Tampere
27 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointipaketti vasta-alkajilleKirjoittanut: Taru Ojala - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittanut: Taru Ojala, Joel Lauronen (Roima), Jasmi Koskela (Roima)

 

Johdanto

Yrittäjyydessä ja Proakatemian opinnoissa törmäämme väistämättä markkinointiin. Markkinointi nousee puheissa esiin yleensä samalla kun puhutaan myynnistä. Kirjassa Sata faktaa myynnistä (2019) puhutaan siitä, kuinka nykypäivänä myynti, markkinointi, sekä brändäys kulkevatkin pitkälti käsi kädessä, toisin kuin aiemmin, kun niiden ei ajateltu liittyvän toisiinsa. (Koivumäki & Kortesuo 2019, 220.) Markkinointi on yksi myynnin edistämisen keinoista. Markkinointia on tehtävä, mikäli haluaa yrityksensä menestyvän ja se onkin menestyksen kannalta niin aloittavan, kuin myös pitkäaikaisenkin yrittäjän yksi kulmakivistä.

 

Mitä eroa sitten myynnillä ja markkinoinnilla on, vaikka niistä puhutaan usein samoissa yhteyksissä? Kaikessa yksinkertaisuudessaan myynti tarkoittaa sitä, mitä puhut. Markkinointi puolestaan on sitä, miten puhut. (Koivumäki & Kortesuo 2019, 220.) Tässä esseessä haluamme keskittyä markkinoinnin puoleen ja selventää sitä, mitä kaikkea markkinoinnin kattokäsite voi pitää sisällään. Jos se on ennen kaikkea sitä, miten puhumme, niin mitä se tarkoittaa? Kenen työtehtäviin markkinointi kuuluu? Mikä on sen merkitys yritykselle ja sen talouteen?

 

Mikä on markkinoinnin tarkoitus?

 

Laajimmassa merkityksessään markkinoinnin on tarkoitus auttaa yritystä kasvamaan myymällä enemmän sen tuotteita tai palveluita. Markkinointi on tapa, jolla yritys mainostaa tuotetta tai palvelua potentiaalisille asiakkailleen. Markkinointia voi tehdä melkein missä tahansa valmistus- ja myyntiprosessin vaiheessa. Se sisältää esimerkiksi seuraavia asioita: markkinatutkimusta, visuaalista brändäystä, mainontaa ja sosiaalisen median vuorovaikutusta (Yrittäjät, n.d.).

 

Yrityksen markkinointi voidaan yrityksestä riippuen hoitaa myös sisäisesti, kokopäiväisen tiimin toimesta tai ulkopuolisen markkinointitoimiston puolesta. Valittava tapa riippuu yrityksen budjetista ja siitä, mikä sopii hyvin sen nykyiseen vahvuuteen ja kokoon. Monesti ihmiset eivät yleensä tarkalleen tiedä mitä markkinointi on. Kysyttäessä moni määrittelee sen myymiseksi tai mainonnaksi. Vaikka nämä vastaukset eivät ole vääriä, ne ovat kuitenkin vain pieni osa markkinointia.

 

Markkinointi on avaintekijä monissa yrityksen hankkeissa, ja se sisältää esimerkiksi:

 • tuotekuvausten kirjoittamisen
 • verkkosivujen suunnittelun
 • asiakaspalvelun parantamisen
 • liiketoiminta- ja markkinasegmenttien luomisen
 • markkinatutkimuksen tekemisen.

 

Markkinointi sisältää myös paljon erilasia markkinointistrategioita, jotka edistävät yritystoiminnan kasvua. (Kubla, n.d.) Monesti markkinointi on yksi avain yrityksen kehitykseen ja kasvuun. Parhaimmillaan hyvin suunniteltu ja toteutettu markkinointi voi olla yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailueduista. Monesti hyvin suunniteltu markkinointi näkyy usein nopeasti yrityksen liikevaihdossa ja tuo yritykselle lisää kannattavuutta.

 

Kuka markkinointia tekee?

Markkinointia tekee markkinointiosaston lisäksi koko yrityksen tai organisaation henkilöstö erilaisissa työtehtävissä ja työn vaiheissa: myyntityössä, ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä, tuotekehityksessä, uusien tuotteiden lanseeraamisessa ja vaikka arkisessa kuvajulkaisussa sosiaalisessa mediassa. Kaikki tämä on markkinointia. (Ikonen, n.d.)

 

Vaikka nykyään on olemassa paljon erilaisia markkinointipalvelun yrityksiä, kokonaiseen markkinointiprosessiin sisältyy silti paljon muutakin kuin markkinointitoimiston palvelut. Nykypäivän digitalisaation seurauksena markkinointia tapahtuu oikeastaan kokoajan, koko yrityksen toimesta. Markkinointia on helppoa jossain määrin tehdä itse, sillä netti tarjoaa paljon opetusmateriaalia siitä, miten markkinointia tehdään. Esimerkiksi Proakatemialla opiskellessamme yrittäjyyttä opettelemme paljon tiedonhaun taitoja, jotka auttavat yrittäjyyden monipuolisissa haasteissa.

 

Akatemialla opetellaan paljon tekemään asioita itse, ja tiimiyrityksen markkinointia olisikin hieman erikoista ulkoistaa, kun olemme samalla oppimassa aiheesta. Kuitenkin esimerkiksi Roimassa markkinointia on ohjattu Roiman sisäiselle markkinointitiimille, jossa markkinoinnista kiinnostuneet tiimiläiset pääsevät paremmin syventymään aiheeseen. Vastaavanlaisia markkinointitiimejä on myös varsinkin isommissa yrityksissä, jossa markkinointia tuotetaan sen verran paljon, että on järkeä olla yrityksen oma markkinoinnin tiimi. Myös Proakatemialla itsellään on oma markkinoinnin ja viestinnän tiimi. Tällöin meillä on tietyt ihmiset määriteltynä hoitamaan markkinointia liittyen esimerkiksi yhteishakuun, jolloin muun johtoryhmän ei tarvitse käyttää resurssejaan siihen samoissa määrin.

 

Markkinointitiimin sijaan markkinointi on kuitenkin myös mahdollista ulkoistaa, jolloin yrityksen ulkopuoliset ihmiset hoitavat markkinoinnin yrityksen puolesta. Yleensä kyseessä on jokin mainos- tai markkinointitoimisto.

 

Toisaalta kuitenkin vaikka kuinka yrittäisimme ulkoistaa ja rajata ihmiset, jotka hoitavat markkinointia, hoitaa sitä joka tapauksessa myös huomaamattaan vähän kaikki. Jos olet työntekijänä esimerkiksi ruokakaupassa ja arkesi koostuu siitä, on markkinointia puhua työpaikastasi työajan ulkopuolella ja levittää jonkinlaista mielikuvaa yrityksen ulkopuolisille henkilöille.

 

Markkinoinnin tarkoitus on edistää myyntiä ja mikäli annat näkemyksilläsi työpaikastasi negatiivisen kuvan, saatat ohjata kaupan myyntiä negatiiviseen suuntaan. Yrityksen työntekijänä oletkin siis samalla yrityksen edustaja ja monesti tämä mainitaan myös työsopimuksessa: Olet velvollinen puhumaan työpaikastasi neutraalisti niin, ettet voi mielipiteilläsi aiheuttaa hallaa yrityksen liiketoiminnalle.

Kiteytettynä, niinkuin suomalainen markkinointiasiantuntija Vili Partanen sanoitti markkinoinnin käsitteen: “Kaikki mitä yritys tekee, on markkinointia.”

 

Markkinoitibudjetin määrittäminen

Paljonko markkinointi oikein maksaa? Vai tarvitseeko markkinoinnin maksaa mitään? Markkinointibudjetin määrittäminen on jokaisen yrityksen ongelma. Kuka tekee, mitä tekee ja kuinka paljon rahaa käytetään kolmannen osapuolen palveluihin? (Husa, 2021).

 

Mitä markkinointibudjettiin sisältyy?

Esimerkkejä mitä markkinointibudjettiin voi sisältyä:

 • promootiosta ja näkyvyydestä koituvat kulut
 • verkkosivut
 • verkkomainokset esim. Google, Facebook tai Instagram mainokset
 • PR ja edustuskulut
 • sisällöntuotanto ja sosiaalinen media
 • koulutukset
 • perinteiset markkinointikanavat, esim. tv, radio

 

Tarkkoja ohjeita budjetin laatimiseen tai tarkkaa sisältöä budjettiin ei kuitenkaan voida yleisesti määritellä, koska jokaisen yrityksen budjettitarve markkinointiin on niin yksilöllinen. Roiman näkökulmasta emme ole asettaneet itse Roiman markkinoinnille muuta budjettia kuin tulevat verkkosivut. Muutoin budjetti määräytyy projektikohtaisesti, jokaisen projektin omien tarpeiden mukaan.

 

Värri.net verkkosivuston Husan kirjoittamassa artikkelissa suositellaan laskemaan aluksi omaa potentiaalista markkinointibudjettia seuraavalla kaavalla:

Keskikaupan koko x (liidien määrä x konversioprosentti) = myynti/kk Ja sitten sama kuvitteellisilla, mutta keskimääräisillä luvuilla: 5000 € x (200/kk x 7 %) = 70 000 €/kk Jos tuosta myynnistä lasketaan 10 % markkinointiin joka kuukausi, käytetään 7000 €/kk. Ei vaikuta ollenkaan huonolta, jos viivan alle jää silti 63 000 €/kk, eihän? (Husa, 2021).

 

Markkinointibudjetti aloittavalla yrityksellä vs. vakiintuneella yrityksellä

 • Alkuvaiheen yritykset

Yritykset joiden toiminta on kestänyt yhdestä viiteen vuoteen käyttävät yleensä noin 12-20 % bruttotuloista tai ennakoiduista tuloista markkinointiin. Alle vuoden ikäiset yritykset tarvitsevat yleensä ensin tuloja ennen kuin suunnittelevat markkinointibudjettia. (Makum Oy, ei pvm)

 • Vakiintuneet yritykset

Yritykset joiden toiminta on jatkunut yli viisi vuotta ja joilla on saavutettuna jonkin verran markkinaosuutta / brändin tunnettuutta käyttävät yleensä markkinointiin n. 6–12 % bruttotuloista tai laskelmoiduista tuloista. Kannattaa muistaa, että uudet brändit ja markkinoille tulevat uudet yritykset pyrkivät jatkuvasti valtaamaan markkinaosuutta ja kehittämään brändinsä tunnettuutta. Kun bränditietoisuus on saavutettu ja osa markkinoista voitettu, markkinointibudjetin tarve voi laskea huomattavasti. (Makum Oy, n.d.)

 

Markkinoinnin tärkeys yrityksille

Markkinointi on prosessi ja yrityksesi markkinoiminen saattaa vaatia aikaa ja huomiota yksityiskohtiin. Ilman toimivaa markkinointia monet yritykset eivät olisi edes olemassa. Yrityksellä voi olla markkinoiden upein tuote tai palvelu, mutta jos kukaan ei tiedä sen olemassaolosta tai ymmärrä tuotteesi tai palvelun arvoa, et tee yhtään myyntiä. (Yritystulkki N.d.)

 

On tärkeää, että yrityksessä panostetaan kunnolla markkinointia varten. Ilman sitä myyntisi jää suurella todennäköisyydellä pienemmäksi ja kasvua ei tapahdu. Kerromme meille kolme tärkeää asiaa minkä takia jokaisen yrityksen kannattaa panostaa markkinointiin:

 

 1. Tietoisuus

Useasti näemme mainoksen tai saamme suosituksen palvelusta tai tuotteesta, mutta emme aina osta tai käytä sitä heti. Lisäämällä markkinoinnin avulla tietoisuutta rakennat yleisön potentiaalisista asiakkaista, jotka tietävät, kuka olet, mitä voit heille tarjota. He tietävät myös tarkalleen, mistä yrityksesi löytää, kun he ovat valmiita ostamaan tuotteitasi tai palveluitasi.

 

 1. Myynti

Markkinoinnin tärkeyttä onnistuneen myynnin kannalta ei voi vähätellä. Onnistunut markkinointi kertoo kuluttajille siitä, mitä yritys tarjoaa, yrityksen arvoa ja mikä erottaa sen kilpailijoista. Kun ihmiset tietävät ja tuntevat yrityksesi, heistä tulee paljon todennäköisemmin yrityksesi asiakkaita. Jos markkinointikampanjat onnistuvat hyvin, alat nähdä myyntisi kasvua pian aloittamisen jälkeen.

Esimerkiksi markkinointipalveluita tarjoava yritys kiinnittää markkinoinnissa huomion siihen, kuinka paljon ne helpottavat kuluttajan tai yrityksen arkea. Tällaiset kampanjat kannustavat asiakkaita ostamaan yrityksesi tarjoamia palvelua tai tuotetta.

 

 1. Luottamus

Ihmiset haluavat ostaa tuotteen tai palvelun yritykseltä, jolla on luotettava maine. Kuluttajat haluavat, että he voivat luottaa yritykseen, jolta he ostavat. Yrityksen ja kuluttajan väliseen luottamuksen rakentaminen vie aikaa. Kun yrityksesi voi luoda tämän luottamuksensuhteen asiakkaiden kanssa, se luo hyviä asiakassuhteita ja asiakasuskollisuutta. Jos asiakkaasi ovat tyytyväisiä tuotteisiisi tai palveluihisi, he puhuvat yrityksestäsi positiiviseen sävyyn.

 

Markkinointi on prosessi ja yrityksesi markkinoiminen saattaa vaatia aikaa ja huomiota yksityiskohtiin. Kun markkinointia lähdetään tekemään, on tärkeää tietää, miksi ja kenelle sitä tehdään. Ilman toimivaa markkinointia monet yritykset eivät olisi edes olemassa. Yrityksellä voi olla markkinoiden upein tuote tai palvelu, mutta jos kukaan ei tiedä sen olemassaolosta tai ymmärrä tuotteesi tai palvelun arvoa, et tee yhtään myyntiä. (Yritystulkki N.d.)

 

Miten päästä alkuun markkinoinnissa?

Alkuun pääsemisessä on järkevää pohtia sitä, kuka markkinoinnista on vastuussa. Markkinointityötehtävät määrittyy sen perusteella, missä roolissa työskentelet organisaatiossa. Esimerkiksi Roiman markkinoinnin hoitaa aikaisemmin mainitsemamme tiimiläisten keskuudessa määritelty markkinointitiimi, jolloin alkuun pääseminen on heidän vastuullaan ja muut voivat keskittyä enemmän muihin asioihin. Markkinointitiimin merkitys verrattuna muihin tiimiläisiin näkyy siinä, että markkinoinnista tehdään siitä vastuussa olevien ihmisten panoksen avulla tiedostavampaa ja sitä viedään konkreettiseksi brändi-ilmeen avulla nettisivuilla ja somessa.

 

Mikäli olet vasta-alkanut yrittäjä, on luonnollista koittaa minimoida kuluja ja koittaa tehdä mahdollisimman paljon itse. Se, että onko se järkevää, on suhteellista. Markkinointia voi tehdä itse, mikäli kokee, että siihen on tarpeeksi aikaa ja taitoa. Jos taas ei tiedä ollenkaan mitä tekee tai siihen ei ole esimerkiksi ajallisia resursseja, kannattaa se ulkoistaa. Laadukkaaseen markkinointiin budjetoitu raha palaa yritykseen takaisin uusien asiakkaiden muodossa. Onkin siis hyvä pohtia, kannattaako aina mennä sieltä mistä aita on matalin, vai olisiko hyvä panostaa tällaiseen myynnin osa-alueeseen rahallisesti jo heti alussa. Mikäli teet markkinointia kuitenkin itse, etkä ole aiemmin tehnyt sitä, tässä muutama vinkki:

 

Alkuun kannattaa miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä haluamme markkinoida?

Markkinoidaanko myytävää tuotetta vai palvelua? Halutaanko markkinoida yritystä houkuttelevana työpaikkana tai esimerkiksi mainostaa alkavaa rekryä? (Viita 2020, 27.)

 • Mikä on markkinoinnin tavoite?

Mikä olisi ihanteellisin lopputulos? Mitä haluamme markkinoinnilla saavuttaa?

 • Kohderyhmä? Keitä asiakkaamme ovat?

Se, kenelle markkinointia teemme on oleellinen osa markkinoinnin esivalmistelua. Kohderyhmää voi havainnollistaa esimerkiksi asiakasprofiilien avulla (Tuulaniemi 2011, 153). Asiakasprofiileissa muodostetaan kuvitteellisia asiakkaita, jotka todennäköisimmin ostaisivat tuotteemme/palvelumme. Asiakasprofiileja luodessa kannattaa keskittyä enemmistöihin, eli suurimpaan samankaltaisuuksia omaavaan ryhmään, jolloin palvelemme mahdollisimman suurta osaa asiakaskunnastamme. (Tuulaniemi 2011, 154.)  Asiakasprofiilit syntyvät omien kokemustemme ja muistikuvien pohjalta, kun kuvailemme konkreettisesti ylös sitä, minkä tyyliset ihmiset ovat viettäneet aikaa palvelumme parissa aiemminkin. Jos palvelumme on uusi, voi asiakasprofiilia koittaa hahmotella oman tietouden pohjalta.

 

Kun meillä on tiedossa kohderyhmä, tyypillinen ostaja, esimerkiksi 40-vuotias nelihenkisen perheen äiti, voimme alkaa hahmottelemaan markkinointistrategiaa paremmin. Markkinointipaikat kannattaa valita sen mukaan, että ne tavoittavat toivotun kohderyhmän. Digimarkkinoinnissa tämä tarkoittaa muun muassa oikean sosiaalisen median alustan hyödyntämistä, sekä kohdennettua markkinointia. Jos kohderyhmänä olisi esimerkiksi ikäihmiset, olisi turhaa tavoitella heitä sosiaalisesta mediasta, kun valtaosa ei sitä käytä. Tällöin markkinoinnissa voisi käyttää perinteisempiä menetelmiä, kuten lehti-ilmoitusta ja flyeria, joka jaetaan postiluukkuun.

 

Kun olemme ensin miettineet markkinoinnin tavoitteita, on helpompi alkaa luomaan sisältöä. Mitä sisällön tuottamisessa kannattaisi huomioida?

 

Pyri jättämään mahdollisimman vahva muistijälki

 • Vetoa tunteisiin

Jotta markkinointi olisi tehdokasta, yritä vedota asiakkaiden tunteisiin (Koivumäki & Kortesuo 2019, 160). Kun saamme aikaan tunnereaktiota, ne jättävät suuremman muistijäljen verrattuna järkipohjaiseen tietoon (Ahonen & Luoto 2015).

 • Yritä vedota mahdollisimman moniin aisteihin

Mitä useampaa aistia hyödynnämme markkinoinnissa, sitä vahvemman muistijäljen pystymme jättämään (Ahonen & Luoto 2015). Jos voimme näkemisen lisäksi lisätä mainontaamme vaikka musiikkia, se jää paremmin mieleen. Ja jos voimme hyödyntää tuotteemme tuoksuominaisuuksia, kannattaa niitäkin ehdottomasti käyttää.

 

Ennakointi

Mainontaan on hyvä luoda suunnitelma, jotta postaukset ja mainokset tukisivat toinen toisiaan pitkällä tähtäimellä. Kun suunnittelemme etukäteen, pystymme reagoimaan paremmin esimerkiksi sesonkiaikojen suunnitteluun. Mainonnasta saa myös yhtenäisempää, mitä huolellisemmin suunnittelemme.

 

Pohdinta

Esseetä tehdessä muistimme, kuinka tärkeää kunnollisen markkinointisuunnitelman teko on. Vaikka suunnitelman tekeminen vie aikaa, on siitä todella paljon hyötyä tulevaisuudessa. Jos markkinointisuunnitelma on tehty huonosti, niin siitä ei saada kunnollista hyötyä. Kun projektin markkinointisuunnitelma on kunnossa, projektitiimi hyötyy siitä valtavan paljon.

Markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä huolellisesti jokaisessa Roiman projektissa, koska se selkeyttää markkinointisuunnitelmaa tiimille ja tietenkin projektiryhmälle.

Aiomme tulevaisuudessa panostaa jokaisen projektimme markkinointisuunnitelmaan kunnolla. Haluamme tehdä markkinoinnista mahdollisimman helppoa ja kasvattaa projektin näkyvyyttä unohtamatta myös projektin kannattavuutta.

 

 

 

LÄHTEET:

Ahonen, L. Luoto, S. 2015. Markkinointi boksin ulkopuolelta. Talentum media oy. Helsinki.

Husa, V. 2021. Värri. Viitattu 31.10.2022.

Https://varri.net/strategia/markkinoinnin-kustannukset/

Ikonen, O. N.d. Folcan. Miksi markkinointi on tärkeää? Viitattu 31.10.2022.

Https://folcan.fi/miksi-markkinointi-on-tarkeaa/

Koivumäki, A. Kortesuo, K. 2019. Sata faktaa myynnistä. Alma Talent Oy. Helsinki.

Kubla.fi. Markkinointi yrityksen toiminnassa. Viitattu. 1.11.2022.

https://kubla.fi/blogi/markkinointi/

Makum Oy. N.d. Markkinointibudjetti for dummies. Viitattu 31.10.2022.

Https://makum.fi/markkinointibudjetti-for-dummies/

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. 4. painos. Talentum media oy. Helsinki.

Viita, H. 2020. Arvoa liiketoimintaan. Alma Talent Oy. Helsinki.

Yritystulkki.fi Markkinointi ja myynti. Viitattu 2.11.2022

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/toimiva-yrittaja/myynti-ja-markkinointi/

Yrittäjät.fi. Brändi ja markkinointi. Viitattu 2.11.2022.

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/markkinointi-ja-myynti/brandi-ja-markkinointi/¨

Kommentoi