Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Oman pään kautta, jakso 1: Joukkueen merkitys urheilijalleKirjoittanut: Jonna Satama - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Podcast tai vlog / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Joustava mieli urheilussa
Arto Pietikäinen
Riikka Pasanen
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.
Oman pään kautta – mielen voima urheilussa -podcastsarja sukeltaa urheilijan pään sisään eri tulokulmista. Ajatuksena on päästä keskustelemaan vieraiden kanssa mm. mielen merkityksestä urheilussa, sen mahdollisuuksista ja sudenkuopista.

Jakso 1: Mistä on hyvä joukkuehenki tehty

Ensimmäisessä jaksossa vieraaksi saapuivat ringettemaalivahti Kaisa Katajisto, joka on moninkertainen ringeten Suomen- ja maailmanmestari sekä Aune Väisänen, joka on vaikuttanut omissa joukkueissaan monessa eri roolissa. Kaisa Katajisto on voittanut Suomenmestaruudet Raision, Lapinlahden ja Nokian joukkueissa ja Aune Väisänen Lapinlahden ja Nokian joukkueissa. Itse olen päässyt nauttimaan voittojen huumasta pelaajana  Lapinlahdella ja valmentajana Nokialla. Kaikki meistä on saanut kokea isoja voittoja ja lisäksi urheiluun kuuluvia isoja pettymyksiä, jotka ovat antaneet paljon oppia ja kokemuksia.

 

Ensimmäisessä jaksossa pureudutaan joukkueurheiluun ja tarkastellaan mm. joukkueen ilmapiiriä ja kulttuuria menestyksen taustatekijöinä. Pääsääntöisesti keskustelumme pyörii meille kaikille rakkaan ja kokemusmaailmojamme yhdistävän NoU Ringeten SM-sarjajoukkueen ympärillä – siellä olemme päässeet kokemaan valtavan kirjon tunteita urheilun parissa. Tunteiden lisäksi ringettematkamme on tarjoillut menestystä, joka ei ole sattumaa. Itse ajattelen, että mestaruus on väistämätön seuraus, joka tulee, kun tehdään määrätietoisesti asioita kohti sitä. Se on sitä, että keskitytään tekemään asioita hyvin tässä hetkessä ja arjessa, pitäen huumorin sävyttämänä ilmapiiri turvallisena ja rentona.

 

Alla linkki podcastiin. Antoisia kuunteluhetkiä.

https://spotifyanchor-web.app.link/e/QHz4NAOcxzb

Joukkueen ja urheilun merkitys

Urheilussa korostuvat mitattavat ja konkreettiset saavutukset, kuten voitot ja mestaruudet. Mutta todellisuudessa siinä on kyse paljon muustakin. Urheilussa voi kokea olevansa tärkeä osa yhteisöä, siinä voi saada oppimisen ja oivaltamisen kokemuksia lähes päivittäin ja saa viettää aikaa sellaisen tekemisen parissa, jonka kokee mieluisaksi. (Pietikäinen & Pasanen 2023 s.84) Podcastissa Katajisto kuvaili joukkueen merkitystä ja kuinka hyvä ilmapiiri saa tuntemaan joukkueen toiselta perheeltä. Vaikka mestaruutta tavoitellaan, niin tekemiselle löytyy syvällisempi merkitys.
Urheilu voi tarjota yhteisön, jossa on turvallista olla oma itsensä, kuten Nokian tapauksessa. Pietikäinen & Pasanen (2023, s.86) sanoittavat myös kirjassa urheilun mahdollisuuksista tarjota yhteisöllisyyttä. Se voi tarjota monia merkittäviä ihmissuhteita. Joukkueessa urheilevat voivat viettää paljon aikaa yhdessä ja samansuuntaiset mielenkiinnon kohteet ja tavoitteet yhdistävät ja luovat yhdessä tekemisen ilmapiirin, jollaista ei välttämättä ole missään muussa ympäristössä. Etenkin joukkueessa urheilija pääsee jakamaan ilon hetkensä toisten kanssa ja pääsee iloitsemaan myös toisten onnistumisista. Urheilulla on mahdollisuus tarjota paljon sosiaalista pääomaa elämään.
Pietikäinen & Pasanen tarkastelee urheilun merkitystä positiivisesta psykologiasta tutun psykologian professori Martin Deligmanin (2011) kehittämän PERMA-V-mallin avulla. Urheilun kontekstissa tarkasteltuna huomataan urheilun pystyvän parhaassa tapauksessa tarjoamaan kaikkea, mikä on osa merkityksellistä, onnellista ja hyvinvoivaa elämää. Tämä malli koostuu kuudesta osa-alueesta:
  • Positive emotion, Urheilussa koettu myönteisyys oman kehittymisen, onnistumisten, yhteisöllisyyden ja itsensä voittamisen kautta
  • Engagement, Uppoutuminen ja flow-tila. Podcastissakin pysähdyttiin tähän osa-alueeseen mm. joukkueen flown aistimisen ja siihen myötävaikuttavien tekijöiden kautta. Urheilija voi kokea flow-tilan yksinään mutta selkein ja voimakkain se on koko joukkueen kollektiivisena flow-tilana tai momentumina. Tällaisena hetkenä kaikki sujuu kuin itsestään ja valmentajanakin voin vain katsoa ja nauttia pelistä.
  • Relationship, Urheilun kautta voi saada tärkeitä ihmissuhteita, jotka lisäävät merkityksellisyyden kokemusta.
  • Meaning, Tarkoituksen merkitys voi syntyä siinä, että urheilija voi kokea tekemisellään olevan laajempaakin vaikutusta kuin vain itseensä. Jotkut haluavat esimerkiksi jakaa omaa tietotaitoaan valmentamisen avulla ja saada sitä kautta vaikutettua omalla asiantuntijuudellaan lajin parissa oleviin urheilijoihin. Urheilijat voivat myös olla nuorempien pelaajien esikuvia ja sitä kautta innostaa ja motivoida heitä.
  • Accomplishment, aikaansaamisen kokemuksia urheilussa syntyy kun pääsee esimerkiksi tavoittelemaansa päämäärään. Joukkueurheilussa se voi tarkoittaa joukkueen yhteisiä tavoitteita kuten mestaruuksia, mutta myös yksilötasoisia tavoitteita kuten vaikka maajoukkueseen valinnan, jonka on saavuttanut määrätietoisella työllä.
  • Vitality, joka on lisätty myöhemmin, tarkoittaa elinvoimaisuutta, joka on luonnollinen osa urheilua. Kropasta huolehtiminen ja kaikkinensa terveellinen elämäntapa ovat läsnä tavoitteellisen urheilijan arjessa.
Pelaajien ja joukkueen itseluottamus
Itseluottamus tarkoittaa uskoa omiin kykyihinsä ja taitoihinsa pärjätä hyvin. Joustava mieli urheilussa kirjassa kerrotaan Hays ym. (2009) huomanneen tutkimuksissaan että urheilijan hyvä itsetunto koostuu kolmesta tekijästä: miellyttäviksi koetuista tunteista, tehokkaista toimintatavoista sekä kyvystä keskittyä suorituksen aikana oleellisiin asioihin. Heikon itseluottamuksen omaavat urheilijoiden keskittyminen saattoi herpaantua ja keskittyminen siirtyy omiin heikkouksiin. Heikompi itseluottamus vaikutti myös urheilijan tapaan tulkita omia tuntemuksiaan. He saattoivat tulkita tunnereaktionsa pelkona, paniikkina, huolena tai jännittyneisyytenä. Vahvalla itseluottamuksella varustetut puolestaan kokivat tunnereaktionsa ennemmin innokkuutena. En ollut ajatellut tunnereaktioiden kokemusten erojen voivan johtua itseluottamuksen tasosta. Tämä voisi selittää myös itse kokemiani  tuntemuseroja, jossa on pelejä, joissa tunsin lähinnä innostuksen ja energian tunteen ja taas toiselle, ehkä eri tilanteessa itseluottamuksen kanssa olleelle ihmiselle sama tilanne oli tuntunut pelon, paniikin ja jännittyneisyyden ilmapiiriltä.
.
Itseluottamus on osittain tietoa ja osittain tunnetta. Siihen vaikuttaa aikaisemmat kokemukset sekä ymmärrys omista taidoista ja onnistumisen mahdollisuuksista. Siinä on mukana myös tunne, joka ei ole yhtä rationaalinen ja johdonmukainen. Vaikka sisimmissäsi tiedät osaavasi, voi jonain päivänä itseluottamus rakoilla ja suoritus kärsii. (Pietikäinen & Pasanen 2023 165) Podcastissa Katajisto kertoi kuinka oma itseluottamus nousi Lapinlahdella pelatun vuoden myötä. Pelaajien itsevarmuudesta huokuvat lupaukset tehdä aina yksi maali enemmän kuin hänelle menee, oli Katajiston mielestä omaakin itseluottamusta nostavaa. Pelaajien avoin usko itseensä ja omiin kykyihinsä, tarttui myös häneen.
Ihanat, kamalat tunteet onnistumisissa ja epäonnistumisissa
Urheiluun kuuluu voitot ja tappiot ja ne molemmat herättävät valtavasti tunteita. Ne ovat yksi urheilemisen hienous, elämyksiä, joiden vertaisia on hankala saada muilla elämänalueilla. Tunteiden säätelyiden ja niiden kohtaamisen taito on tärkeä kaikille urheilijoille. Suoritusten jälkeisessä pettymyksessä tai epäonnistumisessa on kaksi toisiaan täydentävää tapaa kohdata tunteensa. Tunteet voidaan kohdata sellaisenaan kuin ne ovat, hyväksyen ne. Ne saavat tulla ja mennä vapaasti ja ne voidaan kohdata sellaisena kuin ne on. Toinen tapa on niiden kontrollointi.  Tunteita säätelemällä urheilija kykenee välttelemään niitä, joka voi toimia lyhyellä aikavälillä hyvin. (Kucharski ym., 2018)
Jos urheilussa eteen tulevat pettymykset haluaa oppia kohtaamaan paremmin, kannattaa ensin pohtia omaa suhtautumistaan niihin. Kaikki ei aina suju toivotusti, joten on hyvä mikäli on varautunut etukäteen niihin. Heti epäonnistumisen tai pettymyksen jälkeen on tärkeää antaa tunteilleen riittävästi tilaa ja hyödyntää itsemyötätuntoa. Lisäksi pettymys on käytävä tarkemmin läpi myöhemmin, jolloin siitä pyritään oppimaan. Nämä on mahdollista nähdä oppimiskokemuksena, joiden avulla pystyy parantamaan suoritustaan. (Pietikäinen &Pasanen 2023, s 266)
.
Podcastissa Katajisto kertoi, kuinka Nokialla tappiota ei pidetty katastrofina vaan siitä pyrittiin oppimaan. Tappiot ja epäonnistumiset ja niiden käsittelyt ovat myös tarpeellisia pelaajan ja joukkueen mentaliteetin kehitykselle. Ilman niitä, ei joukkueessa tapahdu kasvua, jota tarvitaan isoissa peleissä ja tiukoissa paikoissa. On iso kasvu siinä vaiheessa kun joukkue alkaa voittamaan tiukkoja otteluita etenkin ratkaisupeleissä ja kun joukkue alkaa yhä useammin kääntämään tappioasemasta otteluita voitoksi. Näistä saadut kokemukset kantavat joukkuetta myös tulevaisuudessa, kuten Nokialla on käynyt. Tarinoita on paljon, joissa viimeiset hetket ovat olleet käänteentekeviä. Ikimuistoinen välierä oli joitain vuosia sitten, kun tasoitimme ottelun 13 sekunttia ennen loppua ja voitimme sen jatkoerässä. Siitä ei vastustaja toipunut seuraavaan päivään ja etenimme jälleen finaaliin. Pronssipeli on ollut vain 13 sekunnin päässä. Tällaiset tilanteet jäävät joukkueen voimaksi myös tuleviksi kausiksi.
#Pääse yli
Epäonnistumisen hetkellä on tärkeää osata hyväksyä itsessä heräävät ajatukset ja tunteet sekä ottaa ne vastaan, mutta palauttaa itsensä tietoiseksi nykyhetkeen ja toimintaan. On hyvä opetella, kuinka epäonnistumiset vaikuttaa tapaan toimia ja mihin se urheilijan huomion suuntaa. Kun opit tiedostamaan seurauksia, voit myös opetella uudenlaisia tapoja toimia ja suunnata huomiotasi tilanteen jälkeen. Esimerkiksi, jos epäonnistuminen vaikuttaa pelaajaan siten, että hänestä tulee passiivisempi ja hiljaisempi, voi pelaaja oppia tunnistamaan sen ja kiinnittämään huomiota ja toimimaan tilanteissa toisin. Tunnereaktio ja turhautuminen voi olla silti sama mutta pelaaja kykenee toimimaan tunteen kanssa tavalla, joka palvelee enemmän hänen pelaamistaan. (Pietikäinen & Pasanen 2023 s.272)  Tarkemmin epäonnistumisia ja pettymyksiä käsitellään suorituksen tai ottelun jälkeen. On tärkeää, että ne puretaan ja löydetään yhdessä keinoja suoriutua seuraavan kerran paremmin. Pitkissä kausissa ja ottelusarjoissa merkittävää ei ole se kuinka pelaa niiden ensimmäisissä peleissä vaan kuinka paljon peliä kehittää ja ottaa opiksi niistä, jotta on parempi kuin muut niissä ratkaisevissa. Yksilöiden kohdalla omien epäonnistumisten käsittely riippuu pelaajasta. Joku tarvitsee enemmän reflektointia ja tilanteiden käsittelyä kuin joku toinen.
Lopuksi

Urheilu on stressiä, vertailua, tavoitteita ja itsensä kehittämistä. Vaatimukset ja menestyspaineet ovat välillä suuria. Eivätkä läheskään kaikki tule ulkoapäin vaan urheilijan oman päänsä sisältä. On helppo vaatia itseltään liikaa ja on helppo syyllistyä, jos vaatimuksia ei pysty saavuttamaan. Siinä missä urheilu haastaa fyysisesti äärirajoille, tekee se saman myös henkisesti. Koko kauden tai olympiadin tai pidemmänkin ajan työ, voi kulminoitua yhteen suoritukseen tai yhteen otteluun tai yhden ottelun ratkaisevaan hetkeen. Ja tuo hetki määrittää oletko voittaja vai häviäjä. Kestääkö pää vai murtuuko se paineen alla. Juuri tällaisesta ajatusmallista ja epäonnistumisen pelosta ajatukset voivat lietsoa mieltä ahdistuneisuuteen tärkeällä hetkellä. Se, miten hyväksyvästi ja sallivasti kykenet olemaan vaikeiden tunteiden ja ajatusten kanssa vaikuttaa merkittävästi suoritukseesi. Kaikista tärkeintä on juuri tämä hetki. Se on ainoa mihin voit juuri nyt vaikuttaa. (Pietikäinen & Pasanen 2023 s.14). Kaikki tämä on helpompaa, kun urheilijalla on hyvä olla ja hän on harjoitellut fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös henkisiä ominaisuuksia. Joukkueessa myös ilmapiiri näyttelee isoa roolia. Armollinen ja luottavainen ilmapiiri antaa pelaajalle rohkeutta onnistua tai epäonnistua yrittäessä. Kun saa olla oma persoonallinen itsensä, kaikkien tunteiden ja omintakeisuuksien kanssa, motivoi se urheilijan sitoutumaan tekemään oman parhaansa joukkueen ja oman kehityksensä eteen. Mitä ajattelet tästä: “Vain turvallinen mieli voi menestyä”?

Lähteet:
Pietikäinen, A. & Pasanen, R. 2023 Joustava mieli urheilussa, Duedecim, Tallinna
.
.
.
Lopuksi vielä lyhyet kiitokset
Kiitos Noutajille, eli Nokian joukkueelle näistä 11 kuluneesta kaudesta. Osaltani matka päättyi tähän kevääseen. Oli etuoikeus saada olla osa tätä tarinaa ja joukkuetta. Kiitos, että sain turvallisessa ilmapiirissä kehittyä valmentajana. Paljon tunteita, paljon rakkautta ja paljon muistoja. Se kaikki kulkee mukanani aina.

 

 

 

 

Kommentoi