Tampere
28 May, Tuesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Mitä sosiaalinen media tekee meille?Kirjoittanut: Katri Stylman - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Sosiaalinen media on yhä suuremmassa roolissa niin yksilöiden kuin yritystenkin arjessa. Sosiaalisen median alustoja käytetään jo enemmän kuin perinteistä sähköpostia tai puhelinsoittoja. Ihmiset vaativat asioiden tapahtumista yhä nopeammin ja nopeammin, eikä enää jakseta odottaa esimerkiksi vastausta sähköpostiin tai takaisinsoittoa vastaamatta jääneeseen puheluun. Maailman ja työelämän on pyörittävä 24/7 ja aina on oltava tavoitettavissa. Miten tämä sitten vaikuttaa meihin ihmisinä? Entä miten se muuttaa yritysten toimintaa?

 

Sosiaalinen media – Ongelman aiheuttaja vai ratkaisu?

Yksilön näkökulmasta sosiaalisen median vaikutus on passivoiva. Monelle on nykyisin paljon mielekkäämpää ja helpompaa jakaa asiansa nopeasti useammalle ihmiselle kerralla, kun käydä monimutkaisempi vuorovaikutteinen keskustelu jokaisen kanssa erikseen esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Viesti on helppo lähettää esimerkiksi ryhmään tai jollekin tietylle alustalle, josta sen vastaanottajat voivat passiivisesti vastaanottaa sen lukemalla, eikä vastausta kirjoittajan toimesta tähän välttämättä edes odoteta. Vastaukseksi saattaa riittää sovelluksessa näkyvä lukukuittaus tai kaverin yhdellä napinpainalluksella viestiin laittama reaktio. Tämä on mielestäni jopa hieman huolestuttavaa. Maailma saattaa näyttäytyä melko kylmänä ja yksinäisenä paikkana, jos ainoa vuorovaikutus tapahtuu napin painalluksella, ja toisen tunteiden tulkitseminen sosiaalisen median julkaisujen hymiöistä tai reaktioista.

Toisaalta sosiaalisessa mediassa voi olla myös positiivisia vaikutuksia esimerkiksi sellaisille yksilöille, joille sosiaaliset tilanteet aiheuttavat paineita tai pelkoa.  Yksilö voi saada sosiaalisen median yhteisöistä sellaisia sosiaalisia kokemuksia, joihin ei välttämättä pystyisi toisten kanssa kasvotusten vuorovaikutuksessa. Keskusteleminen viestien välityksellä saattaa olla helpompaa, kun ei tarvitse paljastaa omia kasvojaan yhteisölle. Tästä herää kuitenkin kysymys siitä, onko sosiaalinen media osalle meistä näiden sosiaalisten paineiden ja pelkotilojen aiheuttaja vai onko se ratkaisu niihin? Passivoiko sosiaalinen media meitä niin, että tosielämän vuorovaikutustaidot eivät pikkuhiljaa enää tunnu uusille sukupolville normaaleilta, vaan pikemminkin jonkinlaiselta pelottavalta möröltä? Luulen, että asia ei ole täysin mustavalkoinen kumpaankaan suuntaan.

Perheiden näkökulmasta sosiaalinen media voi samaan aikaan helpottaa ja vaikeuttaa elämää. Sosiaalinen media ja kaikilla taskussa kulkevat älylaitteet mahdollistavat vanhemmille heidän lastensa tarkkailun entistä paremmin. Vanhemmat voivat seurata lapsen sijaintia puhelimestaan, ja rajoittaa heidän tekemisiään puhelimella esimerkiksi asettamalla rajoja eri sivustoille pääsyyn tai tiettyihin kellonaikoihin puhelimen käyttöön. Kun asiaa tarkastellaan toisesta suunnasta, voidaan kuitenkin pohtia sitä, onko sosiaalinen media tästäkin näkökulmasta oikeastaan ongelman aiheuttaja? Jos sosiaalista mediaa ei olisi, olisiko vanhemmilla tarvetta seurata lastensa menemisiä ja tekemisiä niin paljon? Sosiaalinen media tarjoaa niin paljon uudenlaisia ärsykkeitä ja vaaran paikkoja lapsille ja nuorille, että luulen, että rajojen asettamisen tarve on entistä suurempaa nykymaailmassa juurikin sen olemassaolon vuoksi.

 

Tosielämä ja ympäristön havainnoiminen

Sosiaalinen media ei ainoastaan vaikuta toimintaamme sen sisällä, vaan myös toimintaamme ja havainnointikykyymme todellisessa elämässä. Älypuhelimet mahdollistavat kaiken todellisessa maailmassa tekemämme tallentamisen ja jakamisen muille nopeasti. Kuka tahansa voi kuvata mitä tahansa omaa tai toisen tekemistä ja jakaa siitä videon tai kuvan suurille ihmismäärille. Tämä muuttaa väistämättäkin toimintaamme harkitummaksi ja hillitymmäksi myös niin sanotusti oikeassa elämässä. Massasta poikkeavia asioita ei välttämättä uskalleta enää tehdä, jotta ei jouduttaisi silmätikuksi sosiaalisen median alustoilla.

Toisaalta myös ympäristön havainnoiminen häiriintyy sosiaalisen median vaikutuksesta. Ympärillä tapahtuvia asioita ei huomata tai huomioida samalla tavalla silloin kun ruudulta tulee jotakin kiinnostavampaa. Moni asia ei herätä mielenkiintoa puhelimen ruudun ulkopuolelta, kun ruudulta näkyy jatkuvasti ärsykkeitä, jotka monesti vielä tuottavat mielihyvää.

 

Sosiaalinen media avaa mahdollisuuksia yritysmaailmassa

Yritysmaailmaa tarkastellessa sosiaalinen media näyttäytyy positiivisemmassa valossa kuin yksilöiden elämässä. Yritysten näkökulmasta se saattaa jopa lisätä resursseja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kun asiakaspalautteet ja ongelmat ovat helposti somesta löydettävissä esimerkiksi yrityksen nimellä tai muulla siihen liittyvällä hakusanalla hakiessa. Toki tässä on myös varjopuolensa, sillä mikäli huono asiakaspalaute saa paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, voi se tarkoittaa tappiota yritykselle. Pääosin yritykset kuitenkin voivat ottaa siitä hyödyn irti. Kun he saavat nopeasti tietoonsa mikä heidän tuotteissaan tai palveluissaan on asiakkaan näkökulmasta vialla, he pystyvät nopeasti kehittämään sitä. Resursseja säästyy, kun ei tarvitse järjestää erikseen aikaa ja henkilöitä selvittämään, mitä asiakkaat ovat mieltä tuotteista ja palveluista. Nopeaan asiakaspalautteeseen on myöskin nopeaa vastata sosiaalisen median välityksellä. Asiakas saattaa pysyä tyytyväisempänä, kun hän saa antamaansa palautteeseen vastauksen pikaisesti yritykseltä.

Markkinoinnin näkökulmasta sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää liikevaihdon lisäämiseksi. On kuitenkin tärkeä ottaa huomioon, miten sitä käytetään, sillä jos sitä ei osata hyödyntää oikealla tavalla, saattaa resursseja mennä täysin hukkaan. Sosiaalinen media mahdollistaa näkyvyyden lisäämisen. Kun tieto leviää sosiaalisen median välityksellä ihmisten keskuudessa yrityksen tuotteista ja palveluista, lisää se yrityksen näkyvyyttä. Sosiaalinen media voikin siis toimia hieman puskaradion kaltaisena ilmaisenakin markkinoinnin kanavana. Tämän saavuttaminen toki vaatii resursseja, aikaa ja osaamista, jotta näkyvyyttä saavutetaan sen verran laajalti, että tieto yrityksestä voi levitä ihmiseltä toiselle.

Sosiaalisella medialla voidaan lisätä myös asiakkaiden uskollisuutta yritykselle. Yrityksen seuraaminen sosiaalisessa mediassa lisää todennäköisyyttä sille, että asiakas ostaa yritykseltä jonkin tuotteen tai palvelun sitä tarvitessaan. Lisäksi asiakkaat kokevat yrityksen toiminnan avoimempana, kun he pystyvät itsekin seuraamaan sitä sosiaalisen median välityksellä. Tämä lisää heidän kiinnostustaan yritystä kohtaan, ja yritys hyötyy kiinnostuksesta.

 

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen

Sosiaalinen media on suuressa roolissa niin yksilöiden kuin yritysten elämässä ja se vaikuttaa meihin jopa huomaamattamme. Tästä kertoo mielestäni esille tuomani ajatus siitä, miten vaikeaa on erotella sosiaalisen median aiheuttamat ongelmat ja sen tuomat ratkaisut toisistaan. Näitä asioita ei mielestäni voi sivuuttaa, vaan ne on tärkeää tuoda näkyväksi, jotta sosiaalisesta mediasta voidaan ottaa hyödyt irti oikealla tavalla ja toisaalta taas välttää sen tuomia haittoja. Sosiaalinen media on tässä maailmassa osa todellisuuttamme, eikä se tule lähtemään. Siispä meidän on ihmisinä ja yrittäjinä hyvä opetella hyväksymään se terveellä tavalla osaksi elämäämme ja yrittää ottaa siitä irti ennemmin sen hyödyt kuin haitat.

 

Lähteet:

Laakso, A-K. 2018. Sosiaalisen median ja blogien vaikutus yrityksen markkinointiin. Laurea-ammattikorkeakoulu. Liiketalous. Liiketalouden koulutusohjelma. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150462/Sosiaalisen%20median%20ja%20blogien%20vaikutus%20yrityksen%20markkinointiin.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Pöyry, E. 2021. Hyvinvointia verkkoyhteisöistä – Tutkimus sosiaalisen median yhteisöjen vaikutuksista yksilön hyvinvointiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Yhteisöpedagogikoulutus. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495344/P%c3%b6yry_Emmi.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Qualman, E. 2009. Socialnomics – How social media transforms the way we live and do business? New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Kommentoi