Tampere
18 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Osakeyhtiön hallitusKirjoittanut: Nelly Lähteenmäki - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvä Hallitustyö
Juhani Erma
Tommi Rasila
Olli V.Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jossa yrittäjän ja yrityksen talous on erotettu toisistaan. Yrittäjä siis vastaa toiminnastaan ainoastaan osakkeisiin käyttämällään pääomalla, ei omalla omaisuudellaan. Nyt on jonkin verran yhteisössä ollut puhetta siitä miksi osuuskunta perustetaan eikä suoriltaan Oy:tä. Itse olen ollut tyytyväinen siihen, että Revena Osk on osuuskunta, sillä se on mahdollistanut meille turvallisen alustan kokeilla matalalla kynnyksellä projekteja. Nyt olemme kuitenkin tulleet oman projektimme kanssa siihen pisteeseen, että liiketoimintamme kannalta meidän on järkevämpää siirtää projektimme pois osuuskunnasta ja perustaa Oy. Osakeyhtiön perustaminen nykyään onnistuu ilman alkupääomaa ja perustamisilmoituksen voi tehdä suoraan verkossa.

Vaikka osakeyhtiön perustaminen on nykyään helppoa, tulisi perustamista miettiä myös hallituksen näkökulmasta ja jokaisen hallituksessa työskentelevän tulee oman oikeusturvansa takia tietää vastuunsa omassa roolissaan sekä ymmärtää mitä hallitukselta odotetaan. Koska osakeyhtiön perustaminen on itselle ajankohtaista, päätin pureutua hieman hallituksen toimintaan ja siellä esiintyviin rooleihin ja avata ne aivan perustasolla. Olen toiminut Revenan perustamisesta asti osuuskuntamme hallituksessa ja harmikseni joudun myöntämään, että osallisuuteni ei ole tuonut minulle juurikaan oppia hallitustyöskentelystä. Itse pidän hallitustyöskentelyä hyvin mielenkiintoisena aiheena ja tulenkin varmasti olemaan osa oman yritykseni hallitusta. Hallitustyöskentely on kuitenkin kokonaisuutena massiivinen ja luettuani aiheesta huomaan, että kaipaan kovasti käytännön tekemistä osaamiseni tueksi. Aion myös ensi syksynä osallistua paljon kehutulle hallitus osaamisen kurssille.

Osakeyhtiön hallitus

Kun yhtiömuoto on osakeyhtiö, tarvitaan hallitus ja pienissä yrityksissä sen muodostavat usein johtaja ja työntekijät. On myös tavallista, että hallituksen jäseninä on perhettä ja ystäviä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta, eli sille kuuluvat kaikki muut tehtävät paitsi sellaiset, jotka on osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty toiselle yhtiön toimielimelle, joita ovat hallintoneuvosto, yhtiökokous ja toimitusjohtaja. Hallitus valvoo myös toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan puuttuessa tämän tehtävät kuuluvat hallituksen hoidettavaksi. Hallituksen tulee valvoa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksessa toimii lakisääteisinä tekijöinä hallituksen yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja, nämä ovat osakeyhtiön toimielimet. Näistä kuitenkin ylin toimielin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa osakkailla on lakisääteisesti valtaa päättää asioista. Yhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölaki sääntelee hallituksen tehtävien ohella myös sen päätöksentekoa. Jotta hallitus saa päättää asiasta kokouksessa, edellytyksenä on, että paikalla on yli puolet hallitukseen valituista jäsenistä, tosin yhtiöjärjestyksessä voidaan edellyttää myös suurempaa määrää.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Kokouskutsu lähetetään kaikille osakkeenomistajille viimeistään viikko ennen kokousta. (pörssiyhtiön tulee lähettää kutsu viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta)

Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtaja huolehtii hallituksen koollekutsumisesta ja kokoontumisesta myös esityslistan teko, pöytäkirjan luonti ja allekirjoittaminen yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa kuuluu puheenjohtajan tehtäväiin. Mikäli hallituksen kokouksen äänestys tilanteessa äänet menevät tasan osakeyhtiölain mukaan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja keskittyy toimitusjohtajaan verraten suurempiin, strategisempiin asioihin ja valvontaa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla on yleistoimivalta, hän hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan, keskittyen yrityksen operatiiviseen johtamiseen. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yrityksen kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtaja on toimielin eikä hänellä ole siitä syystä irtisanomisaikaa tai muutenkaan samanlaista lain tuomaa turvaa, kun yhtiön työntekijöillä. Toimisuhteen ehdot sovitaan toimitusjohtajasopimuksesssa joka on juridiselta kannalta eri asia kuin työsopimus.

Osakassopimus

Osakassopimus on kaikkien tai joidenkin osakkaiden välinen sopimus, jossa on sovittu osakkaiden toiminnasta yhtiössä ja se päätöksenteossa. Keskeisiä sopimuksessa sovittuja asioita yleisimmin on

  • Sopijapuolet
  • Toiminnan tarkoitus ja osakkaiden tavoitteet
  • Liiketoiminta
  • Rahoitusasiat
  • Osakkaiden panostus ja velvoitteet yhtiölle
  • Päätöksenteko
  • Toimitusjohtajan valinta
  • Osakkaiden kompensaatiot sekä voiton jako
  • Osakkeiden myynti ja omistuksista irtautuminen

LÄHTEET
Minilex. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet. Luettu 23.5.2022
https://www.minilex.fi/a/osakeyhtiön-hallituksen-jäsenet

Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624

Erma, J., Rasila, T. & Virtanen, O. 2017. Hyvä hallitustyö. Kauppakamari. Meedia Zone, Viro.

Kommentoi