Tampere
24 May, Friday
14° C

Proakatemian esseepankki

Luottamuksen merkitys tiimissäKirjoittanut: Siiri Eronen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Luja luottamus -Miten työpaikan luottamussuhteet saa toimimaan?
Nina Laine
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Luottamuksen merkitys tiimissä

Johdanto 

Mitä luottamus on? Ja miksi se on tärkeää tiimiytymisessä? Muun muassa näitä asioita pohdin tässä esseessä. Kun kysytään ihmiseltä, mitkä ovat hänen arvojaan usein sieltä nousee esiin sana, luottamus. Se on yksi arvostetuimmista arvoista ja sen ympärille linkittyy monia eri ulottuvuuksia. Luottamusta voidaan kuvailla aineettomaksi lainaksi, jota annamme, vain ihmisille kehen luotamme. Minusta tämä kuvaa hyvin luottamusta sanana. Luottamus on asia minkä voi antaa toiselle ja minkä voit itse saada, vaikka se onkin aineeton. Kun puhutaan luottamuksesta, tulee ensimmäisenä mieleen kysymys: Miten toisen luottamuksen voi ansaita? Ajattelen, että luottamus on lähtöisin itsestäsi. Pidätkö itseäsi luotettavana ihmisenä? Luotettavuutta ei pysty mittaamaan, mutta uskon että jokainen tietää itse onko luotettava vai ei. Ihmisen, johon luotetaan, on helppo olla ja toimia arjessa, kuten työyhteisössä. Mutta, miksi luottamus on tiimiytymisen kannalta tärkeää? 

 

Yhteisön sisäinen luottamus 

Elokuussa aloitettuani Proakatemialla pääsin osaksi yhteisöä, jossa vallitsee loistava luottamus. Ensimmäisestä päivästä asti olen ollut hämmentynyt miten näin suuressa yhteisössä voi olla näin luja luottamus, se on sanoin kuvailematonta. Täällä luottamusta pidetään itsestäänselvyytenä. Jos etsisi yhtä suuren yhteisön kuin Proakatemia, uskallan väittää, että siellä ei luottamus olisi lähelläkään sitä mitä meillä täällä on. Luottamuksen rakentaa yksilöt ja yhteisö koostuu yksilöistä. Jokainen meistä tuo itse kortensa kekoon omalla toiminnallaan, jotta luottamus pysyisi sillä tasolla millä se on nyt. Luottamus yhteisömme sisällä heijastuu vahvasti myös tiimeihin. Kun lähtee 22 lähes tuntemattoman ihmisen kesken rakentamaan luottamusta, se ei ole helppoa. En usko, että kukaan tiiminjäsenistä kuvitteleekaan sen olevan. Mielestäni sen ei kuulukkaan olla helppoa. Jokainen tiiminjäsen on yksilö, jolla on erilaiset arvot, lähtökohdat ja mielipiteet. Uskon kuitenkin, että vaikka ihmisillä olisikin täysin erilaiset arvot voi heidän välilleen silti rakentua luottamus. Kukaan ei omia arvojaan pysty muuttamaan, vaikka haluaisi ja se helpottaisi luottamuksen rakentumista. Arvojen, mielipiteiden tai ihmisen lähtökohtien  pohjalta luottamusta ei rakenneta. Jokainen tiimissä voi myös varmasti kokea sanan luottamus erilailla.

 

Luottamus, luotettavuus ja luottavaisuus -kolme eri asiaa

Luottamus, luotettavuus ja luottavaisuus ovat kolme täysin eri asiaa, vaikka ne kulkevatkin käsi kädessä. Luottamus on se tunne, jonka kohdistamme tiettyyn ihmiseen kehen luotamme. Kun esimerkiksi luotan tiimikaveriini, niin silloin omistan tiimikaveriini kohdistamani luottamuksen. Kukaan ulkopuolinen ei puolestani voi vaikuttaa siihen, kehenkä oman luottamukseni kohdistan. Se on tunne, jonka johdosta sitä ei voi ulkopuolelta vaatia eikä kontrolloida kukaan. Luottamuksen tunteen syntymiseen ei pysty vaikuttamaan muu kuin oma intuitio.  

Luotettavuus taas on se kuva, minkä annan itsestäni muille omilla teoillani ja toiminnallani. Teenkö asiat sovitusti aikataulussa, hoidanko annetut tehtävät tai otanko vastuuta jollakin tiimin osa-alueella. Jokaisen pitää pystyä omalla toiminnallaan vakuuttamaan muille tiimiläisille oma luotettavuutensa. Toki luotettavuuden näyttäminen vie aikaa, se harvemmin muodostuu edes useammassa kuukaudessa. Luotettavuuden vakuuttaminen muille tiimin jäsenille voi alussa olla hyvinkin työlästä. Vastuun ottaminen ja antaminen on haastavaa, koska ei tunne jokaista tiiminjäsentä tarpeeksi hyvin. Jokainen ihminen tietoisesti sekä tiedostamatta arvioi jatkuvasti ympärillään olevien ihmisten luotettavuutta. Ihminen kiinnittää huomiota muun muassa sanojen ja puheiden yhtenevyyteen, rehellisyyteen, toisten auttamiseen sekä lupausten pitämiseen. 

Luottavaisuus eli ihmisen luontainen kyky luottaa muihin. Luottavaisuus on taas asia mikä voi syntyä nopeastikin. Jokaisen ihmisen luottavaisuuden taso on erilainen, tähän voi vaikuttaa esimerkiksi ympäristö missä on kasvanut. Jos on tottunut ympäristöön, jossa vallitsee turvallisuuden tunne, on yleensä luottavaisuuden taso korkea. Jos taas on kasvanut ympäristössä, jossa oma turvallisuus ja omaisuus on jatkuvasti vaarassa, luottavaisuuden taso on todennäköisesti todella matala. Tiimin sisällä on usein paljon eri luottavaisuuden tasoja. Tämä on kuitenkin täysin ymmärrettävää, sillä olemme kaikki eri lähtökohdista ja ympäristöistä. Mutta luottavaisuuden tunne tiiminjäseniin muodostuu jo pienien asioiden ja tekojen avulla.

 

Avoimuus luottamuksen luomisessa 

Yksi tärkeimmistä asioista, jolla luottamusta pystytään tiimissä alkaa rakentamaan, on itsestään kertominen. Omalla avoimuudellaan pystyy lisäämään muiden luottamusta itseesi. Kun olet muille avoin muutkin ovat sinulle, avoimuus toimii vastavuoroisesti. Tammikuun alussa aloitimme osuuskuntamme taipaleen ja heti helmikuun alussa kävimme meidän ensimmäisessä mökkipajassa. Siellä kävimme läpi jokaisen oppimissopimuksen. Oppimissopimuksissa jokainen sai avata omaa menneisyyttään niin paljon tai vähäsen kuin halusi. Jokaisen oppimissopimuksen jälkeen osasi katsoa ihmistä eri silmin, kun tiesi esimerkiksi miksi joku käyttäytyy joissakin tilanteissa tietyllä tavalla. Kun tietää ihmisen menneisyydestä ja yksityiselämästä asioita, syntyy luottamus siihen, että uskaltaa kertoa itsestäänkin asioita. Tulee niin sanotusti varmuus siihen, että ihminen on antanut minulle luottamuksensa ja uskaltaa täten kertoa henkilökohtaisiakin asioita.  

Koen, että jokainen ei välttämättä pysty olemaan avoin omista asioistaan tai yksityiselämästään, vaikka luottaisikin täysin ympärillä oleviin ihmisiin. Minusta asian ei tarvitsekaan olla niin. Ihminen voi kokea epämukavaksi avautua henkilökohtaisista asioista, vaikka luottaisikin tiimiläiseensä. Tämä voi johtua monestakin syystä, eikä sitä pidä ajatella aina huonona asiana. On kuitenkin hyvä itse tiedostaa, jos tämänkaltaisia ihmisiä tiimissä on. Tärkeä kuitenkin muistaa, että heiltäkin pitää muistaa kysellä edes kuulumisia. Lyhyt kuulumisten vaihto eli niin sanottu “small talk”, esimerkiksi viikkopalaverin alussa nostaa tiimin sisäistä luottamusta pikkuhiljaa.  Small talkilla saa myös hyvin luotua yhteyden tiimiläisiin, ja niin myös palaverikin saattaa onnistua paremmin. Tulee tunne että jokainen on läsnä siinä hetkessä. Pienet ja suuret asiat vaikuttavat luottamukseen ja sen muodostumiseen. Jokainen tiiminjäsen on tuo omalla toiminnallaan luottamuksen ilmapiirin tiimiin. Luottamus on aineeton asia, mutta sen silti huomaa kun se tiimissä vallitsee. 

 

Lähteet: 

Laine. N. 2009. Luja Luottamus. Miten työpaikan luottamussuhteet saa toimimaan? 1.painos. Tampere: Taurus Media.  

Tavaila, P. 2021. Luottamus lisää tutkitusti työn tuottavuutta. Timanttia.fi. https://timanttia.fi/luottamus-lisaa-tutkitusti-tyon-tuottavuutta/ 

Kommentoi