Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Pysähdy hetkeksi ja keskity olennaiseen johtaja!Kirjoittanut: Rasmus Kautto - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Modernin johtajan käsikirja: Älä ole pomo
Mika D. Rubanovitsch
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kuuntelin Mika D. Rubanovitschin kirjaa modernista johtamisesta. Kirja herätti paljon ajatuksia liittyen johtamiseen, myyntiin sekä yleisesti elämän asenteisiin. Itselleni erityisesti kolahti kohdat, jotka liittyivät hetkessä olemiseen ja läsnäolon taitoon. Meillä jokaisella on kuitenkin vain tämä yksi elämä. Elämme tämän päivän, tunnin ja minuutin vain kerran. Mitä haluat saavuttaa tai mitä haluat oppia juuri tänään?  

 

“Oppiminen ei ole valmistautumista elämään, vaan se on tapa elää”, Modernin johtajan käsikirja, Älä ole pomo, kirjailija Mika D. Rubanovitsch. 

Usein törmää ajattelu tapaan, jossa mielletään opiskelu ja uuden oppiminen nuorena tehtäväksi velvollisuudeksi. Tätä se ei kuitenkaan ole. Oppimisen kuuluisi olla jatkuvaa sekä iästä riippumatonta. Minä en ainakaan halua jämähtää omaan pieneen kuplaani, kun olen nuoruus vuodet elänyt. Uuden oppimisesta täytyykin tehdä rutiinimaista, jotta koulunkäynnin loputtua oppiminen ei lopu. Johtajan on erityisen tärkeää pysyä aallonharjalla sekä pyrkiä jatkuvaan oppimiseen. Hänen täytyy kuitenkin toimia esikuvana tiimillensä.  

 Johtaja ja johtajuus herättää monenlaisia mielikuvia ihmisissä. Varsin yleinen mielikuva johtajasta on henkilö, joka pyörii toimistolla kahvikuppi kädessä kyttäämässä muiden työntekoa. Tätä se ei kuitenkaan yleensä ole, paitsi jos kyseessä on huonoon johtamiseen ajautunut yritys. Tämän kirjan modernista johtajuudesta valitsin juuri siitä syystä, että en halua itse syyllistyä vahingossa huonoon johtamiseen. Tietenkin virheitä tulen tekemään ja niitä on tarkoituskin tehdä oppiakseni, mutta turhat kompastus kivet pyrin karsimaan pois muiden opeilla. Tätä epäonnistumisten kautta oppimista Proakatemialla painotetaan paljon, mutta mielestäni on yhtä tärkeää painottaa muiden virheistä oppimista sekä asioiden selvittämistä etukäteen. Miksi tehdä virhe, jolta voisi välttyä. Aina voi kysyä sen tehneeltä, miten välttää kyseinen virhe.  

 

 

Tässä tulee osa mieleenpainuvimmista lainauksista, jotka löysin kyseisestä kirjasta: 

“Johtajan olisi tärkeää ymmärtää miten ihmismieli toimii, ja mikä kutakin motivoi”. Motivaation lähteitä on useita sekä ne vaihtelevat ajan kuluessa eri elämäntilanteiden mukaan. Osalle motivaation lähde on raha, toisille se on merkityksen luominen, hyvän tekeminen tai itsensä kehittäminen. Näitä asioita täytyy johtajan pitää mielessä, kun jaetaan työtehtäviä tai rooleja. 

Ihmisiä ei voi pakottaa motivoitumaan tai innostumaan työstä/tehtävästä. Kukaan ei halua työskennellä äkäpussin kanssa, kireässä ilmapiirissä, jossa pomotetaan/käskytetään. Johtajan täytyy osata innostaa ja inspiroida ihmisiä ympärillään. Tiimi yhdessä miettii tavoitteet ja unelmat, jota haluaa saavuttaa. Tällöin jokaiselle on selvää mihin suuntaan pyritään menemään. 

Tiimissä on luontaisesti eri persoonatyypin ja vahvuuksien omaavia ihmisiä, jolloin johtajan tehtävä on tiedustella mitä kukin osaa/haluaa tehdä. Johtajan täytyy antaa ihmisille mahdollisuus tehtävään, jossa he kokevat merkityksellisyyttä, vastuuta, riittävää haastetta sekä mahdollisuudet edetä/kehittyä. Tämän onnistuessa syntyy ihmisessä syvää tyytyväisyyden ja motivaation tunnetta. Ihminen, joka tuntee syvämotivaatiota, on oma-aloitteinen, tehokas, solidaarinen ja antaa kaikkensa. 

 

“Esimiehen täytyy olla läsnä arjessa”. Läsnä oleva sekä helposti lähestyttävä esimies pitää työyhteisön hyvinvoivana. Ilman läsnä olevaa esimiestä tiimin päämäärä hämärtyy sekä kehitys hidastuu, jolloin aletaan helposti tekemään vääriä asioita ja turhaudutaan. Tilanne, jossa johtaja on etäinen tiimin arjen toimista, aiheuttaakin luultavasti pitkällä juoksulla tiimin hajoamisen. Johtajan työnkuvaan kuuluu olla kartalla ihmisten fiiliksistä, huolista ja toiveista. Kiireinen johtaja herkästi laiminlyö tätä tehtävää, siksi riittävä pysähtyminen sekä asioiden delegointi on tärkeää. Kyky keskittyä olennaiseen ja kokonaisuuden hahmottaminen onkin johtajan tärkeimpiä taitoja. 

 

 “Kun ihmiselle annetaan vastuuta, hän toimii ollakseen luottamuksen arvoinen”. Ainakin haluaisin uskoa, että kaikki toimisi näin. Mielestäni ihmisistä kuuluisi aina odottaa hyvää, kunnes toisin todistetaan. Luottamuksen rakentamisessa kestää usein jonkin aikaa, se syntyy kuitenkin tehokkaasti tekojen lopputuloksesta. Kuitenkin luottamuksen voi rikkoa yhdellä teolla. Useimmat meistä ymmärtää tämän, jonka takia vastuuta ottaessamme haluamme antaa parhaimman mahdollisen suorituksen. Johtajan kuuluisikin antaa vastuuta rohkeasti eteenpäin. 

Delegointi tuntuu usein johtajille vaikealta. Usein syy tähän vaikeuden tunteeseen liittyy hoidettavien asioiden kokemisen helppoina, itseltä nopeasti sujuvina tai johtaja kärsii luottamus pulasta. Kuitenkin johtajilla päivät yleensä ovat täynnä näitä pieniä “nopeita” tehtäviä, joiden lisäksi päivään mahtuu vielä isompia päätöksiä/tehtäviä. Jos arki tuntuu todella kiireiseltä ja johtajana aika kuluu liikaa epäolennaiseen, on tällöin syytä delegoida.  

 

”Delegointi on rehellisyyttä omalle kapasiteetille. Jos aika ei riitä, jos työpäivät venyvät ja kiire painaa.” 

Delegoinnissa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 

  • Varmista seuranta ja tuki, tarjoudu ohjeistamaan ja neuvomaan uudessa tehtävässä. 
  • Tiedota tiimille muutoksista, kaikkien on hyvä tietää kuka hoitaa tehtävän jatkossa. 
  • Anna toisen loistaa! 
  • Luota itseesi ja ihmisiin, arvioi kenellä voisi olla kyky suorittaa tehtävä ja luota häneen. 
  • Anna palautetta, palaute on elinehto kehitykselle. 
  • Etsi hyvät tekijät, homma toimii parhaiten, kun ihmiset ovat oikeissa rooleissa. 

 

 

“Toimitusjohtaja on aina viimeistä päivää töissä.” Tämä on mielestäni mielenkiintoinen ajatus, siitä kuinka johtajan kuuluisi olla läsnä hetkessä, päivittäisessä arjessa. Tämä ajatus pistää miettimään oikeasti merkityksellisiä asioita, kuten mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka tulisi toteuttaa päiväni aikana, jos kuvitellaan että tämä olisi viimeinen päiväni töissä.  

Seuraavat asiat nousivat itselläni mieleen aiheesta: 

  •  Miten voisin tukea tiimiäni onnistumaan juuri tänään? 
  •  Miten tuon hyvää energiaa ja saan ihmiset innostumaan? 
  •  Muistutan tiimiäni tavoitteistamme/haaveistamme. 

 

Näillä kolahduksilla lähdetään eteenpäin!  

 

Lähteet:  

Modernin johtajan käsikirja, Älä ole pomo, kirjailija Mika D. Rubanovitsch. 

Kuunneltu Bookbeat 2022. 

 

Blogi, Johtaja ja delegoinnin sietämätön keveys, kirjoittanut Tuula Mikkola. 

Linkki: https://www.solidea.fi/2020/johtaja-ja-delegoinnin-sietamaton-keveys/  

Luettu 8.2.2022 

Kommentoi