Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Osuuskunna purkaminenKirjoittanut: Nelly Lähteenmäki - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Revena Osk on perustettu Yrittäjyys ja tiimiopintoja varten, kuitenkin opinnot ovat jo loppusuoralla ja näin ollen osuuskunnan purkaminen on ajankohtaista. Aloitimme purkamisesta keskustelun tiimin sisällä jo keväällä 2022, sillä olimme saaneet tiedon, että purkuprosessi kestää yleensä 6-12kk ja koimme että asian tutkimen on hyvä aloittaa ajoissa. Revenassa on myös useita menestyneitä projekteja, joita aiotaan jatkaa opiskeluiden jälkeen ja tästä syystä tuli käydä keskustelua siitä, miten aiomme toimia projektien toiminanna jatkumisen suhteen. Hyödynsimme Ensimetrin palveluita ja kysyimme heiltä neuvoa mitä vaihtoehtoja meillä on, kuinka purkaminen käytännössä tapahtuu ja mitä meidän tulisi ottaa huomioon. Ensimmäisenä nostettiin esiin kysymykset: Onko osuuskunnalla tarkoitusta opintojen jälkeen?​ Miten se voi hyödyttää jäseniään? Mitä ja kenen kautta tullutta osuuskuntaan syntynyt varallisuus on?​

Näiden kysymysten tarkoituksena oli herätellä meitä miettimään mikä on meille lopettamisen suhteen kannattavinta. Osuuskunnan lopettamiseen on neljä vaihtoehtoa purkaminen, toiminnan lopettaminen ilman purkamista (verottajan rekisteristä poistaminen), konkurssi ja osuuskunnan sulautuminen tai jakautuminen. Mietimme erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi, haluaako joku projekti jäädä osuuskuntaa siten että kaikki paitsi projektin jäsenet poistuvat tällöin osuuskunta voidaan muuttaa Osakeyhtiöksi tai halutaanko osuuskunta jättää toimintaan, jolloin jäsenet voivat sen kautta tulevaisuudessakin harjoittaa yritystoimintaa. Päädyimme kuitenkin keskusteluiden jälkeen siihen, että Revena puretaan. Toimintaansa jatkavien projektien kanssa hyödynsimme liiketoimintakauppaa, projektin jäsenet perustivat uuden yhtiön ja Revenassa ollut projekti myyntiin kokonaisuudessaan pois osuuskunnasta. Osuuskunnan purkaminen vaatii myös selvitysmiehen valintaa ja tähän rooliin päädyimme valitsemaan ulkopuolisen toimijan.

Seuravaavaksi kävimme yhdessä läpi koko omaisuuden mikä on merkattu kirjanpitoomme sillä purkaminen edellyttää sen kartoittamista sekä myymistä. Esimerkiksi osuuskunnalle on saatettu ostaa tietokoneita tai puhelimia, nämä ovat yrityksen omaisuutta ja purkamista varten ne tulee myydä pois, tavarat hinnoitellaan käyvän arvon mukaan ja myydään. Me Revenassa päätimme tehdä tämän prosessin ennen kuin asetimme osuuskunnan selvitystilaan.

Osuuskunnan purkaminen maksaa noin 305 € (2022). Kustannukset muodostuvat kaupparekisteri ilmoituksesta 95 € ja julkisen haasteen antamisesta 210 €. Kuitenkin budjetoitaessa purkua täytyy ottaa muitakin kuluja. Revenan purkamiseen budjetoitiin noin 5000 €. Tähän sisältyi purkamisen ajalta muodostuva kirjapitokulut, vakuutukset, selvitysmiehen palkkio sekä viimeinen tilintarkastus.

Osuuskunnan purkaminen

-Kesto noin 6-9kk

-Kulut 95€ + 210€ = 305€ + selvitysmiehenpalkkio?

 

Purkamisen eteneminen

 1. Osuuskunnankokous
  1. Päätetään asettaa osuuskunta vapaaehtoisesti selvitystilaan
 2. Selvitysmiehen tai miesten valinta
  1. Osuuskunnan sisältä tai ulkoa, ei kelpoisuusvaatimuksia

Tästä eteenpäin tehtävät toimenpiteet ovat selvitysmiehen työtehtäviä

 1. Selvitysmies tulee toimitusjohtajan tilalle hoitamaan yhtiön asioita selvitystilan ajalle
 2. Selvitysmies tekee ilmoituksen kaupparekisteriin selvitystilaan asettamisesta
  1. Lomake Y4 (selvitysmiehen allekirjoituksella)
   1. Liitteenä pöytäkirja Osuuskunnan kokouksesta, jossa päätetty asettaa selvitystilaan
   2. Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta (95 €, maksetaan etukäteen)
  2. Patentti- ja rekisterihallitukselle julkinen haaste, käsittelymaksu 210 €
  3. Arvolisärekisteristä poistaminen (kun toimintaa ei enää harjoiteta)
  4. Ennakkoverorekisterin lopettaminen (kun ei ole enää ostoja tai myyntejä)
  5. Lopputilityksen esittely Osuuskunnan kokouksessa
   1. Sisältää selvitysmiehen kertomuksen selvitysmenettelyistä ja selostuksen osuuskunnan varojen jaosta ja tilinpäätöksen
  6. Ilmoitus kaupparekisteriin osuuskunnan purkamisesta
  7. Liitteenä pöytäkirja osuuskunnan kokouksesta, jossa lopputilitys esiteltiin
  8. Ilmoitus kaupparekisteriin lopputilityksestä

LÄHTEET:
Haastattelu. Ensimetrin asiantuntia, Mirja Taipale

Patentti- ja rekisterihallitus. Nd. Osuuskunnan selvitystilan ilmoittaminen kaupparekisteriin.
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/muutyritysmuodot/osuuskunta/lopettaminen/selvitystila.html

Kommentoi