituksen hallinta sekä terapeuttinen harjoittelu. Harjoittelun lisäksi tendinopatian hoidossa käytetään usein fysikaalisia hoitoja, mutta näiden vaikuttavuudesta ei ole varmaa tietoa. (Physiopedia 2023).

Ravinnon rooli

Ravinnon merkityksestä tendinopatiassa on vastikään tehty systemaattinen katsaus. Katsauksessa oli mukana 19 tutkimusta, jotka tutkivat ravinnon yhteyttä tendinopatiaan, suurimmassa osassa tutkimuksissa lisäravinteiden vaikutusta. Tutkimuksissa enemmistö oli keski-iän ylittäneitä henkilöitä. Kiertäjäkalvosimen jänteet ja akillesjänne olivat tutkituimmat kohteet. (Hjilkema A, 2022).

Datan määrä katsauksessa ei riittänyt siihen, että katsauksessa olisi pystytty tekemään varmoja johtopäätöksiä lisäravinteiden tai dieetin vaikutuksista tendinopatian ennaltaehkäisyssä tai hoidossa. Joitain mielenkiintoisia tuloksia se kuitenkin antoi. (Hjilkema A, 2022).

Ruokailutottumusten välillä ei ollut havaittu korrelaatiota tendinopatian kanssa. Systemaattisessa katsauksessa oli kuitenkin mukana vain yksi tutkimus, joka tutki tätä aihetta, joten tätä aihetta tulisi tutkia jatkossa lisää. (Hjilkema A, 2022).

Alkoholin vaikutuksia tutki 4 tutkimusta, joiden perusteella pystyttiin löytämään yhtäläisyyksiä tendinopatiaan. Kohtalainen alkoholinkäyttö oli yhteydessä akillesjänteen tendinopatiaan. Suuri alkoholinkäyttö oli merkittävä riskitekijä kiertäjäkalvosimen jänteiden repeämisissä. Tutkimuksessa ei pystytty sanomaan, oliko alkoholi suoraan vaikuttanut jänteen repeämiseen, vai oliko alkoholi välillinen tekijä. Alkoholin on kuitenkin havaittu olevan kollageenisynteesiä heikentävä tekijä, ja voi vaikuttaa jänteen terveyteen tätä kautta. (Hjilkema A, 2022).

Lisäravinteista tutkituin oli kollageeni. Tämä lisäravinne näyttäisi olevan tehokkain jänneterveyden kannalta. Korrelaatiota oli havaittu sekä kliinisesti, että rakenteellisesti. Kollageenin vaikutusta tutkivien tutkimusten välillä oli eroa, mikä voi selittyä sillä, että koehenkilöt söivät erityyppistä kollageenia. Useissa tutkimuksissa syötiin tyypin 2 kollageenia, vaikka jänteet koostuvat pääosin tyypin 1 kollageenista. (Hjilkema A, 2022).

Kollageeni näyttäisi olevan tehokas tendinopatian hoidossa, mutta vielä ei ole pystytty määrittämään optimaalista annosta, ajoitusta, kestoa tai kollageenilisäravinteen tyyppiä. Useat tutkimukset myös tutkivat kollageenin vaikutuksia yhdessä jonkin toisen hoitomuodon kanssa, joten pelkän kollageenin tehosta ei pystytä tekemään tarkkoja johtopäätöksiä. (Hjilkema A, 2022).

Pohdinta

Olen myös itse käyttänyt kollageenia lisäravinteena akillesjänteen tendinopatian hoidossa. Koen, että olen hyötynyt siitä suuresti erityisesti akillesjänteen kivun hoidossa. Lisäravinteet eivät kuitenkaan korvaa muita hoitomuotoja, mutta koen että niiden vaikutuksia tendinopatian hoidossa ei pidä aliarvioida.

Lähteet:

Millar NL, Silbernagel KG, Thorborg K, Kirwan PD, Galatz LM, Abrams GD, Murrell GAC, McInnes IB, Rodeo SA. Tendinopathy. Nat Rev Dis Primers. 2021 Jan 7;7(1):1. doi: 10.1038/s41572-020-00234-1.
Scott A, Squier K, Alfredson H, Bahr R, Cook JL, Coombes B, de Vos RJ, Fu SN, Grimaldi A, Lewis JS, Maffulli N, Magnusson SP, Malliaras P, Mc Auliffe S, Oei EHG, Purdam CR, Rees JD, Rio EK, Gravare Silbernagel K, Speed C, Weir A, Wolf JM, Akker-Scheek IVD, Vicenzino BT, Zwerver J. ICON 2019: International Scientific Tendinopathy Symposium Consensus: Clinical Terminology. Br J Sports Med. 2020 Mar;54(5):260-262. doi: 10.1136/bjsports-2019-100885.
Malliaras P. Physiotherapy management of Achilles tendinopathy. J Physiother. 2022 Oct;68(4):221-237. doi: 10.1016/j.jphys.2022.09.010. Epub 2022 Oct 21. PMID: 36274038.
Physiopedia. Tendinopathy. Luettu 1.5.2023. https://www.physio-pedia.com/Tendinopathy
Hijlkema A, Roozenboom C, Mensink M, Zwerver J. The impact of nutrition on tendon health and tendinopathy: a systematic review. J Int Soc Sports Nutr. 2022 Aug 3;19(1):474-504. doi: 10.1080/15502783.2022.2104130. PMID: 35937777; PMCID: PMC9354648.

Kommentoi