Tampere
26 May, Sunday
20° C

Proakatemian esseepankki

MikroyrittäminenKirjoittanut: Rosa Salminen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The 100$ Startup
Chris Guillebau
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Johdanto

Chris Guillebeaun teos “The $100 Startup” (Guillebeau, The $100 Startup: Reinvent the way you make a living, do what you love, and create a new future, 2012) käsittelee pienyrityksien perustamiseen ja kasvuun liittyviä haasteita. Teos kannustaa ihmisiä löytämään merkitystä omasta liiketoiminnasta ja elämään ns. omilla ehdoillaan. Kirja on eräälainen ohjenuora liiketoiminnan aloittamiseksi vaatimattomista lähtökohdista, ilman suurta alkupääomaa. Guillebeau kutsuu tämäntyyppistä yrittäjyyttä termillä: ”mikroyrittäminen” (eng. micro entrepreneurship).

Guillebeau painottaa epätavallista lähestymistä elämään ja yrittämiseen, jossa meidän ei tarvitse toimia yhteiskunnan normien ja perinteisten toimintamallien mukaan. Kirjan pääteemana voidaan pitää liiketoimintamallia, jossa yhdistyy vapaus elää ja tienata omilla ehdoilla, yrittäjän omat mielenkiinnon kohteet, sekä tuote tai palveluun, jota ihmiset pitävät tarpeellisena. Guillebeau puhuu näistä teemoista termeillä ”vapaus” (eng. freedom) ja ”arvo” (eng. value).

Guillebeau on yrittäjä, kirjailija ja matkailija, jolla on kokemusta usean yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä. Kirja pohjautuu hänen omiin kokemuksiin, sekä 50 mielenkiintoisen pienyrityksen tutkimiseen ja yrittäjien haastatteluihin. Teoksen keskiössä on kaksi pääteemaa: vapaus ja arvo.

 

Lyhyt opas kaikkeen mitä haluat


”Kuvittele elämä, jossa kaikki aikasi menee asioihin, joita haluat tehdä”

  • Chris Guillebeau, The $100 Startup

Tämä lause kiteyttää mielestäni teoksen tärkeimmän viestin. Kirjassa on useita käytännön ohjeita ja esimerkkejä yrityksen aloittamiseen, sekä yrityksen menestyksekkääseen pyörittämiseen liittyen. Kaiken taustalla on kuitenkin elämän merkityksellisyys, sekä ajatus siitä, että voimme elää onnellisemmin, kun teemme asioita, joista aidosti välitämme. Guillebeaun mielestä iso osa ihmisistä käyttää rajallista aikaansa, osana organisaatioita tai yrityksiä, jotka ovat olemassa muiden rikastuttamiseksi. Yrityksen ei myöskään KOSKAAN tarvitse kasvaa kovin isoksi. Liikevaihdon tai työntekiöiden määrän sijaan, on huomattavasti tärkeämpää minkälaisen elämän se voi mahdollistaa perustajalleen. Guillebeaun mielestä, jo esim. 50 000 $ liikevaihdolla voi olla elämää mullistava vaikutus, jos se antaa perustajan elää omilla ehdoillaan. (Guillebeau, 2012,13.)

Teknologialla, tai tarkemmin ottaen sen kehityksellä on suuri merkitys. Teknologiset kehitysaskeleet ovat mahdollistaneet yrityksen perustamisen nopeammin ja halvemmalla kuin koskaan aikaisemmin. Erilaiset digitaaliset työkalut mahdollistavat yrityksen pyörittämisen tehokkaasti, sekä paikasta ja ajasta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että esim. Suomessa toimivan pienyrityksen operointi voi tietyin edellytyksin onnistua yhtä hyvin Indonesiasta, kuin Tampereelta.

Tämän lisäksi Guillebeau painottaa yrittäjän omien intressien ja taitojen merkitystä. Teoksen mukaan menestynyt mikroyritys liittyy monesti perustajan intohimoihin tai harrastuksiin. On kuitenkin tärkeää, että yritys luo arvoa myös muille. Kovin moni tuskin haluaa maksaa sinulle yksinomaan esim. surffaamisesta tai kahvin juomisesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö joku voisi maksaa sinulle esim. surffilautojen huoltamisesta, tai eksoottisista kahveista verkkokaupan kautta. Täten mikroyrittämisessä on kyse oman intohimon yhdistämisestä johonkin, joka luo arvoa myös muille. (Guillebeau, 2012, 14 – 15.)

 

Aloita pienestä ja tarjoa ratkaisuja

 

Mikroyrityksen menestykseen ei useinkaan liity mitään maailmaa mullistavaa suurta ideaa. Usein menestynyt mikroyritys tarjoaa asiakkailleen ratkaisun pieneen käytännön ongelmaan, joka on heille tarpeeksi arvokas, että he ovat valmiita maksamaan siitä. Guillebeaun mukaan tämä tarkoittaa, että mikroyritykset ovat usein suurien innovaatioiden sijaan käytännönläheisiä ongelmanratkaisijoita. (Guillebeau, 2012, 95.)

Mikroyrityksen tuotteen tai palvelun, ei myöskään tarvitse olla halvin. Tai edes halpa. Guillebeau painottaa erottumisen merkitystä onnistuneen tuotteen tai palvelun luomisessa. Ratkaisun tulisi olla aina joko parempi, tai erilainen. Ei ole järkevää tarjota jotain, mihin olemassa oleva asiakaskunta on jo tyytyväinen. Hän huomauttaa myös, että tämäntyyppisissä ostoissa, asiakkaat tekevät ratkaisuja usein tunteiden perusteella. Tuotteen kuvailussa tulisikin keskittyä sen tuomiin etuihin ja ratkaisuihin, sen sijaan, että keskitytään sen ominaisuuksiin.  (Guillebeau, 2012, 96.)

 

Tuumasta toimeen


Sanonta ”yksinkertainen on kaunista” pätee myös mikroyrittämiseen. Mikroyrittämisen keskiössä on matala kynnys ja pienet kustannukset. On kuitenkin tärkeää, että uusi yritys tekee ensimmäisen kauppansa tänään, eikä huomenna. Kirjassa painotetaan, että vaikka on tärkeää, että ennen lanseerausta tehdään riittävä pohjatyö mm. kysynnän varmistamiseksi, paras mittari tuotteen arvolle on kuitenkin kaupat. Jos asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta, on se heille myös arvokasta.  Usein tämä liittyy vahvasti myös motivaatioon. On huomattavasti motivoivampaa saada rahaa tänään, kuin saada sitä mahdollisesti tulevaisuudessa.

Samalla Guillebeau painottaa oppimista tekemisen kautta. Mikroyrittäjän ei tarvitse tietää kaikkea mitä on tekemässä. Tärkeämpää on aloittaa ja oppia matkan varrella. Tämä auttaa yrittäjää myös tarjoamaan jotain jolla on oikeasti arvoa asiakkaille, eikä ainoastaan jotain, minkä yrittäjä itse luulee olevan arvokasta. On myös huomionarvoista, että asiakkaat eivät aina itsekään tiedä mitä he haluavat.  (Guillebeau, 2012,106 ja 169.)

Ketteryys ja matala aloituskynnys liittyy vahvasti rahaan ja sen tarpeeseen. Tai tarkemmin ottaen rahan tarpeettomuuteen. Teoksen mukaan yrittämiseen ei välttämättä tarvita pääomaa. Useat kirjassa esitellyt yritykset ovat aloittaneet alle 100:n dollarin alkupääomalla. (Guillebeau, 2012, 169.)

Liiallinen suunnittelu voi olla haitallista ja monesti yksinkertaisuus on valttia. Ketterän mikroyrityksen tulisi voida selittää missionsa alle 140 sanan avulla. Missiolla tarkoitetaan syytä yrityksen olemassaololle ja mitä sen toiminnalla halutaan saavuttaa (Yrityksen-perustaminen.net, 2022). Guillebeaun mukaan on turhaa kirjoittaa 100-sivuisia liiketoimintasuunnitelmia, joita kukaan ei koskaan tule lukemaan. (Guillebeau, 2012, 105.)

 

Pohdinta

Teos oli mielestäni mielenkiintoinen, sillä se oli suhteellisen konkreettinen opas oman mikroyrityksen perustamiseen. Mielestäni se oli suhteellisen virkistävää luettavaa, koska se ei ollut täynnä tyydyttävän elämän latteuksia vaan sisälsi mielestäni sopivan konkreettisia ohjeita yrityksen perustamiseen pienillä resursseilla. Se tarjoaa varmasti aloitteleville yrittäjille paljon hyödyllistä tietoa konkreettisin esimerkein höystettynä.

Lähdeluettelo:

Guillebeau, C., 2012. The $100 Startup : reinvent the way you make a living, do what you love, and create a new future. 1st toim. New York: Crown Business.

Yrityksen-perustaminen.net, 2022. yrityksen-perustaminen.net. [Online] Available at: https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/#missio. Viitattu 5.12.2022.

 

 

 

Kommentoi