Tampere
29 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointimateriaalin perusteetKirjoittanut: Susanna Lepola - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Olen viimevuoden aikana kiinnostunut markkinoinnista. Erityisesti puuhastelu Sieniboxin markkinoinnin parissa, on herättänyt mielenkiintoni markkinointimateriaalin luomiseen. Mitä kaikkea markkinointi siis oikeastaan on?

Markkinointia on kaikki ne toimenpiteet joilla vaikutetaan siihen, että asiakas ostaa yrityksen tuotteen. Markkinointi ei ole pelkkää mainontaa ja myyntiä, vaan asiakaslähtöisesti tarkkaan suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus. (Yritystoiminta)

Markkinointi onkin hyvin laaja käsite, mutta myös erittäin tärkeä yrityksen menestymisen kannalta. Markkinoinnissa joudutaan kamppailemaan monen myyntiin liittyvän ongelman kanssa, kuten esimerkiksi sen kanssa, miten voidaan erottua markkinoinnin avulla monista muista samankaltaisista tuotteista.

Tärkein asia markkinointiviestinnässä on tietää viestin vastaanottajan tarpeet ja toiveet. On mietittävä missä tilanteessa vastaanottaja vastaanottaa viestin, ja miten siinä tilanteessa hänen oletetaan tai halutaan reagoivan. Millä käytännön ratkaisuilla kiinnostus saadaan herätettyä, ja vietyä toiminta toivottuun päätökseen; eli mahdollisesti tuotteen ostoon. Onko tuote tarjouksessa, esimerkiksi vain rajoitetun ajan? Tai onko mahdollisuus osallistua samalla arvontaan? Markkinointi on kohdennettava niin että se on vastaanottajan kannalta merkityksellinen. Onnistuneessa markkinointiviestinnässä kieliasu on helppo ja houkutteleva, faktat on kytketty vastaanottajan todellisuuteen ja sisällöt valittu nimenomaa vastaanottajan tarpeiden mukaan.

Yksi asia johon nettisivujen tekijänä usein törmään; palvelut on piilotettu monen välilehden taakse. Yrityksen etusivu kuvaa ensisijaisesti organisaatiota ja sen rakennetta. Ajankohtaiset tiedot ovat piilossa. Toisinsanoen kaikki tieto jota käyttäjät nimenomaa sivuilta hakevat, on piilotettu monen linkin taakse. Onko se siis onnistunutta markkinointia?

On tärkeää että markkinointiviestintä on helppolukuista ja informatiivista. Kukaan ei kuitenkaan halua lukea sivun mittaista tarinaa siitä, kuinka hän juuri nyt tarvitsee uuden imurin vanhan tilalle. Otsikointi on siis tärkeää. Otsikko kertoo tekstin punaisen langan, ja olisi hyvä jos se toimisi myös sinällään. Otsikko on ytimekäs, informatiivinen ja kiinnostava. Otsikko useimmiten ratkaisee, saadaanko lukija kiinnostumaan vai ei. Mitä paremmin sanat on kohdistettu lukijalle, sitä paremmin viestintä tulee onnistumaan.

Asiat kannattaa esittää myönteisesti. Vältä siis ei-sanaa, sen sijaan lähde siitä mitä asiakas voi tehdä. Joissain tilanteissa kielteisiä asioita on kuitenkin vaikea välttää, tällöin ne onkin hyvä upottaa myönteisiin asioihin: “Emme valitettavasti voi palauttaa seminaarimaksua, mutta teillä on mahdollisuus osallistua syyskuussa järjestettävään toiseen seminaariin halutessanne.” Palvelunhalu on myönteinen asia. Se siis kannattaa ilmaista sanallisesti; se on myös keino muuttaa negatiivisväritteiden viestin yleisilme myönteiseksi.

Kieliasu on tärkeä. Käytä apuna projektin ulkopuolisia henkilöitä. Kysy apua kollegoilta, ja pyydä heitä silmäilemään tekstisi läpi. Hyödynnä siitä tuleva palaute. Jos tekstissä on paljon kirjotusvirheitä, mitä luultavimmin sinua ja asiaasi ei oteta tosissaan.

On tärkeää ettei ulkoasu pilaa luettavuutta. Tärkein asia/teksti ensin ja mahdollisimman selkeästi esitettynä. Ulkoasun suunnittelu onkin viestinnässä laaja kokonaisuus. Käytä havainnollistuskeinoja maltilla, ja vain yhtä kerrallaan (alleviivaus, kursivointi, lihavointi…). Tehokeinot verkkosivuillta voivat vaikuttaa hauskoilta (esimerkiksi tekstin vilkuttelu) mutta ne ovat helposti häiritseviä. Tekstialue kannattaa pitää tarpeeksi kapeana. Leveä palsta huonontaa lukunopeutta ja vaikeuttaa tekstin lukemista. Käytä värejä maltillisesti, tummaa tekstiä vaalealla pohjalla. Käytä yhdessä esitteessä vain yhtä tai korkeintaan kahta kirjaisintyyppiä. Huomioi myös se, miten fontit sopivat yhteen. Älä siis esimerkiksi käytä kahta kaunokirjainfonttia yhdessä.

Markkinointiviestinnän ydin on sen materiaalissa. Materiaali kannattaa käydä läpi usean ihmisen kanssa, myös ulkopuolisten. Käykää läpi koko materiaali, ja kirjatkaa mitä uudistuksia on tehtävä; mitkä on mahdollista toteuttaa itse ja mitkä toteutetaan ulkopuolisen toimitsijan kautta. Asiantuntijaa kannattaa käyttää hyväkseen, eikä uhrata monta viikkoa omaa aikaansa.

Mieti siis millaista osaamista teidän markkinoinnissa tarvitaan, mitä teidän kannattaa tehdä itse. Ennenkaikkea, missä osaamista kannattaa täydentää ulkopuolisen toimitsijan avulla?

Eventassa alkoi vuoden alussa markkinoinnin parissa uudet tuulet. Itseäni on aina kiinnostanut markkinointi, sekä erityisesti materiaalin luominen. Perustimme yhdessä pienen markkinointi-tiimin, joka tekee Eventalle markkinointimateriaalia tarvittaessa. Siinä olen päässyt hyödyntämään oppimaani; kuinka luoda materiaalia joka herättää esimerkiksi mahdollisen tulevan toimeksiantajan tai yhteistyökumppanin mielenkiinnon. Haastan akatemian jokaisen tiimin luomaan itsellensä esitteen, joka on helposti muokattavissa joka tilaisuuteen.

Kuva Eventan esitteestä, jota on tähän asti käytetty niin ratkaisujen, yhteistyökumppaneiden kuin myös Final Campin toimeksiantajan etsinnässä.

LÄHDE:
Suominen R. & Sopenlehto M. 2004. Mediapalvelujen ostajan opas. Hämeenkyrö : Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä.

Yritystoiminta. Mitä markkinointi on? Luettu 17.4.2019. http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/mitae-markkinointi-on

Kommentoi