Tampere
28 May, Tuesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Muistilista: markkinointisuunnitelmaKirjoittanut: Iisa Helin - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Muistilista: markkinointisuunnitelma

Ensimmäinen vuosi Proakatemialla alkaa olla siinä pisteessä, että kesän projektien suunnittelu ja käynnistäminen on kovassa vauhdissa. Tämän vuoksi ajattelinkin tehdä pientä koontia ja muistilistaa markkinointisuunnitelmasta. Mitä tulisi muistaa ottaa huomioon ja mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään. Tähän tekstiin on hyvä palata myös tulevaisuuden projektien parissa.

  • TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

Markkinointisuunnitelman pohjana ja suunnannäyttäjänä toimii liiketoiminnan tavoitteet. Alkuun olisi hyvä pohtia, mikä on yrityksen tai projektin tilanne tällä hetkellä. Tavoitellaanko kasvua vai nykyisen markkina-aseman säilyttämistä? Mistä odotamme kasvun tulevaisuudessa tulevan; jo olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta vai kenties kokonaan uudesta liiketoiminnan osa-alueesta? Tavoitteiden tulisi olla tarkkoja ja mitattavia. Toisin sanoen lukuja ja suunnitelma siitä, miten niihin päästään. (Sanoma 2022.)

Kun koko liiketoiminnan tavoitteet on määritetty, seuraava askel on ottaa selvittää mahdolliset haasteet ja esteet tavoitteiden savuttamiselle. Markkinoinnin strategiset tavoitteet syntyvät näiden esteiden ja haasteiden purkamisesta. Kuinka hyvin projekti tunnetaan markkinassa, erottuuko se muista vastaavista, ymmärtävätkö asiakkaat tarjoaman ja onko tuote tai palvelu kohderyhmänsä huipussa vai kiilaako kilpailijat ohi. Mikäli jossain edellä mainituista kohdissa ilmenee haasteita, tulisi yrittää selvittää ongelman ydin. (Sanoma 2022.)

Kun tiedetään, mihin ollaan menossa ja mitä haasteita matkan varrella voi olla, on markkinoinnin tavoitteiden asettaminen helpompaa. Usein markkinoinnin tehtäviin kuuluu uusien asiakkaiden hankkiminen, olemassa olevien asiakkuuksien ylläpito sekä lisämyynti. Pohtimalla mitä näiden ryhmien sisällä tulisi tapahtua, jotta tavoitteisiin päästään, antaa meille osviittaa oikeista mainonnankeinoista. Alkuun pääsee miettimällä seuraavia kysymyksiä; miten markkinointi on mukana tukemassa liiketoiminnan tavoitteisiin pääsyä, millaisilla toimenpiteillä voimme taklata esteitä sekä miten liiketoimintamme tavoitteet ja markkinoinnin toimenpiteet asettuvat aikajanalle. (Sanoma 2022.)

  • MITTARIT

Markkinoinnin toimivuutta ja tehokkuutta tulee pystyä mittaamaan, jotta tiedämme teemmekö asioita oikein vain olisiko tarvetta muutoksille. Tämän vuoksi onkin tärkeä määrittää ne mittarit, joiden avulla voimme seurata toimintaamme. Esimerkkejä mittareista voisi olla sosiaalisen median seuraajamäärät ja reaktiot postauksissa, verkkosivuliikenne tai sähköpostien avausprosentti.

  • KOHDERYHMÄ

Pääasiallinen kohderyhmä täytyy selvittää mahdollisimman tarkasti. Kohderyhmän määrittäminen on olennaista, jotta löydämme oikeat kanavat markkinoinnille. Esimerkiksi TikTokin ja sanomalehden avulla tavoitamme todennäköisesti hyvin erilaisen kohderyhmän. (Mitä hyvä markkinointisuunnitelma…2021) Muita, että kohderyhmän määrittämisen ei tulisi perustua pelkästään omiin oletuksiimme! Hyvä tapa lähteä liikkeelle onkin kerätä tietoa olemassa olevista sekä potentiaalisista asiakkaista. Tuntemalla asiakkaan, on helpompi kohdentaa markkinointia sinne missä he liikkuvat.

  • KILPAILIJAT

Minkälaisia kilpailijoita projektilla on? Mitä he tekevät? Esimerkkinä toimiva työkalu tähän on SWOT-analyysin laatiminen. (Mitä hyvä markkinointisuunnitelma…2021)

  • BUDJETTI

Luonnollisesti osa markkinointisuunnitelmaa on budjetin laatiminen. Myös muiden resurssien, kuten markkinointiin käytettävissä oleva aika on hyvä huomioida.

  • KANAVAT

Kun kohderyhmä on jo aiemmin tarkkaan määritetty, jakelukanavien valinta on helppoa.

  • VASTUUHENKILÖ

Kuka tai ketkä vastaavat projektin markkinoinnista ja laaditun suunnitelman toteutuksesta?

Tämän muistilistan pohjalta on hyvä lähteä liikkeelle rakentamaan markkinointisuunnitelma tuleville projekteille tai päivittää olemassa olevia ajan tasalle!

LÄHTEET:

Sanoma. 2022. Markkinoinnin tavoitteet ja niiden asettaminen: kolme sääntöä tehokkaaseen mainontaan. media.sanoma.fi. Viitattu 30.4.2023. https://media.sanoma.fi/ajankohtaista/nakemyksia-markkinoinnista/markkinoinnin-tavoitteet-ja-niiden-asettaminen-kolme

Popa. 2021. Mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään? popa.fi. Viitattu 30.4.2023. https://www.popa.fi/hyva-markkinointisuunnitelma-sisalto/

Kommentoi