Tampere
24 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

Menestytään yhdessäKirjoittanut: Aaron Siljander - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Big Potential: How Transforming the Pursuit of Success Raises Our Achievement
Shawn Achor
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä on olla tiimiyrittäjä? Onko se sitä, että olemme jokainen osa tiimiyritystä, mutta suoritamme tehtäviä yksin ja loistamme kukin vuorollamme tiimissämme? Onko se kenties sitä, että loistamme yhdessä tiiminä? Tämä jälkimmäinen tilanne on se, mitä Anchor kutsuu suureksi potentiaaliksi eli potentiaaliksi, jonka yksilö voi saavuttaa muiden ihmisten ympäröimänä. Ensimmäistä tilannetta Anchor taas kutsuu pieneksi potentiaaliksi eli potentiaaliksi, jonka yksilö voi saavuttaa yksin.  

 

Anchor aloitti kirjansa esimerkillä tulikärpäsistä. Kiteytän esimerkin seuraavasti: Yksinään uros tulikärpäsen valo ei näy pitkälle, jolloin yksilön todennäköisyys kumppanin löytämiselle on pieni. Yhdessä ne taas hohtavat kauas, jolloin vähemmän loistavan yksilön todennäköisyys löytää kumppani kasvaa. Auttamalla muita loistamaan, loistat itsekin kirkkaammin. Opettamalla ja auttamalla toisia oppii itsekin. Olen huomannut kyseisen asian käytännössä, niin kuin varmasti moni muukin. Kun opetat jonkin asian toiselle, sisäistät opetetun asian itsekin paremmin. 

 

Tiimissämme on todella osaavia ihmisiä ja toivon, että saamme suuren potentiaalimme käyttöön mahdollisimman pian. Emme ole vielä mielestäni tiimi, mikä vaikeuttaa potentiaalimme maximointia ja toivon, että tiimiydymme nyt syksyllä. Viime keväänä tiimiytymisemme jäi hyvin vähäiselle ja yksilöt keskittyivät enimmäkseen pieneen potentiaaliin. Tiimityön merkitys on huomattavan suuri. Kirjassaan Anchor kertoi eräästä tutkimuksesta, josta lyhykäisyydessään kävi ilmi, että kaverin kanssa jyrkkä mäki näyttää kymmenen prosenttia loivemmalta, kuin yksin.  

 

Ympäröi itsesi erilaisilla ihmisillä, opeta ja opi heiltä. Anchor kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan olemme viiden lähimmän ihmisen summa. Mieti siis tarkkaan, millainen haluat itse olla ja ympäröi itsesi sen kaltaisilla ihmisillä.  

 

Tiimin diversiteetti eli monimuotoisuus on elintärkeä tiimin kannalta, jotta saadaan mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä asioihin. Tarkoittaako itsensä ympäröiminen erilaisilla ihmisillä sitä, että he ovat eri aloilta, omaavat erilaisia persoonia ja käyttäytymismalleja? Täällä Proakatemialla ihmiset ovat hyvin saman henkisiä ja suurin osa kuitenkin tradenomeja. Kaikilla on samankaltaiset ajatukset liike-elämästä ja ideat pyörivät loppupeleissä hyvin pienessä laatikossa. Olemme ystävieni kanssa käyneet keskustelua siitä, että olisi mieltä avartavaa ja opettavaa tehdä projekteja muidenkin opiskelija yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi insinöörien kanssa voisi olla todella hyvä kehittää uusi tuote. Oman käsitykseni mukaan Akatemialla ei juurikaan tehdä projekteja talon ulkopuolisten kanssa muutoin kuin asiakassuhteessa. 

 

Anchorin mielestä työntekijöiden on tärkeää saada johtaa omalta paikaltaan. Näin heille annetaan vastuuta ja merkityksen tunne tekemisessä. Se, että työntekijä tuntee itsensä tärkeäksi ja merkittäväksi osaksi työyhteisöä, on todella tärkeässä roolissa yksilön motivaation yllä pysymisessä ja suorittamisessa. Motivaation ylläpito on vaikeaa, jos tekeminen ei kiinnosta tai ei tunne itseään merkitykselliseksi suorittamassaan tehtävässä. Yhdessä tekeminen voi hyvässä työporukassa nostaa yksilön motivaatiota ja luoda positiivista ryhmäpainetta, joka hyvällä tavalla ”pakottaa” yksilön suoriutumaan paremmin ja kehittämään itseään. Voit siis itseksesi miettiä autatko vai vaikeutatko omalla tekemiselläsi ympärilläsi olevien ihmisten elämää. Toisin sanoen: autatko toisia loistamaan vai tukahdutatko heidän loistonsa? 

 

Suureen potentiaaliin kuuluu isona osana unelmointi. Uskalla unelmoida ja kerro unelmistasi ympärilläsi oleville ihmisille, sillä joku heistä saattaa inspiroitua ajatuksistasi. Meidän suomalaisten on yleisesti ottaen vaikeaa puhua omista unelmistaan tai edes uskoa niihinAnchorin sanoin: ”Jos unelmasi eivät pelota sinua, ne eivät ole tarpeeksi isoja”. 

 

Kommentoi