Tampere
19 May, Sunday
20° C

Proakatemian esseepankki

“Make Your Mark: Technology’s Impact on Entrepreneurship and Innovation in the 21st Century” (Finnish)Kirjoittanut: Markus Vehmas - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Lean Startup
Eric Ries
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

“Make Your Mark: Technology’s Impact on Entrepreneurship and Innovation in the 21st Century”

 

 

 

 

2000-luvulla syntyneenä olen kasvanut digitaalisen murroksen keskellä, ja tämä on antanut minulle ainutlaatuisen näkökulman yrittäjyyteen ja teknologian vaikutukseen siihen. Teknologia on muuttanut yrittäjyyden pelikenttää perusteellisesti ja tarjonnut lukuisia mahdollisuuksia innovoida ja kasvaa liiketoiminnassa.

 

Yksi ilmeisimmistä tavoista, joilla teknologia on vaikuttanut yrittäjyyteen, on mahdollisuus perustaa verkkokauppa ja tarjota tuotteita tai palveluita verkossa. Tämä on avannut oven pienille yrittäjille, kuten allekirjoittaneelle, luoda ja hallita liiketoimintaa käytännössä ilman fyysistä läsnäoloa. Verkkokaupat, kuten Shopify ja WooCommerce, tarjoavat helppokäyttöisiä alustoja, jotka mahdollistavat kaupankäynnin ja maksujen vastaanottamisen ilman teknistä osaamista.

 

 

Toinen teknologian hyödyntämisen näkökohta yrittäjänä on mobiilisovellusten merkitys. Älypuhelimet ovat tulleet välineiksi, jonka kautta kuluttajat tavoitetaan entistä tehokkaammin. Tämä ei vain paranna asiakastyytyväisyyttä, vaan myös auttaa minua ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita.

 

Innovaatio on myös teknologian ydintä yrittäjyydessä. Teknologia mahdollistaa uusien ideoiden nopean testaamisen ja validoinnin. Olen kokenut, kuinka Lean Startup -periaatteet, kuten jatkuva testaus ja asiakaslähtöisyys, ovat auttaneet minua kehittämään ja skaalaamaan liiketoimintaani. Teknologia tarjoaa työkalut, kuten pilvipalvelut ja big data -analytiikan, joiden avulla voin seurata ja analysoida liiketoimintani suorituskykyä.

 

Kuitenkaan teknologian hyödyntäminen yrittäjänä ei ole mahdollista ilman haasteita. Yrittäjänä on oltava jatkuvasti ajan tasalla teknologian kehityksestä ja valmis oppimaan uusia taitoja. Tietoturva on yhä suurempi huolenaihe, ja on tärkeää varmistaa, että asiakkaiden ja yrityksen tietoja suojataan asianmukaisesti. Teknologian nopea muutos voi myös aiheuttaa epävarmuutta, ja yrittäjän on oltava valmis sopeutumaan uusiin olosuhteisiin nopeasti.

 

Kaiken kaikkiaan teknologia on muuttanut yrittäjyyden maisemaa ja avannut uusia mahdollisuuksia innovoida ja kasvaa liiketoiminnassa. Muun muassa tekoäly mahdollistaa ajattelun oman pienin pääkopan ulkopuolella. Olen innoissani tulevaisuudesta ja siitä, kuinka teknologia jatkaa muuttamista yrittäjyyden kenttää. Teknologia on antanut minulle työkalut menestyä yrittäjänä ja innostaa minua jatkuvasti kehittymään ja oppimaan.

 

Ensimmäisissä kappaleissa tarkastelin yrittäjyyttä ja teknologian vaikutusta siihen 2000-luvun näkökulmasta ja käyttäen kirjaa “The Lean Startup” (Eric Ries, 2011) ohjaavana teoksena. Seuraavaksi ihmettelen teosta, “The Innovator’s Dilemma” (Clayton Christensen, 1997), löytääkseni erilaisen näkökulman aiheeseen.

 

Clayton Christensenin “The Innovator’s Dilemma” (1997) on vaikuttava teos, joka tarjoaa perspektiiviä teknologian vaikutuksesta innovointiin ja yrittäjyyteen. Kirja ehdottaa, että suurten yritysten on usein vaikea sopeutua uusiin teknologisiin murroksiin, koska ne ovat liian keskittyneitä olemassa oleviin liiketoimintamalleihin ja laitteisiin. Sen sijaan innovatiiviset start-up-yritykset voivat hyötyä näistä murroksista ja haastaa vakiintuneita toimijoita.

 

Teknologian vaikutus yrittäjyyteen on näiden kahden kirjan pohjalta monisyinen kysymys. Riesin “The Lean Startup” korostaa nopeaa ja iteratiivista tuotekehitystä, kun taas Christensenin “The Innovator’s Dilemma” tuo esiin suuryritysten haasteet teknologisten muutosten keskellä.

 

Toinen näkökulma teknologian vaikutuksesta yrittäjyyteen syntymävuotani tarkastellessa on se, kuinka uudet teknologiat mahdollistavat pienten yrittäjien kilpailun suurten yritysten kanssa. Tämä on osittain seurausta siitä, kuinka digitalisaatio on alentanut kustannuksia ja mahdollistanut yrittäjille pääsyn laajemmille markkinoille. Pienten yritysten on nyt mahdollista hyödyntää digitaalisia työkaluja ja resursseja, joita aiemmin oli saatavilla vain suurille yrityksille.

 

Lisäksi teknologian ansiosta yrittäjät voivat tavoittaa kohdeyleisönsä aiempaa tarkemmin ja personoidummin. Asiakasdataa ja analytiikkaa voidaan käyttää kohdennettuun markkinointiin ja tuotekehitykseen. Tämä auttaa yrittäjiä tarjoamaan asiakkailleen juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja.

 

Toisaalta Christensenin näkökulmasta suurten yritysten on vaikea sopeutua teknologisiin muutoksiin, koska ne ovat usein liian sitoutuneita olemassa oleviin liiketoimintamalleihin. Ne ovat rakentaneet infrastruktuurinsa ja prosessinsa vanhan teknologian ympärille, mikä vaikeuttaa nopeaa muutosta. Tämä luo tilaa innovatiivisille start-up-yrityksille, jotka voivat nopeasti ottaa käyttöön uuden teknologian ja haastaa suuryritykset.

 

Teknologia tarjoaa yrittäjille myös mahdollisuuden luoda uusia markkinoita ja ”häiritä” vakiintuneita toimialoja. Tämä on nähtävissä esimerkiksi fintech(finanssiteknologia)-yrityksissä, jotka ovat ravistelleet perinteistä pankkitoimintaa. Tämäntyyppiset innovaatiot ovat usein peräisin pienistä ja ketteristä yrityksistä, jotka voivat nopeasti sopeutua uusiin teknologioihin ja asiakkaiden tarpeisiin.

 

 

Pohtimusmaximus

 

Molemmat kirjat, Eric Riesin “The Lean Startup” ja Clayton Christensenin “The Innovator’s Dilemma,” tarjoavat arvokkaita opetuksia yrittäjyyden ja innovoinnin näkökulmasta. Nämä opetukset ovat sovellettavissa Hurmoksessamme, erityisesti markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Nämä tieodt voivat auttaa meitä menestymään ja kasvamaan liiketoiminnassamme.

 

Riesin “The Lean Startup” on opettanut minulle tärkeän periaatteen jatkuvasta kokeilusta ja nopeasta tuotekehityksestä. Tämä näkökulma on auttanut minua välttämään aikaa vieviä virheitä ja kalliita investointeja. Sen sijaan olen oppinut arvostamaan asiakaspalautetta ja kehittämään tuotteitani ja palveluitani jatkuvasti. Aion jatkaa tätä ketterää lähestymistapaa liiketoimintamme kehittämisessä ja pyrkiä aina parantamaan asiakaskokemusta.

 

Christensenin “The Innovator’s Dilemma” tarjoaa näkökulman suuryritysten haasteisiin teknologisten muutosten edessä. Vaikka oma yritykseni ei ole vielä kasvanut suureksi, tämä kirja muistuttaa minua siitä, kuinka tärkeää on pysyä avoimena uusille mahdollisuuksille ja innovaatioille. Haluan välttää liiallisen sitoutumisen olemassa oleviin liiketoimintamalleihin ja olla valmis sopeutumaan muutoksiin. Christensenin opetukset rohkaisevat minua pysymään ketteränä ja ennakoimaan teknologisia muutoksia, joita voi tulevaisuudessa ilmetä verkkokaupan alalla.

 

Olen havainnut, että teknologia, varsinkin tekoäly on muuttanut erittäin paljon omaa ajattelumaailmaa. Olen koittanut löytää keinoja hyödyntää muista ihmisistä riippumattomia mahdollisuuksia erilaisissa bisnesideoissa, koska opetettu äly ei tee inhimillisiä virheitä. Toki on tiedostettava ja tarkkailtava kaikkea toimintaa mihin ei itse pysty välttämättä suoraan vaikuttamaan. Kaikesta huolimatta aion jatkossakin hyödyntää näitä alustoja ja olla ajan tasalla niiden tarjoamista uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista.

 

Yhteenvetona voisin todeta, että näiden kirjojen opetukset ovat ohjanneet minua kohti leikkisää ja innovatiivista lähestymistapaa yrittäjyydessä. Aion jatkaa uteliasta oppimista ja soveltamista Hurmoksessa ja olla avoin uusille mahdollisuuksille, joita teknologia voi tarjota omalle rakkaalle tiimiyrityksellemme. On muuten hullua ajatella, että kohta on 21 vuosisadasta neljännes menty läpi, toivottavasti näen mitä 3 seuraavaa osaa tuo tullessaan. Kenties vihdoin saamme lentäviä autoja, mistä haaveiltiin kauan sitten…

 

Lähteet:

 

Ries, Eric. (2011). The Lean Startup. Crown Business.

 

Christensen, Clayton. (1997). The Innovator’s Dilemma. Harvard Business Review Press.

Otsikon luomisessa käytetty tekoälyä. https://chat.openai.com/

Kommentoi