Tampere
28 May, Tuesday
28° C

Proakatemian esseepankki

MarkkinointimankeliKirjoittanut: Ella Kantola - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Älä keskeytä mua! - Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Teemu Korpi
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto 

Sosiaalinen media on vallannut paikkansa nyky-yhteiskunnassa ja se on muuttanut tapaa, jolla ihmiset viestivät, jakavat tietoa ja hankkivat tietoa. Sosiaalinen media on myös muuttanut tapaa, jolla yritykset tekevät markkinointia. Sosiaalisen median markkinointi on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja siitä on tullut tärkeä osa yritysten markkinointistrategiaa. Tässä esseessä käsitellään sosiaalisen median markkinointia ja sen merkitystä yrityksille. 

 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa pähkinänkuoressa 

Sosiaalisen median markkinointi tarkoittaa yrityksen tuotteiden tai palveluiden markkinointia sosiaalisen median alustoilla kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä tai LinkedInissä. Sosiaalisen median markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista, sillä se on vuorovaikutteisempaa ja personoidumpaa. Sosiaalisen median avulla yritykset voivat tavoittaa kohderyhmänsä helpommin, lisätä tietoisuutta tuotteistaan tai palveluistaan sekä lisätä sitoutuneisuutta asiakkaidensa kanssa. 

Sosiaalisen median markkinointi on edullista verrattuna perinteiseen markkinointiin. Yritykset voivat luoda profiilin ilmaiseksi useille sosiaalisen median alustoille ja tavoittaa laajan yleisön ilman, että heidän tarvitsee käyttää suuria määriä rahaa mainontaan. Lisäksi sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden seurata kampanjoiden tehokkuutta ja optimoida niitä reaaliajassa. 

Yritykset voivat hyödyntää sosiaalisen median algoritmeja tavoittaakseen oikean kohderyhmän. Sosiaalisen median algoritmit hyödyntävät käyttäjän käyttäytymistä, mieltymyksiä sekä muita tietoja, jotta ne voivat näyttää käyttäjille relevanttia sisältöä. Yritykset voivat hyödyntää tätä tietoa ja kohdentaa mainoksensa juuri niille käyttäjille, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita juurikin heidän tuotteista tai palveluista. Tämä auttaa yrityksiä säästämään aikaa, rahaa ja resursseja. 

 

Hakukoneoptimoinnin hyödyt 

Hakukoneoptimointi on nykypäivänä tärkeä markkinoinnin keino, joka auttaa yrityksiä parantamaan näkyvyyttään verkossa ja houkuttelemaan enemmän asiakkaita. Hakukoneoptimointi tarkoittaa verkkosivuston optimointia niin, että se sijoittuu korkeammalle hakukoneiden hakutuloksissa. Tämä tehdään yleensä sisällön ja teknisen optimoinnin avulla, jotta hakukoneet löytävät verkkosivuston helpommin ja käyttäjät löytävät sen paremmin hakutuloksissaan. 

Markkinoinnin näkökulmasta hakukoneoptimoinnilla on merkittävä rooli, koska se voi auttaa yritystä saavuttamaan parempia tuloksia digitaalisessa markkinoinnissa. Yrityksen verkkosivuston näkyvyydellä hakukoneissa on suora vaikutus siihen, kuinka paljon liikennettä se tulee saamaan sekä kuinka monta potentiaalista asiakasta se houkuttelee. Jos yrityksen verkkosivusto ei löydy hakutulosten kärjestä, se menettää potentiaalisia asiakkaita suoraa kilpailijoiden suihin.  

Hakukoneoptimointi auttaa myös yrityksiä parantamaan brändimainettaan ja vahvistamaan asiakassuhteita. Kun yrityksen verkkosivusto sijoittuu korkeammalle hakutuloksissa, se herättää luottamusta ja uskottavuutta käyttäjissä, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista. Tämän lisäksi, yrityksen tarjottaessa käyttäjilleen korkealaatuista sisältöä, se vahvistaa suhteitaan asiakkaisiin sekä luoda heihin pitkäaikaisia yhteyksiä.  

Hakukoneoptimointi on täten kustannustehokas tapa markkinoida yritystä. Se vaatii aluksi jonkin verran aikaa ja panostusta, mutta kun verkkosivusto on optimoitu, se voi houkutella enemmän käyttäjiä ja potentiaalisia asiakkaita ilman lisäkustannuksia. Hakukoneoptimointi on siis pitkäkestoisempi ja kestävämpi markkinointistrategia, joka voi auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia pitkällä aikavälillä. 

 

AIDA malli 

AIDA-malli on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista markkinoinnin malleista, joka on kehitetty auttamaan yrityksiä luomaan tehokkaita markkinointikampanjoita sekä houkuttelemaan asiakkaita. AIDA-malli koostuu neljästä vaiheesta: huomio, kiinnostus, halu ja toiminta. Tämä malli on yksi merkittävimmistä markkinointityökaluista. 

AIDA-mallin ensimmäinen vaihe on huomion herättäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoijan täytyy löytää keino, jolla hän saa potentiaalisen asiakkaan kiinnostumaan tarjouksesta. Tämä vaihe on erityisen tärkeä, sillä jos asiakas ei huomaa tarjousta, hän ei koskaan pääse etenemään muihin vaiheisiin. Tämän vaiheen tarkoituksena on herättää asiakkaan huomio ja saada hänet kiinnostumaan tarjouksesta. 

Toinen vaihe on kiinnostuksen herättäminen. Tässä vaiheessa markkinoijan täytyy luoda tarpeeksi kiinnostavaa sisältöä, joka saa potentiaalisen asiakkaan janoamaan lisätietoja tarjouksesta. Tämä vaihe vaatii tarkkaa suunnittelua ja toteutusta, sillä markkinoijan täytyy saada asiakas pysähtymään ja keskittymään tarjoukseen. 

Kolmas vaihe on halun herättäminen. Tämä vaihe on tärkeä, sillä tässä markkinoijan täytyy saada asiakas haluamaan tuotetta tai palvelua. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tarjoamalla lisäetuja tai korostamalla tuotteen tai palvelun ominaisuuksia, jotka tekevät siitä houkuttelevan tai parhaassa tapauksessa vastustamattoman. 

Viimeinen vaihe on toiminta. Tässä vaiheessa markkinoijan tavoitteena on saada asiakas ostamaan tuote tai palvelu. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi tarjoamalla alennus tai ilmaislahja ensimmäiselle ostajalle. Toiminnan vaihe on mielestäni kaikista haastavin, mutta kun on saatu kala hyvin koukkuun, ei sen onkiminen enää ole suuri ongelma. 

 

Analytiikalla parempiin tuloksiin 

Analytiikka on myös merkittävä osa markkinointia, sillä se antaa markkinoijille tietoa siitä, miten heidän kampanjansa toimivat ja miten asiakkaat reagoivat niihin. Analytiikan avulla markkinoijat voivat mitata kampanjoidensa tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia optimoidakseen niitä.  

Analytiikan käyttö markkinoinnissa auttaa markkinoijia ymmärtämään asiakkaidensa käyttäytymistä. Esimerkiksi verkkosivuston analytiikan avulla voidaan selvittää, millä sivuilla asiakkaat käyvät ja kuinka kauan he viettävät aikaa sivustolla. Tämä tieto auttaa markkinoijia parantamaan sivuston käyttökokemusta ja optimoimaan sivuston sisältöä vastaamaan asiakkaidensa tarpeita. Analytiikka antaa myös tietoa asiakkaiden mieltymyksistä ja käyttäytymisestä, joka auttaa markkinoijia kohdistamaan markkinointiviestit tehokkaammin. 

Analytiikan avulla markkinoijat voivat myös mitata kampanjoidensa tehokkuutta. Esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin analytiikka antaa tietoa siitä, kuinka monta ihmistä avasi sähköpostin ja klikkasi sen sisältämiä linkkejä. Analytiikan avulla markkinoijat voivat myös vertailla eri kampanjoita keskenään ja selvittää, mikä kampanja toimii parhaiten. 

Analytiikka auttaa myös markkinoijia tunnistamaan trendejä ja ennustamaan tulevia muutoksia markkinoilla. Esimerkiksi sosiaalisen median analytiikka auttaa markkinoijia tunnistamaan suuntauksia ja muutoksia asiakkaiden käyttäytymisessä. Tämä tieto auttaa markkinoijia sopeutumaan muutoksiin ja tekemään tarvittavia muutoksia kampanjoissaan vastatakseen asiakkaiden tarpeita. 

Vielä viimeisenä, analytiikan avulla markkinoijat voivat saada tietoa asiakkaiden kokemuksesta tuotteista ja palveluista. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla voidaan selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat tuotteisiin ja palveluihin. Tämä tieto auttaa markkinoijia parantamaan tuotteiden ja palveluiden laatua. 

 

5T-metodi 

Markkinoinnin osallistumisstrategia on tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa, sillä se auttaa yritystä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat ja luomaan suhteita nykyisiin asiakkaisiin. 5T-metodi on hyvä työkalu markkinoinnin osallistumisstrategian suunnitteluun.  

   1. Tavoite 

Markkinoinnin osallistumisstrategian ensimmäinen vaihe on määrittää tavoitteet eli kohdeyleisö, johon halutaan vaikuttaa. Tämä tarkoittaa potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kartoittamista ja heidän tarpeidensa ja odotustensa selvittämistä. Tavoitteiden määrittely auttaa yritystä keskittymään markkinoinnissaan juuri siihen kohderyhmään, joka on todennäköisimmin kiinnostunut yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista. 

   2. Tapahtumat  

Toinen vaihe on tapahtumien määrittely. Tässä vaiheessa yritys miettii, missä tapahtumissa tai tilaisuuksissa kohdeyleisöä voidaan tavoittaa. Tapahtumien valinta riippuu siitä, mikä on yrityksen tavoite ja millaiset tapahtumat sopivat parhaiten yrityksen kohdeyleisölle. 

   3. Tiedotus 

Kolmas vaihe on tiedotuksen määrittely. Tässä vaiheessa yritys suunnittelee, miten se tiedottaa kohdeyleisölle tulevista tapahtumista. Tämä voi olla esimerkiksi sähköpostikampanja, sosiaalisen median kampanja tai mainos lehdessä. Tiedottamisen tärkeinä tekijöinä ovat ajoitus ja kohdeyleisön tavoittaminen oikeaan aikaan. 

   4. Toteutus 

Neljäs vaihe on toteutus. Tässä vaiheessa yritys toteuttaa suunnitelman ja osallistuu tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Toteutusvaiheessa yrityksen tulee huolehtia siitä, että se tarjoaa kohdeyleisölle mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä ja että sen edustajat ovat tavoitettavissa sekä valmiita rupattelemaan asiakkaiden kanssa.  

   5. Tulos 

Viimeinen vaihe on tulosten seuranta, jossa yritys seuraa markkinoinnin osallistumisstrategian tuloksia. Tässä vaiheessa yrityksen tulee arvioida, miten hyvin se on onnistunut tavoittamaan kohdeyleisöä ja luomaan suhteita asiakkaisiin. Tulosten seuranta voidaan toteuttaa erilaisilla mittareilla, kuten myynnin kasvulla, uusien asiakkaiden hankinnalla, asiakastyytyväisyydellä tai brändin tunnettuuden kasvulla. Yrityksen tulee myös arvioida, miten hyvin se on onnistunut noudattamaan suunniteltua budjettia ja aikataulua. 

5T-metodia noudattamalla ja seuraamalla saadaan hyvä pohja markkinoinnin menestyvälle toteutukselle.  

 

Pohdinta 

Siinäpä pieni markkinointimankeli. Kirjassa Älä keskeytä mua!, mentiin todella syvälle aiheisiin, jotka eivät ole tulleet vielä itselle tutuksi. Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään kirjasta saatuja oppeja sekä imemään lisää tietoa tulevasta markkinoinnin kurssista.  

 

Lähteet 

Teemu Korpi 2010. ÄLÄ KESKEYTÄ MUA!-Markkinointi sosiaalisessa mediassa. 

Kommentoi