Tampere
27 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Miten luon laadukkaan brändin Kirjoittanut: Veeti Kivistö-Rahnasto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

 

Brändin rakentaminen ja markkinointi on suuri asia yritykselle, ja se vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen ja siihen, millaisia mielikuvia se ihmisissä herättää. Laadukas brändi ei synny itsestään, vaan se vaatii mm. huolellista suunnittelua ja johdonmukaista viestintää. Pohdin tässä esseessä, miten luoda laadukas brändi ja mitkä ovat avainaskeleet menestykseen oman brändin rakentamisessa. 

 

Brändin identiteetin määrittäminen 

 Brändin rakentaminen alkaa sen identiteetin määrittämisestä. Yrityksen on ymmärrettävä, kuka se on, mitä se edustaa ja mitä arvoja se haluaa välittää. Tämä sisältää brändin nimen, logon, visuaalisen ilmeen, äänen ja sanoman määrittämisen. Brändin identiteetin pitäisi heijastaa yrityksen ydinarvoja ja houkutella kohdeyleisöä. 

 

Asiakassegmentin tunteminen 

Kun alat luomaan brändiä se edellyttää syvää ymmärrystä kohdeyleisöstä. On tärkeää tietää ja mahdollisesti rajata, että ketkä ovat brändin potentiaaliset asiakkaat. Sitten tulee pohtia, mitkä ovat heidän tarpeensa, toiveensa ja odotuksensa. Tämä tieto auttaa brändin muotoilussa ja viestinnässä niin, että se resonoi kohdeyleisön kanssa. On helpompi suunnata brändi tietyille ryhmille eikä kaikille. 

Laadukas viestintä 

Laadukkaan brändin ylläpitäminen edellyttää laadukasta viestintää. Brändin sanoman ja visuaalisen ilmeen on oltava johdonmukaisia kaikissa markkinointi- ja viestintäkanavissa. Laatu on myös keskeinen tekijä. Tuotteiden tai palveluiden on oltava luotettavia ja vastattava asiakkaiden odotuksia. 

 

Tarinankerronta 

 Tarina on tehokas tapa tuoda brändi eloon. Brändin tarinan avulla voidaan kertoa, miksi yritys on olemassa, mitä se tekee ja miten se hyödyttää asiakkaitaan. Tarinan avulla brändi voi luoda tunnesiteen asiakkaiden kanssa ja erottua kilpailijoista. Esimerkkinä yksi Suomen johtavista kalastusbrändeistä Eumer Fishing luo brändilleen tarinaa sen avulla, että tekee tuotteistaan helposti lähestyttäviä mm. hyvien ohjeiden, havainnollistamisen ja opetusvideoiden avulla. He haluavat olla ensimmäinen askel kohti harrastusta ja tehdä kalastuksesta helposti lähestyttävän lajin jokaiselle, esimerkiksi iästä tai terveydellisistä rajoitteista huolimatta. 

 

 

Asiakaspalaute ja jatkuva kehitys 

  On tärkeää kerätä asiakaspalautetta ja kuunnella asiakkaiden tarpeita. Brändin on oltava valmis mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja parantamaan jatkuvasti. Asiakkaiden odotuksiin vastaaminen ja ylittäminen auttaa säilyttämään laadukkaan maineen. Yhteiskunta, tuotteet ja palvelut ovat jatkuvassa kehityksessä, joten asiakkaistakin tulee entistäkin enemmän vaativampia ja kilpailu kasvaa. 

Yhteiskuntavastuu ja eettisyys  

Nykyään yhä useammat asiakkaat odottavat yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja eettisyyttä. Laadukas brändi voi rakentua myös vastuullisten toimintatapojen ympärille. Tukemalla yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä tavoitteita, yritys voi vahvistaa brändiään ja houkutella vastuullisia asiakkaita. 

 

Pitkäjänteisyys  

Brändin rakentaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Menestyksekäs brändi ei synny yhdessä yössä. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista brändin arvoihin ja visioon. Laadukkaan brändin rakentaminen on olennainen osa liiketoimintastrategiaa. Se luo asiakkaiden luottamusta, erottaa yrityksen kilpailijoista ja voi johtaa pitkäaikaiseen menestykseen. On tärkeää panostaa aikaa ja resursseja brändin kehittämiseen ja ylläpitämiseen, ja jatkuvasti kuunnella asiakkaita ja sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Laadukas brändi voi olla yrityksen arvokkain omaisuus. 

 

Lähteet: https://arcero.fi/palvelut/brandin-maarittely-ja-identiteetti/?gclid=CjwKCAjw7oeqBhBwEiwALyHLM3Z-REyR4dHiCElch3gaFxl4ENP04wyZtuiXaQOVBXZyP85hm68eYBoCl9UQAvD_BwE 

https://hyplus.helsinki.fi/mika-on-brandi-ja-miksi-se-on-tarkea-liiketoiminnalle/ 

Kommentoi