Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Mitä on hakukoneoptimointi eli SEO?

SEO – mitä se o?Kirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Menesty digimarkkinoinnilla
Minna Komulainen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Viimeisen puolen vuoden ajan olen päässyt syventymään hakukoneoptimoinnin saloihin, kun olen työskennellyt osa-aikaisesti Proakatemialtakin tuttujen tyyppien Simppelitsivut -yrityksessä freelancerina. Hakukoneoptimointi oli minulle entuudestaan tuttua lähinnä käytyjen markkinointikurssien ja pienten kokeilujen kautta, mutta varsinaisesti en ollut hakukoneoptimointia tehnyt ennen viime kevättä. Puolen vuoden aikana olen kuitenkin oppinut SEO:sta paljon ja olen päässyt tekemään sitä useammalle eri asiakkaalle. Tässä esseessä kiteytän tärkeimmät oppini hakukoneoptimoinnista.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on prosessi, joka parantaa nettisivun sisältöä ja sen löydettävyyttä orgaanisessa haussa. Se on siis keino lisätä yrityksen näkyvyyttä orgaanisesti eli ilman maksettua markkinointia. (Komulainen 2023, 237.) Rautalangasta väännettynä hakukoneoptimoinnilla pyritään pääsemään hakukoneessa hakutulosten kärkeen, jolloin potentiaaliset asiakkaat löytävät verkkosivun paremmin. Yleensä vain ensimmäisiä hakutuloksia klikataan ja toiselle hakusivulle päätyy vain 25 prosenttia hakukoneen käyttäjistä (Komulainen 2023, 237). Hakukoneoptimointiin liittyy olennaisesti myös SEM eli Search Engine Marketing – eli esimerkiksi Google Ads -markkinointi. SEO ja SEM kulkevat markkinoinnissa rinnakkain ja ilman hakukoneoptimointia maksullinen markkinointikaan ei usein onnistu. Molemmissa näissä pyritään siis parantamaan markkinoinnin tuloksia eli saamaan konversioita.

Hakukoneoptimoinnin kolme osa-aluetta

Hakukoneoptimoinnin kolme osa-aluetta ovat tekninen SEO eli sivuston teknologioiden ja rakenteen kehittäminen, On-page SEO eli sisältöjen kehittäminen sekä Off-page SEO eli linkitysten ja maineen kehittäminen. Hakukoneoptimointi lähtee liikkeelle kuitenkin nykytila-analyysilla eli selvitetään millä hakusanoissa nettisivu nousee millekin sijalle ja miten nettisivut asemoituvat kilpailijoiden sivuihin nähden.

Tekninen SEO

Sivuston rakenteen kehittämiseen liittyy nettisivujen analytiikan tutkiminen sekä nettisivujen toimivuuden ja suorituskyvyn testaaminen. Tutkitaan siis esimerkiksi sitä, millaisia kävijöitä sivustolla vierailee, milloin sivuilla käydään ja mistä vierailijat tulevat. Toisaalta analytiikasta saadaan myös selville, mitkä sivut kiinnostavat vierailijoita eniten. Myös sivuston latautumisnopeutta on hyvä tutkia sekä tarkastella miten verkkosivut toimivat mobiililaitteilla. Sivuston nopeutta voidaan parantaa esimerkiksi pienentämällä kuvakokoja.

Nettisivujen kenties tärkein ominaisuus on käyttäjäystävällisyys. Verkkosivuston rakenne vaikuttaa hakukoneoptimointiin ja jokainen sivu olisikin hyvä olla saavutettavissa parilla klikkauksella etusivulta (Komulainen 2023, 242). Jokaisen sivun olisi myös hyvä keskittyä yhteen aiheeseen ja jokaisella sivulla tulisi olla oma, uniikki avainsanansa. Verkkosivut pyritään luomaan siis asiakkaalle mahdollisimman helposti ymmärrettävään muotoon, josta asiakas löytää etsimänsä tiedon nopeasti.

On-Page SEO

Hakukoneoptimoinnin keskiössä ovat avainsanat eli ne sanat tai lauseet, joilla asiakkaat etsivät tietoa tarpeisiinsa. Hakukoneoptimoinnissa pyritäänkin siis tutkimaan erilaisia avainsanoja, valitsemaan niistä brändille sopivimmat ja tuottamaan niistä sivuille hakukoneoptimoitua sisältöä. Pidemmät avainsanayhdistelmät ovat usein vähemmän kilpailtuja kuin lyhyet avainsanat, joten avainsanastrategiaan kannattaa käyttää hieman aikaa. Avainsanojen ideoimiseen on olemassa erilaisia työkaluja, kuten Google Trends, Google Keyword Planner tai Semrushin Keyword Magic Tool. Avainsanan suhde muuhun tekstiin tulisi olla noin 1:20 eli avainsanoja toistetaan tekstissä sekä perus- että taivutusmuodossa. Myös avainsanojen synonyymeja voidaan käyttää sisällöissä. (Komulainen 2023, 243.) Jokaisen sivun sisällön tulisi olla myös uniikkia, sillä Google ei tykkää siitä, että samaa sisältöä toistetaan usealla sivulla.

On-Page SEO:on liittyy myös nettisivujen eri sivujen metakuvauksien luominen. Metakuvaus on siis se lyhyt kuvaus sivusta, jonka asiakas näkee hakukonehaussa. Metakuvauksista pyritään tekemään mahdollisimman klikattavat lisäämällä niihin myyviä otsikoita ja kuvauksia sekä tekemällä niistä visuaalisesti sellaisia, että asiakas haluaa hakutulosta klikata. Myös sivujen kuvat nimetään hakukoneoptimoidusti eli valittua avainsanaa toistetaan myös kuvatiedostojen nimissä sekä kuvauksissa. On tärkeää muistaa nimetä myös verkkosivujen url-osoitteet lyhyiksi ja selkeiksi, jotka sisältävät valitut avainsanat.

Off-Page SEO

Verkkosivuston mainetta voidaan kehittää myös lisäämällä linkkejä sivuille sekä rakentamalla sivujen luottamusta. Ulkoiset linkit nostavat verkkosivujen sijoitusta hakukoneissa, joten esimerkiksi yhteistyökumppaneita kannattaa pyytää linkittämään verkkosivusi omiin sivuihinsa. Verkkosivuille kannattaa sisällyttää kuitenkin myös sisäisiä linkkejä eli yhdeltä sivulta linkitetään toiselle sivulle, kuten vaikkapa yhteydenottolomakkeeseen. Toisaalta sivuille kannattaa sisällyttää myös jakonapit eri somekanaviin, joilla vierailijoita voidaan rohkaista jakamaan sisältöä eteenpäin. (Komulainen 2023, 244.)

Omat kokemukseni

Kokemukseni mukaan hakukoneoptimointia oppii vain tekemällä ja kokeilemalla. Olen opiskellut aihetta jonkin verran töiden ohella ja sparraillut kokeneempien tekijöiden kanssa, mutta konkreettisesti oppi tulee kuitenkin testaamalla ja seuraamalla analytiikkaa. Olen päässyt puolen vuoden aikana tekemään hakukoneoptimointia useammalle eri yritykselle, kuten arvokelloja myyvälle verkkokaupalle, asianajotoimistolle, kultasepälle ja autokorjaamolle. Jokaisen asiakkaan kanssa olen oppinut erilaisia asioita hakukoneoptimoinnista, mutta myös heidän toimialastaan, ja osan kanssa tulokset ovat tulleet helpommin ja osan kanssa hyviin tuloksiin pääseminen on vaatinut enemmän töitä ja pähkäilyjä. Hakukoneoptimoinnin saralla riittää itselläni vielä paljon opittavaa, mutta analytiikan seuraaminen ja hyviin tuloksiin pääseminen motivoi aina puskemaan seuraavalle tasolle.

 

Lähteet:
Komulainen, Minna. Menesty digimarkkinoinnilla. 2.0. 3., uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari, 2023. Print.

Aihetunnisteet:

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi