Tampere
27 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Luottamusta dialogin kauttaKirjoittanut: Veli-Matti Kolari - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Oli mukava saada kommentointia omasta esseestäni ja erityisesti Heidiltä. Heidillä on näkemystä ja otetta johtamiseen. Kun Heidi antaa palautetta, hän myös tarkoittaa sitä. Mietin myös, että ehkä liian vähän olemme reflektoineet mitään toisten esseistä, niinpä päätin tehdä kommentointi esseen Heidin kommentointi esseestä. Siinä nostettiin esille ja mietittiin asioita, joihin on varmasti merkityksellistä hakea vastausta. Tämä voi parantaa minun ja Heidin välistä ymmärrystä, joka tietysti parantaa meidän kokonais ryhmädynamiikkaamme.

Koen, että luottamuksen rakentamiseen tarvitaan dialogia. Erilaisten näkemysten jakamista, yhdessä ajattelemista ja pohtimista sekä yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen kehittämistä. Kun luomme ympäristön ja paikan dialogille, niin pääsemme varmasti kehittämään tiimin näkemyksiä yhteiseen suuntaan paremmin, jolloin on mahdollisuus luottamuksen synnylle. Dialogissa tai missään muussakaan vuorovaikutuksessa ei varmasti tavoitteeksi kannata ottaa yksimielisyyden saavuttamista, vaan sen kaiken ymmärtämistä. Mitä mieltä toinen henkilö on asiasta ja millaisiin tekijöihin hänen mielipiteensä pohjautuu. Ehkä me yritämme liikaa perustella toisillemme näkökantoja yksimielisyyteen nojautuen, emmekä keskity pelkästään ymmärtämään toisia näkökantoja. Koen tämän syövän luottamusta.

Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin tietoteorian mukaan dialogian avulla keskustellaan yhdessä, löydetään eri (päätös)vaihtoehtoja ja punnitaan sekä kirkastetaan tarkemmin kaikkia (päätös)vaihtoehtoja, joiden pohjalta päätöksiä voidaan tehdä. Meillä dialogi ehkä helposti ohjautuu ratkaisu keskeiseksi ja suunnitelmien laatimiseksi, vaikka kaksi ensimmäistä kohtaa on vielä käsittelemättä, joka voi näkyä luottamuksessa. Tietysti dialogi dialogin itsensä takia ei välttämättä luo luottamusta. Tietoteoriassakin dialogia käydään tiimin erilaisten toimintojen ja kokeilujen pohjalta.

Olen muuttunut vanhemmiten aika analyyttiseksi ihmiseksi, mutta en silti koe kaikkien suunnitelmien pohjalla tarvitsevan olla faktaa, lukuja tai tilastoja, niin kuin Heidi myös kokee. Ehkä tuon dataa paljon esille, kun muut ei sitä tuo. Koen oleellisemmaksi kysymykseksi, miten päätöksiin ja suunnitelmiin sitoutetaan tiimi. Erilainen data on yksi helppo työkalu siihen. Esimerkiksi Evisionin päätös jakautua kolmeksi eri liiketoiminnaksi. En koe päätöksen pohjautuneen varsinaisesti mihinkään faktaan, lukuihin tai tilastoihin. Päätös oli pohjimmiltaan kaikkea muuta. Tämän jälkeen olemme lukeneet ja hakeneet paljon dataa, joiden pohjalta kutakin liiketoiminnan haara on kehitetty. Yhteinen ymmärrys kehittämiseen on monesti tullut sen pohjalta ainakin Lemppareissa, mitä faktat, luvut ja tilastot sanoo. Pohjautuuko päätös silloin dataan, vaikka pohjimmainen päätös oli kaikkea muuta?

Monesti pajoissa minulle saattaa tulla tunne, että nyt asiat etenevät liian smoothisti, jolloin lähden haastamaan, vaikka olisin samaa mieltä ollutkin. Onko se sitten tarpeellista? Ehkä koen, että liian nopeasti etenemme tietoteorian kohtia läpi. Joissakin tilanteissa koen aistivani sosiaalisen paineen olevan kova olla erimieltä. Haluan helpottaa kynnystä olla erimieltä, olemalla itse erimieltä, vaikka olisin samaa mieltä. Luin edellisen lauseen useamman kerran uudestaan ja en tiedä onko siinä järkeä, mutta se ehkä kuvastaa minun sekavaa ajattelua ja aivojen prosesseja samalla. Olen kyllä välillä tunnistanut myös, että aivan turhan takia olen haastanut. Ehkä se on voinut johtua yksittäisestä henkilöstä, jolle olen halunnut jotain kuitata, mikä ei tietysti ole järkevää.  Ehkä myös nautin Heidin tavoin tilanteista, missä väitellään.

Heidi nosti esille, että tulisimme hyvin toimeen keskenämme, vaikka emme ole nyt tehneet projekteja yhdessä. Koen itse samoin. Olen itse myös asiaa jossain vaiheessa miettinyt. Koen, että tämä on tärkeää tunnistaa ja ehkä jonkinlaista vuorovaikutusta pitää tarkoituksellisesti yllä. Tulevaisuudessa voi tulla eteen tilanteita, missä tämä voi olla merkityksellistä. Mielenkiintoista päästä seuraamaan Heidiä syksyllä, kun hän toimii tiimimme business leaderina.

 

Lähteet

Hydén, H. 2020. Kommunikointi on kaiken A ja O. Proakatemian esseepankki. Luettu 25.04.2020. https://esseepankki.proakatemia.fi/kommunikointi-on-kaiken-a-ja-o/

Kommentoi