Tampere
21 May, Tuesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi ja brändäys noviisin silminKirjoittanut: Sami Sipari - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
All Marketers Are Liars: The Power of Telling Authentic Stories in a Low-Trust World
Seth Godin
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Markkinointi ja brändäys noviisin silmin

 

Johdanto

 

Millaiseksi minä miellän markkinoinnin? Heti ensimmäiseksi tulee mieleen TV:n ja radion mainokset. Ne ärsyttävät asiat, joiden kohdalla vaihdan kanavaa. Minulla on ollut inho mainoksia kohtaan aina. Ne ärsyttävät ja vievät omaa ”arvokasta” aikaa.

Ajatukseni harhailee heti, että onneksi nykyään on asiat paremmin, kun voi katsoa Netflixiä ja kuunnella Spotifyta ja niissä ei ole mainoksia? Ei se ihan näinäkään ole. Mainoksia ja mainontaa on joka puolella, ja ne ovat vain yksi osa markkinointia. Esimerkiksi mainitsemani Netflix: hyvin usean ohjelman kohdalla lukee, että ohjelma sisältää tuotesijoittelua, mutta harvemmin siihen kiinnittää huomiota. Jossakin elokuvassa esimerkiksi kaikki ajelevat Audeilla tai käyttävät pelkästään iPhonen puhelimia. Jopa lasten elokuvissa voidaan pyrkiä vaikuttamaan mielikuviimme siitä mikä on trendikästä tai millaiset asiat ja tavarat ovat tavoittelemisen arvoisia

Mielikuvia, tarinoita ja tuotteita ilmestyy silmieni eteen jokainen hetki. Brändäyksessä ja markkinoinnissa olen noviisi, mutta ymmärrän niiden tärkeyden. Hyvä brändi lienee sellainen, jonka tuotteiden ja palveluiden ostaminen saa ihmisen tyytyväiseksi – jopa onnelliseksi. Hyvä markkinointi taas vaikuttaa mielikuviin, saa ihmismassat liikkeelle ja synnyttää maailmanlaajuisia trendejä.

 

Millaista on hyvä markkinointi ja mihin sillä pyritään?

 

Hyvällä markkinoinnilla koitetaan saada kohderyhmä kiinnostumaan tuotteesta tai palvelusta, jonka myötä voidaan saada heidät ostamaan se. Tämä edellyttää usein huolellista taustatutkimusta ja suunnittelua, jotta voidaan kehittää markkinointistrategia, joka vetoaa potentiaalisiin asiakkaisiin.

Hyvä markkinointi huomioi kohderyhmän tarpeet ja halut pyrkien viestimään tuotteen tai palvelun hyödyistä heille sopivalla tavalla. Markkinointiviestintä voi olla visuaalista, äänellistä tai tekstipohjaista, mutta sen tulee olla selkeää, kiinnostavaa ja helposti ymmärrettävää.

Hyvä markkinointi jatkuu myös ostotapahtuman jälkeen. Se sisältää tapoja pitää asiakkaat tyytyväisenä ja sitoutuneina brändiin. Tämä voi olla esimerkiksi asiakaspalvelua, tuotekehitystä ja markkinointiviestintää, joka rohkaisee asiakkaita jakamaan kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa ja muilla alustoilla.

 

Kaikki markkinoijat ovat valehtelijoita

 

Luin kirjan Seth Godin: kaikki markkinoijat ovat valehtelijoita. Kirjassa Godin kertoo kuinka kuluttajat ovat muuttuneet tietoisiksi ”markkinoinnin valheista”. Godin esittää näkemyksen, että markkinoijien on aika siirtyä uuteen todellisuuteen markkinoinnissa, joka perustuu läpinäkyvyyteen ja asiakaspalveluun. Brändit ovat kuluttajien yhteisöjä ja brändin menestys perustuu sen kykyyn rakentaa aitoja ja merkityksellisiä suhteita kuluttajiin.

Artikkelissa, miten markkinointi on muuttunut 6,5 vuodessa: TOP 5, Käyhkö Arttu kertoo kuinka ”ostaja on kuskin paikalla – jäädäkseen, kuluttajien huomio on sirpaloitunut eri kanaviin – suurimmaksi osaksi digitaalisiin. Tämä tarkoittaa, että ostaja kulkee aivan omia polkujaan ja ostopäätös on 70–80-prosenttisesti tehty ennen kuin ostaja on yhteydessä myyjään. Jos on sittenkään.” (Käyhkö Arttu)

Käyhkö Arttu avaa artikkelissaan myös mitä tarkoittaa sillä, että asiakas on ostoprosessissa päättäjän paikalla. Organisaation on pystyttävä hahmottamaan, rakentamaan, kehittämään asiakkaan ostopolkua datan pohjalta. Ostopolun aikana on luotava tarina tuotteelle taikka palvelulle, jonka asiakas myy itse itselleen.

”Ostokäyttäytymisen muuttaminen pakottaa markkinoinnin ja myynnin yhteistyöhön, koska niiden on pakko pystyä kertomaan samaa tarinaa. Kuten totesi muuan tuttu autokauppias (vapaasti suomennettuna): ”Jos asiakas tulee kysymään, missä se punainen Honda ja minä alan tarjoamaan hänelle sinistä Subarua, peli on menetetty. Minun tärkein tehtäväni myyjänä on nykyään olla sössimättä valmista kauppaa…”” (Käyhkö Arttu)

 

Brändi

 

Iso osa markkinointia on myös brändi, mutta miten nämä kaksi asiaa eroavat toisistaan? Brändi kattaa yrityksen maineen, imagon ja identiteetin. Brändi koostuu useista eri osista, kuten nimestä, logosta, värimaailmasta, käyttäytymisestä jne. eli miten halutaan asiakaan kokevan tämän organisaation. Brändissä kehitetään yrityksen visio ja missio. Brändi on siis paljon enemmän kuin vain värit ja logo. Joissain tapauksissa brändi on kokonainen yhteisö asiakkaita, joita yhdistää samanlaiset aatteet ja kiinnostuksen kohteet. Tällöin yhteisö voikin alkaa kehittämään itse brändiä ja se elää ja muokkaantuu kuin itsestään asiakkaiden ja brändilähettiläiden mukana.

”Brändi on yritys, tuote, henkilö tai palvelu, jolle on ajan myötä muodostunut tietynlainen tunnettavuus. Vahva ja erottuva brändi on yrityksen arvokkainta pääomaa, jonka avulla voidaan erottua kilpailijoista. Brändi on itse tuotteen tai yrityksen ympärillä olevaa lisäarvoa, joka parhaimmillaan ohjaa asiakkaasi ostopäätökseen.” (Perttinen Hannu)

 

Pohdinta

 

Markkinointi on ehdottomasti paljon muuta kuin TV- ja radiomainoksia. Se on monikanavaista ja moniulotteista, tutkimustietoa hyödyntävää ja innovatiivista toimimista jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, jossa myös hyvällä ja huonolla tuurilla on roolinsa. Myyvän brändin ja onnistuneen markkinoinnin rakentumiseen voivat myötävaikuttaa yhtä lailla nimekkään vaikuttajan suositukset kuin taitava markkinointikanavien hyödyntäminen juuri oikeanlaiselle kohderyhmälle. Kyse tuntuu olevan paljon myös tasapainosta yksittäisen asiakkaan tarpeiden tunnistamisen ja massojen tavoittelun välillä, sillä suuren yleisön tietoisuuteen pääsyyn voi riittää muutama onnenpotku tai tarkkaan harkittu peliliike, mutta yhtä lailla yhdelläkin huonolla, tarpeeksi huomiota saavalla palautteella voi olla brändin imagolle peruuttamattomat vaikutukset. Voisikin ajatella, etteivät onnistunut markkinointi tai vahva brändi voi mitenkään toimia pitkään ilman oikeasti hyvää tuotetta tai palvelua niiden takana.

 

 

Lähteet

 

Käyhkö Arttu. Miten markkinointi on muuttunut 6,5 vuodessa: TOP 5. Verkkosivu. Viitattu 16.4.2023.

https://www.rookiecom.fi/media/miten-markkinointi-on-muuttunut

 

ChatGBT 16.4.2023. Tekstistä 84 sanaa tuotettu Chat GBT avulla.

https://chat.openai.com/

 

Pettinen, Hannu. Miten rakentaa yritykselle erottuva ja vahva brändi. 2023. Verkkosivu. Viitattu 16.4.2023.

https://myynninmaailma.fi/asiantuntija-artikkelit/brandi/miten-rakentaa-yritykselle-erottuva-ja-vahva-brandi/

 

Godin, Seth. Kaikki markkinoijat ovat valehtelijoita. 2008. readme.

Kommentoi