Tampere
17 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

MenestyjätKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Menestyminen

 

Sana menestyminen tuo meille monia erilaisia näkemyksiä ja määritelmiä. Menestymiselle on monia erilaisia mittareita riippuen siitä, kuka menestystä tulkitsee ja missä yhteydessä. Yleisesti ottaen yhteiskunnassamme mitataan menestystä rahassa, materiassa, tittelin tai saavutusten perusteella. Mitä menestyminen oikein tarkoittaa ja osataanko menestymistä mitata oikeilla mittareilla.

 

Raha ja materia

 

Raha on helppo mittari menestymiselle, koska eurot voidaan laskea ja se on konkreettinen ja helppo mittari. Materiaalia eli hyödykkeitä voidaan ostaa rahalla ja sitä on myös helppo mitata, koska jokaisella tavaralla on yleisesti ottaen rahallinen arvo.

 

Työ

 

Tittelin perusteella on helppo määritellä, onko ihminen menestynyt vai ei, koska yleisesti ottaen korkeampi arvoisempi henkilö on tittelin mukaan menestyneempi.

 

Yrittäjä

 

Yrittäjän menestymisen mittarina toimii yleisesti ottaen raha, koska se on yrityksen elinehto. Yrittäjällä tosin on varmasti muitakin mittareita, koska menestymistä ei taloudellisesti tule ainakaan pitkällä ajanjaksolla, jos muuta asiat yrityksessä eivät suju. Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeässä osassa yrityksen tulokseen ja laatuun. On myös paljon muita tekijöitä mitkä vaikuttavat menestymiseen. Menestymisen erinäiset menestystekijät määrittelee jokainen yritys tietenkin itse, mutta taloudelliset tekijät määräävät sen onko yrityksellä maksuvalmius kunnossa, jotta se on toiminnassa.

 

Saavutukset

 

Sana saavutukset kuuluvat oikeastaan joka paikkaan, koska saavutus voi olla niin työssä, urheilussa eläinten hoidossa jne. Saavutuksia voidaan mitata ulkoisesti esimerkiksi urheilussa. Menestyminen kisaamalla muita vastaan on helppo mitata voittamalla kilpakumppanit. Tällöin ulkoinen saavutus tuo menestymisen joka on helppo mitata.

 

Koulu

 

Koulussa on helppo mitata menestymistä. Mitä parempia arvosanoja todistuksessa on tietenkin silloin helppo nähdä numeroiden valossa menestynyt opiskelija.

 

Proakatemia vs koulu

 

Paikka jossa oikeastaan kaikki erilaiset menestystekijät kohtaavat, koska siellä ei ole vain yhtä tekijää joka mittaa menestymistä. Akatemian monisäikeinen opetus suunnitelma on kaikille sama, mutta samalla jokaiselle henkilökohtainen. Normaalisti Koulumenestystä mitataan numeroin, jotka koostuvat kursseilla opituista asioista ja mitataan tentissä saatavasta arvosanasta. Helppoa, koska silloin arvosanat kertovat muille ihmisen osaamisesta. Todellisuudessa osaaminen ei välttämättä ole sitä mitä paperit antavat ymmärtää. Joukkoon mahtuu aina aidan alittajia ja jokainen osaa arvatakin mitä tämä tarkoittaa. Proakatemiassa on erilainen toimintamalli, jonka jokainen itse päättää mihin suuntaan haluaa mennä. Akatemian mittareina on niin sanotusti koko elämän hallinta. Tosin käytetympi termi on itsensä johtaminen, koska akatemia on liiketalouden koulu, mutta toiminta on todellista liike-elämää. Akatemialla ei siis ole tunti-opetusta, luentoja eikä tenttejä vaan kaikki oppiminen tapahtuu omaehtoisena. Tietenkin meillä on tavoitteet, joihin on päästävä, jos tavoitteena on suorittaa liiketalouden tutkinto. Vapaus valita ja oppia käytännössä asioita ympäristössä jossa virheen tekeminen sallitaan, on hyvä ilmaisu akatemiasta.

 

Akatemialla menestystä mitataan erialaisilla saavutuksilla. Raha on tietenkin yksi helpoimmista mittareista. Painotus projektisuunnitelmista, tiimin hyvinvoinnista, seminaareista, pajoista, oman elämän hallinasta yms… ovat todella hyviä mittareita akatemialla.

 

Ei voi sanoa kumpi on parempi vaihtoehto oppimiselle, koska molempia tarvitaan. Nykyään eletään maailmassa missä kohtaavat niin kirjatietous kuin tekeminen ja tästä syystä proakatemia on hyvä paikka opiskella monialaisesti näitä molempia. Tänä päivänä ollaan koko ajan menossa siihen suuntaan, että yrittäjyys opintoja alkaa olla jo yläkouluissakin. Tämä siis tarkoittaa, että molempi parempi eli mitä tietoisempi ja kädentaitoisempi ihminen on, niin helpommin löytyy työtä markkinoilta.

 

Mitä menestyminen oikeastaan on

 

Menestymistä voidaan siis mitata monilla eri mittareilla, mutta onko menestyminen oikeastaan mikään mitattava asia ja kannattaako menestymistä mitata. Jokaisen yksilön olisi hyvä itse määritellä mikä on menestymistä. Joku saattaa olla menestynyt ja asua maatilalla asuntovaunussa ja joku taas tuntee olevansa menestynyt miljoonien arvoisessa kattohuoneistossa. Mutta onko menestyminen siis jokin ulkoinen materiaalinen ulkoinen kohde vai tuleeko menestyminen ihmisen sisältä omasta hyvästä olosta. Mistä hyvä olo tulee se voi sitten taas olla ulkoisesta lähtöisin.

 

Menestyminen elämässä on siis jokaiselle henkilökohtainen asia ja kukin määrittelee asian juuri sillä tavalla millä itse haluaa. Me ihmiset olemme yleisesti ottaen tavoitteellisia ja koemme, että onni tulee ulkoisesta menestymisestä. Uskallan väittää, että moni yhteiskunnallisesti menestynyt ihminen ei ole menestynyt omassa elämässään, koska ei elä sitä haluamalla tavallaan.

 

Jos menestystä ei mitata millään tavalla rahalla niin mitä menestyminen sitten on? Menestyminen voi olla epäonnistuminen missä tahansa tilanteessa se voi olla saavuttamaton työpaikka tai huono päätös. Tärkeintä on se, että tekee päätöksen ja lähtee liikkeelle vaikkakin kaikki menisi perseelleen. Elämässä menestymien on elää elämänsä haluamalla tavallaan ja tehdä juuri niitä asioita joita on elämäänsä kasannut.

 

Tavoitteet

 

Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen ovat hyviä mittareita menestymiselle. Tavoitteet ovat konkreettisia saavutettavia asioita ja yleisesti ottaen tavoitteiden tulisi olla jokaiselle niitä asioita joita elämältä haluaa. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon rohkeutta, koska yleisesti ottaen tavoitteet vaativat myös joitakin asioita, jotka eivät ole mukavuusalueella. Tavoitteiden asettaminen on siis tärkeä tehtävä, jos haluaa saavuttaa todellista menestymistä elämässään. Tavoitteiden asettaminen on jokaiselle henkilökohtainen asia ja kukin olisi hyvä asettaa tavoitteet sellaiseen muotoon mikä kannustaa sinua jokapäiväisessä toiminnassa kohti tavoitteiden saavuttamaa menestystä.

 

Loppusanat

 

Menestyminen on laaja käsite ja kukin määrittelee tämän omalla tavallaan. Menestyminen minulle elämässä on kuitenkin sisältä tulvivaa hyvää oloa, olla sujut itsensä kanssa ja nauttia joka päivä elämästänsä esteistä huolimatta.

Kommentoi