Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Montako Makea tarvitaan vaihtamaan mindsetti?Kirjoittanut: Markus Vehmas - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Grit: the power of passion and perseverance
Angela Duckworth
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Montako Makea tarvitaan vaihtamaan mindsetti?

 

 

Ihmiselämä on monimutkainen matka, joka koostuu lukemattomista tilanteista, kohtaamisista ja mahdollisuuksista. Tämän matkan suuntaa ohjaa merkittävästi mindset eli ajattelutapa, joka määrittelee sen, miten näemme itsemme, maailman ja mahdollisuutemme. Löysin tähän aiheeseen kaksi teosta, Carol Dweckin “Mindset: The New Psychology of Success” ja Angela Duckworthin “Grit: The Power of Passion and Perseverance”, jotka tarjoavat syvällisen ymmärryksen siitä, kuinka mindset vaikuttaa saavutuksiimme ja miksi sen muuttaminen on keskeistä henkilökohtaiselle kasvullemme.

 

Onko mindset jotain syötävää?

Dweckin teos avaa keskustelun kiinteästä ja kasvuhakuisesta mindsetistä. Kiinteä mindset ilmenee uskona siihen, että ominaisuutemme ovat pysyviä ja muuttumattomia, kun taas kasvuhakuiset ihmiset näkevät mahdollisuuden oppia ja kehittyä jatkuvasti. Tietoisuus omasta mindsetistämme on ensimmäinen askel muutoksen tiellä. Dweckin tutkimukset korostavat, kuinka tärkeää on tunnistaa ne tilanteet, joissa kiinteä mindset voi toimia esteenä kasvulle. Tämä vaatii rehellistä itsearviointia ja valmiutta tarkastella omia ajattelumallejamme kriittisesti.

Duckworthin “Grit” laajentaa keskustelua sisukkuuden käsitteeseen ja osoittaa, että sisukkuus on olennainen osa pitkäaikaisten päämäärien saavuttamista. Sisukkuus vaatii kasvuhakuista mindsettiä, sillä se perustuu vakaumukseen siitä, että ponnistelujen kautta voimme kehittää taitojamme ja saavuttaa haluamamme. Duckworthin tutkimukset täydentävät Dweckin havaintoja ja korostavat, kuinka mindsetin muuttaminen edellyttää konkreettisia askelia ja sinnikästä pyrkimystä.

Kun haluamme muuttaa omaa mindsettiämme, on tärkeää asettaa konkreettisia tavoitteita ja ottaa pieniä askelia kohti niitä. Duckworth korostaa, että sisukkuus ei ole pelkästään intohimon vaan myös sitoutumisen ja sinnikkyyden yhdistelmä. Pienet voitot matkan varrella vahvistavat uskoamme siihen, että ponnistelumme ovat merkityksellisiä ja voivat johtaa suurempiin saavutuksiin.

Tässä muutosprosessissa yksilön ympärillä oleva yhteisö ja ympäristö ovat merkittävässä roolissa. Positiiviset vaikutteet ja tuki kasvuhakuiselle mindsetille voivat vahvistaa muutosta. Mindset ei ole staattinen ominaisuus, vaan se voi kehittyä ja muuttua ajan myötä, ja ympäristön rooli tässä muutoksessa on korvaamaton.

Mindsetin muuttaminen ei ole pelkkä yksilön henkilökohtainen matka, vaan se heijastuu laajemmin yhteisöön ja ympäristöön. Kun yksilöt omaksuvat kasvuhakuisen mindsetin, he voivat toimia innoittajina ja kannustajina muille. Dweckin ja Duckworthin opetukset osoittavat, että mindsetin muuttaminen vaatii tietoista vaivaa, mutta se on mahdollista ja palkitsevaa. (Dweck C & Duckworth A)

 

Mindsetin Vaikutus Jaksamiseen

 

Kun tarkastellaan mindsetin muuttamista jaksamisen näkökulmasta, avautuu uusi näkökulma siihen, kuinka ajattelutapamme vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiimme. Jokapäiväisessä elämässä kohtaamamme stressitekijät ja haasteet voivat heijastua voimakkaasti siihen, miten suhtaudumme niihin ja miten ne vaikuttavat kokonaisvaltaiseen jaksamiseemme.

 

Mindsetin rooli jaksamisessa korostuu erityisesti kiireisen ja vaativan elämäntavan aikana. Jos omaksutaan kiinteä mindset, joka uskoo, että kyvykkyytemme ovat staattisia ja muuttumattomia, saattaa vastoinkäymiset aiheuttaa enemmän stressiä ja uupumusta. Toisaalta, kasvuhakuinen mindset, joka näkee mahdollisuudet oppimisena ja kehittymisenä, voi auttaa meitä kohtaamaan haasteet positiivisemmalla ja resilienssillä täytetyllä asenteella.

Yksi keskeinen elementti jaksamisessa on kyky asettaa realistisia tavoitteita ja hallita stressiä tehokkaasti. Dweckin ja Duckworthin opetukset voivat auttaa tässä prosessissa tarjoamalla työkaluja ja näkökulmia, jotka tukevat kasvuhakuista mindsettiä. Kun kohtaamme vaikeuksia, kasvuhakuinen mindset kannustaa meitä näkemään ne oppimismahdollisuuksina ja kehityshaasteina sen sijaan, että antaisimme periksi stressin ja epäonnistumisen tunteille.

Tulee myös ymmärtää, että jaksamiseen vaikuttaa monenlaiset tekijät, ja mindset on vain yksi niistä. Kuitenkin, kun kehitämme kasvuhakuista mindsettiä, voimme parantaa kykyämme sopeutua ja selviytyä vaikeuksista, mikä puolestaan tukee jaksamistamme pitkällä aikavälillä.

On myös tärkeää huomata, että mindset ei ole staattinen, ja sen muuttaminen vaatii jatkuvaa itsetutkiskelua ja tietoista ponnistelua. Tämä prosessi ei tapahdu yhdessä yössä, mutta jokainen askel kohti kasvuhakuista ajattelutapaa voi olla merkittävä panos henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. (Dweck C & Duckworth A)

 

Mitäs Hurmos tästä kostuu?

Hassun hauskassa tiimissämme voimme yhdistää nämä opit käytännön strategioihin arjessamme. Esimerkiksi voimme asettaa pieniä tavoitteita ja juhlistaa niiden saavuttamista, nähdä vaikeudet mahdollisuutena oppia, ja pitää mielessä, että kehittyminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Näin voimme rakentaa vahvempaa Hurmosta, joka tukee kokonaisvaltaista jaksamistamme ja auttaa meitä voittamaan elämän haasteet kasvuhakuisella asenteella

 

TLDR

Kun suuntaamme katseemme tulevaisuuteen, ymmärrämme, että mindsetin muuttaminen on jatkuvaa työtä. Se vaatii pysyvää sitoutumista ja valmiutta hyväksyä muutos. Dweckin ja Duckworthin opetukset eivät ole vain yksittäisiä neuvoja vaan elämäntapa, joka avaa oven henkilökohtaiseen kasvuun ja menestykseen. Kukin askel kohti kasvuhakuista mindsettiä on askel kohti rikkaampaa ja tyydyttävämpää elämää. Lähteiden opetuksilla varustettuna voimme kääntää jokaisen haasteen mahdollisuudeksi kasvaa ja kukoistaa.

 

 

Lähteet:

 

Dweck, C. S. (2006). “Mindset: The New Psychology of Success”. Random House.

Duckworth, A. L. (2016). “Grit: The Power of Passion and Perseverance”. Scribner.

Kommentoi