Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Massiven paras mahdollinen joukkuepelaajaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Nöyryys, nälkä ja älykkyys. Kolme hyvettä ja ominaisuutta, jotka Patrick Lencionin mukaan yhdessä muodostavat pohjan yksilölle, jotta voi olla paras mahdollinen joukkuepelaaja. Hyveet vaikuttavat yksinään melko yksinkertaisilta mutta niiden sovittaminen yhteen ei ole niin helppoa, miltä se voi mielikuvissa vaikuttaa. Hyveet tulee löytyä tiimin johdettavilta mutta myös itse johtajalta koska miten voi johtaa, jos ei tiedä miltä johdettavana tuntuu olla ja mitä silloin vaaditaan. Kolmesta hyveestä jokin osa voi vielä hukassa tai kehittymisvaiheessa, perustana on kuitenkin aito halu ja kiinnostus kehittyä parhaaksi versioksi itsestään. Hyveiden yhdistämisellä Massivesta kuka tahansa voi olla parhain mahdollinen joukkuepelaaja toisilleen.

 

Jotta yksilö voi ylipäätänsä toimia tiimissä, tulee häneltä löytyä nöyryyttä. Nöyrä ihminen laittaa tiimin edun oman edun edelle ja korostaa tiimiä itsensä sijaan. Valitettavan usein tiimeistä kuitenkin löytyy myös henkilöitä, joilta puuttuu nöyryys kokonaan. Nämä tyypit Lencioni luokittelee rehentelijäksi sekä vastavuoroisesti henkilöksi, jolla on huomattava tyhjiö itseluottamuksessaan. Rehentelijät ovat usein egoistisia ja huomionhakuisia sekä aiheuttavat ristiriitoja sekä pahaa mieltä tiimin sisällä. Nämä henkilöt eivät välttämättä itse tiedosta, että muut tiimiläiset näkevät hänessä nämä ikävät piirteet. Henkilöt, keillä on huono itseluottamus, ovat usein vaatimattomia ja vähättelevät omia taitojaan. Tämän vuoksi heistä saa helposti kuvan, että nöyryys on heille perusominaisuus. Itseluottamuksen puute tarkoittaa yleisesti myös huonoa omanarvontuntoa ja tämän vuoksi heidän ideansa jäävät yleensä huomiotta ja omien mielipiteiden puolustaminen on myös hankalaa. Vaikka jälkimmäinen ihmistyyppi aiheuttaa vähemmän sekasortoa tiimissä kuin rehentelijä, vahingoittaa myös tälläinen toiminta tiimin kehittymistä.

 

Nälkä ajaa ihmisiä eteenpäin kohti tavoitteita ja unelmia. Nälkä tulevaisuudesta on oiva motivaattori, jonka vuoksi halutaan nousta entistä korkeammalle ja ottaa entistä suurempia askelia tavoitteita kohti. Nälkäiset ihmiset eivät halua, että heidät koetaan laiskoiksi ja lähtökohtaisesti heidät koetaan sitoutuneiksi tiimin toimintaan. Tiimin kannalta nälän omaavat henkilöt ovat erittäin tärkeitä, mutta heissäkin piilee heikkous. Nälkäiset eivät voi sietää laiskoja ihmisiä, eli heitä ketkä tekevät heidän mielestään heitä itseään vähemmän töitä. Itsekkyys vie tiimiltä energiaa pois mutta edistää yksilöä ja tämän ongelman kanssa nälkäiset henkilöt joutuvat usein painimaankin. Nälkäiset ihmiset menestyvät työssään yleisesti hyvin mutta vaarana on uupumus sekä burnout. Nälkä saa olla kova mutta liian suureksi se ei saa kasvaa.

 

Maalaisjärki on kaikille tuttu käsite, joka tarkoittaa yksinkertaista älykkyyttä. Maalaisjärki on kykyä toimia asiallisesti vuorovaikutustilanteessa. Tiimissä älykkyys tarkoittaa kysymyksien kysymistä, aitoa kuuntelua ja läsnäoloa, vuorovaikutusta sekä tilannetajua. Älykkäät tiimipelaajat tietävät ja tuntevat omien sanojen ja tekojen vaikutukset tiimiinsä ja toimivat sen mukaisesti. Älykkäät tiimipelaajat haluavat kuulla muiden henkilöiden mielipiteen ja suhtautumisen asiaan ennen varsinaisen päätöksen tekoa. Älykkyys-hyveen heikkoja puolia on liika varoivaisuus ja uskaltamattomuus tehdä päätöksiä ilman koko tiimin paikalla oloa. Toinen ääripää älykkyyden käytöstä on esimerkiksi manipulointi, jolla henkilöt voivat vaikuttaa tietoisesti muun tiimin mielipiteen muodostamiseen ja tätä kautta päätöksentekoon.

 

Henkilö, jolta puuttuu nöyryys, ei pysty rakentamaan luottamusta muihin eikä kukaan häneen. Nöyryyden puuttumisesta kertoo myös kova ulkokuori ja sitä myötä haavoittuvuuden puute. Konfliktitilanteet rakentavassa hengessä eivät ole mahdollisia ja sitoutuminen päätöksiin jotka eivät palvele häntä, eivät tule kuuloonkaan. Henkilö, jolta puuttuu nälkä, ei halua ajautua epämukavuusalueelle konfliktitilanteissa tai asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, eikä hän pysty vaatimaan muilta tiimiläisiltä selityksiä heidän huonolle käytökselle. Nälän puute yleensä vie henkilöt valitsemaan tien sieltä, missä aita on matalin. Ja henkilö, kuka ei ole älykäs, ei pysty olemaan hyödyksi tiimin rakentamisessa. Älykkyyden puutteesta kertoo myös tarpeettomien ongelmien luominen, joihin jäädään vellomaan tarpeettoman pitkäksi aikaa.

 

Kuva: https://www.breakthenormleadership.com/single-post/2017/06/26/Ideal-Team-Player

 

 

Tullessani Proakatemialle vajaat kaksi vuotta sitten, kuvittelin olevani tiimipelaaja mutta uskon voivani sanoa, että niin kuvitteli moni muukin. Nyt voin kuitenkin sanoa, että minulta kuitenkin puuttui nöyryys sekä joissain tapauksissa älykkyys. Nälkää olen aina tuntenut mutta sen kohdistaminen itsensä sijaan uuteen tiimiin, oli vaikeaa. Tehokkuus ja eteenpäin meneminen ovat kuitenkin olleet ominaisuuksia, jotka minulla oli jo silloin. Toki tässäkin on tapahtunut heilahduksia, koska kuluneet vuodet eivät ole menneet koko ajan aallonharjalla vaan myös pohjamuta tuli harmillisen tutuksi laineiden jatkumossa. Oma tiimi sekä Proakatemia ovat osaltaan ”pakottaneet” minut nöyrtymään ja tunnistamaan vahvuuksien lisäksi myös omat heikkoudet. Kehityskohteiden myöntäminen on ollut vaikeaa mutta sitäkin opettavaisempaa, mutta tähän en olisi pystynyt yksin. Massive on ollut tärkeä osa menneitä vuosia, vaikka sen myöntäminen ja sanominen ääneen on jostain syystä ollut minulle hankalaa. Ehkä ajatus siitä, että #unelmienkoulu on oikeasti totta ja aitoa kehitystä on tapahtunut, on ollut niin absurdi.

 

Tulevan puolen vuoden aikana nöyryys, nälkä sekä älykkyys tulevat opiskeluiden osalta toistaiseksi päätökseen mutta niiden kehittäminen jatkuu läpi elämän. Tiimin muuttuessa myös hyveiden merkitys ottaa kokonaan uuden muodon ja ne tulee opetella uudelleen, vaikka perusta niissä pysyy samana. Opiskelutaipaleen aloittaessani en olisi voinut kuvitella kuinka huikeita ihmisiä tiimissäni tulenkaan tapaamaan ja kuinka upeita tuloksia tulemme yhdessä ja erikseen saamaan aikaan. Lencionin hyveet ja niiden pohtiminen saivat minut tuntemaan syvää kiitollisuutta Massivea tiiminä, mutta myös Proakatemiaa yhteisönä, kohtaan.

Kommentit
Kommentoi