Tampere
27 May, Monday
21° C

Proakatemian esseepankki

ProsessiajatteluKirjoittanut: Petteri Kiuru - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Prosessijohtamisen käsitteet
Kai Laamanen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

”Prosessiajattelun perususkomus on, että on olemassa tietty toimintojen ketju, jonka avulla organisaatio luo arvoa asiakkaalle.” (Laamanen, K. Tinnilä, M. 2009, 10.) Prosessit ovat siis toimintojen ketju. Ketju voi alkaa asiakkaalle myytävän tuotteen raaka-aineesta aina valmiiseen tuotteeseen asti. Prosessi voi kuvata myös vaikka yhtä ainoata toimintoa koko tuotantoketjusta. Mikäli tämä on prosessimallinnuksen tarkoitus ja organisaatiossa tarvitaan tietoa tästä.

 

Loogisentason määritelmät

 

Vaikka perusajatus on yksinkertainen, niin sitä se ei ole. Prosessiajattelu tai mallintaminen ei ole kovin yksiselitteistä. Prosessiajattelussa pitää alkuun määrittää loogiset tasot. Näitä ovat:

 

 1. Business
  1. Tarve, ratkaisu ja jakelu
  2. Arvoketjujen tai arvoa luovien verkostojen kuvaus
  3. Asema verkostossa
 2. Ostologiikka vs. ansaintalogiikka
  1. Prosessikartta kuvaa asiakkaan ja organisaation prosesseja
  2. Johtaminen kohdistuu kriittisiin (avain)prosesseihin
  3. Arvoa luovat (ydin)prosessit ja edellytyksiä luovat (tuki)prosessit
 3. (Liike)toiminta
  1. Prosessikuvaus kuvaa sen, mikä on kriittistä ymmärtää prosessissa
  2. Johtaminen kohdistuu kriittiseen toimintaan
 4. Palvelut ja tuotteet
  1. Tuotekuvaukset, palvelukuvaukset, konseptit, spesifikaatiot
 5. Työnkulku
  1. Työn tarkka kuvaus tavoitteena mm. toiminnan kehittäminen, tietojärjestelmien kehittäminen, osaamisen kehittäminen

(Laamanen, K. Tinnilä, M. 2009, 11).

 

Prosessijohtamisen lähestymistavat

 

Prosessijohtamisessa on monta lähestymistapaa. Näitä lähetymistapoja ovat:

 

 • Liiketoimintatiedon ja tietämyksen hallinta
 • Johtajuus ja strategioiden luonti
 • Omistaja-arvon luonti ja yritysjärjestelyt
 • Asiakassuhteiden hallinta, markkinointi ja myynti
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tuotanto, toimitus ja logistiikka
 • Organisaation ymmärtäminen systeeminä
 • Uudistuminen ja muutosten aikaansaaminen
 • Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys
 • Inhimillisten voimavarojen ja osaamisen hallinta
 • Laadun ja riskien hallinta
 • Verkostoituminen
 • Projektien hallinta

 

Prosessijohtamisessa näitä osa-alueita johtajan pitää johtaa koko aikaisesti. Ei ole osaa mitä ei pitäisi johtaa tai mikä olisi vähemmän tärkeä organisaation menestymisen kannalta.

 

Prossessipohdinta

 

Prosessipohdinta ei ole mikään oikea termi. Se on vain väliotsikko tässä esseessä. Prosessiajattelu on erittäin monialainen tapa nähdä organisaatio. Siinä yhdistyy paljon monia osia ja ei ole mikään kovin yksinkertainen asia hallita. Prosessiajattelu on menetelmä jokaiselle organisaatiossa ymmärtää mitä organisaatio tekee, miten tekee ja mitä organisaatio yrittää saada aikaiseksi. Se on oiva tapa havainnollistaa kaikki organisaatiossa tapahtuva ja miksi tapahtuu sekä mitä se tarkoittaa asiakkaalle. ”Menestykseen organisaatio tarvitsee päämäärän ja yhteisen tahtotilan onnistua tämän päämäärän toteuttamisessa. Mutta se, että ihmiset tietävät tavoitteet ja tekevät parhaansa niiden toteuttamiseksi, ei riitä. Tarvitaan toimintajärjestelmä ja keinot, jotka tukevat ihmisten toimintaa kohti organisaation menestystä. Menestystä ei voi kuitenkaan kopioida, vaan jokaisen organisaation on löydettävä oma tiensä. Prosessijohtaminen eri muotoineen antaa ajattelumallin, jonka keskeisiä käsitteitä tässä kirjassa on kuvattu ja jota kaikki organisaatiot voivat hyödyntää saavuttaakseen päämääränsä.” (Laamanen, K. Tinnilä, M. 2009, 8)

Tämä kirja on siis Prosessijohtamisen käsitteet (Laamanen, K. Tinnilä, M. 2009), kirjoittajina Kai Laamanen ja Markku Tinnilä.

Kommentoi