Tampere
24 May, Friday
18° C

Proakatemian esseepankki

Kansainvälistä viikkoa järjestämässäKirjoittanut: Emma Rikkonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Proakatemia-opintoihin kuuluu vähintään kolmen opintopisteen verran kansainvälisiä opintoja. Kuluneina vuosina nämä kyseiset opintopisteet on kerätty Final Campillä, eli ulkomailla tehtävällä projektilla. Proakatemian tiimit ovat matkustaneet Final Campeillään aina Kaliforniasta Namibiaan ja tehneet mitä mielenkiintoisimpia projekteja kohdemaissaan, mutta tänä vuonna tilanne oli eri. Vallitsevan Covid-19 pandemian vuoksi Motiven suunnittelema projekti Kanadaan jäi, ja pääsimme sen sijaan järjestämään Tampereen ammattikorkeakoulun omaa vuotuista kansainvälisyysviikkoa, joka edellä mainitusta syystä pidettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa etänä Zoomin välityksellä. Kerta oli myös ensimmäinen, kun KV-viikon suunnittelu luotettiin opiskelijoille.

 

Järjestämämme kansainvälinen viikko oli tarkoitettu Tampereen ammattikorkeakoulun sekä partnerimaiden terveys- ja hyvinvointialan opiskelijoille sekä opettajille. Viikon tavoitteena oli kannustaa opiskelijoita mukaan kansainväliseen toimintaan kuten opiskelijavaihtoihin. Toiveena oli myös avartaa kuulijoiden ymmärrystä siitä, miten fysioterapia eroaa muissa maissa ja sisällyttää ohjelmaan mahdollisimman paljon mielenkiintoisia luentoja alan ammattilaisilta ympäri maailmaa. Koen, että onnistuimme näissä tavoitteissa hienosti.

 

Toimin toisena projektipäällikkönä kansainvälisen viikon järjestämisessä, enkä voisi olla tyytyväisempi saumattomaan projektipäälliköiden väliseen yhteistyöhömme. Meidän tehtäviimme kuului pitää viikoittain yhteyttä vastuussa olevaan johtoon, delegoida tehtäviä tiimin jäsenille mahdollisimman tasavertaisesti, pitää huolta lukujärjestyksen kokoamisesta sekä aikataulussa pysymisestä. Aikaa kansainvälisen viikon järjestämiseen oli kuusi viikkoa, joten tahti oli erittäin nopea. Aloitimme viikon järjestämisen kontaktoimalla mahdollisimman monia puhujia ympäri maailman. Oli erittäin hyvä, että aloitimme yhteydenotot heti, sillä se vei ehdottomasti eniten aikaamme. Opiskelijoina meillä oli hurjasti erilaisia yhteyksiä ulkomailta, joten käytimme näitä suhteita hyväksemme. Loppujen lopuksi puhujia saimme lähes 20, joista osa oli opettajia, osa opiskelijoita ja muut kentällä työskenteleviä alan ammattilaisia.

 

Haasteena kansainvälisen viikon järjestämisessä oli nopea aikataulu ja työnjako. Vaikka pidimme vastuuopettajan kanssa viikoittaisia palavereita, mahtui noihin kuuteen viikkoon silti paljon väärinymmärryksiä. Yhteydenpito opiskelijoihin ja esimerkiksi tehtävien suunnittelu oli jotain, minkä uskoimme olevan meidän vastuullamme, mutta minkä opettajat ja kv-toimisto olivatkin omalla tahollaan jo hoitaneet.  Tästä kuitenkin oppineena jatkossa työn jako tulee tehdä alusta asti mahdollisimman selkeästi niin, ettei tilaa olettamuksille jää. Kaikin puolin yhteistyö toimi kuitenkin ilman suurempia mutkia, ja oli ihana nähdä, kuinka tekemiseemme luotettiin.

 

Itse KV-viikko sujui vallan mainiosti. Olin hurjan yllättynyt kuinka kaikki toimi täysin kuten pitikin. Tiimiläiset jaettiin vastuurooleihin jokaiselle päivälle, ja jokainen teki työnsä kiitettävästi. Aikataulut pysyivät, luennon aiheet olivat toinen toistaan kiinnostavampia ja saimme kuulijoilta paljon hyvää palautetta. Oli mahtavaa tehdä projektia koko tiimin voimin. Kaikki antoivat täyden panoksensa, vaikka jokaisella oli myös omat kiireensä taustalla. Luottamus omaa tiimiä kohtaan kasvoi entisestään projektin myötä, ja on ilo saada työskennellä tiiviisti yhdessä vielä viimeiset kuukaudet ennen valmistumista. Jatkossa KV-viikot tullaan myös järjestämään opiskelijoiden toimesta, ja se on isoin kiitos, mitä olisimme voineet saada.

Essee on julkaistu Motive 5.0n facebookryhmässä.

Lähde:

Toni. 2020. International week in Health Care, Physiotherapy and Social Services. Luettu 21.11.2020. https://www.tuni.fi/en/news/international-week-health-care-physiotherapy-and-social-services

Kommentoi