Tampere
27 May, Monday
25° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin merkitys liiketoiminnassa nykypäivänäKirjoittanut: Topias Tuomilehto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinointia rakkaudella
Anja Kulovesi
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Kuuntelin Anja Kuloveden kirjoittaman ¨Markkinointia rakkaudella¨ ja vertailen tässä esseessä sitä omaan entiseen osaamiseen ja myös kerron omia näkemyksiä toimivasta markkinoinnista. Kuloveden kirja kannustaa tuoda yritysten markkinointia enemmän ihmisläheisemmäksi ja myös saada asiakkaalle tärkeyden tunne. Kirja myös kuvaa paljon sitä kuinka asiakassuhteiden rakentaminen ja ylläpitänen ei ole ainoastaan vain taloudellinen tavoite, vaan se voi olla myös merkityksellinen ajatellen yrityksen arvoja ja identiteettiä. Kirjan suurin tavoite on se, että yritysten ja brändien menestys perustuu suuresti ihmisten välisiin suhteisiin ja että asiakkaalle luotu tärkeyden tunne on avain kestäviin ja menestyviin asiakassuhteisiin.

Markkinointi nykypäivän liiketoiminnassa

Markkinointi on tärkeää nykypäivän liiketoiminnassa. Markkinoinnin avulla yritykset pyrkivät kasvattamaan asiakaskuntaansa ja myös vaikuttamaan kuluttajien käyttäytymiseen. Nykypäivän markkinoinnissa panostetaan paljon asiakaslähtöisyyteen, missä pääpainopisteet ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Vanhemmasta markkinoinnin tyylistä tämä eroaa siten, että nykyään ei enään niin paljoa keskitytä oman palvelun tai tuotteen esittelyyn tai myyntipuheiden pitämiseen.

Nykypäivänä markkinointi on monipuolisempaan ja myös markkinointia tehdään monessa eri kanavassa. Digitaaliset kanavat ja erilaiset keinot mahdollistavat nykyään yrityksiä tavoittamaan kohderyhmänsä ja luomaan vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Sosiaalisen median lisäksi esimerkiksi hakukonemarkkinointi on suuri osa digitaalista markkinointia. Markkinoinnin analysointi on kehittynyt huomattavasti ja se mahdollistaa entistä paremmin kohdentamisen ja erilaisten kampanjoiden tehokkuuden.

Vanhan tyylinen markkinointi perustui vahvasti massamainontaan ja yksisuuntaiseen viestintään. Vanhan aikaisessa markkinoinnissa on mennyt paljon resursseja hukkaan, kun ei olla pystytty kohdentamaan asiakaskuntaa ja asiakkaiden tarpeita yhtä tarkasti kuten nykypäivänä. Nykyään algorytmit ja erilaiset hakukonemarkkinointi mahdollistaa yritysten saamaan asiakkaisiinsa suurempi vaikutus. Nykyään markkinointi on todella paljon asiakaslähtöisempää, jos verrataan vanhan aikaiseen markkinointiin. Nykyään markkinoinnissa on paljon muitakin tarkoituksia kuin vain myynnilliset tavoitteen, kuten esimerkiksi brändi ilmeen luominen.

Oma kokemukseni markkinoinnista

Olen päässyt työ urallani jo perehtymään markkinointiin vähän tarkemmin. Olen tehnyt sosiaalisen median markkinointia pääsääntöisesti mutta olen myös päässyt olemaan mukana nettisivujen suunnittelussa ja tekemisessä. Markkinoinnin koulutuksista on myös jäänyt hyviä esimerkkejä ja neuvoja mieleen.

Aluksi tein sosiaalisen median markkinointia vain summanmutikassa, mutta nettiä selaillessa tuli vastaan, että kannattaa luoda jonkunlainen markkinointi suunnitelma. Päätin kokeilla markkinointi suunnitelmaa ja huomasin heti kuinka paljon ensinnäkin helpommaksi markkinointi tuli ja kuinka paljon seuraajat ja kävijämäärät kasvoivat.

Markkinointia on tärkeää lähteä tekemään aktiivisesti ja myös yrityksen arvoja kunnioittaen. Monesti yritys saattaa olla esimerkiksi monella eri alustalla mutta päivitykset suuntautuvat hajanaisesti eri kanaviin. Suomalaisen työn liiton markkinointi koulutuksessa painotettiin sitä, että yrityksen ei kannattaisi olla monella eri alustalla, jos resurssit niiden kaikkien ylläpitämiseen ei riitä.

Pidän itse markkinointia myyntityönä ja mielestäni olisi hyvä, jos markkinointia tekevällä ihmisellä olisi myös myyntitaitoja. Markkinointia tekevän ihmisen tulisi myös tuntea yrityksen asiakaskunta, arvot ja päämäärät. Ilman näitä tietoja on vaikeaa lähteä toteuttamaan markkinointia onnistuneesti.

Sosiaalisen median markkinoinnista harvoin tulee suoraa myyntiä varsinkaan, jos yritys toimii pääsääntöisesti yritysmyynnin parissa. Oma ajatukseni kumminkin tässä on, että markkinointi tuo yritystä enemmän ihmisten tietoisuuteen ja mahdollistaa pidemmällä aikavälillä myymisen. Mahdolliselle asiakkaalle tulee tarve esimerkiksi toimistokalusteille hän saattaa myös muistaa yrityksen, joka on tullut vastaan Instagramissa. Markkinoilla yritetään myös kasvattaa asiakaskuntaa mutta myös vahvistaa asiakassuhteita.

 

Pohdinta

Markkinointi on todella tärkeä osa nykypäivän yrityksen liiketoimintaa. Markkinointia myös tapahtuu monessa paikassa ja aina emme osaa edes siihen kiinnittää huomiota. Markkinointi on myös muuttunut paljon vuosien aikana. Nykypäivänä suurempi panostus on digimarkkinoinnissa. Jokaisen tavoitteellisen yrityksen tulisi tehdä markkinointia tavalla tai toisella. Markkinointi luo yritykselle ilmettä ja myös kasvattaa ja vahvistaa asiakassuhteita.

Uskon vahvasti siihen, että markkinoinnin avulla liiketoimintaa pystytään tehostamaan paljon. Kiteytettynä markkinoilla pystytään, lisäämään tunnettavuutta, luoda brändi-imagoa, kasvattamaan myyntiä, parantamaan asiakassuhteita ja myös kehittämään esimerkiksi uusia tuotteita tai palveluita.

 

Lähteet:

Kulovesi A. 2022 Markkinointia rakkaudella E-kirja. Viitattu 15.4.2023

https://www.bookbeat.fi/kirja/markkinointia-rakkaudella-735087

Kommentoi