Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

Millainen taipumus sinulla on suhtautua rutiineihin?Kirjoittanut: Sade Elo - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Better than before
Gretchen Rubin
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Lainasin anopiltani Gretchen Rubinin, Better than before – mastering the habits of our everyday lives kirjan (2015). Kirja vaikutti mielenkiintoiselta ja osuvalta tähän jokavuotiseen uuden vuoden “uusi vuosi- uusi minä” lupailuun. Kirja käsittelee muutoksia, rutiineja ja niiden muodostumista sekä erilaisia ihmistyyppejä.

___

Rubin oli pitkään pähkäillyt, että miksi joillekin ihmisille on helpompi pysyä rutiineissa kuin toisille ja miksi uusien rutiinien aloittaminen ja noudattaminen on helppoa joillekin, kun taas osa taistelee niitä vastaan pitkin hampain?

Juteltuaan ystävänsä kanssa asiasta, hänellä välähti mistä olikaan kyse. Tärkein kysymys miettiessä tätä aihetta olikin miettiä, että miten henkilö suhtautuu tavoitteisiin (expectations), jotka on asetettu hänelle? Kun me luomme uuden tavan tai rutiinin, asetamme itsellemme tavoitteen. Sen vuoksi tärkeintä onkin ymmärtää, että kuinka vastaamme tavoitteisiin.

Kohtaamme kahdenlaisia tavoitteita ulkoisia tavoitteita (outer expectations), esim. töiden asettamat deadlinet, sekä sisäisiä tavoitteita (inner expectations), urheile enemmän, pysy uudenvuoden lupauksessa jne. Rubinin havaintojen mukaan jokainen meistä kuuluu johonkin seuraavista selvästi erotettavista luokista siinä, miten tavoitteisiin/ rutiineihin suhtaudutaan:

Edustajat, Upholders, vastaavat hyvin ulkoisiin sekä sisäisiin odotuksiin.
Kyseenalaistajat, Questioners, kyseenalaistavat tavoitteet, ja pääsevät tavoitteisiin vain, mikäli he uskovat siihen tai sen todenmukaisuuteen.
Miellyttäjät, Obligers, vastaavat hyvin ulkoisiin tavoitteisiin, mutta kamppailevat sisäisten tavoitteiden kanssa.
Kapinalliset, Rebels, vastustavat kaikkia odotuksia ja tavoitteita.

Taipumuksemme vaikuttavat siihen, miten näemme maailman ja luovat seuraukset rutiineillemme.
Avaan taipumustyyppejä tässä esseessä paremmin ja pohdin millainen itse olen taipumuksiltani, tai osaanko erottaa tiimissämme olevia taipumusmalleja?

Taipumukset (Tendencies)

Edustajat, Upholders. Edustajat vastaavat hyvin niin sisäisiin, kuin ulkoisiin odotuksiin ja heidän herätessään ensimmäinen ajatus saattaakin olla ”What´s on the schedule and to do list today?”. He haluavat tietää, mitä heiltä odotetaan ja vastata odotuksiin parhaansa mukaan. He välttelevät virheiden tekoa tai muiden pettämistä – mukaan lukien itsensä.

Edustajat ovat luotettavia muiden silmissä ja he hoitavat annetut tehtävät ajallaan, tai jopa ennen deadlinea. Tälle ihmistyypille on tärkeää ymmärtää säännöt ja toimia niiden mukaan. Kuitenkaan edustajat eivät ole miellyttäjiä, vaan heille on myös tärkeää pitää kiinni itselleen tehdyistä lupauksista ja heille oman ajan ottaminen esimerkiksi kuntoiluun tai asioiden hoitamiseen on helppoa ja he pystyvät sanomaan muille ”ei”.

Edustajat rakastavat rutiineja ja oikein toimimista. Kuitenkin nurjapuoli tässä ihmistyypissä voi olla liika suorittaminen sekä periksiantamattomuus sääntöjen noudattamisessa – tästä esimerkkinä, esimerkiksi sairaana ollessa huonon omantunnon kolkutus. Edustajat ajattelevat rutiinien luomisen helpoksi ja niiden noudattaminen tuo heille tyydytystä. Kuitenkin myös rutiineja rakastavat edustajat toisinaan kamppailevat uusien rutiinien kanssa, joten tämä todistaa miten haastavaa uusien rutiinien luominen on.

Kyseenalaistajat, questioners. Kyseenalaistajat kyseenalaistavat kaikki tavoitteet ja he suorittavat ne vain, mikäli he itse toteavat, että tavoitteet käyvät järkeen ja niistä on hyötyä. Heitä motivoi syy, logiikka sekä oikeudenmukaisuus.

Aamulla herätessään he ajattelevat, ”What needs to get done today and why?”. Kyseenalaistajat itse päättävät, mikäli jokin asia on hyvä tai hyödyllinen ja toimivat sen mukaan. He vastustavat asioiden tekemistä, mikäli eivät löydä sille hyvää syytä. He kääntävät kaikki odotukset sisäisiksi odotuksiksi.
Mikäli heille määrätään lääkärintoimesta vitamiineja tai lääkkeitä, he eivät syö niitä, elleivät itse usko niiden auttavan. Koska kyseenalaistajat tekevät hyvin pohdittuja päätöksiä, ovat he älykkäitä ja valmiita tekemään selvitystyötä asioista.

Kyseenalaistajat välttävät kaikkea merkityksetöntä. Esimerkiksi, jos he haluavat aloittaa terveellisemmän elämän he tekevät sen. He pitäytyvät lupauksessaan, mutta uuden vuoden lupaus on heille merkityksetön, koska tammikuun ensimmäinen on vain päivä muiden joukossa. Haasteena kyseenalaistajilla on, että muiden uskominen voi olla hankalaa. Aina on tarve etsiä lisää tietoa asiasta ja haastaa muita omalla tiedollaan ja näkökannallaan. Kyseenalaistajilla on yleensä kahdesta vivahteesta toinen mukanaan; joko heissä on myös paljon piirteitä edustajista tai kapinallisista.

Mikäli kyseenalaistajat uskovat rutiineista olevan hyötyä, he pitäytyvät niissä, mutta vain mikäli he ovat tyytyväisiä saatuun hyötyyn.

Miellyttäjät, obligers. Miellyttäjät suoriutuvat ulkoisista tehtävistä, mutta sisäiset tavoitteet tuottavat haasteita. Heitä motivoi ulkopuolelta tuleva vastuu (external accountability), herätessään uuteen päivään he ajattelevatkin ”What I must do today?”. Koska miellyttäjiä motivoi ulkoiset vaatimukset ja deadlinet, ovat he mieluisia työtovereita, ystäviä sekä perheenjäseniä. Miellyttäjät menevät aina askeleen edemmäs, mitä heiltä vaaditaan.

Miellyttäjille on haastavaa motivoida itseään, koska asioita tehdään enemmän sen pelossa, että muut pettyisivät hänen käytökseensä tai hän aiheuttaisi muille ongelmia kuin siksi, että hän itse hyötyisi tekemisestä. Tämä onkin yksi syy, miksi miellyttäjiä voi olla haasteellista motivoida kouluttamaan itseään korkealle, saada heidät viemään autonsa ajoissa huoltoon tai saada heidät kissanristiäisiin tapaamaan ihmisiä.

Kirjassaan Rubin antaa esimerkin miellyttäjästä, joka haluaisi lukea kirjoja, mutta ei saa aikaiseksi aloittaa lukemista. Hän liittyy kirjakerhoon, jolloin hänen on ulkopuolisen pakon vuoksi luettava tietty määrä viikossa ja hän nauttii siitä. Kuitenkin kirjakerhon loputtua myös lukeminen jää, koska se on enää hänestä itsestään kiinni. Miellyttäjät saattavatkin Rubinin mukaan kärsiä ns. itse- uhrauksesta (self- sacrifice), jolloin he tekevät tilaa kalenteristaan muiden vuoksi, mutta unohtavat itsensä ja itselle tärkeät asiat.

Toinen asia, joka ohjaa miellyttäjien toimintaa sekä rutiineja, on tarve olla roolimalli muille. Miellyttäjät tekevät asioita muille ja muiden hyväksi, mitä he eivät kuitenkaan tekisi itselleen. He saattavatkin syödä päivän ainoat vihannekset lasten edessä, vain opettaakseen lapsensa syömään vihanneksia. Ulkoisten tavoitteiden saavuttaminen saattaakin olla iso syy, miksi miellyttäjät ajautuvat helposti burn outtiin, heidän on vaikea sanoa ihmisille ”ei” ja tehdä asioita itsensä hyväksi.

Miellyttäjille rutiinien luominen ja noudattaminen voi olla haastavaa, koska oma hyvinvointi unohtuu muita miellyttäessä. Heidän motivaationsa hyviin rutiineihin onkin ulkopuolelta tulevat odotukset.

Rebels, kapinalliset. Kapinalliset vastustavat kaikkia odotuksia ja heille asetettuja tavoitteita. Heille tärkeintä on toimia oman mielen sekä vapauden mukaan. Heidän miete aamulla herätessä on ”What do I want to do today?”

Kapinallisille kontrolli, jopa itsekontrolli, on haastavaa ja he mieluiten elävät hetkessä tehden sitä mikä tuntuu itsestä parhaalta.
Kapinalliset tekevät töitä omien tavoitteiden saavuttamiseksi heidän omalla tavallaan ja he kiertävät asetettuja sääntöjä. Heidän kanssaan työskentely voi olla turhauttavaa sekä haastavaa, koska heitä ei varsinaisesti voi käskeä tekemään jotain ja annettujen tehtävien suorittamisesta ei ole ikinä takuita. Kapinallisilla tuntuu olevan sisäinen tarve kapinoida kaikkea vastaan ja toisinaan paras tapa toimia heidän kanssaan saattaakin olla muutaman eri vaihtoehdon antaminen tekemiseksi ja poistuminen paikalta. Kun kukaan ei ole katsomassa heidän showtaan, saattaa kapinointi hälventyä ja jokin annetuista tehtävistä tulee suoritetuksi.

Kapinalliset eivät aina tarkoita kapinoida ja toisinaan heidän oma asenteensa saattaa turhauttaa myös heitä itseään. Itse kontrollointi voi olla haasteellista ja asioiden tahaton jumittaminen turhauttavaa. Kapinalliset haluavat ja hakevat kokoajan uusia ärsykkeitä, mikä voi olla uuvuttavaa ja toisinaan halu jäädä aloilleen (settle down) taistelee omaa persoonaa vastaan. Asenne toimii onneksi toisinaan myös toiseen suuntaan ja muille näyttäminen saattaa motivoida todella hurjiin tuloksiin.

Rubin mainitsee yllättävän seikan kirjassaan, että joko nämä kapinalliset ovat johtotehtävissä työpaikallaan tai sitten he nauttivat toisten ottamasta kontrollista, – tämä onkin syynä, miksi kapinallisia löytyykin iso määrä mm. armeijan palveluksesta. Toisten ottama kontrolli luo kapinallisille sitä vapauden tunnetta, mitä he haluavat.

Kapinalliset vastustavat rutiineja, mutta he pystyvät jäljittelemään rutiininomaista käytöstä (habit- like behaviours) sitomalla päätökset omiin valintoihinsa. Yksi kapinallinen avasi tätä hyvin kirjassa; ”if I have to do something ”every day”, it guarantees I will not do it, but if I take it one day at a time, and decide I’ll do it this time, then more often than not I end up with a streak.” (2015, 25)

Mikä taipumus sinulla on?

Suurin osa ihmisistä kuuluu kyseenalaistajiin ja miellyttäjiin ja selvä vähemmistö on kapinallisia. Usein lasten taipumusta on vaikea määritellä, mutta aikuisille ne tulevat ilmi selvemmin. Ihmiset saattavat toistaa samanlaisia lauseita ja ajatusmalleja ymmärtämättä niiden rikkomista ja haastamista, sekä niiden tuomaa kasvua.

Nämä neljä taipumusmallia voivat olla isona apuna auttamaan muiden haluamassa muutoksessa. Kun tunnet lähipiirisi käytösmallit ja ajatusmaailman, on uusien tapojen ujuttaminen heidän arkeensa helpompaa, kun ymmärrät mikä heitä motivoi.

Kun tunnistamme omat tai muiden taipumukset, pystymme helpommin haastamaan niitä ja raamittamaan ne meille sopiviksi rutiineiksi. Otetaan esimerkkinä säännöllinen liikunta; Kyseenalaistaja laskee liikunnan hyödyt, miellyttäjä urheilee kerran viikossa yhdessä puolison kanssa, kapinalliset kääntävät liikunnan omaksi päätökseksi ja vapaudeksi ”Running seems like the most effecient and independent way to get myself back into shape… I can go when it suits my schedule without having to pay for a gym membership. I also love getting outside for some fresh air and it’s a great way to listen to new music.” (s. 27 2015) Näitä esimerkkejä ajatellen, pystytkö helpommin miettimään, miten saisit kaveria motivoitumaan esim. esseiden palauttimiseen ajoissa?

Pohdinta

Olen pohtinut anoppini kanssa poikaystäväni perheen taipumuksia. Anoppini sanoi, että on tehnyt vahvat teoriat kaikista muista paitsi minusta ja poikaystävästäni. Ensin ajattelin meidän molempien olevan miellyttäjiä, mutta asiaa enemmän pohdittuani aloin näkemään myös selviä merkkejä kyseenalaistajista, kapinallisista sekä edustajista. Tulimmekin siihen tulokseen, että se on varmasti hyvin tilanneriippuvaista, millaisia taipumuksia ihmisillä on. Mietin, mikä on oma hallitsevin taipumus ja en osaa sanoa suoraan, että mikä se on, mutta kenties kallistun miellyttäjään. Palautan esseet ja muut valmentajille menevät kouluhommat ajallaan tai ennenaikaisesti ja se näyttäytyy edustajana. Autan muita, mutta olen huono asettamaan itselleni rajoja tai pysymään rutiineissa, joka on miellyttäjää ja lisäksi vaikka pidän urheilusta niin pääsen parempiin tuloksiin, mikäli olen tilivelvollinen jollekulle. Tästä hyvänä esimerkkinä personal trainerin palkkaaminen muutama vuosi takaperin jolloin tein asiat aivan niin kuin piti ja sain hyviä tuloksia sekä hyvää oloa, kuitenkin valmennuksen loppumisen jälkeen hiljalleen lipsuin takaisin vanhoihin ruokailutottumuksiin yms, koska enää mittoja ja etenemistä ei pitänyt ilmoittaa kenellekään. Tunnistan itsessäni myös piirteitä kapinoijasta ja uusien ärsykkeiden hakemista kaikkialta sekä lieviä samankaltaisuuksia kyseenalaistajaan. Kaikki on siis todella tilannekohtaista, miten suhtaudun asioihin ja suoritettaviin juttuihin ja näin ollen yhteen taipumukseen luokittelu on haastavaa.

Huomasin näitä neljää eri kategoriaa lukiessani ja alas kirjoittaessani tunnistavani tiimistämme selvästi, että kuka on meidän tiimimme edustaja, kyseenalaistaja, kapinallinen sekä miellyttäjä. Toki kuten yllä mainitsin, en usko kenenkään olevan täysin jotain, mutta tiimiympäristössämme tietyillä henkilöillä nämä taipumukset korostuvat selvästi. Nyt onkin hauska huomata, että miten jatkossa saan eri lailla kontaktia tai motivoitumista aikaan näissä ihmisissä, ketkä on selvästi tunnistettavissa taipumustensa suhteen. Tässä olisi myös hyvä paikka Oppimistiimille tutustua eri taipumuksiin ja miettiä tapoja motivoida ihmiset kirjoittamaan esseitä ajallaan.

P.S. Mikäli et osaa luokitella itseäsi mihinkään tiettyyn taipumukseen, on sitä varten olemassa myös testi:

The Four Tendencies Quiz

(Nähdäksesi testin tulokset on sinun annettava sähköpostiosoitteesi)

Lähteet:

Rubin, G. 2015. Better than before – Mastering the habits of our everyday lives. Lontoo, Two Roads.

Kommentoi