Tampere
25 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin tyyppistä tarjolla!Kirjoittanut: Essi Puurunen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Ostovallankumous
Aminoff, J. Rubanovitsch, M.D
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Kirjoittajat: Essi Puurunen, Juha Kankaanpää ja Emma Lehto

 

Markkinointi terminä on varmasti tuttu kaikille. Yllätyksenä meille tuli kuitenkin se, mitä kaikkea siihen oikein sisältyy. Markkinointi mielletään helposti pohjautuvan pelkästään mainoksiin, mutta todellisuudessa markkinointi onkin laaja ja systemaattinen kokonaisuus. Se on vahvasti linkitetty yrityksen myyntiin, brändiin ja lähes kaikkeen, mitä yritys tekee. Markkinointi terminä tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, millä organisaatio pyrkii parantamaan omaa myyntiään. Markkinointi jää helposti taka-alalle yrityksen käynnistämisvaiheessa, sillä yrityksellä on usein paljon muitakin kustannuksia. Totuus on kuitenkin se, että kaikki yritykset tarvitsevat asiakkaita. Asiakkaat ovat yritykselle ne keitä varten tuotteet ja palvelut tehdään. Jotta myynti on mahdollista, täytyy asiakkaan tietää tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta. Tällöin raha voi liikkua palveluntuottajan ja asiakkaan välillä.  

Olemme tiimimme kanssa käyneet markkinoinnin ja myynnin kurssit. Kurssit kulkevat hyvin tiiviisti käsi kädessä. Se, miten tuotetta markkinoidaan, linkittyy myyntiin hyvin vahvasti. Saimme yhdellä myynninkurssin lähikerralla Suomen ainoan myynnin professorin Petri Parvisen keskustelemaan kanssamme. Hän vastaili meidän esittämiimme kysymyksiin. Parvinen ilmaisi vahvasti mielipiteensä siitä, etteivät pienet yritykset vieläkään ymmärrä täysin markkinoinnin merkitystä. Parvisen mukaan, alkuun kannattaisi sijoittaa markkinointiin, jotta asiakkuudet löytyvät ja se mahdollistaisi liiketoiminnan kasvamisen. Tässä esseessä pohdimme sitä, mitä markkinointi ylipäätään tarkoittaa ja miten voimme hyödyntää oppejamme tiimiyrityksemme markkinoinnissa.  

 

Mitä markkinointi on? 

Niin kuin jo aikaisemmin mainitsimmekin, markkinointi on hyvin laaja kokonaisuus. Markkinointi koostuu kaikista niistä toimenpiteistä, joilla yritys tai organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Markkinoinnin perimmäinen tarkoitus on luoda mielikuvia. mä saa ihmisissä aikaan niin ajatuksia kuin tunteita. Mielikuvilla ja tunteilla on valtava voima. Onnistuessaan markkinointi saa ihmisissä aikaan arvon tai tarpeen tunteen. Tällöin ihminen tulee hankkineeksi tuotteen tai vaihtoehtoisesti tarvitsemaan palvelun heti. Sen johdosta ihmisistä tulee myöhemmin mahdollisia potentiaalisia asiakkaita.  

Esimerkki tällaisesta mainonnan voimasta. Lähes jokainen varmasti muistaa Melarest melatoniinin ärsyttävän radiomainoksen, joka jatkuvasti soidessaan nostatti verenpainetta ärsyttävyytensä takia. Tämähän painui varmasti kaikkien mielensyövereihin, koska se herätti ihmisissä tunteita. Vaikka mainos ärsyttikin varmasti monia, oli sillä myös positiivisiakin vaikutuksia. Jos kokisimme univaikeuksia tai nukahtaminen olisi hankalaa, voimme vannoa, että tämän mainoksen avulla tietäisimme mikä auttaisi, jotta nukahtaminen helpottuisi. Eikö tässä siis ollut oikein onnistunut markkinointikikka? Markkinoinnin kurssilla nousikin esiin seikka, että hyvä ja onnistunut markkinointi saattaa poistaa myynnin tarpeen kokonaan. 

Markkinoinnissa ensisijaisen tärkeää on ymmärtää, missä bisneksessä olet ja mitä oikeasti myyt. Markkinoinnin kurssilla valmentajamme nosti esiin sen, että monesti näissä asioissa ollaan vahvasti hakoteillä 

Esimerkkinä kurssillamme oli kiinteistönvälitysala. Huoneistojen ja asuntojen myynti. Esimerkissä painotettiin sitä, että kiinteistönvälittäjän tulisi miettiä tarkkaan myykö hän pelkästään neliöitä vai kauppaisiko hän sittenkin viihtyvyyttä? Kiinteistönvälittäjän tulisi tarkoin miettiä, miten hän erottuisi kilpailijoistaan ja mitä hän haluaa mahdollisella markkinoinnillaan asiakkailleen viestittää. Sillä, millä kulmalla hän myy, on suuri merkitys. 

Esimerkit samasta huoneistosta, mutta eri tavalla voisivat olla: Tässä kompakti kaksio tarkoilla spekseillä ja hyvillä kulkuyhtyeyksillä lähellä järveä tai vaihtoehtoisesti viihtyisä ja tilavan tuntuinen kaksio keskustan tuntumassa rauhallisella järvimaisella”. Esimerkeistä voi huomata kuinka vahva merkitys viestinnällä voikaan olla, kun kahdesta saman kohteen kuvauksesta saadaan täysin erilaiset mielikuvat. 

Markkinoinnin kurssilla käytiin hyvin paljon tämän tyylisiä esimerkkejä läpi. Koimme sen hyväksi, sillä meidän mielestä tämä oli hyvä tapa saada asiat konkreettisimmiksi. Mikä olisikaan sen parempi tapa oppia, kun esimerkit, jotka saattaisivat olla jopa omasta elämästä.  

 

Tiimiyrityksemme markkinointi, mitä se voisi pitää sisällään?  

Nyt kun kevään kurssit ovat takana ja varsinainen tiimiyrittäminen alkaa, on tullut aika miettiä mistä meidän tiimiyritys aloittaa markkinoinnin ja myymisen. Mitä me haluamme ylipäätään myydä ja kertoa meistä?  

Kun tiimissä on 16 ihmistä eli myös 16 erilaista persoonaa on sanomattakin selvää, että jokaisella on varmasti eri näkemys yrityksemme markkinoinnista. Tämän voimme todeta, sillä meillä on jo hyvin erilaiset näkemykset täysin arkipäiväisistä ja yksinkertaisistakin asioita. Tuottaa siis varmasti vaikeuksia lähteä miettimään sitä mitä tiimiyrityksemme markkinointi tulee pitämään sisällään. Tämän takia onkin ollut erityisen tärkeää, että olemme käyneet niin palvelumuotoilun, markkinoinnin ja myynnin kurssit yhdessä tiimimme jäsenten kanssa. Tällöin kokonaisuus hahmottuu helpommin isommassa mittakaavassa sekä tiimintoiminnassa. Yhdessä tekemällä olemme myös oppineet tunnistamaan toistemme vahvuuksia ja pyytämään tarvittaessa apua. Tämä markkinoinnin kurssi oli siis erityisesti eduksemme, kun lähdemme yhdessä miettimään tiimiyrityksemme markkinointia. 

Tavallaanhan markkinointi tiimimme kanssa on jo aloitettu, sillä olemme luoneet osuuskunnallemme omat sosiaalisen median kanavat. On esimerkiksi Facebook, Instagram, LinkedIn jne. Tiktokiakin olemme miettineet, mutta kukaan ei ole vielä ilmoittautunut vapaaehtoiseksi sisällöntuottajaksi. Jännä..  

Emme kuitenkaan ole olleet täysin varmoja siitä, millä kulmalla lähdemme osuuskuntaamme WAUREA markkinoimaan. Meillä ei ole vielä mitään yhteistä päämäärää. Paitsi se, että käytämme osuuskuntaamme laskutusalustana tuleville projekteille. Meillä tiimiyrityksessämme on oma sometiimi ja he ovat päivitelleet osuuskuntamme omille sosiaalisen median kanaville muutamia erilaisia päivityksiä. Tämä on siis sitä tiimiyrityksemme WAUREN markkinointia. Sosiaalisen median ja näiden päivitysten avulla yritämme hakea tunnettuutta osuuskunnallemme. Tällöin esimerkiksi jonkun tuotteen, palvelun tai vaikka yksittäisen ihmisen osaamisen markkinointi tulevaisuudessa on helpompaa.  

Olemme markkinoinnin kurssilla ja ylipäätään tiimimme jäsenten kanssa puhuneet paljon siitä, että markkinoimme jatkuvasti itse itseämme ja täten myös osuuskuntaamme. Siitä millaisen vaikutelman jätämme yksityishenkilöinä, on usein suora linkki siihen, mitä osuuskunnastamme voidaan ajatella. Niin hyvässä kuin pahassa. Myös tämän takia on tärkeää, että teemme tiiminä jonkinlaisen strategian ja linjauksen, koskien markkinointia. Millaisena haluamme tiimimme ja osuuskuntamme näkyvän.  

Olemme markkinoineet sosiaalisessa mediassa tiimiämme näillä sanoilla: ”Tiimiyritys täynnä potentiaalia, energiaa ja osaamista.” Tämä on täysin totta. Potentiaalia, energiaa ja osaamista meiltä kyllä löytyy ja paljon. Vaikeinta tiimimme markkinoinnissa on se, ettemme osaa vielä spesifioida markkinointia, sillä meillä on tällä hetkellä ”vain” 16 valloittavaa persoonaa, joiden potentiaalia ja ammattitaitoa me tulemme markkinoimaan. On sanomattakin selvää, että on helpompi markkinoida ja myydä, jotain tiettyä asiaa, kuten esimerkiksi villapaitoja. Ei niin helppoa olekaan markkinoida tai myydä jokaisen meidän osaamistamme erikseen. Tähän kuitenkin ajattelimme panostaa, sillä tarkoituksenamme on tuoda sosiaaliseen mediaan, kuten esimerkiksi Instagramiin, henkilöesittelyitä, joiden avulla pystymme markkinoimaan tiimimme eri jäsenten osaamisia ja vahvuuksia. Tiimimme markkinointi on siis suoraan yhteydessä inboud markkinointiin, eli on jatkuvaa. Tarkoituksena on, että asiakas löytää meidän luokse, jolloin meidän ei tarvitsisi itse hakea asiakkaita tai asiakaskuntaamme 

 

Mitä on tärkeä huomioida projektiemme markkinoinnissa.  

 Meidän tiimissämme on tällä hetkellä vireillä erinäisiä pienempiä bisnesideoita ja niistä on luotu projektiryhmissä markkinointisuunnitelmia. Seuraavana näiden projektiryhmien ToDo-listoilla on vuorossa siis käytännönpuolen toteutus. Suunnitelmien käytäntöön viemisessä on mielestämme tärkeää noteerata tarkkaan, jo mainitsemamme myynnin professorin Petri Parvisen vierailullaan kertomat opit ja vinkit. Niin kuin jo johdannossa kerroimmekin, Parvinen painotti sitä, että alkuun kannattaa sijoittaa rahaa nimenomaan markkinointiin ja myynnin edistämiseen. Parvisen mukaan ne ovat toimenpiteet, jolla rahavirtaa ja asiakkaita haalitaan yritykseen laariin. Tärkeää on siispä lähteä liikkeelle koemarkkinoinnilla ja myynnillä. Katsoa miten käy ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet. Parvinen painotti myös, että on ihan sama mitä lähdetään tekemään, tärkeää on vaan tehdä se isosti. Vaikka olisit pieni ja surkea alussa, korosta sitä markkinoinnissasi ja korosta pienuuttasi eli tee se isosti. As simple as that!  

Muita huomioon otettavia seikkoja tänä päivänä on myös digitaalinen toimintaympäristö, markkinoinnin tavoitteet ja niiden mittaaminen sekä analysoinnin tärkeys. Aminoff, J. Rubanovitsch, M.D kertovat teoksessaan Ostovallankumous (2015, s13-14) digitaalisuuden ja teknologian myötä ostoprosessien ja markkinointiympäristön muuttuneen radikaalisti tultaessa 1990 -luvulta tähän päivään. Sillä miten markkinoidaan ja näytään verkossa, on tänä päivänä suuri merkitys. Johtuen siitä, että asiakkaat ovat nykypäivänä suurimmaksi osaksi netissä. Ostajat tekevät vertailuja ja pohtivat hankintojaan ennakkoon ja jopa 93 prosenttia ostoprosesseista aloitetaan verkossa.  

Digitaalisuuden ansiosta, nykyään voidaan tehdä ostopäätös kohtaamatta myyjää lainkaan. (Aminoff, J. 2015, 25) Tästä viisastuneina meidänkin on tiimiyrittäjinä panostettava siihen, että näymme selkeästi ja positiivisesti verkossa sekä sosiaalisen median eri kanavissa. Tällöin varmistamme sen, ettei potentiaalisille asiakkaille välity meistä vääränlaista kuvaa. Digitaalisuuden hyviä puolia yrittäjän näkökulmasta on myös se, että ihmiset jättävät verkossa ja sosiaalisessa mediassa liikkuessaan digitaalisia jalanjälkiä kaikkialle. Niitä ovat mm. verkkosivujen käyntikerrat, tykkäykset, kommentit, palautteet ja videoiden katselukerrat. Näitä hyödyntäen voimme tiimiyrittäjinä käyttää markkinoinnissa apuna erilaisia analysointityökaluja, kuten esimerkiksi Hubspottia tai Google Analyticsia markkinoinnin toimivuuden seurannassa. Tulosten perusteella voi muokata toimintaa esimerkiksi kohdentamalla markkinointia uudelleen tai uudelleen markkinoimalla. Parviainen painotti vierailullaan myös datan merkitystä ja sen mahdollistamaa analysointimahdollisuutta tulevaisuuden yrittäjän tukena. Näillä avaintekijöillä meillä on kaikki potentiaali nousta pienin askelin kohti menestyksekkäämpää liiketoimintaa. 

Pohdintaa 

Koska olemme käsitelleet markkinoinnissa ja myynnissä hyvin laajastikin markkinoinnin eri osa-alueita, on varmasti vaikea määrittää mihin markkinoinnin keinoihin takerrumme tiimiyrityksessämme. Sitä varmasti voi myös vaikeuttaa se, että näkökulmia on monia. Melkein yhtä monia, kuin osuuskunnassa jäseniä. Toki se ei tarkoita sitä, ettemme voisi hyödyntää tätä kaikkea potentiaalia ja näkökulmia. Sehän se vasta fiksua onkin. On kuitenkin tärkeää, että teemme jonkinlaisen yhteisen määritelmän siitä, mitä haluamme tiimiyrityksenä markkinoinnilla viestittää. Mainitsimme jo aikaisemmin inbound markkinoinnista, joka on hyvin keskeisessä roolissa meidän tiimiyrityksessä. Isossa roolissa on myös outboud markkinointi, joka taas on miltein vastakohta inboud markkinoinnille, kohdistuu enemmän erilaisiin kampanjoihin ja on usein hyvin tuotekeskeistä. Tällöin myydään jotakin kyseistä tuotetta ja pyritään kertomaan tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä asiakkaalle push-markkinoinnin keinoin. Mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle lähetetään mainontaa ja koitetaan herättää heidän mielenkiintoansa erilaisin ärsykkein.  

Käytämme siis myös outboud markkinointia tiimissämme hyvinkin paljon, vaikkemme aina tule ajatelleeksi sitä. Se on myös meidän tiimin sekä tiimimme yksilöiden markkinointia. Esimerkkinä meidän myyntikurssin myyntipäivät, jotka ovat tulossa, joissa outboud markkinointi on hyvinkin isossa roolissa. Tällöin kun soittelemme asiakkaille ja erilaisiin yrityksiin, kaupaten tiettyä tuotetta, markkinoimme myös itseämme sekä tiimiyritystämme. Tämä on hyvä tiedustaa, sillä kulmaa voi muuttaa myynnissä senkin mukaan.  

Tajusimme, että kuinka tärkeää on määrittää se, millä kannalla tiimiimme lähtee tiimiyritys WAUREA markkinoimaan ja kuinka paljon eri keinoja onkaan varaa käyttää. Pidämme hyvinkin tärkeänä sitä, että käymme keskusteluja ja teemme päätöksiä tiiminä siitä, mitä tiimi haluaa markkinoinnilla viestittää muille ja mitä keinoja olemme valmiit ottamaan käyttöön. Esimerkkinä: Otammeko vinkistä vaarin ja takerrumme Parvisen vinkkeihin siitä, että on järkevää investoida aloittelevana yrittäjänä markkinointiin ja myyntiin. Saa nähdä mihin tulokseen tulemme ajansaatossa.  

 

Lähteet: 

Aminoff, J. Rubanovitsch, M.D. 2015. Ostovallankumous. 1.painos. Helsinki: OY Imperial Sales AB/Johtajatiimi 

-Markkinoinnin lähikertoijen materiaalit

 

Kommentoi