Tampere
20 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Liiketoimintasuunnitelman tärkeys ja hyödytKirjoittanut: Ella Alaluusua - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Johdanto 

Liiketoimintamallin suunnittelusta puhutaan paljon myös akatemialla, mutta mielestäni sen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Hyvin ja ajatuksella tehty liiketoimintamalli on korvaamaton uuden yrityksen/projektin starttaamisessa. Liiketoimintamalleja ja suunnitelmia tehdään, mutta yleensä vajavaisella tiedolla ja hieman vasemmalla kädellä. Liiketoimintamalli perusteettomana, sekä nopeasti tehtynä voi pahimmillaan ohjata jopa väärään suuntaan, eikä siitä ole yhtään hyötyä, ainoastaan hukkatunteja.  

Esseessä käsitellään liiketoimintamallin rakennelma ja työkaluja, jolla siitä saadaan tehtyä oikeanlainen. Sivuamme myös hieman, miten paljon tästä voi hyötyä eri tavoilla. Panostukseen on jokaisen itse annettava aika ja kärsivällisyys. Esseen lukemisen jälkeen ymmärrät paremmin liiketoimintamallin rakenteen ja kuinka saada siitä tehokas pohja uudelle projektillesi ja kuinka pystyt myös sen avulla kehittämään palveluitasi ja omaa sitoutumistasi. 

Liiketoimintamalli voi toimia osittain myös tavoitteina ja steppeinä, kuinka edetä projektisi tai yrityksesi kanssa. 

Tärkeää on myös olla aktiivinen liiketoimintasuunnitelman päivittämisessä. Pidä itsesi ja yrityksesi suunnitelma aktiivisena ja päivitä sitä projektisi/yrityksesi tarpeiden mukaan. 

 

Mitä liiketoimintasuunnitelma sisältää? 

Riippuen toimialasta, mutta useimmiten tähän sisältyy 10 eri osa-aluetta, joita sinun tulee miettiä. Seuraavat kymmenen osiota pätevät suurimoaan osaan toimialoista: 

 1. Asiakkaat ja kohdemarkkinat: 

 

 • Määritä itsellesi selkeästi, kenelle tuotteesi tai palvelusi tulee suunnata 
 • Analysoi kohdemarkkinasi tarpeet. Vertaile mieltymyksiä ja mahdollisia ongelmia. Mitä tulee ratkaista, jotta tuotteesi/palvelusi on parempi, mistä asiasta ei kannata luopua, koska se on todettu toimivaksi. 

 

 1. Arvolupaus: 

 

 • Mieti millaisia arvoja tarjoat asiakkaalle ja mitä ongelmaa tai tarvetta yrityksesi tarjoaa ratkaistavaksi. 
 • Tarkenna asiakkaillesi, miksi juuri sinun palvelusi tai tuotteesi tulee valita. Miten eroat kilpailijoista? 

 

 1. Liiketoimintakanava: 

 

 • Millä tavoin tavoitat asiakkaasi ja millä kanavoilla toimitat palvelusi tai tuotteesi heille? 
 • Kuinka markkinoit yritystäsi ja luot tietoisuutta asiakaskunnallesi palveluistasi tai tuotteestasi. 

 

 1. Asiakassuhteet: 

 

 • Millaisia asiakassuhteita tavoittelet? (esim. pitkäaikaiset asiakkaat, yksittäinen myynti jne.) 
 • Pohdi kuinka ylläpitää näitä asiakassuhteita. 

 

 1. Tulot: 

 

 • Millä tavoin yrityksesi/palvelusi ansaitsee rahaa. (esim. suoramyynti, tilausmaksu, mainostulot, oman työn tarjoaminen jne.) 
 • Tutki hinnoittelustrategiaasi, kuinka sitä voisi parantaa verrattuna muihin yrityksiin, jotta kynnys kääntyä sinun tuotteesi/palvelun puoleen olisi pienempi. 

 

 1. Resurssit: 

 

 • Mitä resursseja tarvitset? (Tämä on tärkeää varsinkin alussa. Mitkä ovat kriittisiä resursseja, jotta saavutat tavoittelemasi palvelun tai tuotteen tarjonnan asiakkaille.) Resursseja ovat esim. rahoitus, henkilöstö, tilat jne. 

 

 1. Kriittiset toiminnot: 

 

 • Määritä yrityksellesi tärkeimmät toiminnot, joita palvelusi tai tuotteesi vaatii toteutuakseen ja kehittyäkseen. 
 • Näitä ovat esim. Tuotekehitys, logistiikka, markkinointi, asiakaspalvelu, asiakaspalautteet jne. 

 

 1. Kumppanit ja avainyhteistyökumppanit: 

 

 • Harkitse mitkä kumppanit olisivat hyväksi yrityksellesi ja joiden avulla pystyt kehittymään. Huolehdi myös, että kumppanien arvot kohtaavat oman yrityksesi kanssa. 
 • Tunnista myös kilpailijat ja mahdolliset uhat, joita on alallasi. 

 

 1. Budjetointi/kustannusrakenne: 

 

 • Huolehdi alusta asti budjetista ja seuraa sitä tarkasti. 
 • Laske, mitkä ovat pääsääntöiset kustannukset liiketoiminallesi (kiinteät kulut, työvoimakustannukset ja markkinointi jne. 
 • Arvioi kuinka tehostaa, hallita ja minimoida yrityksesi kustannuksia. 

 

 1. Kokeilu: 

 

 • Liiketoimintamallin suunnittelu on loputonta työtä, jonka takia sitä tulee päivittää aktiivisesti yrityksesi tarpeiden mukaan.  
 • Kokeile eri lähestymistapoja ja ota palautetta vastaan kehittävänä osapuolena. 
 • Ole valmis muutoksiin ja anna niille lupa tapahtua. Ketterä liiketoimina on paras vaihtoehto suurelle osalla toimialoja. 

Näitä kymmentä osa-aluetta tarkastelemalla pääset jo pitkälle. Tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa on ottaa selvää, mitä kaikkea sinun tulee huomioida omalla toimialallasi. 

 

Millä eri tavoilla voit hyödyntää liiketoimintasuunnitelmaa? 

Liiketoimintasuunnitelma voi toimia monena muunakin työkaluna kuin omana suunnitelmanasi. Hyvän suunnitelman jälkeen, hyötymahdollisuuksina toimii myös tavoitteiden seuranta ja pitchaus.  

Jos sinulla on alusta asti hyvin luotu ja aktiivisesti päivitetty liiketoimintasuunnitelma, sinulla on valmiina pohja, josta pystyt tarkastelemaan kehittymistäsi. Jos sinulla on tarve kertoa yrityksestäsi tulevalle kumppanille, on liiketoimintasuunnitelmasta helppo poimia avainsanat ja rakentaa kaiken kestävä pitchaus.  

Liiketoimintasuunnitelma myös pitää sinut ajan tasalla, kun yrityksellä on paljon tehtävänään ja haluat priorisoida tehtäviä. Suunnitelmastasi pystyt tarkastelemaan aina yhä uudestaan, mitä osa-aluetta täytyy parantaa ja mihin olet tyytyväinen. 

Liiketoimintasuunnitelman voi myös rakentaa alusta asti toimimaan omana kirjanpitonasi. Useasti suunnitelmaan sisällytetään eri laskelmia, esim. Investointi-, kannattavuus-, kulu-, rahoituslaskema. Näitä päivittämällä pysyt myös perillä taloudellisesta tilanteesta ja kaikki löytyy samasta paikasta. Useasti tietysti käytetään kirjanpitäjää, mutta aina on parempi olla myös itse perillä yrityksen taloudellisesta tilanteesta/tuloista/menoista. 

 

Mihin osioon liiketoimintasuunnitelmassa kannattaa panostaa yrityksen alussa? 

Hyvin olennaista liiketoimintasuunnitelman tekemisessä on sen jokaisen osion kattava sisältö, mutta erityisesti alussa kannattaa antaa suurin panostus ja huomio seuraaviin osioihin: 

 1. Liikeidean ja tavoitteiden määrittely. 
 1. Markkinatutkimus 
 1. Kilpailuanalyysi 
 1. Tuotteen tai palvelun kuvailu: Kertoa asiakkaalle ja itselleen tarkasti ja perustellusti miksi olet paras vaihtoehto. 
 1. Markkinointisuunnitelma. Nykypäivänä erittäin olennainen. Useasti markkinointisuunnitelmaa aletaan tekemään hyvin kunnianhimoisesti ja uskotaan ilman dataa/perusteita, että jokin tietty asia toimii. Tee suunnitelma faktojen pohjalta ja ota selvää mikä toimii sinulle. Kysele, kokeile, opi. 
 1. Organisaatiorakenne. Keistä tiimisi/palvelusi koostuu. 
 1. Rahoitus. 
 1. Toimintasuunnitelma. Kuinka etenet. 
 1. Riskien arviointi. 

Nämä ovat olennaisimmat kohdat uuden yrityksen/palvelun tai tuotteen rakentamisessa. Näihin anna suurin panostus ja tee se huolella. Useasti varsinkin intohimoprojekteissa lähdetään suoraa tekemään, ilman sen kummempaa suunnitelmaa. Edetään askel kerrallaan ja opitaan typeriäkin asioita tekemällä, jotka pystyisivät väistämään pelkällä taustatyöllä. Kaikkea ei voi ennakoida, mutta säästätkö aikaasi ja yrität ainakin osan ennakoida. 

 

 

 

Swot-analyysin ja liiketoimintasuunnitelman yhteys 

On tehokasta hyödyntää kattavaa SWOT-analyysiä, myös liiketoimintasuunnitelmassa, mutta ne joka tapauksessa kannattaa myös tehdä erikseen.  

Budjetointi 2020-luvulla kirjassa Pertti Åkerberg mainitsee SWOT-analyysin ja liiketoiminnan kytköksistä seuraavasti: ”SWOT-analyysi on hyvä työkalu auditoida yritys, sen toimintaympäristö ja organisaation. Myynnistä ja markkinoinnista vastuussa olevat henkilöt ovat avainasemassa monen vahvuuden tai heikkouden identifioimisessa ja kuvaamisessa. Vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ei tietenkään riitä. Koko analyysin yksi merkittävimmistä tavoitteista on tietysti kehittää toimenpidesuunnitelmat, joilla heikkoudet käännetään vahvuuksiksi ja ulkoiset uhat minimoidaan. Tässä tulee suora kytkentä liiketoimintasuunnitelmaan” 

Otin SWOT-analyysin esimerkiksi, koska sen useimmille tutumpi aihe kuin liiketoimintasuunnitelma ja se on myös helpompi aloittaa. Siksi siitä on hyvä lähteä liikkeelle ja sen jälkeen lisätä osioita. 

Liiketoiminta suunnitelman voi laatia monimuotoisena. Se voi olla ulkoasultaan arkipäiväisen näköinen tai visuaalisesti viimeistelty. Ei anneta kyseisten seikkojen kuitenkaan viedä huomiota oikeasta asiasta. Sisältö on tärkein osuus liiketoimintasuunnitelmaa ja siitä tulee joka kerta selvitä yrityksen tavoitteet, miten ne on tarkoitus toteuttaa ja miltä yritys tulee näyttämään, kun tavoitteet on saavutettu. 

”Liiketoimintasuunnitelma ja SWOT-analyysi liittyvät kiinteästi strategiaan. Voi sanoa, että niillä on keskenään orgaaninen yhteys. Tavallaan ne ovat kuin terveen ja elinvoimaisen solun rakennuspalikoita. Tässä ja myöhemminkin käytän solua kuvaamaan joidenkin asioiden orgaanista yhteyttä. Orgaaninen solu kuvastaa hyvin sitä dynamiikkaa, jota menestyksekäs liiketoiminta- ja strategiasuunnittelu SWOT-analyyseineen edellyttää” jatkaa Åkerberg SWOT-analyysin ja liiketoiminnan yhteydestä. 

Åkerbergin hahmotelma solusta, josta hän mainitsee kirjassaan: 

 

Kuva 1. Strategia-liiketoimintasuunnitelma-SWOT-solu. s.58 https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/BAGBBXDTEB#/kohta:4((20)Toimiva((20)liiketoimintasuunnitelma((20)ja((20)onnistunut((20)SWOT-analyysi((20)/piste:b717 

 

Liiketoimintasuunnitelmasta hyötyä myös kumppaneiden kanssa toimimiseen 

Tämä aihe koskettaa paljolti proakatemiaa, koska usein projekteissa on useampi henkilö tai tiimiyritys mukana. Liiketoimintasuunnitelma kannattaakin tehdä yhdessä projektiryhmän tai tiimiyrityksien kanssa. Tämä asettaa kaikki samalle viivalle ja luo myös polun, jota jokainen noudattaa ja minkä eteen tekee töitä. Asetetaan siis tavoitteet ja toimintasuunnitelma, mutta työ/projektin hallinta on läpinäkyvää, eikä rikkinäistä puhelinta/väärinymmärryksiä tapahdu niin helposti.  

Luin kirjaa Kauppapaikkana Kiina mielenkiinnosta Kiinan markkinoita ja heidän bisneskulttuuriaan kohtaan ja ajatus sieltä kyseiseen heräsikin. Kirjassa mainitaankin Tannisen toimesta seuraavasti: ” Kun potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tausta on selvitetty ja lopullinen kumppani valittu, on kumppanin kanssa hyvä tehdä yhteinen liiketoimintasuunnitelma mieluiten useamman vuoden päähän, jotta varmistetaan, että molempien yritysten strategiset näkemykset kohtaavat.” 

Tietysti projektit eivät välttämättä ole monen vuoden pituisia proakatemialla, mutta oli se sitten viikon tai vuoden kestävä, aina tulee tehdä liiketoimintasuunnitelma projektiryhmän keskellä, jotta kaikki ovat samalla viivalla ja tietävät mitä tulee tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan. 

 

Pohdinta 

Kiteytettynä liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueiden hyödyntäminen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla vaatii todella paljon taustatyötä ja työtunteja. Oikein tehtynä se on kuitenkin korvaamaton motivaattori/mittari/suunnan näyttäjä yrityksellesi ja sinulle itsellesi.  

Tämän avulla sinun on helpompi saada visiosi selkeäksi ja kun sen kerralla olet kirjoittanut puhtaaksi, uskon, että se myös tulee säilymään mielessä paremmin. Työkaluja oin useita olemassa ja isoimpana niistä apuna on valmiit pohjat, joita on netissä tarjolla esim. https://yrityksen-perustaminen.net/liiketoimintasuunnitelma-lts/ 

https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/liiketoimintasuunnitelma-pohjana-toiminnan-aloittamiselle/ 

Muuten työkaluina toimivat omat tutkimuksesi, laskelmasi ja omat aivosi. Muista, että olet valmis tekemään vedenpitävän liiketoimintasuunnitelman, mikäli olet tarpeeksi kiinnostunut ideastasi. Tämä on yksi tärkeimmistä osioista, kun starttaat projektiasi. Edellisen sanomana toimii lähinnä akatemialaisille suunnattuna: Älä tuhlaa aikaasi projektiin, johon et ole valmis paneutumaan tai antamaan aikaasi.  

Hyödynnä internettiä ja kysy kokeneemmilta. Käytä valmiita pohjia ja lue aiheesta kirjoja ´, jotta saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen liiketoimintasuunnitelmasta ja sen kattavuudesta. Alussa muista edetä vaiheittain ja priorisoi yrityksellesi tärkeimmät kohdat, joilla pääset alkuun. Aktiivinen päivitys on myös iso osa oikeanlaista suunnitelmaa.  

Seuraavaan projektiin haastankin sinua ihan harjoituksenkin puolesta tehdä kattava liiketoimintasuunnitelma sisältäen kaikki osiot. Kun olet oppinut tavan, joka toimii itsellesi kuinka luoda liiketoimintasuunnitelma, tulee se helpottumaan ja nopeutumaan. Tulet myös huomaamaan miten isolla prosentilla onnistumisprosenttisi paranee eri projektien parissa, kun näet aikaa ja vaivaa pohjan luomiseen 

 

 

Lähdeluottelo: 

 1. Kirja. Budjetointia 2020-Luvulla. Pertti Åkerberg. 2017. Alma Talent. [viitattu: 23.10.2023] https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/budjetointi-2020-luvulla/1970720 
 1. Verkkosivu. Yrittajat.fi etusivu/tietopankki/yrittäjäksi ryhtyminen/liiketoimintasuunnitelma. Julkaistu 2023. [Viitattu: 25.10.2023] https://www.yrittajat.fi/tietopankki/yrittajaksi-ryhtyminen/liiketoimintasuunnitelma/ 

 

 1. Video. Youtube. CountMaster Finland. Jukka Hämäläisen vinkit liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Julkaistu 9.11.2019 [Viitattu 25.10.2023] https://www.youtube.com/watch?v=lGdnX6N4E64 

 

 

 1. Verkkosivu. Yrityksen perustaminen.net etusivu/valmistautuminen yrittäjyyteen/liiketoimintasuunnitelma (LTS). Julkaistu 2023. [viitattu 26.10.2023] https://yrityksen-perustaminen.net/liiketoimintasuunnitelma-lts/ 

 

 1. Kirja. Kauppapaikkana Kiina. Hannamiina Tanninen. 2022. Alma Talent. [Viitattu 26.10.2023] https://bisneskirjasto.almatalent.fi/teos/HAIBEXETEB?_gl=1*oddjhe*_ga*MjAxOTEyNDk1MS4xNjYyMDM4NTQz*_ga_3L539PMN3X*MTY5ODMzNzYzOS42LjEuMTY5ODMzOTc3NS4wLjAuMA..&_ga=2.114442119.109336310.1698337640-2019124951.1662038543#/historiaan:https(:(/(/verkkokirjahylly.almatalent.fi(/etusivu(23)Uusimmat(/haku(:liiketoimintasuunnitelma(/hakutoiminto(:BK/kohta:Kauppapaikkana((20)Kiina 
Kommentoi