Tampere
26 May, Sunday
18° C

Proakatemian esseepankki

Mulperin seuraavat stepit ja tavoitteetKirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.
Taustaa

Vuosi 2022 lähenee loppuaan, joka oli myös Mulperi-projektimme ensimmäinen vuosi tällä kokoonpanolla. Ajatus Mulperista syntyi jo syksyllä 2020, mutta se jäi muhimaan minun ja Susannan päähän, kunnes tämän vuoden keväällä saimme kunnolla rattaat pyörimään. Kokoonnuimme marraskuun viimeisenä päivänä projektitiimin kanssa käymään läpi kulunutta vuotta sekä asettamaan tavoitteita seuraavalle vuodelle, joita käyn nyt tässä esseessä läpi.

Tänä vuonna teimme Mulperina liikevaihtoa hieman reilu 22 000 euroa. Tuo summa koostui useammasta pienemmästä projektista, joita olivat Learning Labissa valmentaminen, Summer Academy -innovointiviikon järjestäminen sveitsiläisille opiskelijoille, vastuullisuusmarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus Varjo-festivaalille, Responsibility & Ethics in Business -kurssin vetäminen Fuséelle sekä seminaarin järjestäminen Voionmaan opiston opiskelijoille. Lisäksi kävimme opintomatkat Pariisissa kesäkuun alussa sekä Turussa Shift Business festivaalilla elokuun lopussa. Lisäksi sparrailimme useamman eri valmentajan, asiantuntijan sekä alumnin kanssa ja pyrimme kehittämään palveluitamme eteenpäin.

Voi siis sanoa, että meillä oli todella hyvä ensimmäinen vuosi. Olen itse tyytyväinen ja ylpeä etenkin ensimmäisen vuoden liikevaihtoomme sekä siihen polkuun, jonka olemme tiiminä käyneet läpi. Susanna johti projektitiimiämme tähän asti ja viime kuussa minä hyppäsin Susannan tilalle projektinvetäjäksi. Katseemme ovat jo vahvasti ensi vuodessa ja uudet tavoitteet on asetettu.

Tavoitteet vuodelle 2023

Marraskuun viimeisenä päivänä pidetyssä suunnittelupäivässä asetimme itsellemme seuraavat tavoitteet ensi vuodelle:

  • 60 000 euron liikevaihto
  • Kaikkien kolmen työllistäminen etenkin kesällä
  • Ainakin yksi konferenssi- tai seminaarimatka yhdessä
  • Yhteinen tila työskennellä
  • Rocket Espresso Appartamento kahvikone

Aloitetaan ensin purkamaan taloudellisia tavoitteita. Teimme tänä vuonna kahdeksan kuukauden sisällä 22 000 euroa liikevaihtoa, joten 60 000 euron liikevaihtotavoite on edelleen maltillinen tavoite tähän vuoteen verrattuna, mutta silti tarpeeksi kunnianhimoinen. Oikeastaan paljoa pienemmällä summalla emme pysty Mulperia täysipäiväisesti tekemäänkään, kun tuolla summalla tulisi kattaa kolmen ihmisen eläminen. Palkkojen lisäksi haluaisimme pystyä kattamaan tuolla summalla ainakin yhden seminaarimatkan sekä jättämään pienen pesämunan vuoden lopussa koittavaa osakeyhtiön perustamista varten. Sisäpiirin vitsinä olemme heittäneet tavoitteeksemme myös Rocket Espresso Appartamento kahvikoneen hommaamisen vuoden 2023 aikana. Kyseinen kone maksaa noin 1500 euroa ja sen olisi tarkoitus tulla siis tulevaan toimistoomme. Osa meistä haluaisi käydä myös Tiimimestarit-koulutuksen vuoden 2023 aikana, joten olisi hienoa, jos Mulperina voisimme kattaa myös siihen liittyvät kulut.

Puretaan sitten auki työllistymistavoite. Itse en saa enää Kelan opintorahaa, joten joudun kattamaan oman elämiseni pelkästään yritystoiminnan kautta. En ole myöskään halunnut mennä ulkopuolisiin töihin, sillä tavoitteenani on toimia Proakatemian jälkeen yrittäjänä ja haluan panostaa aikani sitä tavoitetta kohti. Myös Susannan opintotukikuukaudet loppuvat ensi keväänä, joten hän on sen jälkeen kanssani samassa veneessä. Kamil tarvitsee myös rahaa elämiseen, joten siksi asetimme tavoitteeksemme, että voisimme kaikki työllistää itsemme Mulperin kautta eikä kenenkään tarvitsisi esimerkiksi ensi kesänä mennä ulkopuolisiin töihin.

Yhteinen tila työskennellä perustuu tähän työllistymistavoitteeseen. Olemme tänä vuonna tehneet töitä vähän siellä ja täällä, välillä akatemialla, välillä kahvilassa ja välillä kotoa käsin. Koemme, että meitä palvelisi tästä eteenpäin jokin oma tila, jossa saisimme rauhassa työskennellä projektin parissa sekä esimerkiksi jättää omat tavaramme säilöön. Emme tähtää vielä omaan toimistoon vaan haluamme edelleen työskennellä Proakatemian tiloissa, mutta yritämme ehkä etsiä sieltä itsellemme oman nurkan, jonka voisimme rauhoittaa työntekoon. Koemme, että tiimipöydän ääressä työskentely ei palvele meitä parhaiten, sillä siinä on vaikea uppoutua rauhassa työskentelyyn.

Konferenssimatkatavoite juontaa juurensa meidän tekemästä Pariisin reissusta viime kesänä. Koemme, että otimme sekä tiiminä että projektina valtavan harppauksen eteenpäin tuon matkan aikana, joten haluamme kokea samanlaisen kokemuksen myös ensi vuonna. Parasta olisi, jos tuo matka kohdistuisi jälleen ulkomaille, mutta myös kotimaassa olisi hyvä vierailla entistä useammin erilaisissa ammattilaistapahtumissa.

Tässä siis päätavoitteemme taloudellisesta näkökulmasta. Muita tavoitteita projektitiimillämme on tietenkin myös jatkuva oppiminen ja ammattitaidon kerryttäminen sekä tiimin yhteishengen rakentaminen. Koen, että pelaamme tiiminä hyvin yhteen, mutta vielä on rutkasti myös varaa parantaa. Olisi myös hienoa, jos projektimme kasvaisi jo ensi vuonna sen verran, että voisimme palkata myös lisää ihmisiä projektin pariin.

Tavoitteisiin päästäksemme on kuitenkin tehtävä paljon töitä. Tällä hetkellä pyrimme kirkastamaan tarjoamamme palvelut sekä päivittämään nettisivumme kuntoon. Vuoden alusta meidän tulisi aloittaa kunnolla myymään tarjoamiamme palveluita sekä järjestelmällisesti etsimään uusia mahdollisuuksia ja esimerkiksi rahoitusvaihtoehtoja. Olemme esimerkiksi pallotelleet ideaa jonkun pidemmän rahoituksen hakemisesta jollekin pidemmälle projektille. Tämä on kuitenkin vielä idean tasolla ja vaatii jatkotyöstämistä.

Seuraavat stepit

Mulperin seuraavat askeleet saivat suuria vaikutteita joulukuun alussa pidetystä sparrista Titus van der Spekin kanssa, joka toimii valmentajana ja opettajana Haguen yliopistossa Hollannissa. Tutustuimme Titukseen aiemmin marraskuussa, kun hän oli vierailemassa Proakatemialla ja hän tarjoutui sparraamaan meitä projektimme suhteen, mikäli näkisimme sille tarvetta. Tartuimme tietenkin tilaisuuteen ja järjestimme tapaamisen. Ennen sparria lähetimme Titukselle tekemämme pitch deckin sekä muutamia kysymyksiä projektin kehittämisen suhteen.

Tapaamisemme alussa Titus antoi meille ensin palautetta tekemästämme pitch deckistä sekä nettisivuistamme. Saimme häneltä hyviä huomioita esimerkiksi käsitteiden avaamiseen. Kiteytimme pitch deckiin Mulperin palvelut seuraavasti:” We help organizations develop sustainability through coaching and team learning methods.” Tähän Titus kommentoi, että käsitteitä voisi avata sekä pitch deckissä että nettisivuilla tarkemmin. Mitä tarkoittaa tiimioppiminen tai valmentaminen? Mistä asiakas tietää, että kyseessä on kunnollinen ja hyväksi todettu metodi? Tituksen mukaan esimerkiksi sertifikaatit ovat hyvä näyttö siitä, että olemme alan ammattilaisia. Tämän vuoksi koemme esimerkiksi tärkeäksi käydä Tiimimestarit-koulutuksen, josta yhden tällaisen sertifikaatin voi saada. Tituksen mukaan myös erilaiset esimerkit ja näytöt menneistä projekteista voivat auttaa asiakasta ymmärtämään palvelumme paremmin.

Tekemässämme pitch deckissä oli myös projektimme tiekartta, jossa kuvasimme mitä olemme tehneet tähän mennessä. Titus piti tästä osiosta ja sanoi, että tiekarttaa voisi jatkaa myös pidemmälle. Mihin suuntaatte tulevaisuudessa? Mitä haluatte toiminnallanne saada aikaan? Tiekarttaan voisi jopa mainita, että tavoittelemme x-määrän asiakkaita tiettyyn aikaan mennessä tai pyrimme kasvattamaan tiimiämme x-määrän seuraavan vuoden aikana.

Titus piti myös pitch deckissä olleesta tiimiläisten esittelystä ja antoi vinkin, että tiimiläisten roolit voisi myös vielä tarkentaa, jotta asiakas tietää kehen ottaa yhteyttä missäkin asiassa. Tai esimerkiksi eri projektien vastuut voisi myös mainita esittelyissä, jos asiakas haluaa ottaa yhteyttä juuri tiettyyn projektiin liittyen.

Pitch deckin läpikäymisen jälkeen siirryimme puhumaan taloudellisista tavoitteista ja palveluidemme hinnoittelusta. Jaoimme Tituksen kanssa tavoitteemme 60 000 euron liikevaihdosta ja Titus antoi vinkin, että voisimme tehdä liikevaihtotavoitteen myös pidemmälle ajalle, esimerkiksi seuraavalle kolmelle vuodelle. Hän neuvoi laskemaan ja arvioimaan meidän tulevat kulumme ja pohjaamaan budjetin ja tavoitteet näihin laskelmiin. Hän rohkaisi meitä myös pyytämään kunnollista tuntikorvausta, sillä hänen korvaansa 75 euron tuntilaskutus konsultointityöstä kuulosti jopa alhaiselta. Hän vinkkasinkin etsimään juuri tuntilaskutuksen ”sweet spotin” eli pisteen, joka ei ole meille liian halpa, mutta ei myöskään asiakkaalle liian kallis.

Vaihdoimme Tituksen kanssa ajatuksia myös erilaisista palveluista, joita voisimme Mulperin kanssa tarjota. Pohdimme esimerkiksi, että voisimmeko tarjota organisaatioille palveluna vastuullisuusyksikön perustamista, johon meiltä löytyy jo kokemusta Proakatemialta. Titus vinkkasi meille myös muutaman eri kanvaasin, johon meidän kannattaisi tutustua, jotta voisimme käyttää myös niitä työkaluna tarjotessamme yrityksille ja organisaatioille palveluitamme. Pallottelimme myös ideaa, että voisimmeko tarjota yrityksille työpajoja, joissa tarjoamme tietoa mitä vastuullisuuskentällä tapahtuu ja mihin suuntaan eri yritykset esimerkiksi Suomessa ovat liikkumassa. Titus piti myös hyvänä ajatuksena sitä, että pidämme tarkasti silmällä mitä muutoksia EU:n lainsäädännössä tapahtuu yritysvastuuseen liittyen.

Verkostoitumiseen ja asiakkaiden hankintaan liittyen Titus antoi vinkin, että meidän kannattaisi vierailla eri ammattilaistapahtumissa ainakin kerran kuukaudessa. Näissä tapahtumissa saisimme ainakin harjoitella pitchausta sekä ihmisten kohtaamista, saamme mahdollisesti välittömästi palautetta liikeideastamme ja kerrytämme itseluottamusta. Ammattilaistapahtumat kannattaa valita myös sillä kulmalla, että löytyykö sieltä meille potentiaalisia asiakkaita. Titus antoi esimerkin, että jos vierailemme vaikkapa yhteiskunnallisiin yrityksiin keskittyvässä tapahtumassa, saamme mahdollisesti kyllä monia kannustavia selkääntaputuksia, mutta emme löydä välttämättä asiakkaita koska kyseisellä sektorilla yritykset luultavasti jo tietävät mitä tehdä vastuullisuuteen liittyen.

Tapaamisemme lopuksi Titus kannusti meitä edelleen kirkastamaan Mulperin ytimen. Hän sanoi, että on hyvä vielä kokeilla erilaisia asioita, mutta kun löydämme ydinajatuksemme, on aika panostaa siihen ja korostaa sitä. Titus vinkkasi kuitenkin myös olemaan avoin vaihtamaan suuntaa, jos toteamme jonkun jo valitun suunnan olevankin meille väärä. Hän muistutti myös, että joskus on hyvä keskittyä tekemään asioita, joissa on jo hyvä eikä venyttää itseään tai jaksamistaan liikaa. Sillä tavoin voi esimerkiksi kerryttää omaa itsevarmuuttaan, jotta uskaltaa suunnata mahdollisesti myöhemmin taas epävarmemmille vesille. Ennen tapaamisen päättymistä Titus vinkkasi meille vielä pari kirjavinkkiä ja sovimme uuden tapaamisen helmi-maaliskuun vaihteeseen, jotta voimme katsoa yhdessä mihin olemme päässeet muutamassa kuukaudessa ja mitä tavoittelemme seuraavaksi. Titus kertoi meille myös, että vastuullisuuden yhdistäminen palvelumuotoiluun on hyvin trendikäs liikeidea tällä hetkellä, mutta toistaiseksi hän ei ole törmännyt liikeideaan, jossa yhdistetään vastuullisuus tiimioppimiseen. Hän rohkaisikin meitä vielä loppuun, että on todella arvostettavaa, että olemme jo opintojemme aikana tehneet yli 20 000 euron liikevaihdon ja että meillä on käsissämme ainutlaatuinen projekti, jolla on mahdollisuuksia vaikka mihin.

Eli siis…

Tällä hetkellä työnalla on siis Mulperin ytimen kirkastaminen, säännöllinen verkostoituminen yritysvierailuiden tai ammattilaistapahtumien kautta, erilaisten mahdollisuuksien ja suuntien tutkiminen sekä pitch deckimme ja nettisivujemme tekstien uudelleenkirjoittaminen niin, että asiakas todella tietää mitä arvoa voimme hänen yritykselleen tarjota. Ytimen ja palveluiden kirkastamisen jälkeen onkin aika lähteä myymään ja todella testaamaan liikeideaamme, jotta saavutamme ensi vuodelle asetetut tavoitteemme.

 

Lähteet:

Spek, T. valmentaja. 2022. Projektitapaaminen 2.12.2022. Zoom.

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi