Tampere
22 May, Wednesday
13° C

Proakatemian esseepankki

Mindset – menestymisen psykologiaKirjoittanut: Sade Elo - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Empirian uusi business leader Tony antoi joululomalla ennakkotehtävän tiimiläisillemme tutustua Carol S. Dweckin kirjaan Mindset – menestymisen psykologia (2020). Dweck käsittelee kirjassaan muuttumattomuuden sekä kasvun asenteita ja niiden vaikutuksia elämän mahdollisuuksiin. Kirjassa ihmisten ajattelumallit jaetaan kahteen asenteeseen; kasvun (growth mindset) ja muuttumattomuuden asenteeseen (fixed mindset). Tilanteiden mukaan ihmisillä voi olla molempien asenteiden ominaisuuksia itsessään. Myös ihmisten luottamusta omiin kykyihin ja pään sisässämme oleviin bugeihin avataan, kun puhutaan asenteen tärkeydestä. Dweckin mukaan kaiken muutoksen lähtökohta on uskomusmaailma ja ihmiskäsitys, jossa ominaisuudet ja älykkyys ovat kehitettävissä olevia piirteitä itsessämme ja muissa.

Optimisimi vs. Pessimismi?

Asenteet vaikuttavat mahdollisuuksiimme enemmän kuin lahjakkuus tai luonteenpiirteet. Näiden kahden mielen toimintamallin ymmärtäminen voi auttaa muuttamaan elämäämme mielekkäämmiksi, sekä saavuttamaan haluamamme ja pääsemään meitä täyteen potentiaaliimme. Myös avoimuus ymmärtää ja oppia muiden erilaisuudesta korostuu näiden mielenmallien vertailussa.

Muuttumattomuuden asenteen omaavat ihmiset ajattelevat pitkälti, että jokaisella meistä on tietyt tietotaidot ja piirteet syntymästä asti, eikä niitä voi muuttaa. Dweckin mukaan muuttumattomuuden asenteen omaksuneet ihmiset haluavat olla virheettömiä, he pelkäävät epäonnistumista ja mieluummin jättävät asioita tekemättä, kuin menettäisi kasvonsa. Ikävien sattumusten uskotaan johtuvan siitä, että itse on ollut tyhmä ja asiat sekä palaute otetaan henkilökohtaisesti. Perfektionismi kulkee käsikädessä muuttumattomuuden asenteen kanssa ja oma sisäinen puhe on negatiivista. Perfektionisteille on tärkeää, miltä näyttää ulospäin ja millaisen mielikuvan saa itsestään luotua muille. Joidenkin ihmisten tavoitteena on näyttää kaiken aikaa vakuuttavilta siitä huolimatta, että se on kuluttavaa. Heille on tärkeää todistella fiksuuttaan ja paremmuuttaan. He myös arvuuttelevat hyväksytäänkö vai torjutaanko heidät.

Kasvun asenne perustuu uskomukseen, jonka mukaan ihmisen ominaisuuksia voidaan kehittää ponnistelemalla ja harjoittelemalla, vaikka ihmiset saattavat poiketa toisistaan alkuperänsä, kiinnostuksensa ja temperamenttinsa suhteen. Erilaiset tehtävät ja haasteet ovat mahdollisuus kehittää itseään ja tutkia muiden toimintatapoja samojen asioiden äärellä ja ammentaa niistä tietoa itselle tulevaan. Sisäinen puhe on lempeämpää ja erheet kuuluvat asiaan. He uskovat, että jokainen voi muuttua ja kasvaa ahkeruutensa, intohimonsa ja kokemuksensa avulla. Omilla teoilla uskotaan olevan vaikutus lopputulokseen ja omasta tekemisestään löytää kehityskohteita, ihminen ei ole koskaan valmis.

”Poikkeukselliset ihmiset osaavat muuntaa elämän takaiskut tulevaisuuden menestykseksi, kasvun asenne synnyttää periksiantamattomuutta.”

Itselle asenteiden erot avautuvat helpoiten miettien optimismia ja pessimismiä. Optimismihan tarkoittaa juuri myönteistä ja toiveikasta elämänasennetta ja kykyä nähdä asioiden hyvät puolet. Pessimismi taas on enemmän huonojen puolien näkemistä kaikessa tai oletusta, että asiat eivät mene hyvin ja suhtautuminen tulevaisuuteen on epäilevää.

Sisäinen puhe sekä ihmisten kyvykkyys

”Ihmisten itsensä omaksuma näkemys vaikuttaa merkittävästi tapaan, jolla hän elää elämäänsä, se saattaa ratkaista tuleeko hänestä ihminen, joka hän haluaa olla ja saavuttaako hän arvostamansa asian, miten se tapahtuu? Miten yksinkertainen uskomus voi muuttaa ihmisen psykologian ja sen seurauksena koko elämän.” (Dweck 00:10:11.)

Dweck mainitsee kirjassaan, ja saman huomion olen myös itse tehnyt, että ihmiset harvoin tunnistavat omaa kyvykkyyttään ja ymmärtävät sisäisen puheen merkitystä. Varsinkin Suomessa on pitkään vallinnut kulttuuri, että itseään ja osaamistaan ei saa nostaa jalustalle ja itsestään ei saa tehdä numeroa. Suuri osa siitä, mikä estää meitä toteuttamasta omaa potentiaaliamme johtuu uskomuksista (Dweck 2020). Vanhempamme tai lähipiirimme ei ole ehkä koskaan luoneet meihin uskoa omista kyvyistämme tai osaamisestamme, olemme pitkälti olleet aina osa harmaata massaa. Tai vaikka kykyjämme on kehuttu, olemme niin sisäistäneen suomalaisen nöyryyden, ettemme osaa ymmärtää kykyjen arvokkuutta. Dweck kehottaakin kirjassaan jokaista meistä määrittelemään kyvykkyyden uudelleen. Kyvykkyyden uudelleen määrittelyssä sisäisen puheen merkitys on isossa roolissa. Sisäinen puhe vaikuttaa suunnattomasti siihen, että mitä ihminen uskottelee itselleen. Kun puhut itsellesi, oletko lempeä ja uskot osaamiseesi vai kritisoitko tekemistäsi ja harmittelet, kun et yltänyt täydellisyyteen? Sisäisen puheen merkitys on paljon laajempi, kuin ajattelemmekaan alkuun. Tapa puhua itselle heijastuu tapaan puhua muille. Kun olemme armollisempia itsellemme, muutumme myös avoimemmiksi uusille asioille ja ihmisille, ajattelumme kehittyy. Kun pystymme kehittämään ajatteluamme, olemme valmiimpia myös palautteen antamiselle muille sekä sen vastaanottamiselle. Palautteen merkitystäkään ei saa väheksyä. Kun ihmiset saavat oikeanlaista palautetta, joka vahvistaa toimintaa ja osaamista poikii se myös rohkeampaa otetta uuden toteuttamiseen tulevaisuudessakin.

Työpaikoilla on pitkään vallinnut perfektionismin tavoittelu. Dweckin mukaan se onkin Yksi aikamme suurimpia haasteita organisaatioissa, jotka pyrkivät kehittymään. Perfektionismi saattaa usein estää kasvun, oppimisen sekä kehityksen sekä se helposti luo alisuoriutumista sekä omalla mukavuusalueella pysymistä. Työpaikkojen- sekä erilaisten yhteisöjen pitäisi alkaa enemmän ihannoimaan kasvun asennetta, joka mahdollistaa menestymisen myös jatkossa. Kasvun asennetta tukee oikeanlaisen palautekulttuurin opettelu sekä avoimen yhteishengen rakentaminen. Perfektionismin sijaan tulisi luoda lisää sellaista kasvun asennetta, jossa sallitaan virheiden tekeminen. Kasvun asenteen omaavat ihmiset ovat rohkeampia kokeilemaan sekä luomaan uutta ja kehittyvässä ja kilpailevassa yritysmaailmassa tämä onkin välttämätön taito jatkossa yrityksen pärjäämiseen markkinoilla.

Itselle tuntuu itsestäänselvyydeltä tieto, että virheistä opitaan paljon enemmän kuin jatkuvasta menestyksestä ja paineista suoriutua aina täydellisesti. Ihmisille mahdollisuuden antaminen itsensä toteuttamiseen sekä heidän saama onnistumisen ja näin ollen merkityksen tunne työstään luo lisämotivaatiota työn tehokkuudelle ja oman tekemisen parantamiselle.

”Ilman rohkeutta tehdä virheitä ja kokeilla, emme pärjää maailman menossa mukana”

Pohdinta

Viisautta on monessa eri muodossa ympärillämme ja varsinkin Proakatemian kaltaisessa yhteisössä ihmisten erilaisuudet ja vahvuudet korostuvat. Dweck nosti kirjassaan esille vanhat uskomukset, joiden mukaan ihminen joko on fiksu tai sitten ei. Onko älykkyys geeneissä ja ruokavaliossa, vai vaikuttaako siihen elämänkokemukset, elinpiiri ja kokemukset? Itse olen aina ajatellut asiaa niin, että on kirjaviisaita ihmisiä sekä käytännönläheisiä. Molemmat hyvin erilaisia, mutta molemmat viisaita omalla tavallaan, eikä toisen ryhmän viisaus sulje toista pois. Muuttumattomuuden- sekä kasvun asenne tuntui aluksi hyvin suoraviivaisilta vedoilta ihmisten olemuksiin ja ensimmäinen ajatus olikin, että ”eihän kukaan voi tällainen olla”. Onkin hyvä muistaa, että jokaisessa meissä ilmenee molempia asenteita tilanteitten mukaan.

Itse aloin pohtimaan omaa ”kasvutarinaani” ja huomasin asennemuutosta itsessäni menneiltä vuosilta. Muistan nuorempana ajatelleeni, että elämä olisi pysähtynyttä ja jos, et pärjää koulussa hyvin arvosanoin, et voi pärjätä elämässäkään (muuttumattomuuden asenne). Nyt olen asian suhteen aivan toista mieltä ja uskonkin, että elämänkokemukset ja oma innostus ovat ne, jotka meitä eniten tässä elämässä opettavat, olet kuinka akateemisesti viisas tahansa. Koen oppineeni valtavasti maailmalla matkustellessani ja saaneeni muilta ihmisiltä tietoa, joita ei kirjoista saa ja näin ollen kasvun asenne tuntuu ominaiselta minulle arjessa. Asennemuutoksen vuoksi olen rohkeampi, uskon tekemisiini ja siihen, että ihminen on kykeneväinen oppimaan uutta, saavuttamaan (lähes) mitä tahansa ja muuttumaan tehdessään töitä muutoksen eteen. Asenteella on valtava merkitys millainen elämästäsi muokkautuukaan.

Kuten Dweckkin sanoi:

”Miksi tuhlata jatkuvasti aikaa sen osoittamiseen, miten suurenmoisia olemme, kun voimme pärjätä vielä paremmin. Miksi piilotella heikkouksia, kun ne voidaan sen sijaan voittaa, miksi etsiä ystäviä ja kumppaneita, jotka pönkittävät itsetuntoamme sen sijaan, että etsisimme ihmisiä, jotka myös haastavat meidät kasvamaan? Miksi hakeutua ennalta tuttuihin tilanteisiin, sen sijaan, että hakeutuisimme kokemuksiin, joissa joudumme venymään?”

Tärkein työkalu muutokseen mielestäni onkin avoimuus, ymmärtäväisyys muita ja erilaisuutta kohtaan sekä omien heikkouksien myöntäminen sekä niiden eteen töiden tekeminen. Asenne ja mielenkiinto uutta ja erilaisuutta kohtaan on isoin opin antaja omasta mielestäni.

Lähde:

Dweck, C. 2020. Mindset: Menestymisen psykologia. Äänikirja: Storytel. Helsinki: Viisas Elämä. Viitattu 17.1.2023.

Kommentoi