Tampere
27 May, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Ranskan terveydenhuoltojärjestelmässä jokainen kohdataan ihmisenäKirjoittanut: Elisa Ilottu - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Ranskan terveydenhuoltojärjestelmässä jokainen kohdataan ihmisenä 

 

Fysioterapiaopintojeni lopussa halusin toteuttaa viimeisen harjoitteluni ehdottomasti ulkomailla. Onnekseni se on fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa mahdollista Erasmuksen vaihto-ohjelman kautta. Oltuani 10 viikon työharjoittelussa Ranskassa sekä yksityisellä fysioterapiaklinikalla, että yksityisessä sairaalassa tutustumassa maan terveydenhuollon käytäntöihin, innostuin selvittämään, miten ranskalainen terveydenhuoltojärjestelmä oikein toimii. Kuinka tehokasta se on, kuka hoidon kustantaa ja paljonko hoito asiakkaalle maksaa? Kuka hoidosta vastaa ja kuinka hoitoon ylipäätään pääsee? Tässä tekstissä pyrin vastaamaan muun muassa näihin kysymyksiin sekä kerron hieman ranskalaisesta sairaalamaailmasta ja tavasta kirjoittaa lyhyitä ja ytimekkäitä potilaskertomuksia.  

Maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä – sanoo kuka ja millä perustein? 

Ranskalainen terveydenhuoltojärjestelmä on yksityisen ja julkisen palvelun yhdistelmä, jossa hoitoon pääsee helposti. Sairaaloista osa on julkisilla varoilla pyöritettäviä, osa yksityisiä klinikoita. Potilaan kannalta on sama, hoidetaanko häntä yksityisessä vai julkisessa laitoksessa, ja sairaala valitaan usein etäisyyden tai parhaat kyseisen sairauden hoitoon erikoistuneen henkilökunnan mukaan. Maassa on yksityisiä eli itsenäisiä lääkäreitä, julkisia sairaaloita, yksityisiä voittoa tavoittelemattomia sairaaloita ja yksityisiä voittoa tekeviä sairaaloita (EU-terveydenhoito 2022). Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut eräässä raportissaan Ranskan terveydenhuoltojärjestelmän olevan jopa maailman paras. Terveysjärjestelmien vertailu maailmanlaajuisesti on vaikeaa. Järjestön vertailussa arvioidaan terveyspalveluiden tehokkuuden ja tasapuolisuuden lisäksi sitä, miten hyvin palvelut vastasivat maiden asukkaiden tarpeita sekä miten kalliiksi niiden käyttö tulee asiakkaille. Arvioon vaikuttaa myös maan asukkaiden odotettavissa oleva elinikä.  Mikä sitten tekee ranskalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä niin arvostetun käytännön tasolla? 

Hoidon taso Ranskan terveydenhuollossa on korkea, jonot suhteellisen lyhyet moneen muuhun maahan verrattuina, ja asiakkaalle maksettavat korvaukset toistaiseksi melko korkeat. Korkeaan hoidon tasoon vaikuttavat muun muassa maan pitkä ja korkeatasoinen koulutus sekä kova kilpailu opiskelijapaikoista. Esimerkiksi lääkärin koulutus Ranskassa kestää yhteensä 6 vuotta + 3–6 vuoden erikoistuminen. Fysioterapeutiksi valmistutaan ammattikorkeakoulun sijaan yliopistosta ja kandidaatin tutkinto on nelivuotinen, joista ensimmäinen vuosi on niin sanottu “medical studies”, jonka suorittavat kaikki terveydenhuollon ammattilaisiksi haluavat. Tämän jälkeen toteutettavan pääsykokeen tulosten perusteella opiskelija pääsee valitsemaan haluamansa erikoistumisalan ja yliopiston riippuen osaamistasostaan. 

Itse toteutin kuuden viikon työharjoitteluni Diaconesses Croix Saint-Simonin sairaalassa, joka on yksityinen, voittoa tavoittelematon sairaala, joka jakaa hoitovastuun yhdessä julkisten sairaaloiden ja itsenäisesti toimivien lääkäreiden kanssa. Sairaalan toiminta rahoitetaan maan sosiaaliturvan sekä yksityishenkilöiden ja yritysten tekemien lahjoitusten avulla. Kaikki sen tuotot sijoitetaan uudelleen laitoksen kehittämishankkeisiin: hoitotiimien vahvistamiseen, uusimpien laitteiden hankintaan, tilojen uudelleenrakentamiseen ja -järjestelyihin sekä modernisoimiseen. Diaconesses Croix Saint-Simonin sairaala sijaitsee Itä-Pariisissa ja on suurin yksityinen terveydenhuoltolaitos (ESPIC) tällä alueella vuodepaikkojen lukumäärän ja tarjottavan erikoishoidon saatavuuden perusteella. (Nous connaître 2021) 

Vaihdossa ollessani minulla oli mahdollisuus tarkastella Ranskan terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta ruohonjuuritasolla, sekä keskustella paikallisten ihmisten kanssa heidän kokemuksistaan. Eräs jo vuoden Ranskassa asunut, nykyään maan kansalaiseksi lukeutuva ystäväni kertoi hoitoon pääsyn olevan nopeaa, oli kyseessä sitten hammaslääkärikäynti fysioterapeutin vastaanotto, lääkärikäynti tai leikkausta vaativa hoito. Lisäksi hän kertoi hoitohenkilökunnan olevan aina avulias, ystävällinen ja valmiina joustamaan aikatauluissaan ja vastuualueissaan taatakseen parhaan mahdollisen hoidon potilaalle, tämän tarpeet ja toiveet huomioiden.  

Työharjoitteluni alussa minua hämmästytti eniten, etteivät fysioterapeutit käyttäneet erityisesti aikaa kirjaamiseen työpäivän aikana. Erityisesti yksityisellä sektorilla ”Aika on rahaa”-mentaliteetti on Ranskassa vahvasti läsnä; vastaanottoaika on lyhyt (vain noin 30 min) ja vastaanottoaikojen frekvenssi työpäivinä on suuri. Suomessa tyypillinen fysioterapeutin vastaanottoaika on 60 minuuttia, josta 15 minuuttia käytetään potilastietojen ja hoitokertomuksen kirjaamiseen. Omien työharjoitteluideni perusteella sanoisin, että suomalaisessa sairaalamaailmassa aikaa kirjaamiselle käytetään jopa enemmän kuin yksityisellä sektorilla tai terveyskeskuksissa.  

Ytimekkäästä kirjaamistavasta huolimatta Ranskassa kaikki terveydenhuollon palveluntuottajat ovat velvollisia julkaisemaan hoitoa koskevia laatu- ja turvallisuusindikaattoreita (EU-terveydenhoito, 2022). Kirjaaminen poikkeaa kuitenkin suuresti siitä, mihin Suomessa on totuttu. Hoitokertomukset ovat todella lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta myös informatiivisia eikä kirjaamiseen tosiaankaan käytetä paljoa työaikaa. Mielestäni tämä on tehokkaampi tapa toimia ja antaa fysioterapeutille enemmän aikaa keskittyä hoitotyöhön. Tämä on myös osasyynä lisäämään potilaiden tyytyväisyyttä hoitoon, fysioterapeutin ollessa aidosti läsnä vastaanottotilanteissa ruutupäätteelle vilkuilun ja hoitokertomustekstin näpyttelyn sijaan. 

 

Hoitoon pääsy Ranskassa tilapäisen oleskelun aikana  

Eurooppalaisella sairaanhoitokortti eli European Health Insurance Card (EHIC) turvaa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarpeen jokaiselle Euroopan kansalaiselle Ranskassa myös tilapäisen oleskelun aikana. Tällaista hoitoa voi tarvita esimerkiksi akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena, tai raskauden, synnytyksen tai kroonisen sairauden takia. Sairaanhoitokortin ansiosta Euroopan kansalainen on oikeutettu saamaan hoitoa samalla tavalla kuin Ranskan kansalaiset. Sairaanhoitokortin käytänteet toimivat vastaavalla tavalla myös Ranskan ulkomaisilla hallintoalueilla: Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Ranskan Guyana, Réunion, Saint-Barthélemy ja Saint-Martin. Palveluntuottajan on kuitenkin kuuluttava edellä mainittuun Ranskan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään, eli palveluntuottajan on oltava joko “conventionné” tai “agréé”, eli hänellä on sopimus valtion terveydenhuoltohoitojärjestelmän kanssa. (EU-terveydenhoito 2023)   

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin omaavana saat korvausta hoidosta ja siihen liittyvistä hoitokuluista paikallisesta sairauskassasta eli Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Lääkärikäynnillä tai poliklinikan avohoidossa saatu feuille de soins –hoitotodistus on toimitettava paikalliseen sairauskassaan mahdollisimman nopeasti hoidon saamisen jälkeen. Liitteiksi on lisättävä lääkemääräykset, eurooppalaisen sairaanhoitokortin kopio ja pankkitiedot. Lääkekorvausten suuruus lasketaan viitehintojen perusteella, eivätkä kaikki lääkkeet eivät ole korvattavia. Sairaalahoidosta korvaus on 80 prosenttia tai joissain tapauksissa 100 prosenttia. Potilas maksaa itse aina päivittäisen sairaalamaksun sekä erillisen maksun suuremmista toimenpiteistä. Sairaalan poliklinikalla annetun avohoidon maksuista voi hakea jälkikäteen korvausta samaan tapaan kuin lääkärikäynneistä. (EU-terveydenhoito 2022)   

Lakisääteinen sairausvakuutus ja hoidon korvaukset maan kansalaisille 

Nykyinen Ranskan terveydenhuoltojärjestelmä vaatii, että jokaisella kansalaisella on oltava omalääkäri eli yleislääkäri, jonka vastaanotolta kaikki hoitotoimet alkavat. Hän lähettää potilaan erikoislääkärille, jos tarvetta on, määrä tutkimuksiin ja kirjoittaa lääkemääräykset. Hoito perustuu lakisääteiseen sairausvakuutukseen, joka koskee kaikkia ja jonka ottaminen on maassa pakollista. Potilas saa hoitokorvauksensa julkisista varoista, jotka kerätään maksuina työnantajilta ja työntekijöiltä. Sairausvakuutuksen kattamat toimenpiteet, lääkkeet ja laitteet määritellään kansallisella tasolla. Monet ranskalaiset ottavat julkista terveydenhuoltoa täydentämään yksityisen lisävakuutuksen eli ”mutuellen”, joka vähentää erilaisten maksujen omavastuuosuutta ja antaa mm. sairaalassa oikeuden yksityishuoneeseen. (Rivieran Suomi-seura, 2023.) Ranskan kansalaisille suomalaista sairasvakuutuskorttia eli Kela-korttia vastaa Ranskassa “Carte vitale”, jonka ansiosta mahdolliset lääkäri-, hoito- ja lääkekulukorvaukset ilmoitetaan ja veloitetaan automaattisesti henkilön sairasvakuutuksesta. Kortti annetaan esim. lääkärin tai apteekin käsittelyyn, ja asiakkaalle kuuluva korvaus tulee aikanaan pankkitilille omavastuuosuudella vähennettynä. (EU-terveydenhoito 2022) 

Kuten aiemmin mainittua, niin terveydenhuollon asiakkaalle maksettavat korvaukset Ranskassa ovat ainakin toistaiseksi melko korkeat, mikä mahdollistaa hoidon pääsyn lähes kaikille tulotasosta riippumatta. Ranskalainen terveydenhuoltojärjestelmä korvaa noin 70 % sairaanhoitokuluista: yleislääkärikäynnistä korvaus on 70 %, lääkkeistä 65 % ja sairaalahoidosta aiemmin mainitsemani 80 %. Pitkäaikaissairauksissa korvaus on jopa 100 %. Sairaalahoidon ruoka on omakustanteinen ja maksaa arviolta 25 € päivässä. Yksityiset sairaalat, lääkärit, kirurgit ja fysioterapiaklinikat saavat lisätä palveluihinsa lisämaksun. Joten jos kuvitellaan esimerkiksi, että Ranskan terveydenhuoltojärjestelmä on asettanut lonkkaproteesileikkauksen hinnaksi 1000 €, korvattava määrä on 80 % eli korvaussumma on 800 €. Yksityinen kirurgi voi pyytää toimenpiteestä 1000 € sijaan kuitenkin vaikka 3000 €, jolloin asiakkaan tuleekin maksaa 2200 € itse, sillä sairausvakuutuksen korvauksen suuruus on edelleen sama 800 €. (Rivieran Suomi-seura 2023) 

Tyytyväinen työntekijä = tyytyväinen potilas

Kysymykseen siitä, onko Ranskassa maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä vai ei, en osaa vastata, mutta omasta mielestäni Ranskan terveydenhuoltojärjestelmä eroaa edukseen ainakin yhdessä asiassa, nimittäin täällä jokainen ihminen kohdataan ihmisenä, olit sitten potilas tai osa sairaalan henkilökuntaa. Kaikenlainen hierarkia eri ammattikuntien välillä puuttuu, jokaisen mielipidettä kuunnellaan ja kaikkia ehdotuksia punnitaan parhaan mahdollisen hoidon toteuttamiseksi potilaalle, Jokaista käytävällä vastaantulijaa tervehditään iloisesti, ja tavallisesti kysytään myös kuulumisia, olit sitten töissä lääkärinä, kirurgina, fysioterapeuttina, sairaanhoitajana, ensihoitajana tai siivoojana. Ja tämä on mielestäni aivan ihanaa! Tämä oli suuresti vaikuttamassa kokemukseeni siitä, että olin tervetullut osaksi yhteisöä ensimmäisestä päivästä lähtien, ja mikä teki harjoittelun lopussa hyvästeistä niin vaikeaa.  

Tulevaisuudessa voisin hyvinkin nähdä itseni työskentelemässä ranskalaisessa sairaalaympäristössä, mutta ennen kuin tämä voi olla edes teoriassa mahdollista, tulee minun ehdottomasti opiskella ranskaa! Sillä sen jos jonkun huomasin, että kaikki puheet ranskalaisten heikosta englannin kielen taidoista ovat totista totta, varsinkin terveydenhuollon potilaiden kanssa työskennellessä!  

 

Lähteet: 

 

Maakohtaista tietoa terveyspalveluista – Ranska. 2022. EU-terveydenhoito.fi. Viimeksi päivitetty 8.11.2023. Luettu 22.5.2023. https://www.eu-terveydenhoito.fi/terveyspalvelut-ulkomailla/maakohtaista-tietoa-terveyspalveluista/ranska/  

Nous connaître. 2021. La Diaconesses Croix Saint-Simon –sairaalan virallinen verkkosivu. https://hopital-dcss.org/nous-connaitre  

Rivieran Suomi-seura. 2023. Terveydenhuolto. https://www.rivieran-suomi-seura.org/terveydenhuolto  

BH Assurances by Allianz. How to get access to French healthcare system and why you must have a top up health insurance. https://bh-assurances.fr/how-to-get-access-to-french-healthcare-system-and-why-you-must-have-a-top-up-health-insurance/  

Kommentoi