Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Palvelumuotoilun synty ja kehitysKirjoittanut: Aleksi Röyhkiö - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Palvelumuotoilun bisneskirja
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Palvelumuotoilun synty ja kehitys

 

Johdanto

Palvelumuotoilun suurimpana tavoitteena on palvelukokemuksen toteuttaminen ja kehittäminen käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Palvelun tulee myös vastata palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilun kautta asiat koetaan, aistitaan ja nähdään. Palvelumuotoilu tulee olemaan yhä enemmän ja enemmän työkalu erottautua kilpailijasta. Palvelumuotoilu on siinä mielin tuore asia, jota varmasti pystytään kehittämään moniin eri suuntiin tulevaisuudessa.

 

Palvelumuotoilu ei itsessään ole käsitteenä kovinkaan vanha. Vasta 1990-luvulla alettiin ottaa ensimmäisiä pieniä harppauksia kohti kyseistä käsitettä. Tämä eteneminen oli tietysti hidasta, sillä kaiken uuden synnyttäminen yleensä vie runsaasti aikaa. 2000-luvun alussa ilmiö alkoi voimistumaan jo yritysten muodossa, jotka ryhtyivät kaupallistamaan palvelumuotoilua konsulttipalveluna. Tämän jälkeen käsitteen kehitys maailmalla on ollut suuri.

 

Suomen palvelumuotoilu

”Palvelumuotoilun nopeaa leviämistä Suomessa on edistänyt se, että se sopii arvopohjaltaan ja ideologialtaan hyvin suomalaiseen kulttuuriin.” (Palvelumuotoilun bisneskirja, 2019, painos 2). Suomessakin palvelumuotoilu kehittyy hurjaa vauhtia, etenkin digitalisaation kehittymisen myötä. Suomessa on todella suuri halu panostaa asiakastyytyväisyyteen, koska se parantaa kotimaisten palveluiden asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Suomalainen arvopohja on edesauttanut palvelumuotoilun leviämistä ja kasvua huomattavasti. Tämä taas tuo normaaliksi sen seikan, että työntekijät ja asiakkaat nähdään osana kehitystä ottamalla huomioon heidän ideansa, mielipiteensä ja toiveensa.

 

Esimerkkeinä Suomessa palvelumuotoilua suurimmin kehittävät S-Ryhmä sekä K-Ryhmä. Suomessa on jo 4 suuressa Prismassa uudistunut kassajärjestelmä, joka soveltuu loistavasti nykyiseen maailmantilanteeseen. Tässä on taas yksi hieno esimerkki palvelumuotoilun mahdollisuudesta muokkautua eri ajankohtiin. Monet muut elintarvike kaupat ja huoltoasemaketjut ovat panostaneet mobilisaatioon. Nämä uudistukset muokkaavat asiakkaiden arjesta entistäkin helpompaa.

 

Palvelumuotoilun historia

Ennen palvelumuotoilu- käsitettä tunnettiin vain käsite nimeltä muotoilu. Tämä käsite voi tarkoittaa monia eri asioita, joiden kautta keksittiin palvelumuotoilu 1990-luvulla. Kun 2000-luvun alussa huomattiin palvelusektorin suorastaan dominoivan taloutta ja kysynnän keskittyvän yhä asiakaslähtöisemmin kehitettyihin palveluihin, alettiin palvelumuotoiluun panostaa selvästi enemmän. Aikaisemmin asiantuntijalähtöinen kehitys oli keskittynyt vain tavaroiden suunnitteluun, jonka huomattiin olevan riittämätöntä bisneksen kasvamiselle. Monien tahojen, kuten yliopistoiden, ammatinharjoittajien, yritysten tavoite oli yhteistyöllä saada vakiinnutettua palvelumuotoilu yhdeksi opetettavaksi osaamisalaksi.

”Palvelumuotoilun kehittämisprosessi ja menetelmät jalostuivat sekä tutkimuksen että käytännön tekemisen kautta”. (Palvelumuotoilun bisneskirja, 2019, painos 2). Nykyään palvelumuotoilua vie eteenpäin lukuiset messut, kongressit ja kirjat. Palvelumuotoilu on otettu myös monissa oppilaitoksissa osaksi opetusta.

 

Pohdinta

Olen kerennyt paneutumaan palvelumuotoiluun käsitteenä vasta vähän aikaa, mutta se vaikuttaa olevan itselleni yksi mielenkiintoisimmista aiheista hetkeen. Se on käsitteenä kuitenkin niin laaja, että oma innovatiivisuuteni nousee aivan omiin lukuihin.

En itse ymmärrä, että miksi tämä on asia, johon ei ole kiinnitetty kunnolla huomiota kuin vasta noin kaksi vuosikymmentä. On loogista, että alun hitaan kehityksen jälkeen siihen keskityttiin räjähdysmäisen paljon. Nyt sen kehittäminen on räjähtänyt käsiin, kun on huomattu sen tuovan suurta kilpailuetua muihin saman alan yhtiöihin nähden. Kerta toisensa jälkeen he yrittävät tuoda jonkin uuden asian markkinoille ennen kilpailijaansa. On todella hauska nähdä, kuinka kauan kyseinen kehitys jatkuu ja, koska maailmasta alkavat ideat loppua. Tämä kurssi laittaa itseäni ajattelemaan omia kokemuksiani erilailla, kuin yleensä ja tykkään siitä todella paljon. Odotan innolla tulevaisuutta palvelumuotoilun osalta!

 

Lähteet:

Palvelumuotoilun bisneskirja (tuni.fi)

Palvelumuotoilun ABC – Mitä jokaisen tulisi tietää palvelumuotoilusta? – Contribyte

20-vuotias mies kotoisin Ylöjärveltä. Ylioppilas

Kommentoi