Tampere
17 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Mullakin on juttuniKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Jokaisella On Juttunsa teoksessa kirjailija Heikki Peltola esittää kysymyksiä, jotka jokaisen tulee miettiä löytääkseen oman kutsumuksensa. jonka avulla parantaa elämänlaatuaan. Peltolan ja myös itseni mielestä on tärkeää, että jokainen meistä pääsisi toteuttamaan itseämme oman kutsumuksemme kautta tai vähintäänkin löytämään iloa tekemästämme työstä.

Valitsin tähän esseeseen kysymyksiä, jotka syystä tai toisesta koin itselleni ajankohtaisiksi ja mieltä painaviksi ja muokkasin niitä itseäni puhuttelevaksi, jonka avulla reflektoin tilannettani Peltolan mietteitä hyödyntäen


Mikä on parasta työssäsi?(s. 30-31)

Kirjoittamalla tämän hetkinen tilanne ja sen positiiviset, sekä negatiiviset puolet ylös, on helpompi analysoida omaa tilannetta, sekä selkeyttää omia tunteitaan. Tämän auttaa poistamaan epätietoisuutta ja ahdistusta sekä kertoo mitä tulisi muuttaa tilanteen parantamiseksi.

Vaikka Peltola puhuukin tässä tapauksessa työstä koin tilanteen itselleni ajankohtaiseksi, koska opiskeluni on tietynlaista hybridimallia työn ja opiskelun välillä, sekä koen muutenkin olennaiseksi reflektoida proakatemian positiivisia sekä negatiivisia puolia.

Vastaus: Paras puoli Proakatemiassa on ehdottomasti sen joustavuus. Voin työskennellä ja toimia hyvin vapaasti omilla ehdoillani, sekä tehdä täysin mitä haluan. Tiimini tukee minua lähes missä vain kunhan hoidan oman osuuteni tiimissä. Tämä on ollut minulle äärimmäisen arvokas asia viimeisten kuukausien aikana, kun arkeni on muuttunut vauvan myötä paljon.

Mistä pidät työssäsi vähiten?

Vastaus: Epäsäännölliset työmäärät. Monella tapaa ristiriidassa joustavuuden kanssa oleva epäsäännöllisiset työajat ja työmäärät ovat samaan aikaan hyvin raskaita minulle. Mielestäni tämä on hyvin pitkälti itsestä kiinni ja oma aikataulutus pitkälti helpottaa asian suhteen, mutta myös taloudelliset tarpeeni monimutkaistavat tilannetta.

Mitkä haasteet seisovat tielläni ja mitä taitoja tarvitsen niiden ylitsepääsemiseksi?(s.41-42)

Ensin minun tulee kirjata ylös ongelmakohdat, jotka vaikeuttavat töitä ja opintojani. Tämän jälkeen pohdin, mitä taitoja tulisi kehittää ratkaistakseni nämä ongelmat.  Kirjaamalla nämä ylös voin verrata omia taitojani niihin taitoihin, joita tarvitsen työssä ja opinnoissani. Visualisoimalla ongelmani tällä tavalla tiedän mihin keskittyä arjen helpottamiseksi.

Ongelmakohdat: Keskittymiskyky, ajanhallinta, motivaation ylläpitäminen ja tehtävien viimeistely.
Tarvittavat taidot: Itsehillinta, sekä itsensä johtamistaidot.

Molemmat alueet, joiden kehittämiseen minun tulisi keskittyä ovat kovin monimutkaisia, sekä laajoja käsitteitä, mutta tiedosta hyvin mihin minun tulisi tarkemmin keskittyä. Uskon, että esimerkiksi aamumeditoinnin avulla voin parantaa keskittymiskykyäni ja luomalla parempia aikatauluja voin auttaa ajanhallinta taitojani.

Kuinka innostunut olen opiskeluistani?(s.44)

Kirjassa Peltola käyttää arvoasteikkoa, jonka avulla voin visualisoida omaa innostustani opiskelujani kohtaan. Kaavio kulkee -5, joka tarkoittaa täyttä onnettomuutta, 0 tarkoittaen neutraalia, ei kovin kiinnostunutta asennetta ja päätyy 5, joka kuvastaa intohimoista ja antautunutta asennetta.

Vastaus: Viime syksynä ja vuoden vaihteen ajan motivaationi oli jossain -2 ja 1 välillä vaihdellen hyvin paljon päivän ja viikon mukaan. Tein syyskuuhun asti täyspäiväisesti töitä, jonka ohella tein osa-aikaisesti portaalia ja kotona odotti viimeisillään raskaana oleva nainen. Ennen Helmikuussa tapahtunutta Portaalista irtautumista, en oikein päässyt purkamaan tästä muodostunutta stressiä ja väsymystä missään vaiheessa. Mielialani ja motivaationi riippui siis hyvin pitkälti sen hetkisestä energiatasostani.

Nyt koen kuitenkin motivaationi olevan jo 2 ja selkeästi nousussa. Energia- ja motivaatiotasoni ovat nousussa, olen uuden projektin parissa ja tilanne kotona on tasoittunut. Etsin myös töitä alalta, joka kiinnostaa minua, joten positiivia merkkejä on nähtävissä.


Mikä innostaa minua?(s.45)

Kirjoittamalla ylös asiat, jotka herättävät minussa innostusta ja paloa voin selkeyttää mielenkiinnon kohteitani. Peltola suosittelee kirjaamaan ylös asiat, jotka herättävät näitä tunteita viikon ajan saadakseni rehellisen kuvan.

Vastaus: Luova työ, ihmisille ilon tuominen ja muiden auttaminen innostavat minua. Kokemukseni asiakaspalvelutehtävissä ovat osoittaneet, että positiiviset asiakaskokemukset merkitsevät minulle paljon, mutta myös luovuuden käyttäminen ja naurattaminen ovat lähellä sydäntäni. Tämän vuoksi uskon, että markkinointi ja sisällöntuotanto ovat oikea suunta minulle.


Mikä tukahduttaa innostukseni?

Vastaavasti kirjaamalla innostuksen ja palon tukahduttavat tekijät ylös voin välttyä niiltä tai onnistua ehkäisemään niitä tulevaisuudessa.

Vastaus: Tehtävät, jossa kehittymisellä tai työn laadulla ei ole merkitystä muille osapuolille, sekä tehtävät, jossa vastapuoli ei hyödy.

 

Mitä pelkään?(s.79)

Epäonnistuminen on tärkeä osa kehittymistä. Kirjaamalla ylös pelot on voin tiedostaa ne helpommin ja estää niitä ohjaamasta toimintaani.

Vastaus: Pelkään ottaa liikaa tekemistä vastuulleni, jonka vuoksi joko kotielämäni kärsii, uuvun työssäni uudestaan tai en saa tehtäviä aikaiseksi. Menneen syksyn jäljiltä vastuutehtävät tuottavat minussa pientä ahdistusta, jonka takia koen välttäväni vastuutehtäviä. Myös taloudellinen tilanteeni pelottaa minua
 

Mitkä arvot ovat tärkeitä arjessani?(s.140) 

Itsenä johtaminen vaatii itsensä tuntemisen. Mikä on minulle tärkeää, mistä olen intohimoinen ja mitä en koskaan tekisi?

Vastaus: Perheeni on minulle tärkein asia maailmassa ja haluan mahdollisuuden viettää mahdollisimman paljon aikaa heidän kanssaan. Arvostan kuitenkin myös paljon työilmapiiriäni ja intohimoni on tehdä työtä, josta muut saavat iloa, ilmapiirissä, jossa kaikki ovat onnellisia ja paikassa jonne haluan aina palata tekemään lisää.


Mun juttuni?(s.185)

Peltolan herättämien kysymsten avulla oman juttuni löytämisen olisi tarkoitus olla helpompaa. Sen löytämiseksi tulisi tietää mikä motivoi minua, missä olen hyvä ja mitä haluan saavuttaa.

Vastaus: Kirjaesseetä kirjoittaessa sain aikaa pohtia tarkempia vastauksia näihin kysymyksiin, jotka kirjasta hyppäsivät silmilleni tarkemmin. Niiden avulla koen kyllä rehellisesti selkeyttäneeni kuvaa siitä, mitä haluan tehdä ja mitä asioita minun tulee tehdä, jotta menestyisin haluamissani asioissa. Kysymyksen nostivat hyvin esiin asioita, jotka ovat pyörineet alitajunnassani jo pitkään, mutta joita en ole suoranaisesti tiedostanut. 

Kommentoi