Tampere
20 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Miten menestynyt ihminen ajatteleeKirjoittanut: Alejandro Ramirez Salinas - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
How Successful People Think
John C. Maxwell
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Miten menestynyt ihminen ajattelee

 

Johdanto

 

Tässä esseessä tulen kertomaan, millaista ajattelua kannattaa hyödyntää menestyksen kannalta. Menestyminen on laajakäsite, mutta tässä esseessä käsittelemme menestystä johtajuuteen sekä yrittäjyyteen näkökulmasta.  Tähän esseeseen olen hyödyntänyt kirjaa How Successful People Think, jonka on kirjoittanut John C.Maxwell.  Valitsin kirjan, koska koin sen menestymisen kannalta olevan hyvin asianmukainen kirja. Kirjassa avattiin hyvin taitoja, joita jokaisella menestykseen hamuavalla pitäisi löytyä. Nämä kaikki taidot ovat opittavissa sekä kehitettävissä. Lisäksi tuo esseessä esimerkkejä, jotka helpottavat asioiden ymmärtämistä sekä antavat syvempää näkemystä. Kirjoitin esseessä mielestäni tärkeimmistä taidoista, jotka hyvän johtajan pitää omaksua. Toivottavasti tämä essee auttaa teitä omaksumaan menestymisen ajattelutapaa.

 

Eri tavoin ajattelu

 

Aluksi meidän on ymmärrettävä miten voimme hyödyntää erilaisia ajatusmalleja. Eri ajattelutapojen hyödyntäminen ei tapahdu automaattisesti, sillä se on usein hyvin kuluttavaa ja kaikki emme ole niin fiksuja, jotta osaisimme nähdä asiat monesta eri näkökulmasta. Albert Einstein aikoinaan totesi ” ajattelu on vaikeaa työtä, siksi harva sitä tekee”.  Miten voimme olla parempia ajattelijoita? Kirjassa meille on annettu monta vinkkiä, joidenka mukaan voimme kehittää ajattelun taitoamme. Tässä muutama esimerkki, Lue kirjoja, vietä aikaa oikeiden ”fiksujen” ihmisten kanssa, keskity ajatteluun, ajattele kivoja asioita… tee asioita, jotka tehostavat ajattelua. Lähtökohtaisesti eri tavalla ajattelu perustuu siihen, että näemmä asian eri perspektiivistä miten toinen sen näkee. Tämä on todella tärkeä taito johtajanasemaa ajatellen.

 

 

Avarakatseisuus

 

Avarakatseinen henkilö hyötyy kyseisellä taidolla ihan missä vain ympäristössä. Tämä on mielestäni tärkein taito mitä johtajalla pitää olla. Kyky nähdä asiat mahdollisimman monelta kannalta. Lisäksi annat todella fiksun kuvan itsestäsi, jos omaat kyseisen taidon. Avarakatseisen ihmiset hyödyntävät usein jatkuvanoppimisen käytäntöä. Lisäksi he osaavat kuunnella tarkasti asioita, joista he ovat kiinnostuneita. On tärkeää tiedostaa, että avarakatseinen henkilö osaa tuoda organisaatioissa uusia näkemyksiä, jotka usein miten parantavat organisaation toimintaa. Kirjan mukaan on myös todettu, että avarakatseiset ihmiset elävät kokonaisvaltaisempaa elämää.

 

Miksi meidän kannattaa kehittää avarakatseisuutta?

 1. Avarakatseiset henkilöt ovat usein hyviä johtajia.
 2. Osaavat huomioida ja ymmärtää muita.
 3. Tiedostaa mihin suuntaan organisaation toiminta on menossa ja osaavat kehittää toimintaa.
 4. Aistivat milloin oikea hetki tehdä päätöksiä.
 5. Auttaa sinua menestymään uusissa haasteissa.

 

Miten kehität avarakatseisuutta?

 1. Pyri ymmärtämään muiden näkemyksiä.
 2. Opi jokaisesta uudesta kokemuksesta.
 3. Kuuntele palauteet mitä saat ja pohdiskele niitä.
 4. Anna itsellesi oikeus kokea uusia asioita.

 

Mielestäni tämä on taito, joka kehittyy kaikilla meillä ajan sekä kokemuksen kautta. Lisäksi koen, että jos haluat olla avarakatseisempi, kuuntele ihmisiä, joilla on se taito. Avarakatseinen johtaja saavuttaa todennäköisemmin ryhmän maksimipotentiaalin.

 

 

Menestyneillä on kyky olla realistisia

 

Tämä aihe kosketti minua suuresti, sillä olen aina miettinyt, että suhtaudunko asioihin negatiivisesti vai miksi olen erimieltä asioista. Max Depreen sanoja lainaten ”ensimmäinen velvollisuus mikä johtajalla on, on määritellä todellisuus”. Kirjassa kerrotaan, että realismi tappaa usein luovan ajattelun, joka osittain on totta.  Tärkeintä on kumminkin muistaa olla luova ja suhtautua siihen realistisesti eli tässäkin aiheessa hyödynnämme sitä niin sanottua ”kultainenkeskitie”.  Realistinen ajattelu mahdollistaa jatkuvaa kehittymistä, se voi usein tuntua raskaalta, mutta se asettaa sinut kasvotusten ongelman kanssa. Lainauksena Maxwelin tekstiä ” Olen tuntenut bisnesihmisiä, jotka eivät olleet realistisia ajattelijoita. Tässä ovat hyvät uutiset: he olivat hyvin positiivisia ja heillä oli suuri toivo menestymiseen. Totuus oli kumminkin se, että toivo ei ole strategia”. Realistista ajattelua ei saa sekoittaa pessimistisyyden kanssa, koska realismin perustuu faktoihin.

 

Miksi realismi kannattaa?

 1. Realistinen ajattelu minimoi riskit.
 2. Realistinen ajattelu on loistava työkalu päämärän saavuttamiseen.
 3. Realistinen ajattelu antaa toiminalle turvaa.
 4. Realistinen ajattelu auttaa sinua muuttumaan.
 5. Realistinen ajattelu selkeyttää toimintaa.
 6. Realistinen ajattelu luo unelmat toteen – ”suhtaudu realistisesti unelmiasi kohtaan, niin näet mitä kaikkea se tulee vaatimaan”

 

Miten kehittää realistista ajattelua?

 1. Kehitä arvostus totuutta kohtaan.
 2. Reflektoi asioita, sekä itseäsi.
 3. Mieti hyvät ja huonot puolet asioissa.
 4. Hyödynnä lähteitä ongelmissa, silloin usein saat vastauksen.

 

 

Positiivinen suhtautuminen mahdollisuuksiin

 

Sam Ewingin sitaattia lainaten ” mikään ei ole niin häpeällistä kuin katsoa jotain mille sanoit, että se on mahdotonta”.  kirjassa kerrottaan seuraavanlaisesti ”Ihmiset jotka ovat avoimia mahdollisuuksille saavuttavat usein mahdottomia asioita, sillä he uskovat ratkaisuihin”.  Mielestäni jokaisen johtajan on ymmärrettävä, että mahdottomuudelle ei tarvitse antaa valtaa, koska kaikkiin ongelmiin on aina ratkaisunsa. Lisäksi hyvä johtaja pystyy suhtautumaan mahdollisuuksiin kasvun sekä kehityksen mahdollistavana tekijänä.

 

Miksi mahdollisuudet kannattavat?

 1. Positiivisesti mahdollisuuksiin suhtautuminen luo sinulle mahdollisuuksia
 2. Mahdollisuuksien tavoittelu luo sinulle uusia verkostoja
 3. Mahdollisuus luo aina uuden mahdollisuuden jollekin uudelle.
 4. Mahdollisuuden ajattelu auttaa sinua unelmoimaan
 5. Mahdollisuuksien tavoittelu puskee toimintaasi keskivertoa paremmalle tasolle
 6. Mahdollisuuksien ajattelu antaa energiaa sekä motivaatiota

Lähteet:

 

John C Maxwell. How Successful People Think.  2019. Center street. E-kirja. Viitattu 12.9.2023

 

 

Kommentoi