Tampere
19 May, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

Osakeyhtiö-esseeKirjoittanut: Jonna Satama - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittajat: Jonna Satama, Ava Koskinen, Jasmi Koskela 

 

Alkusanat 

Akatemiataipaleen kolmas vuosi on käynnissä roimalaisilla ja valmistuminen on päivä päivältä lähempänä. Tulevaisuus on jännittävä ja jokaiselle erilainen, vaikka useampi vuosi on nyt kulutettu yhteisen yrityksen alla. Arjen polttavia kysymyksiä ovat: Milloin on oikea aika irtaantua osuuskunnasta? Kannattaako osuuskunnasta irtaantua? Haluanko olla yrittäjä? Tässä esseessä syvennymme aiheen äärelle ja tutkimme erilaisia vaihtoehtoja yrittäjyyden ja akatemiamaailman välimaastossa poukkoilulle. Tuomme näkemystämme projekteistamme, jotka todennäköisesti jatkavat akatemian jälkeen sekä näkökulmia myös aiemmista yrittäjyyskokemuksista. 

 

Mitä tulee huomioida ennen osakeyhtiön perustamista? 

Osakeyhtiön voi perustaa joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Myös yritys tai muu yhteisö voi perustaa osakeyhtiön, kunhan toimitusjohtajana on luonnollinen henkilö. Perustaessa täytyy tietää, kuinka moni osakeyhtiöön liittyvistä henkilöistä haluavat työllistyä sen myötä täyspäiväisesti ja onko sellaisia henkilöitä, joille riittää vain osa-aikainen työ yrityksessä.  

Järkevyyden ja kannattavuuden kannalta tärkeintä on, että sinulla on kannattava liikeidea sekä tietoa siitä, mistä osakeyhtiölle tulee rahaa heti ensimmäisinä kuukausina toiminnan pyörittämiseen. Yrityksen alkuhankintojen lisäksi tarvitset käyttörahaa juokseviin kuluihin n. 2-3 kuukaudeksi. (Suomi.fi 2023.) Yritystoimintaa kokeillaksesi ei siis ole järkevää perustaa yhtiötä. On tärkeää ensin testata, löytyykö omalle liikeidealle kannattajakuntaa ja jos ei, voiko sitä löytää jostain. Jos toimiala on myös kovin kilpailtu, on hyvä ensin selvittää, miksi juuri sinulta palvelua ostettaisiin.  

Roiman osuuskunta on ollut todella näppärä liikeideoiden testaamisessa ja turvallinen vaihtoehto kokeilla yrittäjyyttä, ilman suurta rahallista taakkaa niskassa. Opiskelijoina henkilökohtainen taloutemme on suurimmalla osalla turvattuna opintotukien ja lainojen myötä. Myös uutta liiketoimintaa perustaessa voit saada kelalta starttirahaa. Starttiraha auttaa pitämään oman talouden kasassa yrittämisen ensimmäisenä vuotena. Tämä helpottaa aloittamista. 

 

Milloin osakeyhtiö on paras yhtiömuoto ja miksi? 

Akatemian tiimiyrityksien yleisin yhtiömuoto on osuuskunta. Tämä aiheuttaa alkuun vähän hämmennystä, että miksi tämä muoto valitaan, sillä osakeyhtiö on kaikille tutumman kuuloinen. Osuuskunta sopii kuitenkin yrittämismuodoksi silloin, kun jäseniä on paljon ja halutaan yrittää yhdessä ilman suuria suunnitelmia voitoista. Osuuskunta on sen käyttäjien omistama ja hallitsema, joten sen on tarkoitus hyödyttää nimenomaan vain heitä. Kuitenkin, kun osuuskunnan alla toimivista projekteista kasvaa isompia, toimivia tapoja tuottaa voitokkaasti rahaa, on hyvä alkaa pohtimaan osuuskunnasta irtautumista osakeyhtiöksi tai muuksi projektin jäsenten omaksi yhtiöksi.  

Osakeyhtiö on hyvä muoto silloin, kun projektiryhmässä on selkeä pienempi porukka, jolla on kannattavaa liiketoimintaa ja jotka näkevät yrittäjyyden elinkeinonaan vielä akatemia-ajan jälkeenkin.   

Osakeyhtiö on hyvä muoto erityisesti silloin, kun osakkaita on enemmän kuin yksi. Osakeyhtiöön on myös helppo ottaa mukaan lisää uusia liikekumppaneita tai sijoittajia, mikäli sellaiselle tulee tarve. (Yrittäjät.fi N.d.) Osakeyhtiöön liitetään myös kasvunhakuinen yrittäminen ja mikäli yrittämiseen liittyy riskejä ja investointeja, osakkaat eivät joudu vastaamaan osakeyhtiön veloista muuten kuin oman pääomasijoituksensa verran tai jos omistajat ovat taanneet velkoja omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan, esimerkiksi omistamallaan talollaan. 

Osakeyhtiö on myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä arvostusta ja luottamusta herättävä muoto, joten se voi jossain määrin lisätä liiketoiminnan uskottavuutta. (Yrittäjät.fi N.d.). 

Toisaalta osakeyhtiö on työläämpi yrittämisen muoto kuin esimerkiksi toiminimiyrittäjyys, sillä esimerkiksi osakeyhtiön kirjanpito täytyy tehdä kahdenkertaisena, kun taas toiminimellä kirjanpito riittää yhdenkertaisena. Jokaisella osakkeenomistajalla on myös täysi oikeus myydä tai lahjoittaa omia osuuksiaan. 

 

Milloin osuuskunnasta on järkevää osakeyhtiöittää projekti? 

 

Projektien osakeyhtiöittäminen on noussut Roimassa kunnolla puheenaiheeksi vasta toisena ja kolmantena vuonna, kun jotkut projekteista ovat tuottaneet selkeästi enemmän rahaa, kuin toiset. Myös suunnitelmat yrittäjyydestä akatemian jälkeen ohjaavat ajatuksia siihen suuntaan, että tekee mieli alkaa rakentamaan jotain pysyvää ja omaa, Roiman osuuskunnan kohtalon ollessa vielä isona kysymysmerkkinä. Kuten yllä olevassa osiossa kerroimme, täytyy liiketoiminnan kuitenkin olla kannattavaa ja ennustettavaa, jotta uuden yhtiön perustaminen olisi pitkällä tähtäimellä järkevää.  

Akatemian oma kupla saattaa hämätä tiimiyrittäjiä siitä, onko oma liiketoiminta oikeasti kannattavaa. Esimerkiksi Roimassa olemme ihailleet projektiamme PT:tä, joka tuo tällä hetkellä suurimman osan Roiman liikevaihdosta. Kuitenkaan “oikeassa maailmassa” myöskään PT-projekti ei olisi tarpeeksi kannattava, jotta se elättäisi nykyisellä liikevaihdollaan useita tekijöitä ympärivuotisesti.  

 

Milloin projekti on kannattava? 

 

Projekti Tupa – Miten paljon projektin tulee tehdä rahaa, jotta liiketoiminta on kannattavaa? 

Tupa on Roiman sisältömarkkinoinnin projekti, joka toteuttaa yrityksille sisällöntuotantoa, graafista suunnittelua ja yrityskuvauksia. Projektin tavoitteena on jatkaa liiketoimintaa akatemian jälkeen. Laskimme Roiman Osakeyhtiö-pajassa 28.11.2023 projektille kannattavuutta menojen kautta. Näin tiedämme, paljonko meidän tulee vähintään tehdä kuukaudessa rahaa, jotta voimme molemmat työllistyä täysipäiväisesti yrittäjinä projektimme kautta. 

 

 Kuva 1. Projekti Tuvan budjettilaskelma. 

 

Selvitimme pajassa, paljonko esim. Yel-maksut ovat tällä hetkellä, kun niiden maksaminen on muuttunut alakohtaiseksi. Kuten taulukosta huomaa, kuukausittainen 7300 € ei kuulosta järin pahalta kahden ihmisen työpanosta kohtaan. Tämä on kuitenkin minimi – mikä olisikaan se enimmäiskapasiteetti, mitä Tuvassa voitaisiin töitä tehdä, jotta päästäisiin kasvattamaan esim. palkkoja? 

 

Miten osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi? 

 

Osuuskunta voidaan muuttaa osakeyhtiöksi, avoimeksi yhtiöksi ja kommandiittiyhtiöksi. Yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi osuuskunnan voi muuttaa, jos on osuuskunnan ainoa jäsen. Kaikissa näissä tapauksissa y-tunnus säilyy samana kuin osuuskunnassa. (prh.fi, N.d.) 

Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin, kuinka käytännössä Roima Team Osk. muutettaisiin osakeyhtiöksi. Ensinnä osuuskunnasta eroaa jäsenet, jotka eivät halua jatkaa osuuskunnasta muutettavassa osakeyhtiössä. He tekevät erostaan ilmoituksen osuuskunnan hallitukselle. Yhteisömuodon muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, mikäli sitä on kannattanut kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä. Osuuskunnan hallituksen on laadittava yhteisömuodon muuttamisesta muutossuunnitelma, josta on oltava mm. ehdotus osakeyhtiön osakepääomasta ja muusta pääomasta. Tämä suunnitelma tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kuukauden sisään allekirjoituksista ja siihen on liitettävä lausunto tilintarkastajalta suunnitelmasta. (minilex.fi, N.d.) 

Osuuskunnan varat ja velat siirretään uudelle osakeyhtiölle kuten siirretään myös tase, omaisuus ja velkojatkin. Uusi osakeyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin ja samalla tehtävä mahdolliset nimenmuutokset. Osuuskunnan muutosilmoitus maksaa 380 €.  (prh.fi, N.d.) Osuuskuntaan jääneet jäsenet, joilla on kaikki osuuskunnan osuudet saavat osuuksia vastaan kaikki osakeyhtiön osakkeet. 

 

Millaisessa tilanteessa osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi olisi kannattavaa? Ensimmäisenä mieleen tulee tilanne, jossa jollain projektilla olisi taseessa paljon rahaa, varastoa ja kalustoa. Tällöin voitaisiin yhdessä sopia, että muut eroavat osuuskunnasta ja kyseinen projekti voisi osakeyhtiöittää Roiman. Tällöin ei tarvitsisi tehdä liiketoimintakauppaa omaisuuden siirtämiseksi täysin uudelle osakeyhtiölle, vaan projekti voisi jatkaa toimintaansa huomattavasti vähemmällä paperihommalla. Myös ilman isoa tasetta, joku projekti voisi hyötyä siitä, että saa jatkaa toimintaansa osuuskunnasta muutetulla osakeyhtiöllä. Siinä y-tunnuksella on jo muutaman vuoden historia ja kaikkea pankki ja kirjanpitotoimintaa ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä. Roiman talous on myös hoidettu asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla, joten terveeltä pohjalta pääsisi myös yritys jatkamaan. Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi on myös yksinkertaisempi tehdä kuin osuuskunnan purkaminen, joten senkin takia tämä vaihtoehto kannattaa pitää avoimena.  

  

Osuuskunnan jakautuminen

 

Jakautuminen on yritysjärjestelymuoto, jolla on mahdollista vaikuttaa esim. toiminnan kannattavuuteen osuuskunnassa. Esimerkiksi jos osuuskunta toimii kahdella eri toimialalla, voisi osuuskunnan tulos parantua toisella toimialalla, mikäli tämä toinen toimiala irrotettaisiin pois ja liitettäisiin toisen alalla jo toimivaan osuuskuntaan. (minilex.fi N.d.) Osuuskuntalain luvussa 21 kerrotaan, että osuuskunta voi jakautua siten, että sen varat ja velat osittain tai kokonaan siirtyvät yhdelle tai useammalle osuuskunnalle ja jakautuvan osuuskunnan jäsenet saavat jakautumisvastikkeena vastaanottavan osuuskunnan osakkeita tai osuuksia. Vastikkeena voi olla myös raha tai muu omaisuus. Jakautua voi joko kokonaan, niin että alkuperäinen osuuskunta purkautuu kokonaan ja kaikki varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osuuskunnalle. Toinen vaihtoehto on osittaisjakautuminen, jossa osa osuuskunnan varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle osuuskunnalle. Jakautuminen voi tapahtua jo olemassa olevaan osuuskuntaan tai uuden osuuskunnan voi perustaa jakautumisen yhteydessä.  (Osuuskuntalaki 2013/ 421)  

Roimassa osuuskunnan jakautuminen voisi olla varteenotettava vaihtoehto, jos esimerkiksi kannattava projekti haluttaisiin eriyttää Roiman osuuskunnasta. Jakautumisvaiheessa perustettaisiin uusi osuuskunta ja projektiin kuuluvat varat ja velat siirrettäisiin uudelle osuuskunnalle. Mikäli osuuskuntalakia tulkitsin oikein, niin jakautumisvaiheessa Roiman nykyiset jäsenet olisivat jäseniä myös uudessa projektille perustettavassa osuuskunnassa. Jäsenet voivat erota yksinkertaisella ero ilmoituksella, jolloin uuteen jakautuneeseen osuuskuntaan jäisi vain projektiin kuuluvat jäsenet. Tämän erillisen osuuskunnan he voisivat sitten halutessaan osakeyhtiöittää. Tällaisessa järjestelyssä projektin varat ja velat siirtyisivät ilman liiketoimintakauppaa uudelle osuuskunnalle. Laki ei ole kuitenkaan aivan helpointa ymmärtää, joten mikäli tämän kaltainen järjestely tulisi ajankohtaiseksi, olisi meidän syytä kääntyä asiantuntijan puoleen arvioimaan jakautumisen järkevyyttä suhteessa liiketoimintakauppaan.  

 

Voiko osakeyhtiö olla osuuskunnan jäsen ja mitä se käytännössä tarkoittaa?  

Proakatemialla varmasti jokainen tiimi käy ensimmäisen keväänsä aikana keskustelua siitä, mikä yhtiömuoto perustetaan, miksi ja entä jos haluaa heti perustaa oman osakeyhtiön? Myös Roiman kanssa on näitä asioita aikoinaan puitu, eikä meillä ollut silloin tiedossa, että osakeyhtiön olisi mahdollista olla myös osuuskunnan jäsen. Meillä ei kuitenkaan ole ollut projekteja, jotka olisivat halunneet tai olisi ollut tarvetta pistää heti osakeyhtiö pystyyn, joten ei olla sen kummemmin asiaa tarkasteltu. Nyt kuitenkin pajassamme, mikä käsitteli osakeyhtiöittämistä osuuskunnasta, saimme uutta tietoa, jonka mukaan osakeyhtiö voi olla osuuskunnan jäsen. Minilexin mukaan Jäsenet voivat olla joko luonnollisia tai oikeushenkilöitä, kuten yhtiöitä tai säätiöitä. (Minilex, N.d.)  

Yritys voi perustaa osuuskunnan, olla sen jäsen ja käydä sen kanssa vaihdantaa (Perustajanopas Pellevo, N.d.). Tällöin puhutaan yritysten yhteenliittymästä. Kyseessä on markkinointi- tai hankintatoiminta, tai monipuolista toimintaa jäsentensä hyödyksi harjoittava yhteenliittymä, joka voi toimia osaamiskeskuksena tai vastata rajoitetuista toiminnoista jäsentensä puolesta, esimerkiksi neuvotteluista (Perustajanopas Pellervo, N.d.). Osakeyhtiön ollessa osuuskunnan jäsen, tapahtuu vaihdanta normaalina laskutettavana kaupankäyntinä osuuskunnan ja jäsenyrityksen välillä. Puhutaan siis liikesuhteesta, jossa jäsenyritys toimii itsenäisesti, noudattaen osuuskunnan kanssa tehtyjä sopimuksia. (Perustajanopas Pellervo, N.d.)  

 

Mitä etuja osakeyhtiö saa osuuskuntaan liittymisen seurauksena?  

Yleisellä tasolla puhuttaessa, osuuskunta ja osakeyhtiö voivat tehostaa yhteistyötään toimimalla tehokkaammin ollessaan toistensa jäseniä. Tämä voi helpottaa yhteistyötä ja tiedonjakamista, mikä voi olla hyödyksi liiketoiminnan kehityksen kannalta. Osakeyhtiö voi myös hyötyä osuuskunnan laajemmasta verkostosta. Osuuskunta voi auttaa osakeyhtiötä toimimalla ikään kuin foorumina, joka jakaa tietoa, kokemuksia ja resursseja, mikä puolestaan tukee osakeyhtiön kasvua ja kehitystä. Lisäksi osuuskunnan jäsenyys voi antaa osakeyhtiölle mahdollisuuden käyttää osuuskunnan yhteisiä resursseja, kuten tiloja, laitteita tai palveluita. Näin osakeyhtiö pystyy alentamaan kustannuksia sekä tehostamaan toimintaansa. Tietysti arvopohja kannattaa olla molemmilla osapuolilla samoilla linjoilla, sillä osuuskunnan arvot ja toimintaperiaatteet voivat heijastua myös osakeyhtiön maineeseen. 

 

Mitä etuja osakeyhtiön jäsenyydestä osana tiimiyritystä sitten olisi Proakatemialla?  

Äkkiseltään vaikuttaa siltä, että paperilla olevat hyödyt eivät ole kovin suuret, sillä muutenkin toimimme yhteistyössä ja samoissa tiloissa huolimatta siitä, onko jollakin projektilla oma osakeyhtiö vai onko se osa tiimiyritystämme. Tällä hetkellä osakeyhtiön toimintaan käytetyistä saa kuitenkin vain tiettyyn rajaan asti opintopisteitä, mikä on vain 10. Olisiko näin mahdollista kerryttää opintoja omalla projektillaan, jonka yhtiömuotona on osakeyhtiö? Tähän emme tiedä suoraan vastausta, koska tietääksemme kukaan ei vielä ole näin tehnyt. Järjellä voisi kuitenkin kuvitella, että osakeyhtiön ollessa osuuskunnan jäsen, opintopisteitä saisi samalla tavalla projekteista kuin muutkin osuuskunnan jäsenenä olevat henkilöt. 

Puhuimme jo aikaisemmin mainitsemassamme pajassa siitä, että olisiko mahdollista jättää osuuskunta elämään ja sen alle osa projekteista. Eli jatkettaisiin jonkinlaisella kokoonpanolla samaan tyyliin, kun opintojenkin aikana. Tässä kohtaa voisikin olla itseasiassa järkevää jättää osuuskunta toimintaan, ja liittää projektien uudet osakeyhtiöt osuuskuntaan. Tällöin voitaisiin esimerkiksi vuokrata yhteinen toimistotila, josta kaikki hyötyisivät taloudellisesti. Siitä olikin puhetta pajassa, että yhdessä tekemistä olisi kiva jatkaa edes jollain tasolla. Ainakin samassa vuokratilassa oleminen mahdollistaisi sen, että saataisiin sama akatemiamainen tunnelma pidettyä yllä ja toisiemme auttaminen olisi näin ollen helpompaa jatkossakin. Ja tietysti voitaisiin määritellä muitakin ehtoja sille, mitä osuuskunnan jäsenenä oleminen tarkoittaa, riippuen täysin siitä mitä itse Roima ja osakeyhtiöt yhteistyöltä haluaisivat.  

 

Pohdinta 

Esseessä tuli pohdittua osakeyhtiön keskeisiä näkökulmia, kuten sopivaa ajankohtaa, liikeidean kannattavuutta ja yhtiömuodon valintaa. Voimme todeta, että osakeyhtiön perustaminen ei ole vain taloudellinen päätös, vaan se liittyy myös omistajuuteen, vastuuseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Osuuskunta tarjoaa turvallisen kokeilualustan liikeideoille, mutta kasvun ja kannattavuuden kehittyessä, voi olla järkevämpi vaihtaa yhtiömuoto osakeyhtiöön. Projektin kannattavuutta ja jatkuvuutta kannattaa arvioida huolella ennen osuuskunnasta irtautumista osakeyhtiöksi. Liiketoiminnan tulee olla ennustettavaa ja kannattavaa pitkällä aikavälillä, jotta osakeyhtiö olisi perusteltu päätös. Liiketoiminnalla on erilaisia vaihtoehtoja osakeyhtiöitää toimintansa osuuskunnasta. Yleisin tapa on perustaa uusi osakeyhtiö, johon mahdollinen kalusto ja varasto siirretään liiketoimintakauppana. Varteenotettava vaihtoehto on myös osuuskunnan jakautuminen kahteen osaan, jolla jossain vaiheessa mahdollisesti osakeyhtiöksi muutettava liiketoiminta jaetaan erilliseksi osuuskunnaksi. Kolmas tapa osakeyhtiöittää Roimassa oleva liiketoiminta on se, että joku osakeyhtiöksi haluava liiketoiminta osakeyhtiöittää Roiman akatemian päättymisen jälkeen. Se edellyttää sitä, että emme Roimana halua pitää akatemian jälkeen Roimaa yhteisenä osuuskuntana vaan annamme sen jonkun jatkavan liiketoiminnan käyttöön. 

Osakeyhtiön jäsenyys osuuskunnassa puolestaan mahdollistaa paljon, kuten tehokkaan yhteistyön ja resurssien tai kustannusten jakamisen, mutta täytyy muistaa sen tuovan mukanaan myös vastuuta ja velvoitteita. Liiketoimintamuodon valintaan liittyy monia tekijöitä, jotka vaihtelevat projektin luonteesta, liiketoiminnan kannattavuudesta ja tulevaisuuden suunnitelmista riippuen.  

 

 

 

LÄHTEET: 

Suomi.fi. 2023. Osakeyhtiön perustaminen. Nettisivu. Luettu 6.12.2023. Viitattu 6.12.2023. 

https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritysmuodot/opas/osakeyhtio/osakeyhtion-perustaminen 

Yrittäjät.fi N.d. Osuuskunta. Nettisivu. Luettu 6.12.2023. Viitattu 6.12.2023. 

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/yrittajaksi-ryhtyminen/yritysmuodot/osuuskunta/ 

Yrittäjät.fi N.d. Osakeyhtiö. Nettisivu. Luettu 6.12.2023. Viitattu 6.12.2023. 

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/yrittajaksi-ryhtyminen/yritysmuodot/osakeyhtio/ 

Roiman paja. 2023. Osakeyhtiöittäminen. Tilaisuus järjestetty Roima Team Osk. Jäsenille 28.11.2023. TAMK Proakatemia. Tampere. 

Osuuskuntalaki. Luettu 6.12.2023. Viitattu 6.12.2023. 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130421#O5L21 

Aihetunnisteet:
Kommentoi