Tampere
27 May, Monday
22° C

Proakatemian esseepankki

Myyntiosaamisen merkitysKirjoittanut: Kasimir Vuorinen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Oivalta myyntityö - Asiakkaana organisaatio
Sirpa Hänti
Liisa Kairisto-Mertanen
Heidi Kock
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Myyntiosaamisen merkitys

 

Johdanto

 

Tietoisella tasolla meiltä jää usein huomaamatta, kuinka usein myymme tai olemme osana tilanteissa, jossa myyntiä tapahtuu. Nämä tapahtumat ovat usein niin luonnollinen osa nykyaikaista elämää, ettemme osaa tiedostaa kuinka niiden aikana toimimme. Voi siis sanoa, että suurimmassa osassa meistä ihmisistä on jotakin sisäsyntyistä, joka auttaa meitä myymään ja etenemään elämässämme. Erilaiset tilanteet esimerkiksi työhaastattelu ja uuden ihmisen kanssa tapailu ovat sellaisia vuorovaikutustilanteita, joissa ihminen luottaa usein myös intuitioon (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock, 2016, 9). Yleensä silloin kun merkitys on suuri ja ihminen kokee saavansa itselleen etua tai saavuttavansa seuraavan tavoitteensa, niin näissä tilanteissa myyntiosaamista on mukana, vaikkemme sitä aina edes huomaisi.

 

Omassa elinympäristössä myyminen

 

Kuten todettua esimerkiksi arkiset vuorovaikutustilanteet ovat huomaamattamme täynnä erilaista myyntiä ja vaativat sisällöltään samanlaisia ominaisuuksia kuin esimerkiksi raakamyynnissä ostoskeskuksen puhelinmyyntipisteellä tapahtuva niin sanottu ständimyynti. Omassa elinympäristössä on usein halu saada itselle hyötyä tai saavuttaa jokin tavoite, joka on osa sen hetkistä elämäntilannetta esimerkiksi juuri koulunsa aloittanut nuori ala-astetta käyvä lapsi ei mieti tietoisesti myyvänsä vanhemmille mielikuvaa siitä miltä kyseinen lapsi näyttäisi uusi rakettireppu selässä, joka löytyy myös kolmelta muulta saman luokan lapselta.

 

Lapsi käyttää vanhemmille esimerkiksi argumenttia siitä, kuinka hänen on pakko saada tuo uusi reppu kun ’’kaikilla muillakin luokkalaisilla on nyt juuri se kyseinen samasta kaupasta ostettu reppu’’. Lapsi osaa kuin tyhjästä luoda tarpeen ja käyttötarkoituksen tavaralle, jota hänellä ei vielä ole. Kaiken tämän lisäksi hän saattaa olla nähnyt TV-mainoksen repusta ja osaa yhdistää mistä kaupasta hän voi sen ostaa. Näin ollen kauppareissulla hän osaa palata tuon repun hankintaan juuri, sillä hetkellä kun vanhempi on hakenut lapsen mukaan kauppareissulle hieman kiireisenä ja stressaantuneena oman työpäivänsä jälkimainingeissa, jolloin tuo kyseinen mahdollisesti useita viikkoja kestänyt myyntiprosessin valmistelu päättyy siihen, että lapsi saa tuon kyseisen haluamansa repun.

Omassa elinympäristössä tapahtuvaan myymiseen löytyy monia samoja elementtejä, jotka näyttäytyvät tärkeiksi myös erilaisissa yritystoimintamuodoissa. Menestyäkseen yrityksillä on oltava runsaat verkostot ja laaja-alainen toimintaympäristö. Tämä tulee ilmi myös esimerkiksi yksilön työhaastattelussa, jossa työnantajana oleva yritys haastattelee henkilöä henkilöstöpäällikön työhön. Verkostot korostuvat, kun esimerkiksi kyseinen työpaikkaa hakeva työnhakija osoittautuu työhaastattelussa potentiaaliseksi omien verkostojensa avulla tuntiessaan edellisistä työpaikoistaan runsaasti uudelle yritykselle potentiaalisia henkilöitä. Verkostot, vuorovaikutustaidot ja ihmissuhteet ovat tärkeimpiä perusedellytyksiä onnistuneelle myyntityölle.

 

Myyntitaidot yrityksissä ja työelämässä

 

Ilman myyntiä yritys on kuin auto ilman renkaita. Se on välttämätöntä ja yrityksen menestyksen edellytys. Aiemmin huomasimme, että myyntiä tapahtuu joka puolella aivan arkisessa elämässä. Tämän huomion pohjalta on helppo todeta, että yritysmaailmassa ja työelämässä siltä on mahdoton välttyä. Myyntihenkisille ihmisille ja hyville myyjille on aina kysyntää. Useimmiten niin sanotulla perustasolla myyntiä tehneet ovat huomanneet, että hyvillä myyntiluvuilla heillä on mahdollisuus päästä hyville ansioille ja tienata paljon siitä huolimatta vaikka he eivät olisi vielä esimies asemassa. Peruspalkan päälle myyntilukujen perusteella tuleva provisio on iso motivaation lähde niille, jotka tykkäävät tehdä myyntityötä ja huomaavat pärjäävänsä siinä.

 

Myyntitaidot ovat siis tärkeä osa yrityksiä ja työelämää. Ilman myyntiä ja onnistumisia myynnin parissa ei ole yhtäkään menestyvää yritystä, eikä yhtäkään menestyvää työntekijää. Saattaa olla nykyään niin, että yrityksen nimettyjen myyntihenkilöiden lisäksi yrityksessä harrastetaan myyntiä monella muullakin saman yrityksen toimiala sektorilla. Tämä on helpoin huomata asiakkaan näkökulmasta, silloin kun hän esimerkiksi asioi saman yrityksessä eri yhteyksissä tai samalla kerralla eri osastoilla.

 

Helpoiten tämä on havainnollistettavissa esimerkiksi silloin kun asiakas menee rautakauppaan ostamaan kevään lähestyessä uusia puutarhavälineitä, maalia ja ruuveja terassin tekoa varten. Asiakas asioi tällöin ensimmäisenä puutarha -osastolla, josta hän löytää tulevalle terassille uudet kalusteet osaston työntekijän suosituksista. Seuraavaksi asiakas suuntaa remontointi -osastolle, josta hän tarvitsee maalia uuden terassin aitojen maalaukseen. Osaston työntekijä suosittelee, että kyseisen puulajikkeen laudoille kannattaa ostaa tietynlaista maalia, jotta puunelinikä on tällöin kaikista pisin. Viimeisenä kyseinen asiakas suuntaa rautatavara -osastolle, josta hän löytää jälleen kerran osaston työntekijän suosituksesta esimerkiksi sopivimman mahdollisen ruuvityypin oikealla pituudella. Tämän jälkeen asiakas suuntaa kassalle, jolloin tapahtuu kaikkien tuotteiden niin sanottu yhteismyynti ja tässä tapauksessa kassalla oleva myyjä saa vielä asiakkaan ostamaan kevään kunniaksi kimpullisen keltaisia tulppaaneita. Yhteenvetona jokainen rautakaupan työntekijä on saanut myytyä ja vastannut asiakkaan tarpeisiin, joita hän on kauppaan tullessaan alkanut ratkaisemaan askel kerrallaan. Näin isot yritykset ja organisaatiot toimivat pelkistetyn esimerkin kautta eri sektoreilla ja jokainen palanen on tärkeä.

 

Yhteenveto

 

Myyntiosaamisen merkitys näkyy elämässä useilla eri tasoilla. Mikrotasolla eli yksilön elämässä, myyntiosaaminen korostuu siinä ympäristössä, jossa ihminen elää. Hän koittaa saada esimerkiksi hyötyä oman elämänsä etenemiseen uuden työpaikan tai elämänkumppanin muodossa. Saavuttaakseen uusia asioita ihmisen tulee myydä omaa osaamistaan ja ikään kuin omaa brändiä eteenpäin, jotta hän saa vakuuteltua ostajat puolelleen.

 

Makrotasolla myyntiosaaminen näkyy yhteisöissä ja muun muassa yrityksissä niin, että yksilöt ovat osa isompaa työyhteisöä. Isoissa organisaatioissa työskentelevällä työntekijöillä, tulee olla omat roolit, jotka ovat heidän omilla osaamisalueillaan ja jotka tukevat yhteistä isomman tavoitteen saavuttamista. Jos roolit eivät ole oikeat tulee liian paljon päämäärätöntä harhailua ympäriinsä ja yhteisön tavoitteet jäävät saavuttamatta. Myyntiosaamisella on valtava merkitys eri tasoilla ja uskon, että tuo merkitys ei tule häviämään koskaan. Myynnille on aina kysyntää.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet

 

Hänti, S., Kairisto-Mertanen, L. & Kock, H. 2016. Oivaltava myyntityö. Asiakkaana organisaatio. Helsinki. Edita.

 

 

Kommentoi