Tampere
21 May, Tuesday
4° C

Proakatemian esseepankki

Palvelumuotoilun lähtökohtana on rakastaa ongelmaaKirjoittanut: Oona Salo - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Palvelumuotoilun bisneskirja
Mikko Koivisto
Johanna Säynäjäkangas
Sofia Forsberg
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Palvelumuotoilu on tie, jolla viedään yrityksiä ja yrittäjiä eteenpäin. Se on nyt ja tulevaisuudessa työkalu, jonka avulla yritykset tulevat kilpailemaan toisiaan vastaan. Muutosprosessi on jo alkanut erilaisissa yrityksissä vuosia sitten, ja yhä enemmän yritykset ja yrittäjät siirtyvät verkkokauppoihin sekä uusyrittäjyyteen. Palvelumuotoilun pelikenttä on auki ja sitä kehitetään jatkuvasti.

 

Maailma on mullistunut internetin avulla ja sen takia yritykset yrittävät etsiä jatkuvasti uusia kehityskeinoja, jotta pystyisivät erottumaan joukosta paremmin. Sen takia on tärkeä ymmärtää ajoissa, miten tietoliikennettä voi hyödyntää oikealla tavalla. Palvelumuotoilussa korostuvat arvot, jotka ohjaavat työntekijöitä oikeaan suuntaan. Asiakaskokemuksella on taloudellista merkitystä. Positiivisuudella voidaan saavuttaa paljon niin asiakkaan näkökulmasta kuin myös työntekijän näkökulmasta. Kehut piristävät paljon sekä motivoivat ihmisiä.

 

Palvelumuotoilun kehitys arjessa

Palvelumuotoilu tuottaa elämystaloutta asiakkaille esimerkiksi Kesko on ottanut käyttöön erilaisia keinoja, kuten K-Ruoka sovellus, jonka avulla he saavat lisätietoa asiakkaista. Lisätieto koostuu asiakkaan ostoksista ja kuiteista, ja nämä ohjaavat kauppoja saamaan informaatiota esimerkiksi, mitä elintarvikkeita tarvitaan enemmän. Myös erilaiset pikaruokapaikat ovat alkaneet siirtymään helpompaan asiakaskokemukseen erilaisten kosketusnäyttöjen avulla. Kuten kirjassa kerrottavat uudet palvelumallit ovat olleet suuria kehitysaskeleita eri yrityksille. Näitä tarvitaan myös tulevaisuudessa enemmän ja enemmän.

 

Elämystalous on mielestäni hieno ja uusi käsite. Tätä tulisi hyödyntää enemmän, koska käsite tuottaa erilaisia ajatuksia ihmisille. Elämys on kaikille erilaista ja tämän takia herättää mielenkiinnon.

 

Onnistumiseen on pitkä matka

Kuitenkaan palvelumuotoilu ei ole tapahtunut nopeasti. On tarvittu erilaisia kysymyksiä, kuten ”mitä nyt halutaan?”, jotta on voinut tapahtua halutta palvelumuotoilun muutosta.  Eri aikakaudet ovat muotoilleet palvelumuodosta kilpailukykyisen niin Suomessa kuin Kansainvälisesti. Keskeinen periaate palvelumuotoilussa on käyttäjälähtöisyys eli mitä halutaan, mitä tarvitaan ja miten halutaan onnistua. Tällöin pitää myös huomioida kontaktipisteet eli miten asiat hyödynnetään. Kirjassa esiteltiin erilaisia ratkaisukeinoa eri yritysten tarpeisiin, joista mielenkiintoisin oli Stockmannin uusi palvelumalli.

 

Palvelumuotoilussa voi olla pitkä tie oikeaan ratkaisuun ja mielestäni asioita kannattaa pohtia yhdessä, jotta ideoita syntyy enemmän. Kun kysytään, että ”mitä halutaan, miksi ja milloin”, syntyy ihmisillä erilaisia malleja päähän samasta asiasta. Yhdessä kannattaa miettiä ensimmäiseksi, että kenelle asiaa suunnitellaan eli etsiä kohderyhmä, koska asiakaslähtöisyys on tärkeintä palvelumuotoilussa. Ilman asiakaslähtöisyyttä ei olisi tarkoitusta palvelumuotoilulle, eivätkä asiat parantuisi koskaan. Asioiden yhteinen pohdinta sekä yhteistyö on mielestäni avain ratkaisuihin ja tulevaisuuteen.

 

Rakasta ongelmaa, älä ratkaisua

Palvelumuotoilussa pääkohta on ongelma. Ensin ongelma pitää osata määrittää ja ymmärtää, mitä asialle voisi tehdä, jotta asiassa tapahtuisi haluttua muutosta. Tämän jälkeen lähdetään kehittämään ongelmalle ratkaisua eli mitä tarvitsemme ja miksi? Lopuksi alkaa tuottaminen eli asiaa aletaan viemään eteenpäin ja tekemään oikeita valintoja, jotka auttavat ratkaisemaan ongelman. Muutokset eivät tapahdu päivässä vaan tarvitaan erilaisia rooleja, tietoa, metoideja sekä tapahtumia. Muutoksen saavuttamiseen tarvitaan erilaisia vaiheita. Heräämisvaiheessa herätetään yhteinen kiinnostus kohteeseen. Siten siirrytään kokeiluvaiheeseen, jossa kokeillaan erilaisia mahdollisia projekteja ja yritetään saavuttaa vastauksia. Seuraavaksi on kehittämisvaihe, jossa lähdetään kehittämään ja määrittämään asioita, jotka kehittävät toimintaa. Seuraavaksi kasvattamisvaihe eli lähdetään laajentamaan palvelumuotoilua, jotta hyötyä kehittyisi enemmän. Viimeiseksi on vakiinnuttamisvaihe eli uusi palvelumalli tuodaan käytäntöön.

 

Ikinä ei saisi alkamaan pohtia ensimmäisenä ratkaisua. Kuitenkin itse olen tehnyt useasti väärin ja yrittänyt vain saavuttaa oikean vastauksen ja mahdollisimman nopeasti. Tämän takia olen välillä pohtinut jälkeen päin, että oliko ratkaisu oikea ongelmaan.  Erilaiset vaiheet palvelumuotoilussa ovat hyödyllisiä ja niitä kannattaa viedä käytäntöön. Näissä vaiheissa voi löytyä myös sattumia, jotka vievät asian kehittymistä eteenpäin. Isoimmat teot, jota vaiheisiin voi tehdä on osallistua, etsiä ja kehittää.

 

Muuttuvat tarpeet

Ihmiset muuttuvat ja heidän tarpeensa myös, joten yritysten pitää olla ajan tasalla. Yhteistyö on yleistynyt ja yhteistyöllä saa enemmän huomiota markkinoilla ja näin saavuttaa enemmän ihmisiä. Funktionaalisen arvon tuottaminen asiakkaille on tärkeää, jotta laatua voidaan parantaa. Liiketoimintaa tulee myös helpottamaan, jotta riskit vähenevät ja asiakkaille on helpompi ja yksinkertaisempi saada erilaisia palveluita. Työpaikoilla yksilöllisen arvon tuottaminen on tärkeää, jotta stressitaso pysyy matalana ja jokainen pystyy edistämään omaa uraansa ja saavuttaa tavoitteensa. Myös merkitys sekä näkemys luovista tekijöistä on nostettava ylös, jotta löydetään uusia ratkaisuja. Oikeat ratkaisut tuottavat suurimpia hyötyjä yrityksille.

 

Pohdinta

Palvelumuotoilu on minulle uusi käsite, mutta tiedän aiheesta jonkin verran, koska olen työskennellyt kaupan alalla. Kaupan alalla on tapahtunut paljon muutosta palvelumuotoilun takia ja se on nostanut kilpailukykyä eri kauppaketjujen keskuudessa. Jokainen ketju haluaa saada asiakkaat heidän kauppoihinsa ja tämän takia on hyödynnettävä ongelmia, jotta ne saadaan käännettyä voitoksi ja houkutteeksi saada asiakkaita. Kuitenkin olen itse aina keskittynyt enimmäkseen ratkaisun löytämiseen enkä itse ongelmaan. Kirjan luettuani ymmärsin ongelman merkityksen ja kuinka, ongelma on se suurin kohde asiassa kuin asiassa. Palvelumuotoilu on tulevaisuutta ja siihen kannattaa panostaa huolella. Ikinä ei kannata lopettaa kysymysten esittämistä itseltään tai muilta, koska tämä on keino saavuttaa uusia innovaatioita.

Kommentoi