Tampere
21 May, Tuesday
10° C

Proakatemian esseepankki

Nyt loppu puuhasteluKirjoittanut: Eetu Patronen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yritystoiminnan taitajaksi
Risto Alikoski
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Sanoma Pron:n Yritystoiminnan taitajaksi teos on oppikirja. Se sisältää paljon tiivistettyä tietoa, mutta kysymykset ovat laajoja, mihin haluamme vastata omien projektiemme näkökulmasta. Hyödynnämme vastaamisiin tämän teoksen lisäksi muita lähteitä, niin kirjoja, podcasteja ja internettiä.

Mitä riskejä yrityksesi toimintaan voi liittyä?

Pihuri toimii aloilla, joissa on laajasti riskejä. Me rakennamme, kaivamme, leikkaamme ja kiipeämme. Eli toimimme monien koneiden, työkalujen, ajoneuvojen ja elementtien kanssa, unohtamatta ihmisiä. Päätoimialamme on maisemointi, joten emme ole minkään TES:n alaisia. Suoraan emme ole siis sidottuja noudattamaan tiettyjä työsuojelu ym. turvallisuusmääräyksiä. Tämä ei todellakaan tarkoita, että laiminlöisimme turvallisuutta. Päinvastoin. Tutkimme, mm. viher-, maan- ja vesirakennus alojen työehtosopimuksia, kuten myös rakennus ja kiinteistöhuollon. Näistä keräämme toimintaamme sopivat pykälät ja luomme siten kaikille minimaalisen riskin työskennellessä.

Henkilö- ja työriskeistä siirrymme riskeihin liiketoiminnassamme.

”Tyypillisiä liikeriskejä ovat esimerkiksi: kysynnän lasku, kilpailun kiristyminen, myyntihintojen lasku, ostohintojen nousu jne. Myös rahoitusriskit kuten maksuvalmiuden loppuminen, luottotappioriski ja riski korkojen noususta ovat liikeriskejä.” – www.tieto.osaavayrittaja.fi › yrityksen-riskienhallinta

Myös Herkkä Snacks toimii alalla, jossa riskejä on otettava laajalti huomioon. Tuotamme tuotteemme itse, joten tuotantotilojen täytyy olla työturvalliset. Olemme laatineet omavalvontasuunnitelman, jossa olemme pyrkineet ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon tuotantoon liittyvät riskit. Tuotantoon liittyvät riskit ovat esimerkiksi rasvapalo riski, tuotteen pilaantuminen, valmistus vaiheessa tuotteen sekaan ylimääräisen ainees tai esineen eksyminen.

Tuotteessamme on myös parasta ennen päiväys, jonka vuoksi tuote on saatava liikkumaan tasaisesti jälleenmyyjille. Riskinä on, että tuotteemme ei liiku tarpeaksi nopeasti kauppojen hyllyille, jolloin emme voi enää myydä tuotetta. Kolikon kääntöpuolella riskinä voi olla myös varaston loppuminen. Emme halua joutua tilanteeseen, jossa joudumme myymään kauppiaille ”ei ole”. Hyllytilan ansaitseminen on todellista kipailua, joten meidän tehtävämme on varmistaa ettei tuote pääse loppumaan hyllystä.

Koska valmistamme tuotteen itse, olemme myös vastuussa sen turvallisuudesta. Tuotteemme on tutkittu laboratoriossa, jossa se on todettu turvalliseksi. Olemme silti vastuussa tuotteestamme, joten vastaamme kaikesta, mikä tuotteeseemme liittyy.

 

Miten kysynnän muutos näkyy Pihurissa/Herkkä Snacksissa?

Viherrakentaminen Suomessa on täysin sesonkityötä, sidottuna vuodenaikojen vaihteluun. Joskus mahdollinen työskentelyikkuna on kestoltaan 5kk ja pisimmillään 10kk. Yleisimmin sesonki kestää 6-7kk, esim. huhtikuusta lokakuuhun. Kysyntään vaikuttaa lukuisat muutkin tekijät, kuten trendit ja palvelut/työn laatu. Kilpailua viheralalla on paljon. Tekijöitä on isoista yli kymmeniä miljoonia liikevaihtoa tekevistä yrityksistä aina alaikäisiin ”kevytyrittäjiin”, joten kuluttajalle riittää vaihtoehtoja. Työn hinta liikkuu 15-60€/h haarukassa kuluttajalle pihatöihin. Eli hinnoittelu on iso haaste, niin kuin tietysti lähes kaikilla aloilla. Pihuri ei ole markkinoiden halvin, alkaen 39€ tunnissa hinnoilla, 2020 vuonna 35€/h. Oletimme hintojen nostamisen olevan kivuliasta, mutta nyt keväällä 2021 olemme todenneet, että hintojen nostaminen vanhoille asiakkaille on ollut helpompaa kuin uusasiakashankinnassa tuo korkeampi hinta. Meidän kohdalla syy löytyy siitä, kun olemme pystyneet todistamaan palvelun laatumme jo ”halvalla” hinnalla. 39€/h on pihatöiden keskiarvo hinnoissa, mutta monet (uudet)asiakkaat tuijottavat vain hintaa ja heille on vaikeuksia todistaa palvelumme laatua myyntitilanteessa. Tätä ongelmaa pyrimme taklaamaan markkinoinnilla, jossa referenssit ovat isosti esillä.

Herkkä Snacks on uusi tuttavuus kauppojen hyllyillä, joten emme ole vielä omakohtaisesti törmänneet suureen kysynnän muutokseen. Tällä hetkellä meiltä löytyy valikoimastamme yksi tuote, jossa on ollut lokakuusta alkaen tarjolla kaksi eri makuvaihtoehtoa. Saimme äskettäin uuden makumme myöskin valikoimaan, mutta sen vaikutusta myyntiin ei olla vielä saatu selville. Viimeaikaisen myynnin perusteella meille on tullut selväksi, että toinen vanhoista mauista on suomalaiseen makuun sopivampi. Tämä onkin herättänyt meissä keskustelua siitä, että uuden maun tullessa markkinoille, mitä heikommin myyvälle maulle tapahtuu. Syrjäyttääkö uusi makumme heikoimman, jolloin sen valmistaminen on järkevämpää lopettaa. Toivomme, että jokainen maku löytäisi oman paikkansa kaupan hyllyltä, sillä tavoitteenamme on kasvattaa tuoteperhettä, ei syrjäyttää omia tuotteita.

 

Mitä yrityksen pitää tietää hinnan ilmoittamisesta?

Yritystä, joka tarjoaa yksilöityä tuotetta tai palvelua tiettyyn hintaan, sitoo tiedonantovelvollisuus. ”Jos yksilöityä kulutushyödykettä tarjotaan tiettyyn hintaan, markkinoinnista on käytävä ilmi hyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.” Edellä mainittu sääntö on määrätty kuluttajansuojalaissa (2 pykälä, 3 momentti). Pihuri tarjoaa palveluita ja meillä ei ole liike tilaa, eikä verkkokauppaa, joten meitä ei sido laki esittämään hintaa markkinoinnissa, kysyttäessä kyllä. Toisin kuin, esimerkiksi Herkkä snacks Oy, joka tarjoaa elintarviketuotetta, ovat he velvollisia ilmoittamaan sen hinnan. Herkän hinta täytyy näkyä verkkokaupassa, sekä myyntipaikoissa.

Pihurilla ei ole liikehuoneistoa, jossa palvelua suoritetaan, joten hintojen ei täydy olla esillä (pihapalvelut kuuluvat palvelulain soveltamisaloihin). Vertaa parturi-kampaamoon, jossa palvelu suoritetaan, liiketilassa on silloin hintojen oltava kokonaisuudessaan näkyvillä ja selkeästi. Jos palvelun hinta olisi mahdoton yksilöidä tulisi sen muodostusperusteet olla selkeästi esillä. Pihurin nettisivuilla, eli markkinoinnissa on esillä alkaen hinta. Tulemme hiomaan markkinointiamme asiakkaille miellyttävämmäksi tuomalla hinnoittelua enemmän esille, esimerkiksi hintaesimerkein referenssikuvissa.

 

Alennusmyynnit ovat kestoltaan rajattuja, yrityksien omien tuotteiden hinnan alentamisia. Esimerkiksi ”viikonlopun ajan kaikki normaalihintaiset tuotteet -25%.” Alennusmyynneissä ei ole mahdollista käyttää markkinointia vertailevana muiden yritysten hintoihin. Pihurit eivät toteuta alennusmyyntejä, mutta tarjouksia kyllä. Tarjoukset ovat lyhyt aikaisempi hintojen alentaminen ja vain pienempään valikoimaan tuotteita/palveluita kuin alennusmyynnit. Esimerkiksi Pihurit toteuttavat tarjouskampanjoita sesongin mukaan, jolloin tiputamme työmme hintaa tiettyihin työsuorituksiin, kuten omenapuun leikkaaminen.

 

Kytkykaupasta yleisin esimerkki on puhelimen ja liittymän myynti yhdessä. Eli kytkykauppa tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden myyntiä yhtenä pakettina, joka usein sitoo asiakkaan määräajaksi. Teoriassa Pihuri voisi toteuttaa kytkykauppasopimuksia asiakkaiden kanssa siten, että asiakkaalle toteutettaisi pihakokonaisuus ja samaan kauppaan sopisimme hoitosopimuksen sesongiksi, sisältäen kastelut, hoitoleikkuut jne. Määräaikaisten sopimusten purkaminen kuluttajalle merkkaa usein lisäkustannuksia.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/tavaroiden-ja-palveluiden-hinnan-ilmoittaminen/

 

Millaista osaamista yrityksessä tarvitaan?

Herkkä Snacksissa tärkeimmät elementit ovat tuotekehitys, tuotanto, myynti, markkinointi ja hallinnointi. Meidän tavoitteemme on kasvattaa omaa tuoteperhettämme, joten tuotekehityksessä tarvitsemme ammattitaitoa. Haluamme tarjota laadukkaita, mutta myöskin jollain tavalla uniikkeja tuotteita. Jotta tuotteemme ovat laadukkaita, tarvitsemme tuotannossa osaamista. Tuotteemme tulee vastata asettamiamme laatu kriteerejä. Lisäksi tuotannon hallinnointi on osa tuotantoa. Tuotannossa tarvitsee ottaa huomioon raaka-aineiden saatavuus ja yhteistyö pakkaamon kanssa. Tämä on pitkäjänteistä työtä, jotta prosessista tulisi mahdollisimman selkeä.

Jokainen yritys tarvitsee myyntiä, joten myynti osaaminen on elintärkeää myös meille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään prosessia, kuinka myyntityöstä tulisi mahdollisimman tehokasta. Meidän myyntimme keskittyy sekä uusasiakas hankintaan, että myyntiedustamiseen vanhoille asiakkaille. Molemmat ovat tärkeitä, mutta haluamme pitää hyvää huolta olemassa olevista asiakkaista. Tämän vuoksi, pyrimmekin kehittämään myyntiä jatkuvasti, jotta pystyisimme palvelemaan jälleenmyyjiä mahdollisimman hyvin.

Markkinointi kulkee aika lailla käsikädessä myynnin kanssa. Tarvitsemme osaamista ja erityisesti hyviä luovia ideoita markkinointiin. Markkinointi keskittyykin kuluttajatietoisuuden parantamiseen. Meille ei riitä, että saamme myytyä tuotteemme jälleenmyyjille, sillä jälleenmyyjien tulee saada tuote myytyä kuluttajille. Tässä markkinoinnilla on suuri vastuu.

Kommentoi