Tampere
29 May, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Palvelulle vauhtia tuotteistamallaKirjoittanut: Teemu Petäjistö - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Hyvin tuotteistettu palvelu on helppo tunnistaa. Jos yritys myydään, kaikki työntekijät irtisanotaan, palkataan uudet tekijät ja asiakas ei huomaa mitään palvelun laadussa, voidaan todeta tuotteistuksen olevan moitteetonta. Miten tämä sitten olisi mahdollista? Palvelumuotoilun kurssilta jäi mieleen Tirrin mainitsema ”DOKUMENTOINTI”. Tuotteen tai palvelun monistamisesta tekee hurjasti helpompaa, jos dokumentointi on tehty mallikkaasti. Tuotteistamisen avaintekijä onkin siis, että kaikki tuotteen ominaisuudet ja palvelun prosessit dokumentoidaan. Täten on paremmat mahdollisuudet onnistua tuotteen suunnittelussa, markkinoinnissa, hinnoittelussa, tuotannossa ja myynnissä. Dokumentointi on avainasia, mutta harva pitää dokumentoinnista ja näin hyvätkin palvelut jäävät usein tuotteena huonoksi tai keskinkertaiseksi.

Erilaisten palveluiden käyttäminen on osa ihmisten arkipäivää. Elämme sellaista aikaa, jossa jo valtaosa ammateista perustuu konkreettisen tuotteen myymisen sijaan palveluiden tarjoamiseen niin yksityisille ihmisille kuin yrityksillekin. Osaamisen jatkuva laajentuminen ja uusien alojen syntyminen kasvattavat palveluiden määrää entisestään, kun jokainen taho erikoistuu yhä pidemmälle omalla osa-alueellaan. Lähes jokainen yritys tarjoaa mahdollisten tuotteiden lisäksi ohella myös jossain määrin palveluita, sillä niiden avulla yritys voi erottua edukseen massasta. Palveluiden kannattavuus edellyttää kuitenkin niiden tehokasta tuottamista, jota on pitkällä aikavälillä mahdotonta toteuttaa ilman järjestelmällistä palvelun sisällön ja sen vaatimien resurssien määrittelyä. Palveluita voi myös olla konkreettisiin tuotteisiin verrattuna vaikeampi myydä, kun asiakas ei saa rahalleen näkyvää vastinetta. Tähän tarvitaan tuotteistamista.

Asiantuntija- ja konsultointipalveluita ei ehkä olla vielä aivan totuttu näkemään tuotteena. Tuoteajattelun puuttumisesta seuraa se, että jokainen tapaus koetaan täysin erilaiseksi. Jokainen prosessin osio tehdään aina alusta, vaikka käytännön toiminnot olisivat monissa tapauksissa täysin samoja. Tämä tarkoittaa turhaa työtä ja hukkaan heitettyjä resursseja ja aikaa. Tuotteistaminen opettaa näkemään myös asiantuntijapalvelun tuotteena, jolloin sen kehitys, tuotanto, myynti ja markkinointi helpottuvat. Tuotteistaminen ohjaa huomiota tuotteisiin ja asiakkaisiin ja kasvattaa siten tuotoskeskeistä, asiakaslähtöistä ja markkinointihenkistä ajattelutapaa.

Onnistuneesta palvelun ja tietynlaisen asiantuntijapalvelun tuotteistamisesta mieleeni tulee ensimmäiseksi kuntosalit. Kuntosaleja voisi nykyään kutsua jopa hyvinvointilaitoksiksi. Kuntosaleilla saat tietyllä kuukausijäsenyydellä itse treenaamisen lisäksi liudan erilaisia lisä palveluita, kuten personal trainer, ryhmäliikuntatunnit, aamupalat ja saunapalvelut. Kuntosaleille on lisäksi lähes aina livautettu hierojat saman katon alle. Kuntosalit ovat tuotteistaneet ryhmäliikunta- ja sisäpyöräilypalvelunsa siten, että ohjaajat eivät ole enää välttämättömiä. Parikymmentä vuotta sitten ollut trendi, jolloin ihmiset ostivat CD-levyn tai kasetin ja jumppasivat sen ohjeistuksella itsenäisesti kotona, on ovelasti siirretty kuntosaleille kiinteillä kuukausimaksuilla.  Ihmisille riittää, että heidän ainoa konkreettinen asia palvelusta on salikortti.

Kommentoi