Tampere
22 May, Wednesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin keinotKirjoittanut: Esa Ekholm - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Markkinoinnin keinot

 

 

Markkinointia on monenlaista ja sitä on kaikkialla. Tarvitsee vain vilkaista kotona ympärilleen, niin katse löytää mitä moninaisimpia hyödykkeitä, jotka on jonkin tarpeen tai mielikuvan vuoksi kotiin kannettu.

 

No miten tämä kaikki markkinointiin liittyy? Siten että hankintapäätöksiin vaikuttaa kaikki taustatyö, jota aikoinaan on hyödykkeen tai palvelun hankkimisen hyväksi tehty. Suostuttelu, houkuttelu, mielikuvat, tarpeenluominen toimivat hyvinä moottoreina hankintapäätösten luomiseen. Relevanttia on miten, missä, milloin, millä tavoin ja millä viestintävälineellä tarpeita luodaan.

 

Järjellä ajattelin, mutta tunteella vedin -on markkinoinnin ja mainonnan punainen lanka. Uskallan väittää, että järkiostostenkin takana on tunne, ainakin se, että järkevä ostopäätös sisältää tunteen viisaasta hankinnasta. Sekä tunteen siitä, ettei ole toiminut typerästi.

 

Markkinoinnin keinokavalkadi kohdistuu sekä markkinoijaan että markkinoinnin kohteeseen. Erilaisin keinoin pyritään kasvattamaan myyntiä, ja tänä päivänä onkin huomattavasti aiempaa helpompaa tavoitella asiakaspotentiaalia sekä perinteisin, että myös uudemmilla keinoilla. Markkinoijalle on myös entistä enemmän tarjolla mitattavia toimia, joiden perusteella voi päätellä miten markkinointi toimii ja koska kannattaa tai pitää mainostaa.

 

Yrityksen tuotteista tai palveluista viestiminen voidaan mieltää palvelukseksi ostajalle. Miten muuten hän saisi tietää olemassa olevista mahdollisuuksista, suunnitella hankintoja, tehdä vertailuja ja tehdä valintoja! Markkinoinnin avulla myös suoritetaan kohdennusta oikean kohderyhmän tavoittamiseksi, luodaan yrityskuvaa, kehitetään yhteistyömahdollisuuksia eri sidosryhmiin ja rahoittajiin, sekä houkutellaan ammattitaitoista henkilöstöä yrityksen suuntaan.

 

Myös aivan konkreettisesti on valittavissa erilaisia markkinointikeinoja. Enenevissä määrin lisääntyvässä markkinointiviestintäviidakossa oikeiden viestivälineiden valinta on muodostunut melko jatkuvasti haastavammaksi. Vuorokauden aikana kohdattujen markkinointiviestien määrä on 2000-luvulla moninkertaistunut ja nykyään puhutaan lähteestä riippuen jopa kymmentuhansisesta markkinointiviestistä 24:n tunnin aikana. Koska viestien ja viestintätapojen yltäkylläisyydessä ei enää voida luottaa vain yhteen lähestymistapaan, korostuu oikean mediamixin löytäminen. On uskallettava kokeilla uusia tapoja ja panostettava riittävän pitkäjänteiseen esilläoloon riittävän rohkeasti. On myös oltava valmis satsaamaan toimivaan mediaan, sillä lisäpanostamisella kasvattaa myös ROIta, joka avaa mahdollisuuden jatkuvaan lisäpanostukseen aina saturaatiopisteen saavuttamiseen asti.

 

 

Kommentoi