Tampere
28 May, Tuesday
24° C

Proakatemian esseepankki

Osakeyhtiön perustaminenKirjoittanut: Jamie Acosta - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Proakatemialla tunnetusti tiimiyritykset ovat tavallisesti perustettu osuuskunnaksi. Näiden osuuskuntien alle usein perustetaan aputoiminimiä sekä osakeyhtiöitä. Olen tiedostanut mahdollisuuden sille, että tulen jossainvaiheessa kouluani tai työuraani perustamaan osakeyhtiön, joten koin erittäin hyödylliseksi tehdä tutkielman ja pureutua hieman syvemmin miten prosessi oikeasti toimii. Koen, että tekstillä pystyn tuomaan arvoa myös monelle tiimiläiselleni kun Flip:in alle jossain vaiheessa lähdetään osakeyhtiötä perustamaan. 

Käytän tutkielmassa monia eri lähteitä sillä aihe on laaja ja halusin luoda tutkielmasta mahdollisimman hyödyllisen kokonaisuuden juuri meidän tiimille.

Miten osakeyhtiön perustaminen tapahtuu käytännössä?

Osakeyhtiö yritysmuotona

Yritä.fi:n artikkelin ”Osakeyhtiö lyhyesti” (2020) mukaan osakeyhtiö on suosituin

yritysmuoto Suomessa. Artikkelissa kerrotaan, että osakeyhtiö on oikeushenkilö, eli

sillä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeushenkilöt ovat oikeustoimikelpoisia, ne siis

voivat tehdä itse sopimuksia ja olla velkaa. (Kärkkäinen & Vainio, 2014) . Osakkaat eli

osakkeenomistajat eivät voi joutua vastuuseen yhtiön veloista, vaan he vastaavat

yrityksen velvoitteista ainoastaan sijoittamallaan pääomalla. (Yritä.fi, 2020) .

 

Perustaminen lyhyesti

Pekka Vainion mukaan osakeyhtiön perustaminen lähtee liikkeelle siitä, että keksitään

liikeidea ja löydetään asiakkaita. Tämä pätee kaikkiin yritysmuotoihin. Vainio kertoo,

että osakeyhtiön voi perustaa oikeussubjekti. Oikeussubjekteja ovat sekä

oikeushenkilöt että luonnolliset henkilöt. (Kärkkäinen & Vainio, 2014) . Osakeyhtiötä

perustettaessa ensimmäisenä tehdään perustamissopimus ja yhtiöjärjestys, jonka

jälkeen yhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin. (Suomen Yrittäjät ry, 2017).

Osakeyhtiöstä tulee tehdä myös perustamisilmoitus. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2020).

 

Perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus

Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys ovat perustamisasiakirjoja, jotka liitetään

perustamisilmoitukseen. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2019).

 

Perustamissopimuksella osakeyhtiön osakkaat sopivat perustavansa kyseisen

osakeyhtiön. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2020). Suomi.fi:n artikkelin ”Osakeyhtiön

perustamissopimus ja yhtiöjärjestys” (2019) mukaan perustamissopimuksesta tulee

käydä ilmi osakeyhtiön nimi, osakkaat, osakkeen hinta, hallituksen jäsenet ja tilikausi.

Mikäli hallituksessa on enemmän kuin yksi jäsen, valitaan sille puheenjohtaja.

 

 

 

(Lindblad, 2014) . Mika Kärkkäinen kertoo, että osakeyhtiön nimen tulee olla yhtiötä

kuvaava ja nimestä tulee käydä ilmi, että yhtiö on osakeyhtiö. Mikäli osakeyhtiössä on

tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston jäseniä, tulee myös ne ilmoittaa

perustamissopimuksessa. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2019).

 

Suomi.fi:n artikkelissa ”Osakeyhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys” (2019)

kerrotaan, että yhtiöjärjestyksestä on käytävä ilmi osakeyhtiön nimi, kotipaikkakunta ja

toimiala. Artikkelin mukaan kotipaikkakunnan on oltava Suomessa. Yhtiöjärjestyksessä

voidaan myös sopia osakkaiden kesken erilaisista säännöistä. (Suomi.fi-verkkotoimitus,

2019). Yhtiöjärjestyksessä voidaan mainita myös esimerkiksi yhtiökokouksesta,

osakepääomasta ja osakkaiden määrästä, mutta nämä ovat vapaaehtoisia. (Suomi.fi-

verkkotoimitus, 2019).

 

Osakeyhtiön perustaminen ilmoitetaan Patentti- ja Rekisterihallituksen

kaupparekisteriin, tällöin osakeyhtiö syntyy virallisesti. (Patentti- ja rekisterihallitus,

2020). Perustamisilmoituksen voi samalla ilmoittaa Verohallinnon rekistereihin, joita

ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri.

(Patentti- ja rekisterihallitus, 2020). Perustamisilmoitukseen liitetään

perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. (Patentti- ja rekisterihallitus, 2020)

 

Osakassopimus

Osakassopimuksen tekeminen ei ole pakollista, mutta kannattavaa, jos osakkaita on

enemmän kuin yksi. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2019). Siinä sovitaan, miten yhtiössä

työskennellään, jos on useampi osakas. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2019). Työn- ja

vastuunjaon lisäksi osakassopimuksessa voidaan sopia myös siitä, miten yhtiöstä

irtaudutaan, sekä siitä, miten riitatilanteet ratkaistaan. (Suomen Yrittäjät ry, 2017).

Osakassopimuksen voi tehdä joko yhtiötä perustettaessa tai myöhemmin. (Suomen

Yrittäjät ry, 2017).

 

Osakepääoma

 

Osakepääoma on summa, jonka osakkaat ovat maksaneet yhtiön osakkeista. (Patentti-

ja rekisterihallitus, 2020). Suomen Yrittäjät ry:n videon mukaan sen avulla uusi

osakeyhtiö voi tehdä investointeja ja maksaa muita kuluja. Yksityisessä osakeyhtiössä

osakepääomaa ei ole pakko olla, mutta julkisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava

vähintään 80 000 euroa. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2019). Ennen vuoden 2019

heinäkuuta myös yksityisessä osakeyhtiössä osakepääomaa piti olla, summa oli 2500

euroa. (Suomi.fi-verkkotoimitus, 2019).

 

 

Yhteenveto

Osakeyhtiö on hyvä valinta yritysmuodoksi, sillä sen voi perustaa joko yksin tai

yhtiökumppaneiden kanssa. Osakeyhtiöissä on hyvää myös se, ettei osakas vastaa

yhtiön veloista omaisuudellaan. Tämä tekee kyseisestä yritysmuodosta turvallisen

vaihtoehdon. Huonona puolena osakeyhtiössä on se, että useita tehtäviä on

kannattavaa ulkoistaa. Kirjanpito on yksi näistä.

 

Lakiuudistus, jonka mukaan osakeyhtiön perustamiseksi ei enää tarvita osakepääomaa,

rohkaisee ihmisiä yrittämään. Aikaisempi 2500 euron osakepääoma saattoi olla

ratkaisevassa asemassa joillekin henkilöille, jotka pohtivat osakeyhtiön perustamista.

He saattoivat osakeyhtiön perustamisen sijaan päätyä esimerkiksi toiminimellä

työskentelyyn.

 

Kokonaisuudessaan osakeyhtiön riskit jäävät hyvin pieniksi.

 

 

 

 

 

Lähteet

Kärkkäinen, M. & Vainio, P. (2014). Kirjoituksia Talousoikeudesta. [Rajattu

pääsy].

 

Lindblad, M. (27. tammikuu 2014). Osakeyhtiön perustamisen vaiheet.

Noudettu osoitteesta https://lindblad.fi/osakeyhtion-perustaminen.

 

Patentti- ja rekisterihallitus, (19. helmikuu 2020). Osakeyhtiön perustamisilmoitus.

Noudettu osoitteesta https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen.html.

 

Suomen Yrittäjät ry. (21. joulukuu 2017). Näin perustat yrityksen: Osakeyhtiön perustaminen. Noudettu osoitteesta https://www.youtube.com/watch?-v=2RU8QCXqxJ0.

 

Suomi.fi-verkkotoimitus. (6. elokuu 2019). Osakepääoma ja osakkeiden merkintä.

Noudettu osoitteesta https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritysmuodot/opas/osakeyhtio/osakepaaoma-ja-osakkeiden-merkinta.

 

Suomi.fi-verkkotoimitus. (20. elokuu 2019). Osakeyhtiön perustamissopimus ja

yhtiöjärjestys. Noudettu osoitteesta https://suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritysmuodot/opas/osakeyhtio/osakeyhtion-perustamissopimus-ja-yhtiojarjestys

 

Suomi.fi-verkkotoimitus. (21. tammikuu 2020). Osakeyhtiön perustaminen.

Noudettu osoitteesta https://suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritysmuodot/opas/osakeyhtio/osakeyhtion-perustaminen.

 

Yritä.fi. (26. toukokuu 2020). Osakeyhtiö lyhyesti. Noudettu osoitteesta

https://xn--yrit-ooa.fi/osakeyhtio.

 

Kommentoi