Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi: Pelkkää peetäKirjoittanut: Annika Riepula - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinoinnin uudet 4 p:tä
Yrityksen asiakasmarkkinointi
Eka Ruola
Bergström, S. & Leppänen, A.
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Kirjoittanut: Joonas Komulainen ja Annika Riepula.

Johdanto 

Markkinointi aiheena on hyvin mielenkiintoinen ja monialainen. Aihe on niin laaja, että siitä voi olla vaikea saada aluksi mitään tarttumapintaa. Mikä ihmeen markkinointimix ja mitä tarkoittaa ROI? Entäs A/B testaus ja CTA? 

Markkinoinnin kirjoista moni teos kuulosti mielenkiintoiselta, mutta päätimme valita sellaiset kirjat, joista saisimme peruskäsitteiden avulla hyvän pohjan markkinointiosaamiseen ja sen syventämiseen myös jatkossa. Selailimme kirjoja ja mietimme mihin aiheeseen haluaisimme perehtyä syvemmin. Kirjojen seasta nousi vahvasti esiin Eka Ruolan kirja; Markkinoinnin uudet 4P:tä . Niinpä päätimmekin kirjoittaa esseemme markkinoinnin neljästä peestä. Käytämme toissijaisena lähteenä myöskin Seija Bergströmin ja Arja Leppäsen kirjaa Yrityksen asiakasmarkkinointi.  

 

Käsittelemme esseessä sekä uudempaa että vanhempaa 4P:n mallia. Nämä kaksi ovat nimittäin loistava yhdistelmä, kun niitä osataan käyttää oikein. Eka Ruolan kirja Markkinoinnin uudet 4P:tä (2021) avasi meille hyvin markkinoinnin käsitettä ja sitä, miten yrityksen kannattaa markkinointinsa hoitaa. Nykyajan liiketoiminnassa markkinointi on avainasemassa ja kehnosti markkinoidut yritykset voivat jäädä helposti jalkoihin. On siis hyvin tärkeää ymmärtää, kuinka tärkeästä asiasta onkaan kyse.  Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka nämä kaksi 4P:n mallia yhdistettynä ja käytännössä toteutettuna voivat olla yrityksille loistava kilpailuetu. Toivomme että essee tarjoaa selkeän katsauksen siitä, miten perinteiset ja uudet markkinoinnin mallit toimivat käytännössä ja miksi ne ovat niin tärkeitä myös meille uusille yrittäjille. 

 

 

Markkinoinnin rooli 

Ennen kuin aloimme tutustumaan markkinointiin paremmin emme ymmärtäneet kuinka laajasta kokonaisuudesta siinä onkaan kyse. Tiesimme toki, että markkinointiin liittyy näyttäviä mainoksia, hienoja grafiikoita, säväyttäviä ja osittain harhaanjohtavia lausahduksia, sekä mieleenpainuvia sloganeita, mutta siihen tietämyksemme sitten jäikin. Emme ymmärtäneet miten kaikki nämä ja monet muut yksittäiset kokonaisuudet pelaavat yhteen muodostaakseen yrityksen markkinointimixin ja miten sitä voi käytännössä toteuttaa. Kirjoja lukiessamme ymmärsimme mitä markkinointi oikeastaan tarkoittaa. Yksinkertaisesti sanottuna, markkinointi on prosessi, jossa yritykset tunnistavat mitä asiakkaat todella haluavat ja tarvitsevat, kehittävät tuotteita tai palveluja, jotka vastaavat näihin tarpeisiin ja edistävät niiden myyntiä erilaisilla keinoilla. Monimutkaisesti sanottuna taas markkinointi on hallintaprosessi, joka vastaa asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta, ennakoinnista ja tyydyttämisestä kannattavasti. Se käsittää mm. markkinatutkimuksen, strategian ja taktisen markkinoinnin, joilla pyritään optimoimaan resurssien käyttö ja saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet. Koko homman juju on siinä, että asiakkaalle suunnitellusta konseptista saadaan aikaan valmis tuote tai palvelu, joka ylittää asiakkaan odotukset. (Bergström & Leppänen 2021; Ruola 2021.) 

  

Ymmärsimme, että markkinointi on hyvin laaja kokonaisuus. Se ei rajoitu vain siihen, että toitotetaan kuinka mahtava tuote on. Se on myös taitavaa viestintää ja asiakassuhteiden hallintaa. Oli yllättävää huomata kuinka paljon asioita markkinointi lopulta pitää sisällään. Se kattaa kaiken asiakkaan tietoisuuden herättämisestä ja kiinnostuksen ylläpitämisestä aina ostopäätökseen ja jopa sen jälkeiseen asiakaspalveluun asti. Ruolan kirjassa kerrottiin, että markkinointi on syvällistä johtamistyötä, jossa analysointi, suunnittelu ja strateginen ajattelu ovat päivittäistä leipää (Ruola 2021). Lyhyesti sanottuna, markkinointi ei ole pelkästään tuotteen myymistä, vaan kokonaisvaltaista markkinoiden ymmärtämistä ja siihen reagoimista tavalla, joka luo arvoa sekä yritykselle että asiakkaille.  

 

Markkinoinnin vanhat 4 P:tä 

 

Nyt vähän asiaa markkinoinnin peruspilareista, eli niistä kuuluisista 4P:stä: product (tuote), price (hinta), place (jakelupaikka) ja promotion (mainonta). Nämä “vanhat” neljä P:tä ovat toimineet markkinoinnin selkärankana jo vuosikymmenten ajan. Ne auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan strategioita, jotka eivät ainoastaan myy tuotteita, vaan luovat myös pitkäaikaisia asiakassuhteita. 

 

Tuote 

 

Aloitetaan tuotteesta. Tämä on mielestämme keskeisin ja tärkein elementti, sillä tuote on lopulta se, jonka asiakas saa itselleen. Olipa kyseessä sitten auton sisäpesu tai digitaalinen palvelu, tuotteen täytyy vastata asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Jos tuote ei kohtaa asiakkaan odotusten kanssa, ei muillakaan P:llä ole väliä (Ruola 2021). Puranen (2022) kirjoittaa blogissaan, että jopa 80% PK-yritysten ongelmista johtuu siitä, että tuotteelle ei ole markkinatarvetta. Olemme huomanneet, että myös startup-maailmassa yleisenä ongelmana on puutteellinen markkinatuntemus.  

 

Hyvä esimerkki tästä on Humane AI:n tekoälypinssi, joka pyrkii tuomaan tekoälyn osaksi ihmisten arkipäivää, mutta todellisuudessa kaikki pinssin tarjoamat ominaisuudet löytyvät ja paljon helpommin ja nopeammin älypuhelimella, joka löytyy jo lähes jokaisen taskusta. Humane ei siis ole kyennyt tunnistamaan aitoa markkinatarvetta ja toteuttamaan tuotetta, joka täyttäisi jonkin aidon tarpeen. He ovat päätyneet valmistamaan tuotteen, jolle ei yksinkertaisesti ole tarvetta tai kysyntää. (Brownlee 2024) 

 

Hinta 

 

Hinta on liiketoiminnan kannalta lähes yhtä tärkeä kuin itse tuote, sillä hinta on markkinointimixin ainut osa-alue, joka suoranaisesti vaikuttaa myynnistä saatavaan tuottoon ja siten myös yrityksen kannattavuuteen. Hinnan määrittelyssä täytyy ottaa huomioon useita eri tekijöitä ja siksi se ei olekaan aina helppoa. Tuotteen hinnoittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa markkinoiden tilanne, kilpailevat tuotteet ja niiden hinnat, sekä se kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Hinta ei saa olla ostajalle liian korkea, mutta samalla sen on kuitenkin katettava tuotantokulut sekä tuotettava voittoa yrittäjälle. Pitkässä juoksussa hinnoittelun tavoitteena tulisikin olla optimaalisen hintatason löytäminen. Optimaalisella hintatasolla tarkoitetaan korkeinta hintaa, jonka markkinat ovat valmiita maksamaan. Suosittelemme myös miettimään mielikuvien luomista ja hinnan vaikutusta niihin. Millaista fiilistä haluat luoda asiakkaille ja miten hinnoittelusi vaikuttaa siihen? Onko kyseessä luksustuote vai onko tarjoamasi tuote jokapäiväistä “markettitavaraa”? Hinnoittelulla viestit asiakkaille brändisi arvosta. Jos hinta on korkea (esimerkiksi verrattuna kilpaileviin tuotteisiin), viestit samalla asiakkaalle, että tuotteesi on arvokas. Toisaalta silloin asiakkaat odottavat myös korkeampaa laatua ja parempaa palvelua päätyäkseen ostopäätöksen. Hinnoittelussa on pyrittävä löytämään kultainen keskipiste, jossa tuotteen hinta ja laatu vastaavat markkinatilannetta ja asiakkaiden maksukykyä. Optimaalisen hintatason löytäminen on haastavaa ja niinpä se vaatiikin markkinatutkimuksia, suunnittelua ja testausta. (Bergström & Leppänen 2021; Ruola 2021.) 

 

Jakelu 

 

Kolmas P on place (jakelu). Tällä tarkoitetaan sitä, miten tuote saadaan asiakkaan käyttöön. Tuotteesta ja palvelusta riippuen sen voi saada kaupan hyllyltä tai sitten sen voi tilata esimerkiksi verkkokaupasta. Jakelukanavien valinta vaikuttaa siihen, kuinka helposti ja nopeasti asiakas pääsee käsiksi tuotteeseen. Optimaalisen jakelukanavan valitseminen edellyttää perusteellista ymmärrystä kohderyhmän ostokäyttäytymisestä ja logistiikan hallinnasta. On myös tärkeää harkita erilaisia jakelutapoja, kuten suoramyynti 

tai kolmansien osapuolien jakelijat (jälleenmyynti), jotka voivat parantaa markkinoiden kattavuutta ja asiakaspalvelun tehokkuutta. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon jakelun nopeus ja luotettavuus, joka voi vaikuttaa merkittävästi asiakastyytyväisyyteen ja brändin imagoon. Strategisesti suunniteltu jakelu maksimoi tuotteen saatavuuden ja minimoi kustannukset, mikä luo vahvan perustan liiketoiminnan kasvulle ja menestykselle. (Ruola 2021).
 

Mainonta 

 

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä on mainonta; se kaikkein näkyvin osa-alue. Mainonnan avulla pidetään huoli siitä, että ihmiset tietävät tuotteestasi. Mainonta ei ole pelkkää tuotteen hehkutusta, vaan sen avulla voi myös rakentaa vahvoja mielikuvia ja tunnesiteitä. Mainonta on se, miten kerrot maailmalle, miksi juuri sinun tuotteesi on ostamisen arvoinen. Mainonta on keskeinen elementti markkinointistrategiassa, sillä se ei ainoastaan lisää tuotteen tunnettavuutta, vaan myös rakentaa ja ylläpitää asiakassuhteita. Tehokas mainonta kommunikoi tuotteen arvon ja ainutlaatuiset ominaisuudet kohderyhmälle, mikä herättää kiinnostuksen ja kannustaa ostotoimiin. Mainonnan tulisi olla johdonmukaista ja mukautettua eri kanaviin — olipa kyse sitten perinteisestä mediasta, sosiaalisesta mediasta tai digitaalisista mainoskampanjoista. On tärkeää luoda kohdennettuja ja mieleenpainuvia viestejä, jotka resonoi asiakkaan arvojen ja tarpeiden kanssa. Mainonnan avulla voidaan myös luoda ja ylläpitää brändin mielikuvaa, mikä vahvistaa asiakkaiden tunnesiteitä tuotemerkkiin. (Bergström & Leppänen 2021; Ruola 2021.) 

 

Markkinoinnin uudet 4 P:tä 

 

Niin kuin kerroimmekin jo esseen alkupuolella, tarkoituksemme ei ole keskittyä ainoastaan vanhaan 4P:n malliin, vaan olemme laajentaneet näkemystämme myös uusien 4P:n puolelle. Uskomme että näiden edellä kerrottujen osa-alueiden avulla pääsee jo pitkälle, mutta seuraavaksi esityslistalla olevat neljä peetä täydentävät vanhaa mallia juuri sopivalla tavalla. 

Ruola on luonut “vanhojen” 4P: n rinnalle uudet kaverit: People, Purpose, Platform ja Passion.  Eli ihminen, merkitys, alusta ja intohimo.  Ruolan tarkoitus ei ollut suinkaan räjäyttää aikaisempaa mallia taivaan tuuliin vaan hän halusi tuoda uuden emotionaalisemman tason vanhemman tason rationaalisemman teorian yhteyteen. (Ruola 2021). Luettuamme Ruolan kirjan olemme ymmärtäneet, että näiden uuden neljän peen avulla markkinoinnista tulee paljon ihmisläheisempää ja aidompaa. Liikemaailma on muuttunut lähivuosina hurjan paljon ja onkin mukava huomata kuinka markkinointi on muuttunut sen mukana. Näiden uusien 4P:n avulla pystymme jatkossakin vastaamaan nykyaikaisiin haasteisiin ja kuluttajien muuttuviin odotuksiin. 

 

Ihminen 

 

Ensimmäinen uusi P, ihminen, korostaa asiakaslähtöisyyden merkitystä.  Tarkoituksena on siis nostaa ihminen keskiöön. Asiakaslähtöisyyttä ei aiemmissa 4P:ssä ollut huomioitu lainkaan, joten on siis loistava juttu, että nyt siihen kiinnitetään näinkin paljon huomiota. Keskiöön asetetaan yksittäinen kuluttaja tarpeineen ja toiveineen. Ihmiset haluavat tuntea, että yritykset ymmärtävät heitä henkilökohtaisella tasolla ja tämä vaatii yrityksiltä syvällistä asiakasymmärrystä ja -tuntemusta. Uudessa mallissa kuluttajan henkilökohtainen ymmärrys ja arvostus tulevat esille, mikä edellyttää yrityksiltä syvempää sitoutumista asiakasdatan keräämiseen ja analysointiin. Tämä tarkoittaa, että yritysten tulee panostaa merkittävästi resursseja asiakaskokemuksen parantamiseen, henkilökohtaisten suhteiden rakentamiseen ja asiakkaan elinkaaren ymmärtämiseen. (Bergström & Leppänen 2021; Ruola 2021.) 

 

Merkitys 

 

Toinen P, merkitys, viittaa siihen, kuinka tärkeää on, että tuotteilla ja palveluilla on syvempi merkitys. Nykyajan kuluttajat eivät tyydy pelkästään perustarpeiden tyydyttämiseen; he etsivät tuotteita ja palveluita, jotka heijastavat heidän henkilökohtaisia arvojaan ja tukevat heidän elämäntapaansa. Tämä voi sisältää esimerkiksi ympäristön suojelun, eettisen tuotannon ja yhteisöllisyyden edistämisen. Brändien on siis tärkeää viestiä selkeästi, miten niiden arvot vastaavat kuluttajien odotuksiin ja miten ne pyrkivät luomaan merkityksellisiä kokemuksia. Yritykset, jotka onnistuvat tässä, rakentavat vahvan asiakasuskollisuuden ja erottuvat kilpailijoistaan. (Ruola 2021). 

 

Intohimo 

 

Kolmas P, intohimo, kuvastaa sitä uskollisuutta ja sitoutumista, joka yrityksen ja kuluttajien välille voidaan luoda. Intohimo on merkittävä voimavara, jonka avulla brändit voivat rakentaa ja ylläpitää vahvoja emotionaalisia sidoksia asiakkaisiinsa. Nämä sidokset eivät ainoastaan vahvista asiakassuhteita, vaan tekevät niistä myös kestävämpiä ja syvempiä. Kun yritys onnistuu välittämään aidon intohimonsa tuotteisiinsa ja palveluihinsa, kuluttajat kokevat usein vahvempaa sitoutumista ja lojaalisuutta kyseistä brändiä kohtaan. Tämä ei ole pelkästään tunneperäistä; se heijastuu myös kuluttajien käyttäytymisessä, kuten toistuvissa ostoissa ja suosittelussa. (Ruola 2021).  

 

Alusta 

 

Neljäs ja viimeinen P on alusta. Sillä tarkoitetaan teknologian tuoma uudistus. Alustat, kuten sosiaalinen media, verkkokaupat ja mobiilisovellukset, eivät ainoastaan mullista sitä, miten tuotteita ja palveluita markkinoidaan ja myydään, vaan myös tarjoavat uudenlaisia tapoja vuorovaikutukseen ja yhteisöjen rakentamiseen. Alustojen avulla yritykset voivat tarjota räätälöityä sisältöä, suoraa asiakaspalvelua ja tukea sekä mahdollistaa käyttäjien välistä kommunikaatiota reaaliajassa. Tämän seurauksena alustat ovat keskeisiä välineitä luomaan ja ylläpitämään asiakassuhteita digitaalisessa maailmassa. (Ruola 2021). 

 

 

Olemme nyt kertoneet teille näistä markkinoinnin 4peestä. Uskomme että nämä uudet 4P:t ohjaavat markkinoinnin suuntaa kohti entistä henkilökohtaisempaa, merkityksellisempää ja intohimoisempaa lähestymistapaa. Ne vastaavat nykypäivän kuluttajien odotuksiin, jotka eivät enää tyydy vain perinteiseen mainontaan, vaan etsivät kokonaisvaltaisia kokemuksia ja aitoja suhteita brändien kanssa. Tässä muuttuvassa maailmassa yritysten on oltava valmiita uudistumaan ja sopeutumaan, jotta ne voivat todella resonoida asiakkaidensa kanssa. 

 

Markkinoinnin integrointi liiketoimintaan 

 

Tässä esseessä olemme tarkastelleet markkinoinnin roolia sekä vanhan että uuden 4P:n mallin kautta, joista molemmat tarjoavat tärkeitä näkökulmia yrityksen markkinointistrategian muodostamiseen. Olemme puhuneet paljon siitä mihin yrityksen kannattaisi keskittyä markkinoinnissa. Mutta vaikka tekisit kaiken niin kuin olemme yllä kehottaneet ei mistään ole mitään hyötyä ellet saa integroitua markkinointia saumattomasti osaksi yrityksen ydintoimintaa. Nyt onkin olennaista pohtia, miten nämä opit voidaan integroida käytännössä osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa niin, että ne tukevat liiketoiminnan yleisiä tavoitteita ja auttavat saavuttamaan kestävää menestystä markkinoilla.  

 

Tässä luvussa kerromme omat näkemyksemme siitä, miten markkinoinnin strategiset ja operatiiviset elementit voidaan ottaa mukaan tehokkaasti liiketoiminnan prosesseihin, ja miten uudet 4P:tä – ihmiset, merkitys, intohimo ja alusta – voivat tukea yrityksen menestystä. 

 

Ensimmäinen askel markkinoinnin tehokkaassa integroinnissa on ymmärtää, että se ei ole erillinen toiminto, vaan sen tulee kulkea käsi kädessä yrityksen kaikkien toimintojen kanssa. Strategisen suunnittelun yhteydessä on tärkeää miettiä, miten markkinoinnin periaatteet voidaan sulauttaa osaksi yrityksen vision ja mission toteuttamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuotekehitys, hinnoittelu, jakelu ja mainonta suunnitellaan yhdessä, koko organisaation voimavarat huomioiden, ja että jokaisessa vaiheessa otetaan huomioon asiakastarpeet ja -odotukset, jotka olemme uusissa 4P:ssä määritelleet. 

 

Operatiivisesti markkinoinnin tulisi toimia päivittäisessä toiminnassa niin, että se tukee suoraan myyntiä ja asiakaspalvelua. Esimerkiksi asiakaspalvelutiimit voivat hyödyntää syvällistä asiakastuntemusta (People) parantaakseen asiakaskokemusta ja edistääkseen asiakassuhteiden syvenemistä. Lisäksi jokaisen asiakaskohtaamisen tulisi heijastaa yrityksen arvoja (Purpose), mikä luo merkityksellisiä kokemuksia asiakkaille. 

 

Markkinoinnin ja myynnin välinen integraatio on avainasemassa, sillä se mahdollistaa tavoitteellisen ja johdonmukaisen asiakaskokemuksen luomisen jokaisessa kontaktipisteessä. Tämä yhteistyö auttaa myös tunnistamaan uusia markkinamahdollisuuksia ja reagoimaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Intohimon (Passion) välittäminen kaikessa viestinnässä vahvistaa asiakassuhteita ja kasvattaa asiakasuskollisuutta. 

 

Teknologian hyödyntäminen, kuten digitaaliset alustat (Platform), on olennainen osa tämän päivän markkinointia. Verkkokaupat, mobiilisovellukset ja sosiaalisen median kanavat tarjoavat uusia tapoja vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa ja rakentaa yhteisöjä. On tärkeää, että nämä alustat ovat integroituja osaksi laajempaa markkinointistrategiaa ja että ne toimivat saumattomasti yhteen perinteisten myynti- ja markkinointikanavien kanssa. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että markkinoinnin integrointi liiketoimintaan vaatii jatkuvaa pohdintaa, strategista suunnittelua ja operatiivista yhteistyötä eri tiimien välillä. Kun markkinointi on tiiviisti integroitu osaksi yrityksen kaikkia osa-alueita, se ei ainoastaan tue lyhyen tähtäimen myyntitavoitteita, vaan luo pohjan pitkäaikaiselle menestykselle ja kestävälle kilpailuedulle. 

 

Loppusanat 

 

Olemme käsitelleet tässä esseessä laajasti markkinoinnin uutta sekä vanhaa 4P:n mallia. Olemme miettineet miten uutta ja vanhaa voisi yhdistää ja millaisiin lopputuloksiin niiden avulla voidaan päästä. Tämän esseen kirjoittamisen myötä olemme saaneet syvemmän ymmärryksen markkinoinnin merkityksestä ja sen moniulotteisuudesta liiketoiminnassa. Tutkiessamme vanhoja ja uusia 4P-malleja, olemme oppineet, kuinka tärkeää on sovittaa markkinoinnin strategiat yhteen yrityksen muiden tavoitteiden kanssa. 

  

 

Kirjoittaminen on myös korostanut yhteistyön merkitystä oppimisprosessissa. Keskustelut ja ajatustenvaihto ovat olleet olennainen osa näkemystemme kehittymistä ja syventymistä. Olemme oppineet arvostamaan erilaisia perspektiivejä ja kriittistä ajattelua, mikä on epäilemättä rikastuttanut ymmärrystämme markkinoinnista. 

Esseen kirjoittaminen on ollut antoisa prosessi, joka on haastanut meitä pohtimaan markkinoinnin käsitteitä ja soveltamaan teoriaa käytäntöön. Olemme analysoineet monipuolisesti kirjallisuutta ja muita lähteitä, mikä on laajentanut näkemystämme markkinoinnin roolista nykyajan liiketoimintaympäristössä. 

Toivomme, että tämä essee tarjoaa lukijalle paitsi kattavan katsauksen markkinoinnin periaatteisiin, myös innostusta ja ideoita oman projektin tai yritysidean kehittämiseen. Markkinoinnin maailma on jatkuvassa muutoksessa ja siksi onkin tärkeää pysyä ajan hermoilla ja tarkkailla, mitä markkinoilla tapahtuu. Markkinat ja markkinointi muuttuu jatkuvasti, joten on tärkeää pysytellä aallonharjalla ja osata vastata kuluttajien muuttuviin toiveisiin ja tarpeisiin uutta. Haluamme muistuttaa, että hyvin suunniteltu ja toteutettu markkinointi ei ainoastaan edistä myyntiä, vaan rakentaa kestäviä asiakassuhteita ja luo perustan yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle. 

 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Ruola, E. 2021. Markkinoinnin uudet 4P:tä. Äänikirja. Helsinki: Alma Talent. Viitattu 18.4.2024. Vaatii käyttöoikeuden. https://nextory.com/fi/book/markkinoinnin-uudet-4-pta-2052971 

 

Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Uud. painos.  

Helsinki: Edita. Viitattu 20.4.2024. Vaatii käyttöoikeuden. https://www.ellibslibrary.com/book/978-951-37-8306-8 

 

Ruola, E. 2023. Markkinoinnin uudet 4 P:tä. Growth loop. Verkkosivu. Viitattu 22.4.2024. https://www.growthloop.fi/blogi/markkinoinnin-uudet-4-p-ta 

 

Puranen, T. 2021. Markkinointimix. Ammattijohtaja.fi. Verkkosivu. Viitattu 18.4.2024. 

https://ammattijohtaja.fi/markkinointimix/ 

 

ChatGPT. 2023. Keskustelu kielimallin kanssa. Hyödynsimme rakenteen muodostamisessa. Viitattu 17.4.2024. https://chat.openai.com/ 

 

Kumpulainen, R. 2023. Startup yritysten palvelutarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Liiketalouden ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Viitattu 22.4.2024. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/801248/Riikka_Kumpulainen.pdf?sequence=2 

 

Brownlee, M. 2024. The Worst Product I’ve Ever Reviewed… For Now. Youtube-video. Viitattu 21.4.2024. https://www.youtube.com/watch?v=TitZV6k8zfA 

 

 

 

 

 

Kommentoi