Tampere
29 May, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Nöyrä sankariKirjoittanut: Pyry Paaso - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Saat sen mistä luovut
Tommy Hellsten
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Nöyrä sankari

 

 

 

Mitä on sankaruus?

 

Sankaruus on sitä, että uskaltaa kävellä ulos työstä taikka avioliitosta, jossa ei ole hyvä olla, vaikka kaikki muut pitäisivät sitä aivan hulluna. Sankari on myös ihminen, joka uskaltaa selvittää hankalaa avioliittoaan, vaikka kaikki toivoisivat eron tulevan. Sankari on se, joka uskaltaa irtisanoa itsensä työpaikasta, jossa ei ole mahdollisuutta voida hyvin. Sankari on myös se, joka uskaltaa ottaa hylätyksi tulemisen riskin tuntemalla vihaa tilanteissa, joissa on ollut aina kiltti ja säyseä. Sankaruus on sitä, että uskaltaa järkyttää vallitsevaa horrosta. Sankaruus on myös sitä, että uskaltaa näyttää haavoittuvuutensa. Rehelliseksi tulemista. Sankari saa myös olla järkevä ja arvioida kenen seurassa näyttää sisintään. Sankaruus on sitä, että uskaltaa uskoa. Sankaruutta on uskaltaa astua ulos kiireestä.

 

Tommy Hellstenin – Saat sen mistä luovut kirjassa, käsiteltiin sankaruutta edellä mainituilla monilla eri tavoin.

 

Esimerkkinä hän nosti avioliiton, jossa ei ole hyvä olla. Vaatii todellista rohkeutta kävellä ulos tuollaisesta tilanteesta, vaikka kaikki muut pitäisivät sinua hullun, mutta tärkeintä on kuunnella itseään ja olla uskollinen itselleen. Toisessa kädessä taas voi olla avioliitto, josta kaikki toivoisivat sen päättyvän, mutta mikäli itse sisimmässään uskoo asioiden olevan korjattavissa, vaatii rohkeutta kohdata nuo asiat.

 

Irtisanoutuminen työilmapiiristä, jossa ei ole hyvä olla. On todella haastavaa ja vaikeata nyky-yhteiskunnassa hypätä ulos säännöllisestä palkkatyöstä, kun kiinteät kulut rullaavat. Vaatii älytöntä rohkeutta jättää työpaikka, jossa ei ole hyvä olla. Tämä rohkeus kuitenkin on rohkeutta parhaimmillaan, kun uskaltaa nosta työssään olevat epäkohdat työyhteisön käsiteltäväksi ja antaa tilanteelle mahdollisuus muutokselle, eikä vain pakene tilannetta. Näin kuitenkin tehden ja tulee varmasti tilalle saamaan jotain, mikä on vielä parempaa, saat sen mistä luovut.

 

Hylätyksi tulemisen tunne. Tämä tunne liittyy vahvasti rakkauteen. Mitä vahvempi rakkaudellinen ilmapiiri on, sitä helpommin hylätyksi tulemisen tunne jää nousematta pintaan. Kuitenkin hylätyksi tulemisen tunne on todella inhimillinen tunne. Vaatii rohkeutta luoda kriisiä tilanteessa, jossa ymmärtää, että rauha hinnalla millä hyvänsä ei ole hyvä ratkaisu. Tämmöinen tilanne voi olla todella tyypillinen tiimiyrityksen tilanne, jossa tuudittaudutaan näennäiseen rauhaan ja jonkun on jossain kohti tuotava asia pöydälle, vaikka tietääkin siitä koituvan kriisin mahdollisuuden. Vääränlainen kiltteys kun näet ylläpitää vääränlaista turvaa, joka tukahduttaa todellisen elämän ja mahdollisuuden muutokseen ja kasvuun.

 

Sankaruus on sitä, että järkyttää vallitsevaa horrosta. Todellista lojaalisuutta työyhteisöä kohtaan, kun ei ole, että niellään kaikki vääryydet ja rakenteelliset epäkohdat, jotta näennäinen rauha säilyisi. Todellinen lojaalisuus työnantajaa ja yhteisöä kohtaan on sitä, että tarjotaan työyhteisölle kaikki mahdolliset kriisit, joita se tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen.

 

Haavoittuvuus on rehellisyyttä ja vaatii sankaruutta. Ihmisen näyttäessä olevansa loukkaantunut silloin kun häntä on loukattu, paljastaa hän haavoittuvuutensa. Näennäisen vahva ihminen taas on sitä vasten kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Tämä taas saattaa muodostua esteeksi läheisyydelle. Emotionaalinen rehellisuus on siis tärkeä osa kommunikaatiota, mutta vaatii rohkeutta. Todellinen sankaruus siis on, että ottaa riskin näyttämällä haavoittuvuuden ja siitä, että tätä voi joku käyttää hyväkseen.

 

Kaikki näitä sankaruuksia yhdistää rohkeus. Mistä sitten tulee rohkeus? Rohkeus koostuu muutamastakin asiasta, mutta tärkeässä keskiössä on rakkaus. Mikäli ympärillä on rakkaudellinen ilmapiiri ja saa näyttää oman heikkoutensa on ihmisellä mahdollisuus kohdata omia palkojaan ja omia pelkojaan kohtaamalla rohkeus kasvaa ja elämää alkaa. Monesti taas rakkaudettomuutta kokeneet ihmiset ovat taitavia peittämään omia heikkouksiaan monien vahvuuksien taakse, joita he pyrkivät kehittämään aina ylöspäin. Jopa tavoittelemalla statuksen tai rikkauden kautta asemaa, johon heikkoudet eivät enää ulotu.

 

Vain rakkauden ympäröimä ihminen voi olla heikko. Kasvuympäristömme heijastuukin siis pitkälle elämäämme ja on luonut pohjan sille, miten näemme ja koemme asiat. Olemmeko voineet näyttää heikkoutemme vai onko pitänyt luoda muuri heikkouksien ympärille. Heikkouden näyttäminen taas luo nöyryyttä ja nöyrä ihminen pystyy elämää nykyhetkessä ja todellisuudessa ja on siksi vahva.

Kommentoi